De Great Reset terreur van Klaus Schwab en trawanten

 

Door:Franklin ter Horst  (Aangemaakt: 16 mei 2020) (Laatste bewerking: 7 mei 2021)

The Great Reset’, de grote herstart, de ‘vierde industriële revolutie’ en de ‘digitalisering van de mens’ is het paradepaartje van de Duitse Professor Klaus Schwab (of heet hij Klaus Bodmer?) een econoom uit Ravensburg. Wie is deze figuur die vooral bekend is geworden als de oprichter en directeur van het World Economic Forum, ook wel bekend als het Davos Forum. Schwab is een vrijmetselaar en komt uit een nazinest van oorlogsprofiteurs en is opgeleid door Henry Kissinger.

 

Ieder jaar brengt het WEF de meest invloedrijke politici en CEO's uit het bedrijfsleven samen om toekomstige strategieën te definiëren en uit te voeren die de globalisering moeten sturen in zijn relaties met staten en wereldmarkten. Klik hier voor de complete ledenlijst van het World Economic Forum. Hier vergaderen de machthebbers: monarchen, prinsen waaronder de houterige groene’ Britse Prins Charles, politici, CEO’s, wetenschappers en niet te vergeten mediamagnaten. Schwab is altijd volkomen transparant geweest in zijn verlangen om de massa te onderwerpen, via onverholen tirannie en onderdrukking.

 

Zo noemt hij “de huidige pandemie een zeldzame gelegenheid om onze wereld te resetten. Alle aspecten van onze samenleving en economie moeten op de schop, van onderwijs tot sociale contracten en werkomstandigheden.” Daarbij noemt hij de rol van de overheden essentieel. Schwab is vastbesloten ervoor te zorgen dat we nooit zullen terugkeren naar het oude normaal. Hij spiegelt de toekomst als volgt voor:  mensen zullen niets bezitten en gelukkig zijn. In werkelijkheid wordt hiermee niet alleen het recht van iedere mens op persoonlijk bezit afgeschaft maar tegelijk wordt de waardigheid van de mens vernietigd doordat hem de verantwoordelijkheid voor zijn leven ontnomen wordt. Hij kan en mag over niets meer beschikken in zijn eigen leven. Al zijn vrijheden worden door het centrale wereldbestuur overgenomen. Mensen die weigeren zich te laten vaccineren, zullen overal geweigerd worden. Dit wordt een huiveringwekkende werelddictatuur, zoals in de mensengeschiedenis nooit eerder gezien is.

Parlementen worden onder druk worden gezet om wetten aan te nemen die de ongekozen bureaucraten meer macht geven. Eenieder die waarde hecht aan vrijheid van meningsuiting moet nu toch echt wakker worden want dit beloofd niet veel goeds.

De trekpoppen van de machthebbers van de verschillende landen  moeten zorgen voor de nauwkeurige uitvoering ervan. Dank zij de technologie en digitalisatie zal het hele leven van iedereen gecontroleerd  kunnen worden. Al wat ons dagelijks over corona wordt voorgehouden, is vals en berust op  leugens van de media, corrupte wetenschappers, omgekochte politici en manipulerende Big Farma. Politici en mainstream media zich gewillig door de machthebbers gebruiken hun door de duivel geïnspireerde genocidale doelstellingen te realiseren.

In Klaus Schwabs boek De Vierde Industriële Revolutie staan griezelige zaken. In grote lijnen gaat het om hersenspoeling, het afdwingen van gehoorzaamheid, fascistische dwangmaatregelen, cyborg-toekomst, digitalisering van het onderwijs, nanotechnologie (genetische manipulatie),  propaganda, leugens, eugenetica en ontmenselijking. Schwab droomt ervan een eind te maken aan het normaal menselijk leven en gemeenschap zoals wij eeuwenlang hebben gekend. Ook noemt hij ongevaccineerde mensen een gevaar voor de mensheid Hij wil vaccinatiecertificaten verplichten en gaat nog een stap verder:  “Als je de grens wilt overgaan, moet je in de toekomst mogelijk een hersenscan laten maken om te kijken of je al dan niet een veiligheidsrisico vormt.” De ‘Great Reset’ gaat dus niet alleen over hervorming van het economische systeem, het invoeren van een ‘Green New Deal’ en automatisering. Ook voorspelt hij dat politiediensten op den duur herinneringen rechtstreeks uit het brein van mensen kunnen halen.

Ook droomt hij van “actieve implanteerbare microchips van “slimme tatoeages” van “biologische computers” en “op maat ontworpen organismen”. “Hedendaagse externe apparaten – van draagbare computers tot VR-headsets – kunnen op den duur vrijwel zeker geïmplanteerd worden in ons lichaam en ons brein. Ze zullen de manier waarop we communiceren met de wereld aanzienlijk veranderen. Door het aflezen van hersengolven en andere signalen is het mogelijk om met behulp van dergelijke technologie gedachten op te vangen of iemands gemoedstoestand te bepalen” zegt Schwab. Hij suggereert verder dat de bevolking kan worden aangemoedigd om chips te nemen die je brein kunnen lezen. Het zou dan mogelijk zijn om middels je gedachten een bericht op social media te plaatsen.

Wat hem betreft is eugenetica aan een heropleving toe en kondigt met betrekking tot genetische manipulatie aan: “Dat het nu veel gemakkelijker is om het menselijk genoom in levensvatbare embryo’s nauwkeurig te manipuleren. Dit alles wijst op de ontwikkeling van een nieuwe menselijke soort. Het is niets anders dan satanisme wat deze figuur propageert.

Schwab sprak al over een “grote transformatie” in 2016 en is duidelijk vastbesloten samen met zijn kapitalistische haaienvrienden, de massamedia, de academische wereld en de trekpoppen die hem ten dienste staan, alles te doen wat in zijn macht ligt om zijn op eugenetica geïnspireerde transhumanistische wereld van kunstgrepen, bewaking en controle en meedogenloze propaganda via de hem ter beschikking staande mainstream media tot stand te brengen.

De niet slapende wereldbevolking heeft vanaf begin 2020 gezien dat ze nergens voor terugdeinzen om hun dwangmaatregelen aan de wereldbevolking op te dringen. Veel dingen zegt Schwab zullen voor altijd veranderen. “Er zal een nieuwe wereld ontstaan. De maatschappelijke onrust die door COVID-19 is ontketend, zal jaren duren, en mogelijk generaties. Velen denken dat het oude normaal weer terug zal keren, maar dat zal nooit meer gebeuren. Voor Schwab en trawanten is de Covid-19 pandemie de grote versneller van alles wat ze ons al jaren willen opdringen.

Zijn invloed is groter dan Hitler ooit heeft gehad. Velen bewonderen hem maar de doelstelling van deze figuur is de wereldpopulatie te onderwerpen aan de macht van de duisternis en Gods Schepping te manipuleren met vaccins die de mens veranderen in een robot. De bedoeling is dat alle landen hun identiteit zullen verliezen en op gaan in één globale wereldmacht, de Nieuwe Wereld Orde waarin de wereldpopulatie drastisch zal worden gereduceerd.

 

Op 5 mei 2009 vond in Manhattan een bijeenkomst plaats van ’s werelds rijkste miljardairs. Onder de aanwezigen bevonden zich Bill Gates (Microsoft), David Rockefeller, Warren Buffet, Michael Bloomberg (voormalig burgemeester van New York), media-icoon Ted Turner en multimiljardair en megacrimineel George Soros. De deelnemers waren het over één ding roerend eens: ‘overbevolking’ is de grootste bedreiging voor onze planeet. Hun transhumanistische visie is weerzinwekkend voor bijna iedereen buiten hun eigen kleine kring. Ze denken de macht te hebben om hun satanische dictatuur aan de wereldbevolking op te leggen. Ze willen de mensheid dwingen de vierde industriële revolutie in te gaan, maar dat wil niet zeggen dat hun plan ook zal gelukken.

Schwab geeft zelf toe dat Covid-19 geen existentieel gevaar vormt. Desondanks benadrukt hij dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar normaal. Daarmee suggereert hij dat steeds terugkerende lockdowns, social distancing en andere beperkende maatregelen permanent zullen worden. In juni 2020 schreef hij  “Ieder land, van de Verenigde Staten tot China, moet deelnemen, en iedere industrie, van olie en gas tot tech, moet getransformeerd worden. Er is een grote reset van het kapitalistische systeem nodig.” Schwab zei ook dat alles in onze samenleving op de schop moet, ‘van onderwijs en sociale contracten tot arbeidsomstandigheden’. Het oordeel van onafhankelijke wetenschappers wordt daarbij genegeerd of worden zelfs brutaalweg als samenzweerders neergezet. Onder het mom het “het coronavirus verslaan” zijn onvoorstelbare ingrepen gedaan in de democratische-, grondwettelijke- en humanitaire mensenrechten.

Alles verloopt precies volgens de richtlijnen van de machthebbers die zijn neergelegd in onder meer Agenda 2030 en de Great Reset build back betterom uiteindelijk het hele huidige wereldbestel volledig te resetten in een totale vrijheidbeperkende dictatuur.” De kreet “build back better” is trouwens niet nieuw want het maakt ook al minstens 15 jaar deel in kringen binnen de Verenigde Naties in het kader van Agenda 2030. Dit idee werd gepresenteerd in juni 2020 door prins Charles van Wales en Klaus Schwab onder de titel "The Great Reset, Transforming Our World and Building Back Better".

Build Back Better And The Great Reset A Respectable 'conspiracy'Afbeelding afkomsitig van Humans are Free.

In het voorjaar van 2020 zijn ze begonnen de mensheid gevangen te zetten in een verwoestende cyclus van armoede en dictatuur. Er hebben zich wereldwijd grove mensenrechtenschendingen voorgedaan. Burgerrechten zijn achteloos terzijde geschoven. Het coronavirus is een Trojaans paard dat gebruikt wordt om een tirannieke agenda uit te rollen. Ze laten aan alle kanten duidelijk merken dat ze niet alleen de mainstream media, fake-deskundigen, en mogelijk in de nabije toekomst ook het leger, volledig in hun zak hebben.

Mensen zullen het vermogen verliezen om voor zichzelf te denken of echt onderzoek te doen. Kritisch denken wordt bestempeld als ‘gevaarlijk’. Mensen met een onafhankelijke geest worden nu al bestempeld als ‘complotfantast’ of viruswaanzinnige, een uitdrukking wat inmiddels veelvuldig wordt gebruikt door onder meer de dwaalgeesten van de Nederlandse media die functioneren als een verlengstuk van de coronapolitici.Alles wat van regeringswege wordt verstrekt wordt braaf overgenomen zelfs als het aantoonbare onzin is.

De media, het onderwijs, de politiek, de gezondheidszorg, de voedselindustrie, alles moet worden gereset. Het doel is de mensheid tot slaaf maken en een wereld van totale controle creëren. Massamanipulatie heeft alles beroofd wat de waarheid is, alles wat waardevol is. Het kwaad manifesteert zich op een ongekende manier. De mainstream media, de praatpalen van de machthebbers, zorgen dat dit kwaad aan de wereldbevolking wordt gepresenteerd als de enige echte bron van waarheid. En als het op de televisie is, kan het immers niet anders dan waar zijn! Zij zorgen ervoor dat de mensheid de meest waanzinnige leugens geloven en helpen zodoende mee aan het creëren van massahysterie. Er zullen zulke radicale, ingrijpende veranderingen plaatsvinden. De wereldbevolking zal pas wakker worden wanneer ze zien dat hun leven in een nachtmerrie is veranderd. Alle bezit en macht wordt overgeheveld naar een satanische werelddictatuur.

De wereldbevolking staat voor de opkomst van massale slavernij, het terugdringen van de bevolking en collectieve straf wanneer men niet aan de eisen van het satanische tuig wil voldoen. Wat ze gaan doen is alle macht, geld en bezit van burgers overhevelen naar een complex van topglobalisten, toppolitici en topmultinationals. Dat wordt op dit moment wereldwijd uitgerold. Van alle mensen die niet tot deze kliek behoren, zal alles worden afgepakt, inclusief al hun vrijheden en inspraak, en op termijn zelfs de zeggenschap over hun eigen lichaam en gezondheid. Ook de Nederlandse regering werkt daar volop aan mee. Er zal een basisinkomen worden ingevoerd, wat net genoeg zal zijn om in leven te kunnen blijven. Het grootste deel van onze huidige welvaart zal verdwijnen. Logisch dat er burgerlijke onrust zal ontstaan. Dat zal echter met harde hand de kop worden ingedrukt.

Er wordt ons continu duidelijk gemaakt dat de poppenkast permanent is. Ze gebruiken het testen als excuus voor verlenging van lockdown en nieuwe maatregelen zoals het dodelijk isolement voor ouderen,  het schrappen van afspraken van kankerpatiënten en anderen met dodelijke ziektes omdat de coronapatiënten voorrang krijgen ip de IC’s.Steeds meer middelen van bestaan ​​die vernietigd zullen worden. Meer zelfmoorden, meer tirannieke politiebevoegdheden, meer economische schade, meer nieuwe normale waanzin. Zij die al jarenlang onderzoek doen naar de machten achter de zogenaamde 'nieuwe wereldorde' weten wat er komen gaat en dat er iets heel erg mis is met wat ze aan het doen zijn. De monsters hebben ons leven op zijn kop gezet. Ze zullen ons in een vorm van slavernij brengen. Deze figuren worden gedreven door pure hebzucht en onvoorstelbare wreedheid.

 

De Great Reset zal verregaande financiële gevolgen hebben voor de hele mensheid.

 

Zelfs vanuit de financiële wereld komen geluiden dat de Great Reset verregaande financiële gevolgen zal hebben voor de mensheid. Een van hen is Mike Maloney eigenaar en oprichter van GoldSilver.com en al jarenlang bekend als financieel specialist die door veel investeerders wordt gevolgd. In deze video is Malony in gesprek met een aantal collega’s die zeggen het er over eens te zijn dat het geldsysteem zoals wij dat nu kennen gedoemd is om in rook op te gaan. Zij zien de Great Reset die nu gaande is ook als een manier om de nog resterende rijkdom bij het gewone volk over te hevelen naar de elite. Twee van de drie financiële experts in de video zijn druk bezig met het zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden. Ze doen dit onder andere door hun eigen voedsel te verbouwen. Zij zeggen een storm te zien aankomen, een zware storm. En wat er na die storm nog allemaal overeind zal staan, weet niemand, maar wat ze wel zeker weten is dat hij gaat komen.

World Ecocomic Forum waarschuwt voor komende Cyberpandemie

Het World Economic Forum (WEF), waarschuwt dat de Covid-19 pandemie kinderspel zal blijken te zijn vergeleken met de volgende crisis. De Covid-19 fake pandemie zal niet voor de hoeveelheid chaos op de wereld zorgen die nodig is om een echte wereldwijde reset voor elkaar te krijgen. Daarvoor zijn andere dingen nodig, grotere, een veel omvangrijkere crisis. Een crisis die net zoals covid-19 zal worden veroorzaakt door iets dat zich niets aantrekt van nationale grenzen en nationaliteiten en dat derhalve ook weer een oplossing op wereldniveau zal vergen. Het volgende is wat Jeremy Jurgens, de CEO van het WEF daarover zegt: “Ik denk dat er nog een andere crisis gaat komen. Eén die veel meer gevolgen zal hebben. Eén die sneller zal toeslaan dan dat we hebben gezien bij Covid. De gevolgen zullen veel groter zijn en daardoor zullen de economische en sociale gevolgen ook veel heftiger zijn”. De wereld zal te maken krijgen met een uitgebreide cyberaanval.

Klaus Schwab zegt daar zelf daarover: “Wij weten het allemaal, maar besteden er veel te weinig aandacht aan en dat is het beangstigende scenario van een uitgebreide cyberaanval die de complete elektriciteitsvoorziening zal platleggen, alle transport, alle ziekenhuizen, in feite onze totale maatschappij. Hierbij vergeleken zal de covid-19 crisis slechts kinderspel lijken. Wij moeten de covid-19 crisis dan ook zien als een gelegenheid om ons beter voor te bereiden op een grote cyberaanval en ervoor zorgen dat wij daarop beter zijn voorbereid dan nu het geval is”. Net zoals we voor het begin van de coronapandemie een oefening zagen in de vorm van Event 201, zo is het WEF kennelijk van plan een cyberaanval te trainen om te leren hoe ze met de gevolgen van een wereldwijde cyberaanval om moeten gaan.

Ze zijn in staat om de hele wereld plat te leggen om hun sadistische plannen sneller te kunnen uitvoeren. Ze deinzen er niet voor terug de hele wereldwijde elektriciteits voorziening d.m.v. van een cyberaanval uit te schakelen. Zeker nu we al ruim een jaar zien hoe ze met nietsontziende dwangmaatregelen de hele wereld in hun greep hebben gekregen. Duizenden deskundigen spreken van een geplande pandemie Covid-19, ondersteund met fake-PCR-testen, slavenmaskers, anderhalve meter afstand van elkaar, alles vernietigende lockdowns, en een absurde avondklok. Mochten ze inderdaad een cyberaanval overwegen dan zal de ellende die dit veroorzaakt alles wat de mensheid tot dusver aan narigheid door hun toedoen heeft meegemaakt, kinderspel blijken te zijn.

Sinds 2020 zitten in de raad van toezicht van het WEF de klimaat fantast Al Gore, oud-vicepresident van de Verenigde Staten, Bilderberger (2013 en 2016) Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank. In Nederland moeten de tot ‘coronagezant’ aangestelde Klaas Knot van de Nederlandse Bank, Feike Sijbesma, voormalig (CEO van DSM en tevens bankraad bij de DNB), en Bilderberger Sigrid Kaag (D66) minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking meehelpen Nederland in de fuik te drijven van de “The Great Reseten de ‘digitalisering van de mens’ te coördineren. Prominente Nederlanders dus die als trekpoppen van miljardairs ijverig meewerken aan de totstandkoming van een wereldoverheid (Nieuwe Wereldorde). Corporate governance dus, multinationals die regeringen dicteren, vaak voorgezeten door oud-politici.

Sijbesma werd in 2020 benoemd tot speciaal coronagezant voor het ministerie van Volksgezondheid.Zo lopen de lijnen DSM is een belangrijke leverancier van AstraZeneca, waar Sijbesma’s broer directeur is. AstraZeneca is het bedrijf waarmee de Nederlandse minister Hugo de Jonge samen met Frankrijk, Duitsland en Italië een vaccincontract heeft afgesloten. Het vaccin van AstraZeneca wordt door de WHO gezien als één van de meest veelbelovende vaccinkandidaten wereldwijd. Maar zo betrouwbaar is dit bedrijf niet want in een document van de ‘Pharmaceutical Integrety Coalition’ staan 58 pagina’s met rechtszaken die gevoerd zijn tegen AstraZeneca.

Afbeelding afkomstig van Humans are Free 02-02-2021

Dat het World Economic Forum achter de  coronapandemie zit is inmiddels al lang geen geheim meer.

De wereldburgers worden geconfronteerd met misdaden tegen de menselijkheid.

Er is sprake van een ongekende machtconcentratie die meehelpen de wereldbevolking te knevelen. Er is sprake van pure minachting voor de mens en de nietsontziende trekpoppen voeren Schwarbs plannen op een meedogenloze manier uit. Ze hebben de jaarlijkse griepgolf omgedoopt van Covid-19 en gebruiken dit al argument de wereldbevolking in een keurslijf te persen. Zie hier de griepcijfers van het griepseizoen 2017/2018 in Nederland.

De rechten van wereldwijd vele honderden miljoenen mensen zijn onder het mom van nep-pandemie op onbeschrijfbare wijze geschonden. Steeds meer rechters veroordelen de overheden die deze coronamaatregelen opleggen. Ze begaan dus nóg eens een misdaad door geen gehoor te geven aan rechterlijke uitspraken. Alles wat hen niet zint wordt genegeerd. Er zijn geen regels meer. Slechts hun denken, is toegestaan en verder moet je echt je mond houden en gehoorzamen. Moeilijke vragen worden dikwijls beantwoord met minachtende ontwijkingen of regelrechte leugens. Het is zoals zij het willen en verder is er niets. In deze waanzinnige situatie leven we nu. Miljoenen mensen worden door hun leiders gehersenspoeld en de media doet vrolijk mee.

Wij worden geconfronteerd met leugens op een schaal zoals de wereldbevolking waarschijnlijk nog niet eerder op deze planeet hebben meegemaakt. Klaus Schwab en zijn bende hebben er alle belang bij om wereldwijd alles volledig kapot te maken, zodat ze dit op hun manier opnieuw kunnen opbouwen.

De dwangmaatregelen van deze Build Back Better-kliek veroorzaakt een steeds groter wordende angstcultuur en dagelijkse tsunami aan fake-news doet de rest. De Great Reset resulteert in een wereld waarin ‘het gewone volk’ niets meer bezit, maar de ‘uitverkoren allerrijksten’ zullen alleen nog maar rijker worden. Schwab: “Je zult niets bezitten en je zult gelukkig zijn”. Ze vertellen dat de toekomst zonder privé-eigendom zal zijn. Dit bericht is ook terug te vinden op de officiële website van het World Economic Forum (WEF). Wij leven overduidelijk in het Babylon zoals het boek Openbaring beschrijft.

 

Ze denken de macht te hebben hun technocratische dictatuur aan de wereldbevolking op te leggen maar de wereldbevolking hoeft de dwangmaatregelen, hun vaccins waarmee ze ons DNA willen manipuleren, natuurlijk niet te accepteren. We hoeven ons niet te laten implanteren met smartphones of microchips waarmee wij rechtstreeks hun transhumanistische hel in lopen.

 

Topkardinaal: ze gebruiken corona om moorddadige agenda te bevorderen

Begin november 2020 waarschuwde de Italiaanse aartsbisschop Carlo Maria Vigano in een brief voor de aanstaande ‘Grote Reset’. Achter de Grote Reset plannen schuilt volgens Vigano een wereldelite die de mensheid wil onderwerpen. Hij  waarschuwt dat de "Deep Church" (Vaticaan) samenwerkt met de Deep State om van de katholieke kerk onder leiding van paus Franciscus een spirituele arm van een nieuwe wereldorde te maken. In de brief zei hij dat de katholieke kerk als geheel wordt gebruikt om mondiaal neoliberaal autoritarisme te bevorderen.

Volgens Vigano zijn de machthebbers achter de Great Reset van plan middels dwangmaatregelen de vrijheden van hele bevolkingsgroepen drastisch in te perken. De hele wereld wordt bedreigd door een samenzwering tegen de mensheid. Het kwaad wil volgens hem de basis van onze samenleving vernietigen: het gezin, respect voor het menselijk leven, vaderlandsliefde en vrijheid van onderwijs.

Terwijl politieke leiders de westerse cultuur om zeep helpen, moeten burgers hun rechten opgeven onder het mom van een gezondheidscrisis die wordt gebruikt om een onmenselijke tirannie te installeren. Achter de wereldleiders, de uitvoerders van dit helse project, bevinden zich de gewetenloze figuren die het World Economic Forum en Event 201 financieren.” schrijft Vigano.

Rechts Carlo Maria Vigano

In navolging van Vigano heeft ook één van de machtigste katholieken in de Verenigde Staten de aanval geopend op de elite. Kardinaal Raymond Burke haalde op 13 december 2020 tijdens zijn preek uit naar ‘seculiere krachten’ die ons ‘slaven van hun goddeloze en moorddadige agenda’ willen maken. De voormalige voorzitter van de hoogste Vaticaanse rechtbank zei over de coronacrisis: “Dan is er nog het mysterieuze Wuhan-virus waarover de massamedia ons dagelijks tegenstrijdige informatie geven. Wel is duidelijk dat het door bepaalde krachten is gebruikt – ten koste van gezinnen en de vrijheid van naties – om hun kwaadaardige agenda te bevorderen. Deze krachten vertellen ons dat wij nu onderdanen zijn van de zogenaamde ‘Grote Reset’, het ‘nieuwe normaal’, dat ons wordt opgelegd door burgers en naties te manipuleren met behulp van onwetendheid en angst.”

Er wordt door de machthebbers en hun trawanten een spirituele en psychologische oorlog gevoerd tegen de wereldbevolking.De wereldbevolking wordt opnieuw met genocidale barbaren geconfronteerd, die van plan zijn gruwelijke misdaden te begaan tegen de menselijkheid. Het creëren van een pandemie is de perfecte manier om wereldcontrole te implementeren. Creëer gewoon een virus, laat het los, hype de cijfers in de media, en knevel de wereldbevolking zodanig dat ze niets meer te vertellen hebben en straf al diegenen die weigeren de opdrachten uit te voeren met harde maatregelen. Het door China verspreidde Wuhan-virus wordt als gangmaker gebruikt voor dit fascistische experiment. Er is op een meer dan schandalige manier sprake van machtsmisbruik. The Great Reset zal zorgen voor ongelijkheid, slavernij en ellende. Dat is wat de wereldbevolking te wachten staat. Het is niet overdreven om te zeggen dat wij getuige zijn van een gigantische omwenteling waarin de wereld zich thans bevindt. De wereldbevolking is getuige van een meedogenloze vernietiging van de huidige samenleving door de invoering van onmenselijke structuren.

 

Alles wat wij als normaal hebben ervaren wordt voor onze ogen weggevaagd in ruil voor een kunstmatige wereld van onvoorstelbare proporties. Ook het partnerschap tussen Bill Gates en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) loopt parallel met de totale reset van de wereld. Het is hoog tijd dat de mensheid begint te begrijpen dat we inmiddels middenin een wereldwijde satanische misdaad zitten. Reeds decennia geleden lanceerde David Spranler, directeur van het ‘Planetair Initiatief’ van de VN, deze  oproep: “Niemand treedt de nieuwe wereldorde binnen als hij niet zweert Satan te zullen vereren. Niemand zal deelnemen aan de New Age zonder een initiatie-ritus voor Lucifer”.  Mensen worden beschouwd als minderwaardige wezens die tot voor kort een natuurlijke dood mochten sterven, maar nu door hen uit de weg moeten worden geruimd. De lockdowns hebben wereldwijd miljoenen mensen in de grootste armoede gestort met een dramatische stijging van hongersnood, ziekte en dood.

Het gaat om een racistisch, eugenetisch, satanisch  plan van een stel nietsontziende barbaren die de mensheid drastisch wil beperken en in een totalitaire greep onderwerpen, met een radicale vernietiging van alle menselijke waarden die God in Zijn Schepping heeft voortgebracht. De menselijke waardigheid wordt weggevaagd onder het frauduleuze label van de ‘Great Reset’ en dat allemaal om een stel satanische machthebbers te gerieven die van plan zijn Gods Schepping te vernietigen. Het gaat om een opstand tegen God en zijn Schepping en daarom ook tegen de mens, geschapen naar Gods beeld. Daar willen de satanisten een eind aan maken. Ze eigenen zich het recht toe te beslissen over leven en dood van 7,8 miljard mensen.

De “nieuwe wereldorde” en de grote herstart ontnemen ons niet alleen al onze vrijheden maar ze zijn ook al onze  menselijke en christelijke waarden op een meer efficiënte wijze aan het vernietigen. Wij worden geconfronteerd met een wereldwijde beweging van godslastering.De God is dood theorie waard rond en de Here Jezus wordt eveneens doodgezwegen. De doodscultuur die in het westen reeds decennia lang ingeburgerd is, heeft  nu officieel de wind in de zeilen.Wie de waarheid en waardigheid verdedigt kan nu veel gemakkelijker dan voorheen het zwijgen worden opgelegd of uit het openbare leven verwijderd.  Het oprecht en open zoeken naar de waarheid in de wetenschap is nu al onmogelijk gemaakt. Al wat niet strookt met de agenda van de vrijmetselaar Klaus Schwab en trawanten, wordt uit de openbare media geschrapt, moedige wetenschappers die de waarheid verdedigen worden steeds strenger vervolgd en gestraft. En zo wordt iedere samenleving die streeft naar waarheid, schoonheid en goedheid, een samenleving van leugen en onderdrukking.

Maar hoogmoed komt voor de val want ze maken een onvoorstelbare fout door bij alles wat ze doen te vergeten dat God de regie nog steeds in handen heeft en niet zal toestaan dat ze hun plannen ook daadwerkelijk volledig zullen gaan uitvoeren. Het Nieuwe Testament leert dat het kwaad weliswaar een tijdlang zal overheersen, maar dat God het uiteindelijk zal vernietigen. Bijbelverhalen maken duidelijk dat God soms ingrijpt in menselijke aangelegenheden om het kwaad rechtstreeks te straffen en het goede te belonen.

Jesaja 13:11 “Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.”

De profeten van het Oude Testament hebben de komst voorzien van een dag waarop God krachtig zal ingrijpen in de wereld. Juist in de eindtijdfase van het huidige wereldbestel behaalt Gods tegenstander zijn grootste overwinningen. Maar op een goed moment zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking. Vergeet niet dat God altijd het laatste Woord heeft. Ook in Jezus’ tijd stonden de bewoners van het Heilige Land bloot aan duivelse machthebbers, die alleen konden heersen door middel van de leugen, misleiding en bedrog. De geschiedenis herhaalt zich. Opnieuw zijn de slechteriken dronken van hun macht en zullen niet aarzelen om onder valse voorwendselen miljoenen mensen de dood in te jagen in hun verlangen om de planeet te ontvolken. Het zijn wegvoorbereiders voor de komst van het Beest uit de Bijbel. Weet dat alleen Jezus de weg is en de waarheid (Johannes 14:6 ).

Romeinen 8: 35 t/m 39 “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Ze hebben de duisternis verkozen boven het Licht. Ze hebben niet het recht de wereldbevolking te terroriseren en zullen daarvoor gestraft worden.

Terug naar: Inhoud