De Rockefellers vormen onderdeel van een wereldwijde samenzwering

 

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: 12 november 2004) (Laatste bewerking: 8 februari 2022)

 

Reeds in 1976 kreeg ik het boekje “Rockefeller en de Council on Foreign Relations”geschreven door E.Smit in mijn bezit. In ons land was daar in die tijd nog nauwelijks iets over bekend. De bronnen waren afkomstig uit Amerikaanse boeken, en tijdschriften waaronder “None dare call it Conspiracy” door Gary Allen en “The Capitalist Conspiracy” door Edward Griffin, (in 1982 opnieuw uitgebracht) waren toen al bij miljoenen in de Verenigde Staten bekend. In Nederland was er nauwelijks één studie aan dit onderwerp gewijd. De Amerikaanse boeken en tijdschriften behandelden toen al de grote lijnen van het anti-God plan van de machthebbers en wat men met de wereldbevolking van plan was. Veel van de details was nog niet bekend maar wel over de organisaties die het plan moesten uitvoeren waaronder de Council on Foreigh Relations (Amerika’s Onzichtbare Regering), de Trilaterale Commissie, de Bilderbergers, de Illuminatie, Vrijmetselarij, Vaticaan, Verenigde Naties en nog veel meer.

De Rockefellers behoren tot de belangrijkste figuren die zo ongeveer achter alle wereldwijde complotten zitten. Zij worden gezien als de meest invloedrijke families uit de geschiedenis van de Verenigde Staten, naast de Rothschilds. Na John D. Rockefeller (1839-1937) werd de dynastie voortgezet met John D. Rockefeller jr. (1874-1960) en John D. Rockefeller III (1906-1978).

 John D. Rockefeller Ca. 1875

Zij beïnvloeden de wereld via filantropische stichtingen met de Rockefeller Foundation als de centrale basis. De stamvader is William Avery ‘Big Bill’ Rockefeller een rondreizende verkoper van ‘nieuwigheden’ en ‘helende middelen’.Uit zijn eerste huwelijk met Eliza Davison werd in (1839-1937) John Davison Rockefeller geboren, die door de familie naar voren werd geschoven als de ware stamvader. John D. Rockefeller, was voor zover bekend, de eerste miljardair van de Verenigde Staten. Hij was de oprichter van Standard Oil in 1863.

Amper veertien jaar later controleerde hij bijna 90% van de Amerikaanse olieraffinaderijen. In 1873 profiteerde hij maximaal van de beurscrash (Black Thursday) waarbij hij de concurrenten brutaal de kop ingedrukte. Op zijn veertigste behoorde hij tot de twintig rijkste mannen van het land. Het fortuin was gemaakt en zou al gauw astronomische vormen aannemen. De familie stapte ook in de staal- en spoorwegindustrie, en in de bankwereld (Chase Manhattan Bank). Ook stonden zij aan de wieg van Big Pharma, het gigantische kartel van multinationale farmaceutische bedrijven dat meer gericht is op de blijvende inkomsten genererende behandeling van symptomen dan op genezing.

John. D. Rockefeller Junior (1874-1960) had zes kinderen, van wie David de jongste was. De op 20 maart 2017 in New York op 101-jarige leeftijd overleden David Rockefeller was erfgenaam van het vermogen van de familie. Hij was de enige zoon die zijn hele leven werkte in de bedrijfswereld. Zo leidde hij de JP Morgan Chase Bank. David Rockefeller was een vertrouweling van verschillende wereldleiders. Sinds president Eisenhouwer was Rockefeller een adviseur van elke president van de Verenigde Staten.

David Rockefeller was onder meer voorzitter van De Council on Foreign Relations. In een biografie over David Rockefeller, geschreven door William Hoffman: "David, Report on a Rockefeller" wordt duidelijk dat de CFR, en de Illuminatie achter alle pogingen tot de vorming van een wereldregering zitten. In het goed gedocumenteerde standaardwerk “Tragedy and Hope”, geschreven door Prof. Quigley, wordt de geschiedenis van de CFR uitvoerig uiteengezet en dat de CFR niets anders dan een wereldsamenzwering is. Het wordt allemaal zo gebracht dat de gewone wereldburger denkt dat het bij hun regeringen gaat om keurig-nette gekozen volksvertegenwoordigers, maar in werkelijkheid niets anders zijn dan marionetten die bewegen wanneer the masters aan de touwtjes trekken.

De CFR is de Amerikaanse Raad voor Buitenlandse Betrekkingen en wordt ook wel de regering achter de regering van de Verenigde Staten genoemd, Amerika’s onzichtbare regering. De CFR verwacht militaire incidenten en conflicten met Iran, Pakistan en China, en een massale aanval op Israël.

rockefeller new world order Ook voorziet de CFR een groot risico op een 'militair incident' tussen China en de Verenigde Staten of één van Amerika's bondgenoten in het Verre Oosten waaronder Taiwan. Ook gelooft men dat de Verenigde Staten wel eens het doelwit zou kunnen worden van een aanval waarbij veel slachtoffers kunnen vallen. Ook moet Amerika ernstig rekening houden met een cyberaanval op kritieke infrastructuur zoals de telecommunicatiesystemen, het elektriciteitsnet, de gas-, olie- en watervoorziening, het bankwezen en/of het transportnetwerk.

Ook was David Rockefeller de oprichter in 1973 van de Trilaterale Commissie samen met Zbigniew Brzezinski, voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur van ex-president Jimmy Carter. Trilateraal wil zeggen dat het gaat om drie belangrijke gebieden: Amerika, Europa en Japan. De doelstelling is opgetekend in het officiële tijdschrift "Trialogue" van de CFR. Brzezinski voorspelde de komst van wat hij noemde ‘het technotronische tijdperk’ een plan wat de volgelingen van de WEF-sekte onder leiding van Klaus Schwab nu verder aan het uitvoeren zijn. De WEF kan gezien worden als een kompaan in het kwaad van de Trilaterale Commissie. Ook David Rockefeller was een geestdriftige aanhanger van eugenetica, en vond daarnaast dat er te veel mensen op deze planeet wonen. De familie financierde de ontwikkeling van zogenaamde antivruchtbaarheidsvaccins, waarmee ook Bill Gates heeft geëxperimenteerd in Afrika en op het Indisch subcontinent.

In zijn boek "Between Two Ages" schreef Brzezinski dat mensen minutieus onder toezicht komen te staan. Hij schreef: ,,Spoedig zal het mogelijk worden om voortdurend elektronisch toezicht te hebben over de meest persoonlijke informatie van burgers. Deze gegevens zullen onmiddellijk door de autoriteiten kunnen worden opgevraagd.”Ook Rob Jetten (D66) is lid van de Trilaterale Commissie geen wonder dus dat hij in het WEF-sekte kabinet Rutte4 is benoemd tot minister van Klimaat en Energie.

Het initiatief voor de vorming van de TC kwam van David Rockefeller, die bijna alle deelnemers persoonlijk benaderd had en een greep kon doen uit een netwerk van personen op hoge posten in de wereld. Brzezinski werd hoofd van de commissie. Het was David Rockefeller die besloot de volslagen onbekende pindaboer en slaafse Jimmy Carter naar voren te schuiven voor het presidentschap in 1976. Het Logo van de Trilaterale Commissie bestaat uit drie pijlen die wijzen naar één punt. Elke pijl geeft een 6 aan. 666 het nummer van het Beest uit het boek Openbaring.

Het Logo van de Trilaterale Commissie bestaat uit drie pijlen die wijzen naar één punt. Elke pijl geeft een 6 aan. 666 het nummer van het Beest uit het boek Openbaring.Openbaring 13:16 t/m 18.

David Rockefeller gaf in zijn Memoires letterlijk toe dat er inderdaad een geheime eliteclub bestaat die toewerkt naar een wereldwijd geïntegreerde politiek en economisch systeem. Tijdens een diner bij de Verenigde Naties in 1994 zei hij: ,,Wij zijn goed op weg naar de vorming van een wereldregering. Wat wij nog nodig hebben is een enorme crisis waardoor de naties zonder morren een Nieuwe Wereld Orde zullen accepteren.”

De Rockefeller Foundation verschafte Hitler de kennis voor de onbeschrijflijke misdadige eugenetische experimenten die op bijvoorbeeld tweelingen werden uitgevoerd. De Rockefeller Foundation was een volledige partner van het Carnegie Instituut bij het verspreiden van eugenetica in Amerika en Duitsland. In de zoektocht naar het perfecte superras werden in de periode van de Grote Depressie miljoenen dollars uitgegeven aan de salarissen en experimenten van Hitlers doctoren. Rockefeller Financierde Hitlers hoofd-raceoloog Otmar Verschuer, en tevens zijn onverzadigbare experimenten op tweelingen. Men dacht namelijk dat tweelingen het geheim bevatten waardoor het Arische ras op een industriële manier vermenigvuldigd zou kunnen worden, en waarbij tegelijkertijd onwenselijke biologische factoren verwijderd zouden kunnen worden. Verschuer had een assistent: Josef Mengele. Hoewel Rockefeller de betalingen gedurende de Tweede Wereldoorlog stopte, had Mengele er tegen die tijd al voor gezorgd dat hij in Auschwitz zijn monstrueuze experimenten kon voortzetten. Ieder week verstuurde hij gedetailleerde rapportages over deze experimenten naar Verschuer.

De op 20 maart 2017 overleden David Rockefeller werd wel de machtigste man ter wereld genoemd, ver verheven boven alles en iedereen. Hij gaf in zijn Memoires letterlijk toe dat er inderdaad een geheime eliteclub bestaat die toewerkt naar een wereldwijd geïntegreerd politiek en economisch systeem. Tijdens een diner bij de Verenigde Naties in 1994 zei hij: ,,Wij zijn goed op weg naar de vorming van een wereldregering. Wat wij nog nodig hebben is een enorme crisis waardoor de naties zonder morren een Nieuwe Wereld Orde zullen accepteren.”

De Rockefellers hebben grote invloed gehad op de Amerikaanse presidenten vanaf Woodrow Wilson (1856-1924, president van 1912-1924). De Chase Manhattan Bank was de eerste Amerikaanse bank die een kantoor opende in Moskou (tijdens het communistische bewind aldaar). De Rockefellers zaten ook achter de stichting van de Amerikaanse Raad van kerken en de Wereldraad van kerken. Deze organisaties hebben overal geldelijke en morele steun verleend aan door de communisten opgeleide en bewapende "Vrijheidsstrijders", waardoor in veel Afrikaanse landen communistische regeringen aan de macht kwamen.

De macht van de Rockefellers is zo groot dat familieleden vele landen afreizen om regeringen van economische en politieke adviezen te voorzien. De Rockefellers zijn de belangrijkste promotors van de oprichting van de Verenigde Naties, na de tweede Wereldoorlog. Zij schonken de grond voor het gebouw van de VN in New York. Vandaag beheren de Rockefellers, een familie van ongeveer 200 leden, ettelijke honderden bedrijven en stichtingen. Een groot deel van de clan woont op het immense landgoed in de Pocantico Hills, New York.

Tijdens een bijeenkomst van de Bilderbergers in Baden-Baden in juni 1991, opende David Rockefeller de vergadering met de woorden: ,,Wij danken de Washington Post, de New York Times, Time Magazine, en andere publicisten, wier directeuren onze bijeenkomsten hebben bijgewoond, dat zij hun belofte van discrete geheimhouding al 40 jaar lang hebben gehouden. Het zou onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij in de publiciteit zouden zijn gekomen.” De mediapers, radio en televisie zijn in handen van de Elite die ook de politiek beheersen. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen. De Amerikaanse president Theodore Roosevelt beweerde: ,,Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.” Daarnaast plaatst men regeringsleiders op het wereldpodium die volledig naar hun poppen dansen. Deze slaafse lieden mogen hun geheime bijeenkomsten bijwonen en zwijgen wat ze allemaal te horen krijgen.

Ook de Rockefeller Foundation heeft een uitgebreid document gepubliceerd “het Covid-19 Testing Action Plan” waarin stap voor stap de strategie wordt uiteengezet om de hele wereldbevolking te kunnen traceren: “Digitale apps en privacybeschermde trackingsoftware moeten algemeen worden toegepast om een completere contacttracering mogelijk te maken. Om de Covid-19-epidemie volledig te beheersen, moeten we wekelijks de meerderheid van de bevolking testen.” 

Op 5 mei 2009 vond in Manhattan een bijeenkomst plaats van ’s werelds rijkste miljardairs. Onder de aanwezigen bevonden zich Bill Gates (Microsoft), David Rockefeller, Warren Buffet, Michael Bloomberg (burgemeester van New York), media-icoon Ted Turner en George Soros. Soros zou aan het hoofd van de duistere bijeenkomst hebben gestaan. De deelnemers waren het over één ding roerend eens: ‘overbevolking’ is de grootste bedreiging voor onze planeet. Om hun plannen in werking te stellen, hebben ze in 2019 de ‘valse flag operatie Covid-19 zwendel’ op touw gezet, gesteund door de door hen volledig gecontroleerde massamedia, die zoveel mogelijk angst zullen creëren.

David Rockefeller

Rockefellers machtselite is niet van plan om zachtzinnig met de tegenstanders van de NWO-kliek om te gaan. Daarom werken Klaus Schwabs schoothondjes sinds het voorjaar van 2020 hard aan het versneld wegnemen van de rechten en vrijheden van individuen en onafhankelijke landen. Andersdenkenden worden zwartgemaakt in de grotendeels door de elite gecontroleerde massamedia, en worden door sommigen zelfs letterlijk 'terroristen' genoemd. De enige manier om te zorgen dat iedereen goedschiks of kwaadschiks meewerkt met de Nieuwe Wereld Orde, is door totale overheidscontrole mogelijk te maken, lukt dat niet met de in maart 2020 ingevoerde Covid-19 zwendel, dan hebben ze klimaat-lockdowns achter de hand.

Honderden politieke leiders hebben het ”International Visitors Leadership program” van de Rockenfellers gevolgd in Amerika bij het “Bureau of Educational and Cultural Affairs” waar ze zijn klaargestoomd om de Elite (globalisten) te dienen. Onder hen de voormalige Britse premier Tony Blair en de Nederlandse premier Balkenende die de opleiding in 1985 heeft gevolgd gelijktijdig met de voormalige Franse leider Nicolas Sarkozy. Doelstelling van deze opleiding is wereldwijd de reeds bestaande macht van de Globalisten te stabiliseren om op deze manier hun doelstellingen verder te concretiseren, het installeren van een “Nieuwe wereldorde”.

Ze wensen geen rekening te houden met de Bijbelse waarschuwing tegen elke wereldregering buiten God om. De vraag waar alles om draait is: Indien de wereldregering tot stand gekomen is, wie neemt dan de leiding? Op grond van de Bijbel weten wij dat het om de “Macht van de Duisternis” gaat. De wetenschap, is dat het hele idee van een wereldregering afkomstig is van de meest felle anti-Bijbelse genootschappen die volledig onder controle van de “Macht der Duisternis”staan. Ze weten het zo te brengen dat de mensheid zal schreeuwen om een rijk waarin ‘recht’ en ‘vrede’ zullen heersen. De behoefte aan deze (valse) welvaart wordt nu in onze tijd opgewekt door de macht die streeft naar globalisme en wereldburgerschap. Dat verleidelijke ideale rijk waar ze naar streven zal worden bestuurd door een door satan geïnspireerde kliek met een leider wiens komst is met allerlei krachten en tekenen en bedrieglijke wonderen en verlokkende ongerechtigheden.

 

Deze leider zal in eerste instantie beslist niet overkomen als een gevaarlijke bruut. Hij zal zich presenteren het goede voor te hebben met alle mensen. Velen zullen oprechte bewondering voor hem gaan koesteren. Hij zal zeer veel goeds tot stand gaan brengen. Alles moet immers sprekend lijken op het ware goede? Zo zeer zelfs dat hij zich kans ziet om zelfs de “uitverkorenen” te verleiden. Niemand kan kopen nog verkopen, die niet het teken van het Beest zal ontvangen. Deze figuur is dan de grote eindtijd-Esau, de supermens, de antichrist. Maar zijn val staat ook bij voorbaat vast. Zijn regering zal kort zijn:

 

Openbaring 13:5 “En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.”

 

Straks zal onder leiding van de al eeuwen verwachtte grote werelddictator, het kwaad alleen maar culmineren. Maar terwijl hij op het toppunt van zijn macht is, overkomt hem het verderf. 1 Thess.5:3. De Here Jezus zal hem doden door de adem Zijns mond en machteloos maken door Zijn verschijning:

 

2 Thess 2:8…hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.”

 

Al die machten die de antichrist op de troon hebben gezet in Jeruzalem, zullen op een verschrikkelijke manier gaan ervaren wat het is om God te bestrijden. Het gaat satan uiteindelijk om de “troon des Heren” maar dat zal een catastrofale stap te ver zijn. Kennis van alles wat er nu gebeurt, behoedt ons voor het geven van de schuld aan God voor het vele kwaad dat momenteel de wereld overheerst. Om hun doel te bereiken hebben de machthebbers geïndoctrineerde marionetten op de troon van landen gezet om hun plannen uit te voeren. Ze zullen onze hele manier van leven op de schop nemen en dat zelfs bij wet vastleggen. Als ze hun zin krijgen zullen ze alle plannen van de WEF-sekte en Agenda-2030 ook daadwerkelijk uitvoeren. Als ze hun zin krijgen, want de Bijbel maakt duidelijk dat God hun satanische plannen zal dwarsbomen.

 

Openbaring 17:1-2En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.”

 

Er is nog steeds redding mogelijk voor allen die nog zoekende zijn:

 

Matthéüs 11:28-29-30 “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

 

Zijn koningschap zal niet slechts enkele tientallen jaren duren, maar eindeloos zijn. Het gaat dus niet over de periode die Hij op aarde geweest is. Dit kan niet anders betekenen dan dat deze tijd nog moet komen. Het zal de periode zijn waarvan de engelen na Zijn Hemelvaart gezegd hebben, dat Hij zal terugkeren naar de aarde. Het zal een periode zijn waar wij met verlangen naar uit mogen zien.

Efeziërs 5:11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht.

Terug naar :Inhoud