De UNRWA is een incompetente, geldverkwistende anti-IsraŽlkliek

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 14 september 2017) (Laatste bewerking: 10 februari 2023)

De UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties die zich richt op de Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten. Deze organisatie werd in december 1949 opgericht door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties middels Resolutie 302 (IV). Enerzijds bestaat er het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen de UNHCR, die verantwoordelijk is voor alle andere vluchtelingenpopulaties, met als doelstelling vluchtelingen te helpen naar huis terug te keren dan wel zich te vestigen in een ander land. Voor de Arabische vluchtelingen werd echter de aparte hulporganisatie de UNRWA opgezet voor hulp aan de 750.000 Arabische vluchtelingen ten gevolge van de oorlog van 1948. Deze vluchtelingen werden beschreven als "slachtoffers van IsraŽlische agressieĒ. In tegenstelling tot de doelstelling van de UNHCR dat niet toe staat dat vluchtelingen hun status naar toekomstige generaties overdragen, doet de UNRWA net het tegenovergestelde. Ze creŽeren daarmee de mythe dat de Palestijnen verondersteld worden vluchtelingen te zijn, terwijl ze dat in feite niet zijn. Het internationaal recht spreekt over ťťn generatie vluchtelingen. En daarna moeten ze opnieuw worden hervestigd.

Naast de 750.000 vluchtelingen drong het internationale Comitť van het Rode Kruis aan op erkenning van elke behoeftige Arabier als een vluchteling en kwamen er nog eens 100.000 bij. Binnen de kortste keren liep het aantal op tot een miljoen. Thans bestaat er een grote vage massa van 5 miljoen Arabieren vermeld op officiŽle lijsten van de UNRWA als Arabische vluchtelingen. In werkelijkheid bestaat het overgrote deel van deze vluchtelingen helemaal niet. Zo werd bij een volktelling in Libanon duidelijk dat tweederde van het aantal door de UNRWA geregistreerde vluchtelingen fictief is. 300.000 mensen staan weliswaar op de lijst van de UNRWA, maar in werkelijkheid bestaan ze niet. Het is natuurlijk in het belang van deze club om de aantallen zo hoog mogelijk te houden want dat levert flink wat geld op.Zo ontvangt de UNRWA per Palestijnse Ďvluchtelingí 246 dollar, terwijl de UNHCR slechts 58 doller per vluchteling ontvangt.

Afbeeldingsresultaat voor Logo UNRWADe echte vluchtelingen zijn ondergebracht in kampen waarvan 19 in de gebieden die onder controle staan van het terreur bewind in Ramallah, 10 in JordaniŽ, 8 in Gaza waar de terreurbeweging Hamas de leiding heeft, 12 in Libanon en 12 in SyriŽ. IsraŽl werd ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor het vertrek van de Ďvluchtelingení in 1948 maar dat ligt geheel op de schouders van de Arabische landen wiens boosaardige plan het was IsraŽl te vernietigen.

Terwijl de hulp aan de Arabieren op een lovenswaardig humanitair objectief leek, heeft dat na 1949 een heel andere invulling krijgen. Toen maakte de Verenigde Naties de status van de Arabische vluchtelingen erfbaar waardoor het vluchtelingenprobleem schier eindeloos en onoplosbaar is geworden. Aanvankelijk werd die groep aangeduid als ĎArabische vluchtelingení maar sinds het einde van de Zesdaagse Oorlog van 1967 werd voor hen een nieuwe benaming Ďbedachtí en worden zij sindsdien ĎPalestijnse vluchtelingení genoemd. In tegenstelling tot alle andere vluchtelingen van de wereld, is de status van Palestijns vluchteling wŤl erfbaar, en wordt al generaties lang doorgegeven van vader op zoon en van moeder op dochter. Vandaag, bijna zeventig jaar later, zijn we intussen aan de vijfde generatie toe van Palestijnse vluchtelingen en de vraag luidt dan ook waar het naartoe moet met deze kwestie. De American Association of Jewish Lawyers and Jurists verwijt terecht de UNRWA dat ze zich er heeft op toegelegd om te verhinderen dat de Palestijnen hervestigd zouden worden en het aantal Palestijnse vluchtelingen kunstmatig zou opdrijven, met inbegrip van al hun nakomelingen sinds 1949.

Enkel de Arabische vluchtelingen hebben dus een aparte eigen organisatie. Hoewel de UNRWA het aantal van vijf miljoen blijft benadrukken, zijn slechts 30.000 van hen, die hun huizen als gevolg van een conflict in 1948 verlieten, tegenwoordig nog in leven. Het is dus ronduit belachelijk om de kleinkinderen en de achterkleinkinderen op te nemen in de tabel als zijnde het werkelijke totaal aantal vluchtelingen waarvan de meesten nooit een voet in het land hebben gezet. De UNRWA houdt het Palestijnse vluchtelingen vraagstuk kunstmatig in stand door te zorgen dat er voortdurend nieuwe vluchtelingen bijkomen. Zij hebben dank zij UNRWA een bijzondere status waar andere vluchtelingen in de wereld niet van durven dromen. De UNRWA doet geen enkele poging om het Palestijnse vluchtelingenprobleem op te lossen maar het te bestendigen en in te zetten als politiek wapen tegen de staat IsraŽl.

Er zijn inmiddels vrijwel geen Palestijnse vluchtelingen van de oorlog in 1948 meer in leven. Het geld wat jaarlijks door de donoren in de kas van de UNRWA wordt gestort, wordt dan ook niet gebruikt om Palestijnse vluchtelingen te helpen maar om de nakomelingen daarvan opgesloten te houden in soms mensonterende kampen. De kosten worden gedragen door de internationale gemeenschap, waaronder de Nederlandse belastingbetalers. Zo heeft de UNRWA de afgelopen 22 jaar maar liefst 33 miljard euro ontvangen van de gulle donoren om deze zeer onwenselijke situatie in stand te houden. Zelfs de meerderheid van die Palestijnse nakomelingen Ė die leeft onder zelfbestuur in de autonome Palestijnse gebieden en de Gazastrook Ė blijft eindeloos opgesloten in kampen. Dit gebeurt in opdracht op van hun eigen corrupte leiders. Omdat het aantal nakomelingen blijft toenemen, wordt de overbevolking in die kampen steeds groter. Hun situatie wordt dus steeds slechter. De UNRWA is niets anders dan een gigantische corrupte geldverspillende bureaucratische bende medeplichtig aan terrorisme en terreur

Historica Els van Diggele die een jaar lang onderzoek deed in de Palestijnse gebieden kwam in haar recente boek ook tot de conclusie dat: deze Ďontwikkelingshulpí beter in een bodemloze put kan worden gegooid: het houdt slechts een totaal opgeblazen ambtenarenapparaat in stand. Op geen enkele manier draagt het bij aan de opbouw van de Palestijnse economie. Integendeel, het geld stimuleert slechts corruptie en vriendjespolitiek waarvan de gewone Palestijn het slachtoffer is. Het wordt de hoogste tijd dat deze onzinnige uitzonderingspositie voor de nakomelingen van Palestijnse vluchtelingen een halt wordt toegeroepen en zo snel mogelijk ontmanteld moeten worden zodat de belastingbetalers wereldwijd niet langer blijven opdraaien voor de kosten van generaties nepvluchtelingen. Dat geld kan beter gebruikt worden voor echte vluchtelingen.

Donald Trump bleek dat ook te hebben begrepen want onder zijn leiding werd de financiering van UNRWA volledig opgeschort. De Verenigde-Staten stortte jaarlijks 125 miljoen dollar in de pot van deze organisatie. Palestijnse vertegenwoordigers reageerden fel op deze beslissing. De bedrieglijke Hanan Ashrawi, lid van het Uitvoerend Comitť van de PLO (Palestijnse Terreurbeweging), zei: ĎWashington schaadt het meest kwetsbare deel van het Palestijnse volk en berooft vluchtelingen van het recht op onderwijs, gezondheid, bescherming en een waardig leven.íOok de internationale fake-media deed daar volop aan mee. De kritiek kwam zelfs uit landen die nog nooit iets aan deze club hebben gedoneerd. 85% van de donorlanden zijn de VS, Canada, AustraliŽ, de Europese Unie en apart nog eens 11 West-Europese landen. Slechts 3 Arabische landen doneren, ťťn enkel Aziatisch land, geen enkele donor in Midden- of Zuid-Amerika noch Afrika. Grote ontbrekende landen zijn bv. India, Rusland, China, Iran, Turkije enz.Vreemd want de Turkse dictator Erdogan laat regelmatig blijken aan de kant van de Palestijnse terreurgroepen te staan.

Als reactie op de beslissing van Trump heeft de pro-Palestijnse D66-minister minister Sigrid Kaag op vrijdag 20 januari 2018 bekend gemaakt versneld 13 miljoen euro hulpgeld aan de UNRWA over te maken als compensatie voor de beslissing van Trump. Naar aanleiding van deze gulle donatie bedankte de Palestijnse terreurbeweging Hamas op 22 januari 2018 Nederland voor hun bijdrage aan UNRWA. De donatie wordt door Hamas uitgelegd als steun voor Palestijnse jihad tegen IsraŽl.Deze Kaag is getrouwd met de Palestijn Anis al-Qaq, een vertrouweling van de voormalige terreurmiljardair Jasser Arafat. Al-Qaq was namens de Palestijnse terreurorganisatie PLO ĎOnderminister van Planningí. Ook wijst Kaag in interviews op haar goede relatie met de Sjiíitische doodscultuur Hezbollah in Libanon. De democratisch gekozen IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu noemt zij onder meer ďeen racistische demagoogĒ. Ook blijkt zij een voorstander te zijn van de anti-IsraŽlische boycotbeweging (BDS).

Net als Nederland blijkt ook Angela Merkel de Duitse betalingen aanzienlijk te hebben verhoogd. Dat bleek volgens een bericht van het IsraŽlische dagblad Israel Hayom, uit een antwoord van de Duitse regering op een vraag van de vice-voorzitter van de AfD, Beatrix von Storch. Terwijl de bewijzen volop voor handen zijn verdedigt de Duitse regering de UNRWA tegen de beschuldiging dat het lesmateriaal op de scholen van de organisatie haat tegen IsraŽl zou oproepen. Terwijl Angela Merkel de noodzaak benadrukt om antisemitisme te bestrijden, steunt de Duitse regering door betalingen te doen aan UNRWA juist de haat tegen Joden en IsraŽl en dat op kosten van de Duitse belastingbetaler.

De ervaring heeft geleerd dat de UNRWA niets anders is dan een incompetente, geldverkwistende anti-IsraŽlische kliek. Medewerkers van de UNRWA blijken al jaren betrokken bij anti-IsraŽlische activiteiten. IsraŽl wordt al jaren geconfronteerd met een zeer vijandige rol van deze club. Het vermoorden van Joden lijkt door deze organisatie te worden gezien als een legitieme aangelegenheid. Reeds in 2001 hield de terreurbeweging Hamas al zijn besprekingen bij voorkeur in UNRWA-scholen. De verlamde sjeik Achmed Yassin was toen nog een van de woordvoerders van Hamas. Als Ďgeestelijkeí predikte deze figuur voor ,,de bevrijding van Palestina van de rivier de Jordaan tot de Middellandse zee.ď Hij leerde zijn gevolg dat de Joden afstammelingen zijn van apen en varkens.

Het is op zijn minst fascinerend te horen dat de medewerkers van de UNRWA niets hebben gemerkt van de vele aanslagen die vanuit het vluchtelingenkampen in de Palestijnse terreurstad Jenin zijn georganiseerd terwijl ze er als het ware met de neus bovenop zaten. Het is fascinerend te horen dat ze niets hebben gemerkt van de terroristische activiteiten in de vele bommenfabrieken in Jenin. Alles vond plaats achter een rookgordijn van misleidingen en leugens. De UNRWA-kampen bleken zich te hebben ontwikkeld tot belangrijke operationele centra voor de diverse terreurorganisaties. Bij invallen van het IsraŽlische leger (IDF) in vluchtelingenkampen in 2002 als onderdeel van Operation Defensive Shield als reactie op de tweede Intifada, bleek dat de kampen van UNRWA bulkten van laboratoria waar explosieven werden gemaakt, wapenfabrieken en waar Palestijnen werden opgeleid tot wandelende zelfmoordbommen.

Scholen en andere gebouwen werden tijdens de 2e intifada gebruikt voor de opslag van munitie, zoals onder meer bij een UNRWA-school in Sichem (Nablus). De Deen Peter Hansen van 1996 tot 2005 de grote baas van de UNRWA-bekend als een felle tegenstander van de Joodse staat- beschuldigde IsraŽl ervan honderden huizen te hebben verwoest en dit met "eigen ogen" te hebben gezien en ook de door IsraŽl veroorzaakte massagraven. Maar de man bleek een leugenaar. De verwoestingen in Jenin zijn voor een belangrijk deel veroorzaakt ten gevolge van door terroristen geplaatste explosieven. Er waren op alle mogelijke plaatsen explosieven aangebracht, zelfs gebonden aan lijken op straat. Een lid van de Islamitische Jihad Tabaat Mardawi, vertelde later dat de verwoestingen in Jenin voor een belangrijk deel door henzelf waren veroorzaakt. Hij vertelde dat ertussen de 1000 en 2000 bommen en boobytraps verspreid over het kamp waren aangebracht. Kinderen vertelden aan een verslaggever van een krant in Libanon dat ze hadden meegeholpen bij het plaatsen van deze explosieven.

Volgens het IsraŽlische leger biedt de UNRWA een complete infrastructuur aan terroristen. Medewerkers van de UNRWA zijn al jaren betrokken bij anti-IsraŽlische activiteiten, zoals het ter beschikking stellen van ambulances voor vervoer van terroristen, wapens en zelfs voor het werven van zelfmoordenaars. Ze weten dat IsraŽl de regel hanteert niet op ambulances te schieten. In de zomer van 2004 was in Gaza een wagen van de UNRWA te zien die met terroristen op weg was naar een plaats waar IsraŽlische militairen bezig waren met een actie.

In de zomer van 2002 arresteerde het IsraŽlische leger Nidal Nazal, een UNRWA-ambulance chauffeur en deze vertelde dat zijn ambulance is gebruikt voor het transport van munitie en het overbrengen van berichten tussen verschillende terreurbewegingen. Andere gearresteerde terroristen verklaarden dat wagens van de UNRWA werden gebruikt voor het vervoer van terroristen naar de plaatsen van aanslagen.

VN-ambulance gebruikt door PLO-terroristen

In de loop der jaren heeft IsraŽl hier regelmatig bezwaar tegen aangetekend. IsraŽls voormalige minister van Defensie Shaul Mofaz overhandigde hierover al in december 2003 documenten aan de toenmalige VN-baas Kofi Annan waarin diverse dubieuze activiteiten van de UNRWA stonden vermeldt, maar zweeg in alle talen.

Annan was trouwens zelf een pro-Palestijnse activist. Zo werd er eind 2005 onder zijn leiding op het hoofdkwartier van de VN in New York, een ceremonie gehouden onder de titel ďDag van Solidariteit met het ĎPalestijnseí volkĒ . De grote baas Annan zat op een podium met een stel anti-IsraŽl figuren naast zich, vergezeld door vlaggen van de VN en de PLO (Palestijnse Bevrijdings Organisatie) en een kaart met daarop in het Arabisch geschreven:ďPalestinaĒ waarop de staat IsraŽl nergens meer te vinden was. Bij de start van de bijeenkomst vroeg de Ďceremoniemeesterí Annan de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen. ,,Ik nodig iedereen uit om op te staan en een minuut stilte in acht te nemen voor allen die hun leven hebben gegeven voor de zaak van het Palestijnseí volkĒ.

Annan honoreerde voor het front van de hele wereld, het terreurbewind in Ramallah dat de meest smerige moordpartijen op onschuldige IsraŽlische burgers op hun geweten heeft. Ook beschuldigde hij IsraŽl er met regelmaat van dat het Arabisch land onteigende en dat het de een na de andere vredesbespreking te blokkeerde. Hij zei aan de Universiteit van Maryland in de VS dat IsraŽl een groot deel van zijn grondgebied diende op te geven in ruil voor vrede met de Arabieren. Nooit was er ook maar enige opdracht te horen aan het adres van het terreurbewind in Ramallah of Hamas is Gaza. Een van de vier doelstellingen van de VN luidt Ďde bevordering van de internationale vrede en veiligheidímaar dat was bij Annan niet op IsraŽl van toepassing.

Jasser Arafat ĖKofi Annan, vrienden onder elkaar.

Annan was geen man van vrede. Hij bevorderde met zijn uitspraken het anti-IsraŽlische geweld van de ďBende in RamallahĒ en van Hamas in Gaza.

De UNRWA staat in Gaza onder de volledige controle van de terreurgroepen Hamas en de Islamitische Jihad. De machtsovername van de instellingen van de UNRWA en de staf van de UNRWA door Hamas zou alarmbellen moeten doen rinkelen in die landen die fondsen doneren aan de UNRWA, in het bijzonder de Verenigde Staten, en de manier waarop de salarissen van de activisten van Hamas en de Islamitische Jihad worden gefinancierd,Ē maar er gebeurt niets. De belastingbetalers weten waarschijnlijk niet eens dat hun geld hieraan wordt besteed.

De rol van de UNRWA tijdens de oorlog Cast Lead 2008-2009

Tijdens de IsraŽlische operatie ďCast LeadĒ (Gegoten lood) in januari 2009 bewees de UNRWAeen thuishaven te zijn van medewerkers die het met de waarheid niet zo nauw namen. Ze logen er naar hartenlust op los en de media deed driftig mee deze leugens in de huiskamers van de argeloze wereldburgers te brengen die geen idee hadden dat ze werden belazerd en opgehitst. In een rapport van de Verenigde Naties werd IsraŽl ervan beschuldigd een reeks zware misdaden te hebben gepleegd. Medewerkers van de UNRWA beschuldigden IsraŽl van ,,onbeheerste agressie, monsterachtige moordpartijen, massaslachtingen, misdaden tegen de menselijkheid, doelgerichte aanslagen op burgers, op gebouwen van de VN, op loodsen met hulpgoederen en aanvallen op moskeeŽn te hebben gepleegd. De burgerslachtoffers in Gaza zouden volgens het rapport nagenoeg allemaal zijn veroorzaakt door buitensporig IsraŽlisch geweld.

De leugenmachine van de UNRWA sprak over meer dan 1800 gedode Arabieren, voornamelijk burgers. De internationale media nam de nazipropaganda over zonder ook maar enige controle uit te oefenen. Volgens een door IsraŽl gedaan onderzoek zijn er gedurende de oorlog Cast Lead in 2008-2009, 1166 mensen omgekomen. 709 daarvan zijn geÔdentificeerd als terroristen van Hamas en van andere terreurorganisaties. Volgens diezelfde gegevens werden 295 Ďburgersí gedood waarvan 89 onder de leeftijd van 16 jaar waarvan sommigen stierven met een raketlauncher in hun handen.  Verder zijn er 49 vrouwen omgekomen waarvan een onbekend aantal door Hamas als menselijk schild zijn gebruikt. Ze gaven dat ook openlijk toe.

Menselijke schilden door Hamas op daken neergezet van gebouwen die dienden als wapenopslagplaatsen en daarom mogelijk door IsraŽl gebombardeerd zouden worden.

Onder het totale aantal doden bevonden zich ook tientallen leden van de door Hamas vermoorde Fatahbeweging. De Hamasminister Fathi Hamad verklaarde op 1 november 2010 dat Hamas 700 Ďstrijdersí had verloren waarvan maar liefst 250 op de eerste dag van de oorlog. Deze gegevens komen nagenoeg overeen met de door IsraŽl verstrekte informatie direct na de oorlog.

IsraŽl zou volgens de UNRWA en de Palestijnse-leugenpers tijdens het grondoffensief een school van de UNRWA in Gazastad hebben gebombardeerd waarbij meer dan veertig Arabieren om het leven zouden zijn gekomen. De Ier John Ging, van 2006 tot 2011 directeur van de UNRWA was dagenlang op allerlei zenders te zien om zijn verontwaardiging hierover te uiten en IsraŽl aan de schandpaal te nagelen. Onderzoek van IsraŽl gaf direct al aan dat de school niet was geraakt. Het bericht bleek niets anders dan haatverwekkende anti-IsraŽlische propaganda. Een woordvoerder van Hamas, Achmed Atuwan uit Jabaljia in Gaza, zei in een telefoongesprek met Israel Today: ,,de wereld is naÔef en gelooft alles wat we zeggen.Ē

IsraŽl heeft van meet af aan verklaard dat ze niet het schoolgebouw, maar een gebouw in de buurt van waaruit men op IsraŽlische soldaten schoot, hadden geraakt. Kort na de oorlog kwam de VN - met de voor deze club ongewone mededeling- dat het om een leugen ging. Maar de publieke opinie was al negatief beÔnvloed door de valse berichtgeving. Gebleken is ook dat de VN een spreekverbod over de school en de omstandigheden had uitgevaardigd. Ze wisten vanaf het begin dat IsraŽl de school niet had geraakt, maar toch werd de leugen wekenlang in stand gehouden. Diverse leidinggevende figuren binnen UNRWA kunnen kennelijk naar believen hun eigen agenda opstellen en IsraŽl van alles en nog wat beschuldigen zonder dat ze daarvoor verantwoording hoeven af te leggen.

VN directeur John Ging, propaganda-arm van Hamas

In het door honderdveertien VN-lidstaten aangenomen Goldstone rapport over de oorlog van 2008-2009, wordt met geen woord gerept over de reden van IsraŽls offensief in Gaza; de constante rakettenregen op IsraŽlische dorpen. Ook valt er niets te lezen over de gruwelijke door Hamas gepleegde misdaden op de eigen bevolking. Arabieren in Gaza vertelden dat Hamas hele families in hun huizen hadden opgesloten en vanaf daar het vuur op het IsraŽlische leger geopend. Burgers die daarbij om het leven zijn gekomen zijn valselijk aan de wereld gepresenteerd als door IsraŽl veroorzaakte slachtoffers. Hamas heeft met opzet de vuurgevechten verplaatst naar dichtbevolkte woonwijken. De terreurgroep heeft ook UNRWA-gebouwen gebruikt om van daaruit op IsraŽlische doelen te schieten. Het gebruik van menselijke schilden, het ondermijnen van scholen, moskeeŽn en huizen van burgers met boobytraps, en het genadeloos vermoorden van leden van de Fatahbeweging, worden in het rapport verzwegen. IDF Woordvoerder Brig. Gen Avi Benayahu vertelde dat in een wijk van 150 woningen, meer dan 30 burgerwoningen door Hamas waren voorzien van boobytraps en andere explosieven. Ook scholen en zelfs moskeeŽn bleken met explosieven te zijn ondermijnd.

Tientallen leden van de Fatahbeweging (hun eigen broederbeweging) zijn door Hamas tijdens deze oorlog op een gruwelijke manier gemarteld, de ogen uit gestoken, door de benen geschoten, hun handen gebroken, van daken van flatgebouwen gesmeten, voor de ogen van hun vrouwen en kinderen en genadeloos geŽxecuteerd. Allemaal door het Goldstone rapport verzwegen! Fahmi Za'arir, een woordvoerder van Hamas, beschuldigde zijn eigen organisatie van de moord op de Fatah-gevangenen. ,,Het is een schande dat Hamas de wapens richt op onze eigen mensen, in plaats van te vechten tegen IsraŽl.Ē De lichamen van sommige slachtoffers zijn op bergen huisvuil achtergelaten waarna families werden ingelicht waar ze hun gedode familieleden konden vinden. Gebouwen van de UNRWA werden door Hamas niet alleen gebruikt voor de opslag van wapens , maar ook als detentiecentra waar gevangenen systematisch werden gemarteld. Hamas heeft barbaarse misdaden gepleegd waarbij de allerlaagste menselijke instincten naar boven zijn gekomen. Zelfs gewonde Fatahleden die zich in een ziekenhuis in Gaza bevonden, werden door Hamas met kogels doorzeefd. Ooggetuigen zeiden bang te zijn met de gruwelverhalen naar buiten te komen. Niets van dit alles is in het Goldstone rapport terug te vinden. Ook de argumentatie van IsraŽl niet over wat er werkelijk is gebeurt.

Het Goldstone comitť heeft de voorkeur gegeven aan de beweringen van Hamas, en zo de wereld een leugenachtig beeld van IsraŽlische misdaden voorgeschoteld. UNRWA-nieuw-logo

Ook zou IsraŽl tijdens deze oorlog alle internationale humanitaire hulp naar Gaza geblokkeerd hebben maar ook dat was een leugen want de hulp eindigde op geen enkele wijze tijdens of na de operatie Cast lead in 2008-2009. Het IsraŽlische ministerie van Defensie publiceerde regelmatig op haar website informatie over de hoeveelheden goederen die per dag Gaza via de grens met IsraŽl binnenkwamen.

De rol van de UNRWA tijdens de Oorlog Protective Edge in 2014

Tijdens ďOperation Protective EdgeĒ, de oorlog van 2014 tegen de terreurbeweging Hamas, was de anti-IsraŽlische propaganda opnieuw niet van de lucht. Zo werd op 16 juli 2014 IsraŽl er volslagen ten onrechte van beschuldigd op scholen, ambulances, ziekenhuizen, speelplaatsen van kinderen, burgerwoningen, gebouwen van de UNRWA en moskeeŽn te hebben geschoten en gebombardeerd. Maar de scholen van de UNRWA bleken ook tijdens deze oorlog opnieuw wapenopslagplaatsen voor raketten en ander oorlogstuig. De beschieting van een school van de UNRWA op 28 juli 2014 waarbij 16 burgers om het leven zijn gekomen en 200 gewonden vielen, veroorzaakte een golf van verontwaardiging. De UNRWA beschuldigde IsraŽl verantwoordelijk te zijn voor de dood van de burgers.

Zonder ook maar enig onderzoek naar de ware feiten zei de voormalige baas van de VN Ban Ki-moon: 'Niets is schaamtelozer dan het aanvallen van slapende kinderen. Ik veroordeel deze aanval met de sterkst mogelijke bewoordingen.' Maar Ban Ki-moon was voor de zoveelste keer voorbarig met zijn uitspraken want uit gedocumenteerde beelden kon worden geconcludeerd dat een enkele afgedwaalde mortier landde op de binnenplaats van de UNRWA-school maar dat daar niemand aanwezig was. IsraŽl kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor de dood van de burgers. UNRWA woordvoerder Chris Gunness beschuldigde het IsraŽlische leger er valselijk van dat het de burgers in de school geen toestemming had gegeven de school te verlaten terwijl in werkelijkheid IsraŽl zelfs twee dagen lang de burgers had opgeroepen het gebouw te verlaten, maar Hamas weigerde daar gehoor aan te geven Ė ze wilden deze burgers daar houden om ze als schietschijf te gebruiken tijdens gevechten met het IsraŽlische leger.

In een interview van 30 juli 2014 op de Qataarse zender Al Jazeera, barstte de leugenaar Chris Gunness uit in een onbedaarlijke huilbui na zijn uitspraak dat de IsraŽlische luchtmacht zeker drie UNRWA scholen had bestookt. Maar deze scholen werden door Hamas als raketopslagplaatsen gebruikt. Bovendien bleken er reeds honderden van zijn Hamasvrienden in de oorlog tegen IsraŽl te zijn omgekomen. De huilebalk Gunness bleek ontroostbaar na zo Ďn zware tik van het IDF. Eerder had IsraŽl al diverse videoís gepubliceerd waarop te zien was hoe Hamas raketten vanuit scholen op IsraŽl afvuurde. In een andere emotionele uitbarsting riep Gunness op de Jerusalen Post te boycotten en beschuldigde hij dezekrant ervan: ďanti-UNRWA vuilnis te verspreiden.Ē

Hillel Neuer, uitvoerend directeur van de in GenŤve gebaseerde organisatie UN Watch, schreef er het volgende over: ďUNRWAís oproep om een IsraŽlisch nieuwsblad te boycotten is een markante politieke daad die niet in overeenstemming is met de neutraliteitsbeginselen die van kracht zijn voor alle humanitaire agentschappen en negeert in het bijzonder de voorwaarden zoals die door de UNRWA werden ondertekend met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De oproep tot boycot door de UNRWA staat tevens in schril contrast met Gunnessí opvallend stilzwijgen ten aanzien van het genocidale antisemitisme dat wordt gepubliceerd in de media van Hamas en de Palestijnse Autoriteit, niet te vergeten zijn zwijgen ten aanzien van de anti-Joodse online berichten van het eigen personeel.Ē

gunness-8Op 9 december 2014, werd aan Stťphane Dujarric, de officiŽle woordvoerder van de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon, tijdens de dagelijkse voorlichting aan de pers gevraagd hoe het nou zat met al die klachten en die uitspraken van Chris Gunness tot boycot van een IsraŽlische krant en of er al sancties tegen hem waren genomen of onderweg waren. Maar zij deed er alles aan om de uitspraken van Chris Gunness af te zwakken.

Die schaamteloze hetze van de UNRWA tegen IsraŽl werd ook nog eens bewezen door de Zweedse Ann Dismorr, sinds 1 oktober 2012 directrice is van UNRWA in Libanon waar ze de belangen van de ĎPalestijnse vluchtelingení behartigt. Op 3 mei 2013, tijdens de officiŽle start van twee door Duitsland gefinancierde projecten van de UNRWA in het zuiden van Libanon onder meer in het vluchtelingenkamp van Rashidieh, poseerde Dismorr demonstratief bij een kaart van ĎPalestinaí waarop IsraŽl compleet van de kaart is geveegd. Op de kaart staat te lezen ďArabisch PalestinaĒ. De buurlanden Egypte, JordaniŽ, SyriŽ en Libanon worden allen genoemd net zoals de Middellandse Zee, maar IsraŽl is nergens terug te vinden.

unrwa-map02Zie hier hoe Ann Dismorr, de dame met handtasje, IsraŽl van de kaart heeft verwijderd

Ron Prosor, van 2011 to 2015 de afgevaardigde voor IsraŽl bij de Verenigde Naties, diende een klacht in tegen Dismorr, bij haar baas Ban Ki-moon: ďJe hebt geen doctoraatstitel in geografie nodig om te begrijpen dat een kaart van het Midden-Oosten waarop elke vermelding van de staat IsraŽl werd geschrapt, een schandaal is. Het kan toch niet zo zijn dat een internationale organisatie zoals de UNRWA, waarvan wordt verondersteld dat zij neutraal is, deelneemt aan een provocatie die tracht IsraŽl van de kaart te vegen,Ē aldus Prosor. Hij vroeg aan Ban Ki-moon om de kwestie te onderzoeken en de acties van de UNRWA directrice te veroordelen eraan toevoegend dat dit ďeen zoveelste bewijs is dat bepaalde vertegenwoordigers van de VN een partijdige positie kiezen in het conflict en provocaties aanmoedigen die de onverschilligheid en haat verder verdiepen.Ē Maar Prosor wacht nog steeds op een antwoord.

Onderwijzers van Jodenhaat in de Palestijnse gebieden worden door het Westen gesponsord

In een 42 paginaís tellend rapport heeft de onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie UN Watch in juni 2022 het antisemitisme en het aanzetten tot terrorisme blootgelegd, dat door 10 UNRWA-leraren en andere werknemers werd gepropageerd in strijd met de eigen regels en verklaarde waarden van nultolerantie voor racisme, discriminatie of antisemitisme. Dit komt bovenop de meer dan 100 UNRWA-docenten en -medewerkers die eerder zijn gepubliceerd door de niet-gouvernementele organisatie UN Watch, een onafhankelijke mensenrechtenmonitoringgroep gevestigd in GenŤve. UNRWA-leraren en andere werknemers maken zich continu schuldig aan oproepen om Joden te vermoorden.De Verenigde Staten en de Europese Unie behoren tot de topfinanciers  van UNRWA. Het gaat in totaal om een bedrag van 1.2 miljard dollar aan donaties voor financieren van haat door de medewerkers van de UNRWA gestationeerd in wat men de Westelijke Jordaanoever noemt, Libanon en JordaniŽ.

Voorbeelden van UNRWA-personeelhaat zijn:

UNRWA computerleraar Nihaya Awad op de Westelijke Jordaanoever  steunde de raketaanvallen van Hamas op IsraŽlische burgers na de oorlog van 2021 en moedigde Palestijnse terroristen aan tot uitbuiting van kindsoldaten, in een bericht van 21 mei 2021 op Facebook. Dit was slechts twee maanden nadat een van de directeuren van UNRWA, Gwyn Lewis, mevrouw Awad een certificaat van waardering stuurde voor haar ďfantastische inspanningenĒ als een ďbest presteerderĒ in het UNRWA-onderwijs. ďWe zijn trots dat je deel uitmaakt van het UNRWA-teamĒ, schreef Lewis op 23 maart 2021.

UNRWA Libanon-leraar Elham Mansour  plaatste op 11 mei 2022, op Facebook dat  ďBij Allah, iedereen die een zionistische en IsraŽlische crimineel kan doden en afslachten, en dat niet doet, verdient het niet te leven. Dood ze en achtervolg ze overal, ze zijn de grootste vijand Ö Het enige dat IsraŽl verdiend is de dood.Ē Op 15 april 2022, plaatste deze UNRWA-lerares een bericht op Facebook gericht aan ďjullie smerige zionistenĒ waarin ze ďde mannen van het verzetĒ in de Al Aqsa-moskee in Jeruzalem opriep om  ďiedereen af ​​te slachtenĒ van u en gooit u op de vuilnisbelt, omdat u vuil bent, vervuilt u elk land waarin u zich bevindt.Ē

 Op 14 mei 2021, schreef Mansour: ďIsraŽl is slecht. . . vecht tegen ze en dood ze, jaag ze overal, elke hoek, elke straat achterna, onze grootste vijand is IsraŽl, dood en verderf voor jouÖĒ Met name de berichten van Mansour zijn geliefd bij verschillende andere UNRWA-leraren, zoals het geval was met veel van de antisemitische UNRWA-posts die in onze eerdere  rapporten werden onthuld. Dit onderstreept hoe het probleem van de UNRWA die personeel in dienst heeft dat antisemitische haat en opruiing propageert, niet alleen te wijten is aan ďeen paar rotte appelsĒ, zoals UNRWA beweerde. Het antisemitische gif is ontluisterend.

UNRWA Jordan-leraar Hanaía Daoud  plaatste een foto van gemaskerde Hamas-terroristen met machinepistolen en riep moslims op om ďtegen de Joden te vechten, totdat een Jood zich achter een steen of een boom zal verbergen, en de steen of de boom zal zeggen: ĎO moslim, er is een Jood achter mij, kom en dood hem.íĒ

Deze leraren van haat werden gefinancierd door staatsdonaties aan UNRWA, waaronder338 miljoen dollar van de Verenigde Staten, 177 miljoenvan Duitsland,118 miljoenvan de Europese Commissie, 54 miljoen van Zweden, 40 miljoen van Engeland, 32 miljoen van Zwitserland, 30 miljoen uit Noorwegen, 28 miljoen uit Frankrijk, 28 miljoen uit Canada en 27 miljoen uit Nederland. UN Watch vond de 20 nieuwe gevallen van antisemitische ophitsing op openbare paginaís van UNRWA-medewerkers, waar leraren en ander personeel geweld vierden en promootten, zelfs onder jonge kinderen.

UN Watch onthult verder dat de UNRWA, ondanks haar talrijke eerdere verzoeken en het indienen van gedetailleerd bewijsmateriaal , er niet in is geslaagd leraren te ontslaan die aanzetten tot racisme en terrorisme.ďUNRWA moet daarom worden beschouwd als medeplichtig aan het wangedrag van haar medewerkersĒ zegt UN Watch-directeur Hillel Neuer.ďOver de hele wereld worden opvoeders die aanzetten tot haat en geweld verwijderd. Toch zet UNRWA, ondanks het uitroepen van Ďzero toleranceí voor ophitsing, systematisch predikers van anti-joodse haat en terrorisme in dienst.We doen een beroep op de regeringen die UNRWA financieren, terwijl ze samenkomen bij de Verenigde Naties om nieuwe toezeggingen aan te kondigen, om te verklaren dat ze zullen stoppen met het mogelijk maken van een systeem dat nieuwe generaties Palestijnen leert Joden te haten en te vermoorden.Laten we duidelijk zijn: het probleem zijn niet de posts op sociale media, maar eerder de gewetenloze tewerkstelling van leraren die antisemitisme en terrorisme prediken.Ē

ďDe VS, de EU, Duitsland, het VK, Canada en andere donorstaten kunnen moreel gezien niet meer geld naar UNRWA sturen totdat het een oprechte toewijding aan de basisnormen van het onderwijs op zijn scholen laat zien. Dit betekent dat het bureau UNRWA-werknemers die aanzetten tot terrorisme en antisemitisme publiekelijk moet veroordelen, hen uit hun functie moet verwijderen en een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek moet instellen naar al haar medewerkers.ĒDe reactie van UNRWA  op eerdere gevallen die in het verleden aan het licht zijn gekomen, was het probleem te ontkennen of te bagatelliseren en de boodschapper aan te vallen. Pas op aandringen van donoren voerde UNRWA een klein aantal onderzoeken uit die leidden tot een handvol tijdelijke schorsingen van personeel.ďEen simpele klap op de pols naar leraren van haat stuurt alleen maar de boodschap dat het business as usual is. In plaats daarvan moeten degenen die aanzetten tot racisme of moord worden ontslagen, volgens een nultolerantiebeleid, net zoals de Britse regering een leraar voor het leven uit de klas heeft geweerd vanwege een antisemitische Facebook-postĒ, aldus Neuer.

UNRWA-scholen hersenspoelen Arabische kinderen

De UNRWA is verantwoordelijk voor 96 scholen in de Palestijnse gebieden in de Bijbelse gebieden Samaria en Judea en voor 276 onderwijsinstellingen in de Gazastrook. Luister hier eens naar een interview van Paul Calvert met journalist David Bedien over de UNRWA en UNESCO over de opruiende teksten in Palestijnse schoolboeken. In een 15 minuten durende documentaire getiteld: ďUNRWA Goes to WarĒ toont David Bedein de nauwe en symbiotische relaties aan tussen de UNRWA en de terreurgroep Hamas. De video toont aan dat de UNRWA-scholen dienden als opslagplaatsen voor raketten en mortiergranaten in de oorlog van 2014, maar dat er bovendien raketten werden gelanceerd vanaf plaatsen die grensden aan UNWRA instellingen. ďTerwijl de UNRWA slogan luidt: ĎVrede begint hierí, zou een passender slogan zijn ĎOorlog begint met de UNRWA,Ē klinken de beschuldigingen in de film. De video toont verder beelden van UNRWA-studenten die in militaire stijl deelnemen aan parades in het volle zicht van hun leraren, in naschoolse activiteiten die worden georganiseerd door Hamas.

In een video getiteld ďThe UNRWA road to terror: Palestinian classroom incitementĒ, is te zien dat vele Palestijnen die IsraŽliŽrs hebben vermoord tijdens de zogeheten ĎMessen Intifadaí, die begon in september 2015, werden opgevoed in de scholen die bestuurd en gefinancierd worden door de UNRWA. De makers van de video zeggen dat de golf van geweld niet spontaan is ontstaan maar eerder het resultaat is ďvan een opvoedkundig curriculum dat de Palestijnen wordt aangeleerd vanaf het eerste leerjaar.Ē Het curriculum van de UNRWA, vertelt de video, is gefocust op de ďjihadĒ terwijl leraren van de UNRWA het zogenaamde ďrecht op terugkeerĒ door middel van oorlog verheerlijken.

De video onthult een militair geÔnspireerd theaterstuk dat werd opgevoerd in april 2016 in de UNRWA school Nuseirat in Gaza waarin studenten een gegijzelde IsraŽliŽr onder schot houden en opduiken uit een tunnel om aanslagen te plegen tegen IsraŽliŽrs. Een scene die duidelijk gespiegeld was aan de acties van de terreurorganisatie Hamas die tijdens voorgaande oorlogen aanslagen in IsraŽl pleegde via een ondergronds netwerk van tunnels met vele aanvalstunnels die vanuit Gaza leiden tot diep onder IsraŽlisch grondgebied. De beelden openen met in te zoomen op klaslokalen van Palestijnse kinderen die zinnen herhalen die hen worden voorgezegd door hun leraren zoals bv. ďPalestina is een Arabisch land van de rivier tot aan de zeeĒ en ďWij willen Haifa, wij willen Acreď, steden die in IsraŽl liggen binnen de Groene Lijn waarmee duidelijk wordt dat de staat IsraŽl niet erkend wordt en dat, als het van de UNRWA-kids afhangt, ook nooit staat te gebeuren.

Videoís zoals Camp Jihad hebben aangetoond dat het radicalisme in de standaardscholen van de UNRWA, waar salafistische jihadistische ideologieŽn worden aangeleerd vervuld van antisemitische sentimenten, wordt onderwezen aan kinderen van alle leeftijden. De kinderen wordt geleerd om IsraŽl en de Joden te haten, en ze krijgen valse informatie over de geschiedenis van de regio. Ze worden naast de normale lesstof gehersenspoeld met ongelofelijke haat tegen Joden. Ze worden zo bewerkt dat ze hun leven willen opofferen bij hun pogingen om Joodse burgers in IsraŽl te vermoorden. Het conflict niet zal opgelost worden zolang Mahmoud Abbas en zijn kliek en de terreurbeweging Hamas in Gaza de wijze waarop het de Palestijnse kinderen opvoedt, niet wil veranderen. Hun leerboeken staan nog steeds onverkort vol haat en de ontkenning van het recht van IsraŽl om als Joodse staat te bestaan.

De UNRWA verspreidt ook wrede, antisemitische karikaturen op het internet die aanzetten tot het vermoorden van Joden, aldus een protestbrief die over het onderwerp is geschreven door UN Watch die schendingen van de mensenrechten in de Verenigde Naties bewaakt. Twee antisemitische cartoons in het bijzonder - ook toegevoegd op Facebook door de "Rameh UNRWA School" in SyriŽ - werden opgemerkt door UN Watch. Beiden bevorderen en loven de auto-terreur aanslagen die sinds 2015 gepleegd zijn door Palestijnse terroristen tegen voornamelijk onschuldige IsraŽlische burgers. Een cartoon toont een jonge Arabische jongen die blij gelukkig een speelgoedauto door afstandsbediening in de richting stuurt van een Jood in het zwart gekleed met lange neus die vol angst wegrent.

In een brief van dinsdag 25 augustus 2016 schreef VN Watch directeur Hillel Neuer aan Ban Ki-moon, dat zijn organisatie zich ernstig bezorgt maakt over de UNRWA dat het ondanks haar ondertekende belofte zich te onthouden van steun aan het terrorisme en om de neutraliteit te handhaven, toch de wrede, antisemitische karikaturen verspreidt op het internet die aanzetten tot het vermoorden van Joden. ďWe eisen met alle respect dat u onmiddellijk actie onderneemt om de beelden te verwijderen, verantwoording laat afleggen tot op de hoogste niveaus van UNRWA, en excuses aanbiedt voor het aanzetten tot racismeĒ. Maar de UNRWA leraren in Gaza, Judea en Samaria, Libanon en JordaniŽ kregen geen disciplinaire maatregelen opgelegd voor het ondersteunen van antisemitisme en terrorisme op social media.  

De UNRWA zou een neutrale, humanitaire rol moeten vervullen in de Bijbelse gebieden Samaria, Judea en Gaza maar het investeert in terrorisme en gebruikt internationale financiŽle hulp voor het betalen van Hamas-terroristen. Palestijnse kids staan te trappelen om Joden te vermoorden met messen, kalashnikovs en zelfmoordaanslagen. Palestijnse leraren injecteren hun jonge studenten vakkundig met Jodenhaat in de scholen van de UNRWA gefinancierd door het Westen. In plaats van kinderen voor te bereiden op een samenleven in vrede met IsraŽl, leren zij hen precies het tegenovergestelde en bereiden zij hen voor op een martelarendood in naam van Allah en zijn profeet Mohammed.

De UNRWA is niet bezig met haar opdracht om het vluchtelingenprobleem van de Palestijnen op te lossen, maar collaboreert ongegeneerd met Hamas. Hamas heeft de UNRWA in zijn macht. 93 procent van de 2500 Palestijnse leraren in het onderwijssysteem van de UNRWA is lid van Hamas. UNRWA is big business. De Palestijnse UNRWA-ambtenaren leven van de buitenlandse miljoenen die aan hen zijn geschonken. De salarissen voor de medewerkers van de UNRWA komen uit ca 40 landen waaronder de VS, EU, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen, Duitsland, Nederland en Japan. Door de permanente en hysterisch ondersteunende retoriek voor de ďPalestijnse zaakĒ vanuit de moslimwereld zou mogen worden verwacht dat UNWRA voornamelijk wordt gefinancierd door islamitische landen. De waarheid is echter dat de UNRWA bijna volledig wordt gefinancierd door Westerse belastingbetalers. Het is volslagen ondenkbaar dat het bestuur van de UNRWA niet op de hoogte zou zijn van terroristenactiviteiten in hun kampen. Dat geldt ook voor Gaza. Maar Karen Abu-Zayd, een van de beheerders van de UNRWA, zegt geen weet te hebben van terreuractiviteiten in de vluchtelingenkampen.

Karen Abu Zayd Karen Abu-Zayd,

ďWij hebben niets in die aard kunnen vaststellenĒ aldus Zayd. Er bestaan echter een enorm scala aan bewijzen dat topmedewerkers van de UNRWA openlijk de gewapende campagne van de Palestijnen tegen de Staat IsraŽl steunen. Twee IsraŽlische onderzoekinstituten, namelijk het ĎInstitute for Zionist Strategiesí(IZS) en het ĎCenter for Near East Policy Researchí, publiceerden gedetailleerde rapporten waarin de nauwe samenwerking tussen de UNRWA en Hamas worden bewezen.

UNRWA heeft ook haar eigen Pallywoodproductie, tovert Syrisch meisje om tot meisje uit Gaza

De UNRWA vroeg in mei 2017 om geld voor haar activiteiten in Gaza en toverde daarbij een meisje uit SyriŽ om tot een meisje in Gaza. De foto kreeg in de brief het volgende onderschrift: ĎStelt u zich eens voor- ze is haar leven lang al van de wereld afgesneden. Dat is de realiteit voor kinderen als Aya. De blokkade begon toen ze nog een baby was. En de bezetting van de Westelijke Jordaanoever begon zelfs voor de geboorte van haar ouders. Aya is nu 11 jaar oud en de blokkade is er nog steeds.Ayaís jeugdherinneringen bestaan uit conflicten en verdriet en uit muren waar ze niet overheen kan komen. En denk eens aan de angst dat je huis, al is het nog zo klein, er misschien niet meer staat als je uit school komt. Helpt u alstublieft tijdens deze ramadan kinderen zoals Aya.í

De UNRWA publiceerde dezelfde foto al eens in 2014 met een heel ander onderschrift: ĎEen jong meisje tussen de ruÔnes van Qabr Essit bij Damascus. In 2014 kon de UNRWA de gebouwen in dit dorp weer opbouwen, inclusief een school en een gemeenschapshuis.íSteeds weer maken anti-IsraŽlische organisaties gebruik van beeldmateriaal uit SyriŽ en Irak en plakken dat vervolgens op Gaza. Naar aanleiding van deze Pallywood-truc van de UNRWA, eiste VN-Watch verontschuldiging van Perre KršhenbŁhl, hoofd van de UNRWA. Hij bood inderdaad zijn excuses aan maar met de kanttekening dat het slechts om een niet opzettelijke fout ging. Maar gezien de ervaringen met de UNRWA gaat het hier wel degelijk om een bewuste misleiding.

De originele foto uit Qabr Essit nabij Damascus in SyriŽ.

De UNRWA wil het Arabische vluchtelingenprobleem niet oplossen. Ze willen het bestendigen als een open zweer, als een belediging voor de Verenigde Naties en als een wapen tegen IsraŽl. Tot op de dag van vandaag belooft de UNRWA de ĎPalestijnení nog steeds dat zij naar hun vaderland zullen terugkeren. In werkelijkheid wil deze club dat helemaal niet want dan zouden zij zichzelf moeten opheffen. Ze houden het in stand voor hun strijd tegen de Joodse staat. De Palestijnen worden door de UNRWA gebruikt als pionnen in een oorlogsstrategie. De donorlanden sluiten hun ogen voor de activiteiten van de UNRWA.

Nieuwe in 2017 uitgegeven UNRWA schoolboeken voor Gaza en de ĎWest-bankí.

 

Volgens een studie door Dr. Aaron Groiss worden in nieuwe in 2017 uitgegeven UNRWA tekstboeken voor Palestijnse schoolkinderen, IsraŽl en de Joden opnieuw op een meer dan schandalige manier gedemoniseerd. De nieuwe schoolboeken, gebruikt in de UNRWA scholen in Gaza en de ĎWest-Bankí vertonen extreme anti-IsraŽl en anti-Joodse sentimenten. Volgens deze schoolboeken hebben de Joden geen enkel recht op wat dan ook in de regio en hebben ze alleen maar "hebzuchtige ambities.Ē In de boeken staat dat de Joden geen heilige plaatsen bezitten- zoals de Westelijke muur (Klaagmuur), het graf van de Patriarchen in Hebron, en Rachels Tomb in Bethlehem omdat al deze plaatsen Moslimheiligdommen zijn die ten onrechte door de Joden worden opgeŽist. De namen ďIsraŽlĒ en "Tel Aviv" komen op de landkaarten van de UNRWA scholen niet voor.De schoolboeken promoten een gewelddadige strijd om het land te bevrijden van IsraŽl. Een tekst noemt een aanslag met een vuurbom op een IsraŽlische passagiersbus een "barbecue party."

In december 2017 werd het Jezuskind door de UNRWA gekidnapt voor hun doel. Zo deden ze in de decembermaand een oproep per e-mail om geld te geven voor Palestijnse vluchtelingen. De oproep luidde: ĎHet originele kerstverhaal begon tweeduizend jaar geleden met een gezin uit Palestina dat zijn toevlucht zocht. In de geest van Kerstmis verzamelen we deze maand geschenken om vluchtelingen te helpen. En dit niet slechts om te overleven, maar om succesvol te kunnen zijn.íEn dat terwijl de naam ĎPalestina pas in 132 na Christus door de Romeinse keizer Hadrianus werd ingevoerd. Een nieuwe stad, genaamd, Aelia Capitolina werd gebouwd op de as van Jeruzalem en het land IsraŽl of Judea, werd veranderd in Syria-Palaestina, genoemd naar de Filistijnen, de vroegere erfvijand van IsraŽl, om de Joodse connectie met het Beloofde Land volledig uit te wissen. Hadrianus leidde de naam af van de Latijnse naam Philistia later verbasterd in Palistina of Palestine. Het ging hier trouwens niet om de naam van een land maar om een geografische naam. Jozef en Maria waren geen Palestijnen maar Joden! Opnieuw een meer dan schandalige verdraaiing van feiten door deze demoniserende anti-IsraŽl bende.

VN gebruiken vluchtelingenorganisatie UNRWA als dekmantel voor Palestijnse terreur

Overgenomen uit https://brabosh.com/2017/11/29/pqpct-fi4/

IsraŽlís parlementslid Sharren Haskel (Likoed), lid van het Comitť voor Buitenlandse Zaken en Defensie in de Knesset, leidde op 27 november 2017 een debat voor een lobby die zij had opgericht met het doel de UNRWA te hervormen. Onderwerp op de vergadering was de bedenkelijke rol van de UNRWA aan te klagen in het bestendigen van het Palestijns-IsraŽlisch conflict, eerder dan het op te lossen. De ďUNRWA financiert terreur, stelt Hamas operatieven aan het werk, verbergt wapens en terreurtunnels, voedt op tot haat en geweld tegen IsraŽl,Ē aldus Sharren Haskel.en zei daar verder nog het volgende over:

Het doel van de lobby is om een ​​grondige hervorming in UNRWA te bewerkstelligen, om ontslag te eisen van Hamas-activisten die in de organisatie werken, om onderwijs te stoppen voor ophitsing en haat jegens IsraŽl, om het bewustzijn onder donorlanden te vergroten en om toezicht te houden op de geschonken fondsen aan UNRWA . De wereld zal het gewetenhebben: UNRWA bestendigt het IsraŽlisch-Palestijnse conflict.Ē

Voormalig Ďvluchtelingí Bassam Eid legt in deze video uit waarom UNRWA niet de oplossing voor het probleem is, maar deel van het probleem is. Hij beschuldigt de internationale gemeenschap, de Verenigde Naties, UNRWA en de Palestijnse leiders ervan dat ze de Palestijnse vluchtelingen gegijzeld houden in de vluchtelingenkampen. Iedereen lijkt er belang bij te hebben dat de Palestijnen voor altijd de status van vluchteling behouden en deze van generatie op generatie doorgeven. Bassam woonde in het 'vluchtelingen≠kamp' Shuafat bij Jeruzalem. Zijn grootvader en zijn vader stierven in het Ďvluchtelingenkampí. Maar hij wilde het niet. Dus besloot hij het 'kamp' te verlaten. En dat was heel eenvoudig, zoals hij in deze video vertelt. Sinds 1999 woont hij in zijn eigen kleine woning buiten het kamp. Hij had hiervoor geen vergunningen nodig, want net als de meeste inwoners van het vluchtelingenkamp heeft hij een IsraŽlische identiteitskaart en een Jordaans paspoort. Het enige wat hij moest doen was naar het IsraŽlische ministerie van Binnenlandse Zaken gaan om zijn adres te veranderen. Onder een vluchtelingenkamp wordt eigenlijk heel anders verstaan. Bassam legt uit dat Palestijnen in Libanon de vluchtelingenkampen niet mogen verlaten. Hiervoor is een speciale toestemming van de Libanese regering vereist. In IsraŽl bestaan dergelijke regelingen niet.

IsraŽl besluit YIPH mandaat niet te verlengen

De (TIPH) ďThe Temporary International Presence in HebronĒ -waarnemersmacht, maakt geen onderdeel uit van de Verenigde Naties maar is een club die zich net als de meeste onderdelen van de VN uiterst vijandig opstelt tegen de IsraŽlische aanwezigheid in de stad Hebron. De IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu besloot daarom op 28 januari 2019 om het mandaat van de (TIPH) , dat eind januari 2019 verstreek, niet te verlengen. ďWe zullen de voortzetting van een internationale strijdkracht die tegen ons handelt niet langer toestaan,Ē zo verklaarde de premier. Netanyahuís besluit werd in IsraŽl warm onthaald, door Yesha Raad, de overkoepelende organisatie van de IsraŽlische gemeenschappen in Judea en Samaria, waarin werd verklaard dat de TIPH-macht ďonvermoeibaar werkte tegen de IsraŽlische inwoners van Hebron en hen fysiek schade toebracht en aan hun eigendomĒ en daarom erg blij zijn om hen te zien vertrekken.

Hebron, 28 augustus 2015. Grot van de Patriarchen met op de voorgrond voertuigen van de (TIPH) [beeldbron: Oren Rozen/Wikimedia Commons]

Veel van de Ďwaarnemersí van TIPH in Hebron komen uit Turkije, het land van dictator Erdogan die zich uiterlijk vijandig tegenover IsraŽl opstelt. Een rapport van de politie beschuldigt een aantal leden van de strijdmacht van illegale, gewelddadige en anti-IsraŽlische activiteiten. Als reactie hierop noemde de Palestijnse woordvoerder Nabil Abu Rudeineh de beslissing van IsraŽl onaanvaardbaar. Hij eiste dat de landen die de overeenkomst sponsoren druk uit te oefenen op de IsraŽlische regering om de implementatie van de overeenkomst zoals overeengekomen voort te zetten en om IsraŽl niet als een staat te behandelen die boven de wet staat. Rudeineh voerde verder aan dat ďIsraŽl, door geen rekening te houden met alle ondertekende overeenkomsten en de weigering om zich aan zijn verplichtingen te houden, blijft werken aan het creŽren van een omgeving voor escalatie van spanningen en chaos in de regio met onvoorspelbare resultatenď, een nauwelijks verholen oproep om de Palestijnen op te ruien tot meer geweld. De ďBende van RamallahĒonder leiding van terreurbaas Mahmoud Abbas deed vervolgens een oproep aan de Verenigde Naties om een ​​internationale troepenmacht in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem te installeren om de lokale Arabische bevolking te beschermen.

Jezus komt

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud