De Chinese draak ontwaakt.

 

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt 22 juli 2005) (laatste bewerking  27 februari 2010)

 

Evenals in de tijd van de opkomst van Nazi-Duitsland, zijn er ook nu wereldleiders die hun ogen sluiten voor de massale bewapening van China. Peter W.Rodman schreef in een publicatie van “The Nixon Center” dat de Verenigde Staten denken de enige overgebleven supermacht op de wereld te zijn. Maar volgens Rodman dienen de Amerikanen op hun tellen te passen want in de afgelopen eeuwen zijn andere supermachten te gronde gegaan door zelfoverschatting of onoplettendheid” “Ook Japan heeft men destijds te weinig gewantrouwd”. Aldus Rodman. China bouwt haar militaire macht sneller op dan de militaire analisten van de Amerikaanse inlichtingendiensten voor mogelijk hebben gehouden. Afgevaardigden van defensie spreken van een onrustbarende ontwikkeling. De militaire opbouw is gigantisch en omhelst een serie hoogtechnologische wapens waarmee men de VS een vreselijke slag kan toebrengen. (*)In het noordoosten van de Verenigde Staten, in een gebied van ca. 15.000 vierkante kilometer, zaten in 2003 enige tijd 50 miljoen Amerikanen zonder stroom. Volgens Tim Bennett, de voormalige president van de Cyber Security Industry Alliance, hebben Amerikaanse officials van de inlichtingendienst tegenover hem bevestigd dat het Chinese leger hiervoor verantwoordelijk was. De officiële verklaring voor de enorme stroomuitval was destijds het in kantakt komen van boomtakken met elektriciteitsleidingen in de staat Ohio.De superwapens die ontwikkeld worden voor de volgende Wereldoorlog kregen extra aandacht nadat China in de winter van 2007/2008, één van haar verouderde weersatellieten uitschakelde met een op de grond gestationeerd anti-satelliet-raketsysteem. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie ontwikkelt China niet-kinetische methodes om satellieten aan te vallen, zoals het storen en verblinden van satellieten en het gebruik van lasers, microgolfwapens, deeltjesstralen en elektronische pulswapens. Volgens Tim Bennett zijn de Chinezen eveneens verantwoordelijk voor de stroomuitval in Florida in februari 2008. Hierdoor kwamen drie miljoen mensen zonder stroom te zitten.(*)Voor meer informatie, zie:   http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=69079

 

China heeft militaire basis ingericht in de Indische oceaan, de Zuid-Chinese zee, de Straat van Malakka, het centrum van de Grote oceaan en het Caribische gebied. Ze zijn overal bezig met het bouwen van bruggenhoofden. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een ongekende economische groei. China’s economie is de laatste 10 jaar, jaarlijks met 10 procent gegroeid en is druk bezig de economie van het Westen te ondergraven. Chinese kooplieden zijn in grote aantallen en met een zeer ruim assortiment aan goederen het westen binnengedrongen. Peking besteedt 65 miljard dollar per jaar aan “defensie”. Dat is na de VS het grootste budget ter wereld.In Australië en Nieuw-Zeeland zijn bijna alle meubelen, die in de etalages van grote warenhuizen staan, gefabriceerd in China. Door de goedkope arbeidskrachten kunnen praktisch alle producten voor lage prijzen aan de man worden gebracht, waar ook ter wereld. Steeds meer bedrijven in het westen zijn genoodzaakt hun deuren te sluiten omdat ze niet tegen de gestaag toenemende import opkunnen. Volgens “Business Week” zal China op termijn alle concurrenten achter zich laten.

 

China heeft Amerika gewaarschuwd dat het tot een oorlog zou kunnen komen indien de Verenigde Staten mocht besluiten Taiwan te hulp te komen bij een aanval van China. Er is een wet aangenomen die de leiders van het land een legale basis biedt voor een aanval op Taiwan. Het Chinese leger houdt met regelmaat militaire oefeningen in de straat van Taiwan, een zee-engte tussen China en Taiwan. Washington heeft zichzelf verbonden te helpen om elke vijand die de handen uitstrekt naar Taiwan, te weerstaan met alle mogelijke geweld. Hiervoor bevinden zich naar schatting zo’n 100.000 militairen in de omgeving van Taiwan, het vroegere Formosa.

 

Uit een peiling van de staatskrant Global Times is gebleken dat bijna 55% van de Chinezen denkt dat er een nieuwe koude oorlog komt met de Verenigde Staten. Volgens een onafhankelijk onderzoek van de Chinees sprekende media willen politieke leiders meer wapens gaan verkopen aan Amerika's vijanden, zoals Iran, en verwachten hoge officieren van het Chinese leger en de marine zelfs een militaire confrontatie tussen de twee grootmachten. Alles wijst er dan ook op dat China zich voorbereidt om binnen nu en 10 jaar een oorlog met de VS te kunnen uitvechten - en te kunnen winnen. De Chinezen beginnen zich steeds brutaler ten opzichte van Amerika op te stellen. Volgens een diplomaat is Barack Hoessein Obama tijdens zijn bezoek aan China drie maanden geleden zelfs ronduit vernederd. Hoewel de Amerikaanse ambassadeur net zoals de media naar buiten toe beweerde dat de onderlinge relaties nog nooit zo goed waren geweest, was er volgens deze diplomaat juist sprake van een ijskoude en onverzoenlijke sfeer. De Chinezen zouden doelbewust moeilijk hebben gedaan over ieder aspect van het protocol, lieten alleen voorgeselecteerde mensen toe bij een openbare bijeenkomst met Obama, censureerden het enige interview dat de president aan een Chinese krant mocht geven en verboden de Amerikanen gebruikt te maken van hun eigen helikopters om Obama naar de Chinese muur te vliegen.

 

 

Diplomaten spraken van een 'ijzige' persoonlijke sfeer tussen Obama en de Chinese president Hu Jintao. Er was zelfs geen sprake van de oppervlakkige vriendelijkheid die eerdere Amerikaanse presidenten wél hadden ervaren bij hun bezoek aan China. Hu Jintao weigerde verder ook maar een seconde Obama's pleidooi voor een devaluatie van de Chinese munteenheid te overwegen, deed slechts wat vage toezeggingen om samen te werken op het gebied van klimaatverandering, om vervolgens drie weken later de Amerikanen tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen volkomen in de kou te laten staan. Terwijl officiële woordvoerders tegenover de media volhielden dat de klimaattop wel degelijk een succes was, waren de Amerikanen woedend vanwege de Chinese pogingen om Obama te vernederen. 'Ze dachten dat Obama zwak was en daarom testten ze hem,' merkte een Europese diplomaat in China op.

 

Officials in Peking zeggen inderdaad een neerbuigende houding tegenover Obama waar te nemen, en wijzen bijvoorbeeld op de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Yang Jiechi, die er openlijk prat op gaat persoonlijke kontakten te hebben met de Bush-dynastie en andere leden van de traditionele blanke Anglo-Saksische elite in Amerika.In het Witte Huis heeft men inmiddels genoeg van de Chinese provocaties, en lijkt het roer om te zijn gegaan. Obama dreigt niet alleen met harde handelsmaatregelen als de Chinezen niet samenwerken met Amerika, maar ontving ook de door Chinezen verafschuwde Tibettaanse geestelijke leider, de Dalai Lama, officieel op het Witte Huis te. De Chinezen zijn witheet. 'We moeten terugslaan -oog om oog, tand om tand- en wapens verkopen aan Iran, Noord Korea, Syrië, Cuba en Venezuela,' aldus Liu Menxiong, een lid van de Chinese politieke volksraadplegende conferentie. 'We hoeven nergens bang voor te zijn. De Noord Koreanen stonden op tegen Amerika en wat gebeurde er met hen? Niets. Iran stond op tegen Amerika en is hen nu rampspoed overkomen? Nee.''Wij moeten de VS straffen,' fulmineerde generaal-majoor Yang Yi van de Chinese marine.   'We moeten hen pijn doen.' Een andere generaal-majoor, Luo Yuan van het Chinese Leger, hield een tv-publiek voor dat er meer raketten tegen Taiwan zouden worden opgesteld. Kolonel Xianging ging zelfs zo ver door te stellen dat het Chinese leger de komende 10 jaar kwalitatief zó verbeterd zal worden, dat China 'sterk genoeg zal zijn om een direkt gevecht met de VS af te dwingen.'

 

Amerikaanse officials zijn naar verluid verbijsterd over de felle nationalistische retoriek in de Chinese media en op het internet. In een interne publicatie van de elitaire Qinghua Universiteit wordt de verwachting uitgesproken dat, nu er dermate grote belangen op het spel staan, de spanningen tussen China en de VS alleen maar groter zullen worden. Er zal een felle strijd met Amerika losbarsten over de export, de overdracht van technologie, auteursrechten / piraterij en de waarde van de Chinese munteenheid, de yuan (/Renminbi). Slechts weinigen in China proberen de gemoederen nog te bedaren. 'China zal onwerkelijk overkomen als we ons agressief opstellen en een gooi doen naar het leiderschap van de wereld,' schreef Wang Yusheng, een gepensioneerde diplomaat, in de China Daily. Hij waarschuwde dat China niet zo rijk en machtig is als Amerika of Japan, en dat een dergelijke opstelling daarom 'gevaarlijk' zou kunnen zijn. Het is echter maar de vraag of er nog iemand in Peking is, die naar hem wil luisteren.

 

Peking haat Washington inmiddels en stookt de mensen op tegen de Verenigde Staten zegt Joseph Perkins in “The Schwarz Report”, waarin hij refereert aan twee in “The Washington Times” gepubliceerde rapporten, afkomstig van het Pentagon en de “U.S.China Security Commission”. Zhu Chenghu, een hoge Chinese militair, verklaarde onlangs in een briefing in de Financial Times, dat China het gebruik van nucleaire wapens niet uitsluit wanneer het tot een conflict tussen beide landen mocht komen over de kwestie Taiwan. De uitspraak is veel meer dan een “opinie” van hemzelf. Het Chinese leger wordt getraind voor een oorlog tegen de VS. China bezit een groot arsenaal atoomwapens en andere middelen voor het op grote schaal doden van mensen en beschikt over geleide projectielen die met gemak Amerika kunnen bereiken. Volgens een studie van het Pentagon is de Chinese militaire opbouw echter niet alleen gericht op een eventuele oorlog tegen de VS, maar speelt ook de alsmaar groeiende vraag naar olie en gas een rol. Dit zou kunnen leiden tot gebruik van geweld om de toevoer van olie en gas garant te stellen. Recent waren er opnieuw spanningen tussen China en Japan vanwege een Japans besluit om naar gas te gaan boren in een omstreden deel van de Oost Chinese Zee. China en Japan menen beide recht te hebben op deze  gasvelden. http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article7017951.ece

In juli 2001 hebben China en Rusland een nieuw strategisch partnerschap gesloten. Dit omhelst ook militaire samenwerking ingeval er agressie dreigt tegen één van hen. Meer dan 2000 Russische geleerden werken nu voor de Chinese staf. Ook is Rusland gaarne bereid de Chinezen van allerlei geavanceerd wapentuig te voorzien. De gesprekken op hoog niveau tussen China en Rusland geven aanleiding tot grote ongerustheid onder de Westerse experts. De Russische minister Igor Ivanov heeft de USA al nadrukkelijk gewaarschuwd Taiwan niet militair te beveiligen. Niemand behoort volgens hem tussenbeide te komen omdat Taiwan een deel is van China.

Op 12 mei 2008 heeft zich in de provincie Sichuan een aardbeving voorgedaan op ca 10 kilometer diepte met een kracht van 7.8 op de schaal van Richter.Daarbij zijn naar schatting 70.000 mensen en 12.5 miljoen dieren om het leven gekomen en hele dorpen en steden van de kaart geveegd. Tijdens de aardbeving heeft zich een kettingreactie aan ondergrondse explosies voorgedaan. Chinese militaire bronnen melden dat het grootste wapenarsenaal van het Chinese leger door de aardbeving is verwoest, alsmede een basis waar wapens worden getest en nucleaire installaties, inclusief diverse kernkoppen. Door de explosie ontstond er een gigantisch gat van 1 bij 2 kilometer en werden grote betonblokken naar buiten geslingerd van de ondergrondse militaire installaties. http://en.epochtimes.com/tools/printer.asp?id=73205

 

 Centrum van de aardbeving in  China op 12 mei 2008

 

Veel mensen voelen dat er iets staat te gebeuren, dat de wereld afstevent op een horrorscenario.De wereld nadert in snel tempo de tijd van de vervulling van de laatste grote Bijbelse profetieën en de geschiedenis van de mensheid. Bijbelgetrouwe gelovigen weten wat dat betekend, dat de hele schepping in afwachting is van het onvermijdelijke dat komen gaat, maar ook dat er een nieuwe tijd zal aanbreken, een duizendjarig paradijsachtig vrederijk, met de Here Jezus als Koning op de troon. Alleen Jezus zal in staat zijn Gods plan met onze wereld ten uitvoer te brengen. De komst van de Here Jezus zal definitief een punt zetten achter alle oorlogsplannen van de wereldse machten. Harmágedon is in de Bijbel het klassieke slagveld van de laatste grote oorlog en doet velen denken aan eindtijdrampen en alles verwoestende catastrofes die de aarde zullen teisteren. Maar Harmágedon betekent niet het einde van de wereld, maar slechts het einde  van onze huidige wereldcyclus, een episode waarin de wereld zich in een chaos van slijk en bloed zal storten en ten onder zal gaan. Het  is het toneel van de uiteindelijke strijd tussen de ‘machten van goed en kwaad’.

 

In de Apocalyps wordt de naam Harmágedon gegeven aan de plaats waar drie onreine geesten de koningen van de wereld zullen verzamelen voor de strijd tegen God. De algemene gedachte is dat de apocalyptische oorlog van de eindtijd zal plaatsvinden in de omgeving van het Bijbelse Megiddo.

 

Historici zeggen dat er geen plaats in de wereld is waar zoveel historische veldslagen hebben plaatsgevonden als om en rond Megiddo. Het Bijbelse Meggido is strategisch gelegen op een knooppunt van de Via Maris, de oude verbinding van de kust met de in het centrum en noorden van het land gelegen steden. Megiddo was een van de ommuurde stad-staten die door Jozua werden veroverd. Opgravingen in Tel Megiddo die rond 1925 werden uitgevoerd brachten een twintigtal boven elkaar gelegen vestingen aan het licht, waarvan de oudste van ca 4000 v.Chr dateert. Tot de vondsten binnen de muren behoren ook resten van een Kanaänitische tempel, paleizen, opslagplaatsen, uitkijktorens, garnizoenen en een paardenstal.Onder koning Salomo kwam de stad opnieuw tot bloei. De plaats was vooral ook bekend vanwege het feit dat de richter Barak met Gods hulp het sterke leger van Sisera versloeg bij de wateren van Megiddo.

 

In het Bijbelboek Openbaring is sprake van een enorme legermacht die zal komen opzetten vanuit het Oosten, van de opgang van de Zon, en dat deze zich zal aangorden tot een vernietigende strijd. Een strijd zoals zich nog nooit heeft voorgedaan in de lange geschiedenis van bloedige oorlogen op de aarde.

 

Openbaring 16:12 En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang van de zon komen.

 

Net zoals aan Rusland, is ook aan China een rol weggelegd in het eindtijdscenario, het land zal in de eindtijd een groot en indrukwekkend volk vormen. De Eufraat vormde met haar lengte van 2165 kilometer de hele geschiedenis door een barrière voor legers uit het oosten. Deze rivier neemt in de Bijbel een heel bijzondere plaats in. Het is een der rivieren die genoemd worden in verband met het Hof van Eden en vormt tevens de uiterste oostgrens van het beloofde land voor Israël (Genesis 15:18).

 

China zal in de eindfase van het huidige wereldbestel opkomen als een formidabele eindtijdmacht. De in Openbaring genoemde koningen worden aangezet door boosaardige geestelijke machten. China, de “Grote Draak” zal de opmars leiden naar het Heilige Land.Volgens de profetieën zal het leger van China en aanhang, tweehonderd miljoen soldaten tellen. Het legendarische ‘gele gevaar’ waar men al jaren over spreekt, zal een afschuwelijke realiteit worden. Openbaring 9 zegt dat wanneer dit gigantische leger begint te marcheren, dat aan een derde van de wereldbevolking het leven zal kosten. China bezit een groot aantal atoomwapens en intercontinentale raketten waarmee alle landen in de wereld binnen hun bereik liggen. De apostel Johannes beschrijft de koppen der paarden van dit leger als leeuwenkoppen, terwijl vuur, rook en zwavel uit hun bek kwam. De beschrijvingen lijken te verwijzen naar een atoomoorlog. De koningen uit het oosten komen niet zó maar, zij worden verleid door tekenen, en niet alleen de koningen van het Oosten, maar de koningen over de gehele aarde worden opgezweept tot de strijd. De leiders van overal ter wereld zullen‘vergaderd’ worden tot de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Hun voortbestaan hangt immers af van de overwinning door het beest van deze laatste slag tegen het Lam. De duivel denkt, dat hij het initiatief neemt, doch het is ‘de grote dag van de Almachtige God’, want God verzamelt hen op de plaats die genoemd wordt Harmágedon. De volkeren rukken op naar de wijnpersbak van Gods toorn.

 

Openbaring 16:13-14-16 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God….En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmágedon.

 

De strijd tegen de draak komt voor in talrijke Bijbelse teksten waar hij het symbool van het kwaad vertegenwoordigt. In de Openbaring 12:7t/m12 staat dat er een oorlog kwam tussen Michaël en zijn engelen en de draak en zijn engelen. De draak kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. Er kan volgens de Bijbelteksten geen enkele twijfel over bestaan wie de draak is. Het is een wezen dat het onzinnige waagstuk beproeft om het heelal te veroveren en de wereld van haar maker los te scheuren, De ene heerschappij na de andere, in de hemelse gewesten, bezweek en viel in de macht van de verdelger. Een derde van de sterren des hemels trok één lijn met hem en volgde hem in zijn opstand tegen de Almachtige God. Onder Gods ondoorgrondelijke bestuur is het de draak zelfs mogelijk geworden grote schreden voorwaarts te doen tot bereiking van zijn doel en volvoering van zijn plannen. Zo is er nu een machtig bondgenootschap des kwaads wat onze planeet overstroomd met wanorde, geweld, onrecht, verdriet en dood waardoor ontelbare schepselen lijden en schreeuwen om verlossing. Deze draak wordt door Johannes als een wanstallig wezen afgeschilderd.

 

Openbaring 13 geeft de draak kracht en zijn troon en grote macht aan het beest uit de zee. Dat beest heeft zeven koppen zijn kleur is rossig en hij heeft tien horens en op zijn koppen draagt hij kronen. Het rossige duidt op bloed, vuur en dood. Dit beest zal zich volgens de Bijbel in de toekomst incarneren in de antichrist en zal naar het beeld en de gelijkenis van de draak zijn. De draak, ook wel de oude slang, de duivel en de satan genoemd zal echter worden verslagen en voor duizend jaar in de afgrond, de Abyssos, zijn eigen rijk, worden opgesloten.De alleenheerschappij van de antichrist, zal hem macht verlenen zoals geen mens ooit heeft bezeten in de geschiedenis van de mensheid. Zijn leiderschap zal bovennatuurlijk zijn want hij zal geleid worden door satan zelf. Hij zal gedurende zijn bewind van drieënhalf jaar elke tegenstand meedogenloos de kop indrukken. Deze periode in de wereldgeschiedenis zal het hoogtepunt zijn van satans droom om aan God gelijk te zijn. De helper van de antichrist de valse profeet zal maken dat de mensen het beest en de draak zullen aanbidden. Van de satanische drie-eenheid de duivel, de antichrist en de valse profeet zullen demonen uitgaan, die hun werken kracht zullen bijzetten met wonderen.

 

“Verzamelt U”, riepen de drie onreine geesten tot de goddeloze machthebbers, om hen te verleiden tot de oorlog tegen God. Ook de roofvogels worden opgeroepen voor de maaltijd van de Almachtige God. De wereldleiders die hun eigen koning op de troon hadden gezet, worden het aas voor de verslindende vogels.Terwijl de aasvogels gereed zijn om hun vlees te eten, stellen de arrogante wereldleiders hun legers in slagorde op om oorlog te voeren. De haat tegen God en Zijn gezalfde, tegen de Bijbelgetrouwe gelovigen en tegen Gods uitverkoren volk Israël, eindigt voor hen in een drama van ongekende omvang.

 

Harmágedon is niet slechts een strijd tussen mensen, maar een oorlog waaraan Gods onzichtbare legers zullen deelnemen. Deze dag hebben de ongelovigen aan zichzelf te wijten omdat zij zich tegen de God van de Bijbel hebben verzet. In plaats van zich te onderwerpen, zullen de wereldleiders bereid zijn God te lasteren. De mens zal totaal worden losgemaakt van alle belemmeringen om te doen wat de duivel hen ingeeft. Reeds nu verkeert deze wereld zonder echte leiders en stapelen de problemen zich steeds verder op. Maar in plaats van op God te vertrouwen zijn zij juist vastbesloten God te weerstaan en zelfs het koningschap van Jezus op aarde onmogelijk te maken, maar als eenmaal Gods tijd gekomen is, zullen Zijn vijanden niets meer te betekenen hebben. Dat Hij komt is zeker, in de Bijbel zijn 137 profetieën over Jezus eerste komst, die allemaal zijn vervult, en 200 over Zijn Tweede komst. In Jeruzalem waar Jezus ten hemel opvoer daar zal Hij ook terugkomen en daar zullen de antibijbelse machten hun hachelijke poging ondernemen Zijn terugkomst te verhinderen. Ook bij de eerste verschijning van Jezus had de vijand al geprobeerd om de bediening en het werk van Jezus te dwarsbomen door allerlei gevallen van demonische bezetenheid.Israël zal de wijnpersbak van Gods toorn worden. De verzamelde legermachten van Harmágedon zullen plotseling met de teruggekeerde Jezus te maken krijgen en zich tegen Hem keren, maar nog voor het tot enige strijd komt, worden zij weggevaagd. Het is een vernederend einde voor de trotse draak en al zijn meelopers.

 

Harmágedon is de plaats waar de volken, ten onder zullen gaan. Er blijft niets over van de macht van het beest dat op de troon in Jeruzalem zit. Hij wordt eenvoudig gegrepen. De legers van alle volken zullen, zoals de Bijbel het uitdrukt, naar Israël oprukken en daar geoordeeld worden. In Harmágedon zal God zijn vreselijke oordeel voltrekken, daar zal de mensheid in staat van ontbinding verkeren. Er is sprake van een stroom van bloed  zo diep als het toom van een paard in een vallei van ruim 300 kilometer lengte. Er is een vallei met zo’n lengte. Het gaat om de Jordaanvallei, die ten noorden van het meer van Galilea begint en langs de grens van Jordanië naar de Golf van Eilat in het zuiden loopt.De profeet Jesaja voorspelt dat de Here in het gebied tussen Eufraat en Nijl de aren zal dorsen. De Bijbel maakt duidelijk dat de hele wereld in het conflict betrokken zal raken en dat de uiteindelijke afrekening met de anti-God wereld bij Jeruzalem in het dal van Josafat zal plaatsvinden.

 

Joël 3:1-2: ‘Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzaken van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, die zij onder de volken verstrooid hebben terwijl ze mijn land verdeelden…’

 

Het dal van Josafat is het dal waar de Here oordeelt.Daar zullen de menigten onder leiding van de antichrist en valse profeet zich verzamelen. Hij die dacht God van Zijn troon te kunnen stoten is plotseling als verlamd bij het zien van de schitterende verschijning van Jezus en Zijn hemels leger als zij op de Olijfberg verschijnen. Het beest wordt eenvoudig gegrepen als ware hij een stuk ongedierte, een ordinaire slang.Dat was de man die de aarde in zijn greep had en die de mensheid deed beven van angst. Als het gericht over hem voltrokken wordt is hij niets meer, net als de diegenen die hem lippendienst hebben bewezen en de anti-God leiders die hem op de troon hebben gezet. Dat is het lot van de volken die weigerden Gods gezag over deze aarde te accepteren die daardoor geestelijk door de machthebbers uitgehold zijn. Zo zeer zelfs dat ze in grote geestdrift zijn ontstoken om de komende Verlosser de pas af te snijden, om Hem met een huiveringwekkende krachtsinspanning  te beletten Zijn voeten op aarde te zetten. Maar de Here Jezus zal uit de hemel komen met grote macht en majesteit, samen met de hemelse legers. Er zal zelfs geen sprake zijn van een slag maar van een verdelging. Zij allen zullen worden als waren ze nooit iets geweest. Een korte tijd was hun gegund om de wereld hun wil op te leggen, maar dan is plotseling het verhaal over.De ‘slag van Harmágedon’ betekent het einde van de grote verdrukking.In deze ‘slag’ zal alles vervuld worden wat de profeten over de Dag des Heren hebben aangekondigd.

 

De Bijbelteksten maken duidelijk dat er een verdrukking over de wereld zal komen zoals die er nog nooit geweest is. Het zal de definitieve laatste confrontatie tussen licht en duisternis zijn. Vanuit alle lijden en hoop in de geschiedenis van Israël hebben de profeten van het Oude Testament de komst voorzien van een dag waarop God krachtig zou ingrijpen in de wereld. Algemeen wordt aangenomen dat de ‘slag van Harmágedon’ een op zichzelf staande gebeurtenis is maar gezien de geprofeteerde gebeurtenissen is het eerder het sluitstuk van een keten van gebeurtenissen die zich in de laatste drieënhalf jaar van de grote verdrukking afspelen. Het is duidelijk dat de wereld zich klaar maakt voor Harmágedon. Ze zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen.De wereld zal kennis maken met de meest destructieve wapens die door de wereldmachten zijn ontwikkeld want de profeten spreken over een periode van verschrikkelijke bloedbaden en verwoestingen. Alle naties van de wereld zullen bij de eindstrijd betrokken zijn.Daar is geen ontkomen aan! De legers van de wereld zullen allerminst toegerust zijn om de strijd aan te binden met de hemelse heerscharen.Op deze beslissende ‘dag des Heren’ zal God een einde maken aan alle onrecht en onderdrukking.’Dan zal Ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid’ want de Here koestert toorn tegen alle volken. Hij heeft hen met de ban geslagen, hen ter slachting overgegeven.Dan zal God ook ‘rechtspreken over machtige natiën’en breekt een nieuwe tijd van zaligheid aan wanneer de volken ‘hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen en zij de oorlog niet meer zullen leren .’( Jesaja 2:4) Dan zullen alle overgebleven mensen de waarheid van Gods Woord leren kennen en Jezus Christus als Heer aanvaarden.

 

Bronnen: Persbureau Het KNP, aflevering 685 “Rood-China rukt op”, 7 april 2003. Nieuwsbrief, Het KNP, 8 augustus 2001. The WashingtonTimes, 26 juni 2005, “Chinese dragon awakens”. WorldNetDaily, 14 juli 2005 “China: We’d nuke U.S. if provoked over Taiwan. Http://www.cuttingedge.org 22 mei 2002. WorldNetDaily, 19 juli 2005 “Time for truth about Taiwan”.

 

Met vriendelijke groet.

Zie ook: Inhoud