De Bilderbergers.

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: augustus 1997) (Laatste bewerking: 19 juni 2022)

Van 2 tot 5 juni 2022 vondt de 68e Bilderbergconferentie plaats. De geheimzinnige bijeenkomst voor regeringsleiders, politici, mediabazen en topbestuurders werd dit keer gehouden in Washington DC. Namens Nederland waren aanwezig:  Shell-topman Ben van Beurden (voor de zoveelste keer), Victor Halberstadt (voor de zoveelste keer), directievoorzitter bij UBS Ralph Hamers, CDA-minister Wopke Hoekstra, Heineken-voorzitter Jean Marc Huët, Willem-Alexander (bij iedere vergadering aanwezig). De Rijksvoorlichtingsdienst hield zijn aanwezigheid in eerste instantie strikt geheim. “Mondje dicht! Geen persbericht, niets in de agenda. Pas toen RoyalBlog ernaar vroeg, werd zijn aanwezigheid door de RVD bevestigd. Ook Rutte was weer aanwezig (2012-2013-2015-2016-2018-2019-2022). Zie ook deze video https://vk.com/video516205560_456239472 van zijn bezoek. Andere opvallende aanwezigen waren: Pfizer-baas Albert Bourla, Henry Kissinger (altijd aanwezig), NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, CIA-directeur William Burns. De directeur van Pfizer, het hoofd van de CIA, de directeur van de Nationale Veiligheidsraad, de vicepresident van Facebook, de koning van Nederland en de secretaris-generaal van de NAVO ontmoeten elkaar in het geheim achter gesloten deuren in DC. Klik hier voor de lijst van Belgische en Nederlandse deelnemers van Bilderbergconferenties vanaf 2000.

Henry Kissinger, altijd aanwezig

De eerste Bilderbergconferentie werd georganiseerd in 1954 naar aanleiding van de verslechterende relatie tussen de Verenigde Staten en Europa. Initiatiefnemers waren onder anderen de Pool Józef Retinger, Unilever-topman Paul Rijkens, de Belgische ex-premier Paul van Zeeland en prins Bernhard. De Bilderbergers zijn net als de Council in Foreigh Relations heimelijk bezig de wereldpolitiek te beïnvloeden.

De eerste geheime ontmoeting had plaats van 29 tot 31 mei 1954 in het Hotel Bilderberg in Oosterbeek bij Arnhem en werd betaald door de Ford en Rockefeller Foundation. Prins Bernhard was voorzitter van de conferentie. Prins Bernhard bleef voorzitter tot 1976, toen hij in opspraak raakte in verband met de Lockheedaffaire. Zijn plaats is overgenomen door Beatrix en daarna door Willem Alexander. Als voorbereiding voor deze bijeenkomst was Prins Bernhard benaderd door de Poolse liberale schrijver en politieke filosoof J.H.Retinger, met zijn plan voor een Verenigd Europa en uiteindelijk een wereldregering.

De prins der Nederlanden ging vervolgens met de plannen van Retinger naar Washington, waar hij de steun kreeg van generaal Walter Bedell Smith, de toenmalige directeur van de CIA die daar wel wat in zag. Aan de eerste bijeenkomst namen 67 personen deel uit Europa en Amerika waaronder vooraanstaande personen als David Rockefeller en leden van de Amerikaanse geheime dienst CIA. De binnenste cirkel bestaat uit zo’n honderd man/vrouw afkomstig uit onder meer de multinationale ondernemingen, internationale banken, top-politici en de media. Bij de media gaat het om de kopstukken van de grote wereldpers waaronder de Financial Times, The Economist, Le Monde, De New York Times, de Wall Street Journal en Die Zeit. De media wordt wel de ‘conspiracy of silence’ genoemd.

Toen de Nederlandse minister Joseph Luns eind jaren 1950 geheel onaangekondigd tot tweemaal toe zonder uitnodiging de conferentie trachtte binnen te dringen, werd hem op last van prins Bernhard en een Rockefeller-telg geboden het pand te verlaten.

Tijdens een bijeenkomst van de Bilderbergers in Baden-Baden in juni 1991, opende David Rockefeller de vergadering met de woorden: ,,Wij danken de Washington Post, de New York Times, Time Magazine, en andere publicisten, wier directeuren onze bijeenkomsten hebben bijgewoond, dat zij hun belofte van discrete geheimhouding al 40 jaar lang hebben gehouden. Het zou onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij in de publiciteit zouden zijn gekomen.” De mediapers, radio en televisie zijn in handen van de Elite die ook de politiek beheersen. Wat volgens de machthebbers achter de schermen bekend moet worden, wordt breed uitgemeten, terwijl zaken die men wil verzwijgen niet aan de orde komen.

Op de agenda in Baden-Baden stond de eenheid van Europa, een Europese munt en een centrale Europese bank. De bijeenkomsten zijn uitgegroeid tot internationale vergaderingen in Europa en Amerika. Alle nationale wetten moeten aan de internationale regels van de Elite worden aangepast. Zij vormen de macht achter de schermen, die bepalen wat goed is voor de Nieuwe Wereld Orde. Het verdrag van Rome (1957), dat leidde tot de Europese Economische Gemeenschap, kwam grotendeels vanuit de Bilderberg groep. Prins Bernhard heeft jarenlang een belangrijke rol gespeeld in deze conferenties en de voormalige koningin Beatrix woonde de bijeenkomsten al dikwijls bij voordat zij koningin werd. Aanvankelijk was Prins Bernhard het enige permanente lid. Later zijn er vaste medewerkers aangesteld en is er een commissie die de bijeenkomsten voorbereidt en de gasten uitnodigt. Tijdens de Bilderberg conferenties zijn de veiligheidsmaatregelen zo streng dat naast politiepersoneel, dikwijls militairen worden ingezet. Officieel heet het dat de deelnemers op een informele wijze met elkaar spreken over allerlei wereldse vraagstukken zonder het storende oog van de pers die niet onder controle van de samenzweerders valt.

Bekend is dat de Bilderbergers grote invloed uitoefent op overheden en het manipuleren hiervan. Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild: “Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben.Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”Citaat uit het boek: “About Power and Invisible Bankers”.

De Bilderbergers beweren zelf dat er tijdens hun vergaderingen nooit besluiten worden genomen en er slechts een vertrouwelijke gedachte-uitwisseling plaatsvindt. Maar de geheimzinnigheid, de strenge bewaking, de invloedrijke gasten waaronder Henry Kissinger, David Rockefeller, voormalig koningin Beatrix ( Tevens lid van de Maltezer Orde, een Rooms Katholieke occulte orde), George Soros en vertegenwoordigers van alle NWO-groepen en de CIA, maken duidelijk dat er wel iets meer aan de hand is. Soros is een van de rijkste mannen op aarde, die met geldspeculaties de economie van een land kan maken en breken.Klik hier voor de lijst van deelnemers.

David Rockefeller is op 20 maart 2017 in New York op 101-jarige leeftijd overleden. Hij was erfgenaam van het vermogen van een van 's werelds beroemdste en rijkste families. David Rockefeller was de jongste en laatst levende kleinzoon van John D. Rockefeller (1839-1937), de eerste miljardair van de Verenigde Staten. John D. Rockefeller was de oprichter van Standard Oil. Zijn zoon John. D. Rockefeller Junior (1874-1960) had zes kinderen, van wie David de jongste was. Hij was de enige zoon die zijn hele leven werkte in de bedrijfswereld. Zo leidde hij de JP Morgan Chase Bank. Rockefeller was een vertrouweling van verschillende wereldleiders. Zo had hij nauwe banden met de Chinese staatsman Deng Xiaoping en Nelson Mandela. Sinds president Eisenhouwer was Rockefeller een adviseur van elke president van de Verenige Staten.

Bilderberg Bill Clinton

Ook de Amerikaanse ex-president Bill Clinton (alias Bilderberg Billy) was regelmatig aanwezig op de Bilderberg bijeenkomsten en is lid van de Council Foreign Relations en de Trilaterale Commissie. Hij stond bekend als slaaf van de Illuminatie. Hij werd door vrijmetselaars gerekruteerd vanwege zijn familiebanden met bepaalde samenzweerders. Zij gaven hem toen hij van school kwam een baan als assistent van senator J.William Fulbright in Arkansas. Zij schoolden hem aan de Georgetown Universiteit, een rooms onderwijsinstituut van de Jezuïeten. Dit stond onder leiding van professor Carrol J.Quigley, een bekend lid van de Illuminatie die hem de beginselen van "Het Plan" bijbracht. Na een studie in Engeland aan de Oxford Universiteit, waar hij verder werd ingewijd in de plannen van de samenzweerders, werd hij door zijn superieuren naar de Yale Universiteit gestuurd, waar hij rechten studeerde en waar hij lid werd van de super occulte Skull&Bones Orde.

Hij werd al op zijn 29e hoofd van het Departement van Justitie.Uiteindelijk werd hij gouverneur van de staat Arkansas met hulp van David Rockefeller senior. Vanaf die tijd noemde de Amerikaanse pers hem "Slick Willie"(gladde Willem) wegens zijn talent voor politiek bedrog, sluwheid en misleiding. Het waren de Bilderbergers die Clinton in Baden-Baden toestemming gaven een gooi te doen naar het Amerikaanse presidentschap. George Bush senior was weliswaar hun grote favoriet, maar indien hij met zijn campagne mocht falen, dan hadden ze Clinton achter de hand.

Angela Merkel was in mei 2005 aanwezig op de Bilderbergconferentie. In november dat jaar werd ze verkozen tot bondskanselier van Duitsland. Ook toeval misschien?Emmanuel Macron was in juni 2014 aanwezig op de conferentie in Kopenhagen. Drie jaar later werd hij president van Frankrijk. Nog steeds toeval? In mei 1982 werd Helmut Kohl uitgenodigd voor de Bilderbergconferentie in Noorwegen. In oktober dat jaar trad hij aan als bondskanselier. Vast toeval.Tony Blair was in 1993 toen hij deelnam aan de Bilderbergconferentie nog relatief onbekend. In 1997 was hij plotseling premier van Groot-Brittannië. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Margaret Thatcher nam in 1975 deel aan de Bilderbergconferentie. Vier jaar later werd ze premier. Toeval?

De Bilderbergers hebben veel te verbergen, anders zou men niet achter gesloten deuren vergaderen. Michael Howard schrijft in zijn boek "De Occulte samenzwering" dat op een bijeenkomst van de Bilderbergers in de woestijn van Arizona in 1976 ook 15 vertegenwoordigers van de Sovjet Unie deelnamen. Negen jaar later kwam Gorbatsjov aan de macht en maakte een einde aan de koele verhoudingen tussen Oost en West.

In 2016 verscheen Kasja Ollongren plotseling vanuit het niets op de Bilderberg conferentie

De voltallige Nederlandse delegatie van de Bilderberg Conferentie 2016 in het Taschenberg hotel in Dresden bestond uit: Willem Alexander, de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, (PvdA)  Ben van Beurden, Sharon Dijksma (PvdA), Victor Halberstadt, Mark Rutte (VVD) en  Kasja Ollengren (D666).In 2014 werkte de half-Zweedse nog bij lachebek Rutte en was volledig op de hoogte van alle geheimen van de BV Nederland. Als minister van Binnenlandse was het mede haar taak om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. Begin november 2019 werd ze uit haar functie ontheven en werden haar taken overgenomen door collega’s uit het kabinet.

Na haar benoeming als Minister van Binnenlandse Zaken werd al snel duidelijk welke opdrachten zij op de Bilderberg vergadering heeft meegekregen.De volgende paragraaf uit de Telegraaf maakt alles duidelijk: “Het kabinet vindt de verspreiding van nepnieuws een gevaar voor Nederland en belooft de bestrijding van dit soort buitenlandse bemoeienis grote prioriteit’ te geven. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wijst daarbij nadrukkelijker dan ooit naar Moskou als dader.”Het beperken van de vrije meningsuiting en het verder demoniseren van Rusland. Dat is de opdracht van Kajsa.

Het grootste gevaar voor overheden is de waarheid, dus doen ze er alles aan de waarheid te verdoezelen. Dus gaan ze de waarheid “nepnieuws” noemen. Hiermee hebben ze een nieuwe vijand gecreëerd die bestreden kan worden en daar is Bilderberg Ollongren kennelijk de aangewezen persoon voor. Hoewel Ollongren voor het grote publiek een onbekende was, was ze dat in politieke kringen allerminst en is er jaren aan voorbereiding vooraf gegaan voordat ze bij de Bilderberg Conferentie kwam om haar opdrachten in ontvangst te nemen en op het grote toneel te verschijnen. Ze werd in 2011 zelfs uitgeroepen tot de machtigste vrouw van Nederland: Ollongren heeft helemaal niets te maken met “het vertegenwoordigen van het volk”.

Deelnemers Bilderberg conferentie 2018

Deelnemers uit Nederland bij de bijeenkomst van de Bilderbergers in Turijn in juni 2018 waren onder meer opnieuw Mark Rutte, zoals gebruikelijk Willen Alexander, Shell topman Ben van Beurden en D666 minister Sigrid Kaag. Zij is getrouwd met de Palestijn Anis al-Qaq,  een vertrouweling van aartsterrorist Jasser Arafat. Deze figuur was namens de Palestijnse terreurorganisatie PLO ‘Onderminister van Planning’. Dat was in de tijd dat Arafat wandelende zelfmoordbommen naar Israël stuurde om onschuldige Israëlische burgers op te blazen. Duizenden onschuldige mensen zijn op bevel van Arafat vermoord. Deze  schurk heeft zich zijn hele leven bezig gehouden met weerzinwekkende terreur.

Terreurmiljardair Jasser Arafat

Ook een aantal grote bazen van internationale kranten en tijdschriften zijn regelmatig van de partij op de Bilderberg bijeenkomsten waaronder Nicolas Beytout, Le Figaro, Donald E. Graham van de Washington Post en Norman Pearlstine van Time International. Horen, zien en zwijgen, is het motto!

James Tucker één van de onderzoeksjournalisten die al jaren inside-informatie naar buiten brengen over de vergaderingen en plannen van de Bilderbergers, schrijft in zijn boek Bilderber Diary dat de machtselite bezig is met de uitvoering van een plan dat al vele jaren in voorbereiding is en moet uitmonden in een wereldregering, en tevens  de invoering van een nieuwe wereld-munteenheid. Het opheffen van alle huidige munteenheden is al lange tijd een hoofddoelstelling van de Bilderbergers, die deze maatregel zien als een cruciale stap naar de vorming van een één-wereld-regering. De munteenheid van een land is een symbool van onafhankelijkheid en soevereiniteit.

 

In zowel het Oude als het Nieuwe Testament wordt geleerd dat de hele wereld uiteindelijk ten prooi zal vallen aan een één-wereldregering, dat onder leiding zal staan van één systeem.In Openbaring 17 wordt gesproken over de 10 laatste koningen, die in de laatste fase vlak voor de terugkeer van de Here Jezus op aarde, hun macht aan het ’Beest’zullen geven. Deze profetie vertoont opvallend veel overeenkomsten met de visie van de ‘Club van Rome’. Op 17 september 1973 publiceerde deze Club een rapport, waarin letterlijk werd gesproken van de verdeling van de wereld in 10 regio’s, die net als in de Bijbel frapant genoeg eveeneens ‘koninkrijken’ werden genoemd.

 

Miljardair en Bilderberg-ingewijde Kevin Trudeau heeft tijdens een radio/tv-interview met Alex Jones gezegd, dat de machtselite van de wereld en de Bilderbergers vinden dat 'tweederde van de mensheid van de planeet moet verdwijnen’.  Trudeau zegt dat het grootste deel van de elite gelooft, dat ze genetisch superieur zijn aan de rest van de wereldbevolking. De Elite gelooft dat er twee klassen mensen op Aarde zijn: de heersende elite, en de 'werkers'. Het eliteschap wordt niet alleen noodzakelijke bepaald door geld of macht, maar ook door genetische afkomst.

 

In 2011 vond de Bilderbergconferentie plaats in de Zwitserse plaats St.Moritz. Voordat deze conferentie op 9 juni 2011 van start ging, riep Dominiqu Bättig lid van de (Zwitserse Burgerpartij) in het Zwitserse parlement de federaleautoriteiten op om Henry Kissinger op te pakken als oorlogsmisdadiger. In zijn boek Het proces tegen Henry Kissinger bespreekt auteur Christopher Hitchens verschillende documenten die aantonen hoe Kissinger persoonlijk goedkeuring gaf voor bombardementen waarbij duizenden burgerslachtoffers vielen.Ook zijn er documenten waarin Kissinger als verantwoordelijke kan worden aangewezen voor het gebruik van het uiterst giftige dioxine-gif ‘Agent Orange’, dat als ‘ontbladeringsmiddel’, met miljoenen tonnen over de Vietnamese, Cambodjaanse, Laotiaanse en Thaise jungle werd uitgestrooid. Het voormalige hoofd van de Neurenbergprocessen die na de Tweede Wereldoorlog verschillende Nazi’s berechtte, de Amerikaans generaal Telford Taylor, verklaarde dat Kissinger zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden.

 

Ondanks de strikte geheimhouding zijn belangrijke delen van de Bilderberg agenda 2011 naar buiten gekomen. Zo schrijft AFP Journalist Jim Tucker dat de volgende onderwerpen op de agenda zijn geweest: de stijging van de olieprijzen; de door Amerika geleidde oorlog in Libië onder de vlag van de NAVO; de verdere ontwikkelingen van de Arabische ‘Lente’ met als doel destabilisatie; de (in)stabiliteit van de Euro; maar ook het bestrijden van alternatieve media door het wettelijk regelen van internetcensuur.

 

De Bilderbergconferentie van 2012 vond van 31 mei tot 3 juni, plaats in het Westfields Marriott Hotel in Chantilly, Virginia met ruim honderdvijftig deelnemers. Onder de aanwezigen was EU clown Herman van Rompuy. Van Rompuy was vervolgens druk doende de vrijheid, soevereiniteit, democratie en zelfbeschikkingsrecht van de landen in Europa te vernietigen. Opvallend was de afwezigheid van David Rockefeller, de eerste keer sinds vele jaren. Onder de Nederlandse aanwezigen waren Neeli Kroes, Mark Rutte, Alexander Pechtold van D666 en Beatrix. Uiteraard was ook Henry Kissinger weer van de partij. De Illuminatie puppets van de internatonale media hadden zoals altijd, weer niets over deze conferentie te melden. Al het ‘nieuws’ dat wel naar buiten kwam was gefabriceerd en had niets met de werkelijheid van doen.

De Bilderbergconferentie van 2014 vond van 28 tot 31 mei plaats in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Maar liefst zeven Nederlanders waren op deze bijeenkomst uitgenodigd. Naast trouwe gast Beatrix waren aanwezig PvdA-leider Samsom, minister Schippers (minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Ben van Beurden (Shell), Victor Halberstadt (professor aan de Universiteit Leiden), Paul Scheffer (professor aan de Universiteit van Tilburg) en bankier Gerrit Zalm. De volledige gastenlijst is hier te bekijken. Dat de PvdA al jaren een instrument is waarmee de soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van ons volk stap voor stap wordt vernietigd, mag inmiddels wel duidelijk zijn. De aanwezigheid van de super arrogante Samson op deze conferentie bevestigt dat nog maar eens. Samsom stond in Rutte 2 als trekpop in dienst van de Bilderberg kliek.

Volgens Daniel Estulin is de 'Bilderberg-club' het 'allergeheimste genootschap dat er bestaat'. Invloedrijke leiders besturen de wereld zonder dat iemand het merkt. De Bilderbergers leiden volgens Estulin de centrale banken en hebben de macht om geldvoorraden, rentepercentages en goudprijzen te bepalen. Gedreven door macht en geldhonger laten zij het geld door de zakenwereld heen en weer stromen en tappen miljarden dollars voor zichzelf af. In zijn boek: “TransEvolution: The coming age of Human Deconstruction” verwoordt Estulin veertien wensen van de Bilderbergers, zoals een centrale beheersing van de mensheid door geestelijke manipulatie, drastische reductie van de wereldbevolking, kunstmatige crises en een overheid die gehoorzame slaven beloont en non-conformistische rebellen uitroeit. Moderne identificatiesystemen op basis van biometrie en chiptechnologie worden ingezet om de mensheid te controleren en manipuleren.

De inhoud van het boek is gebaseerd op het zogenaamde witboek van de Bilderberg Conferentie. Het is een soort handleiding wat zij van plan zijn met het huidige wereldbestel en de wereldbevolking. Estulin kreeg dit document in handen nadat het naar buiten was gesmokkeld door een insider. Wanneer deze psychopaten hun zin krijgen dan ziet het er niet best uit voor de wereldbevolking. Men praat over een “post human world”, een wereld na de mensheid. Volgens Estulin zal de Elite de mensheid dwingen om samen te hokken in getto’s in megasteden, zodat het gemakkelijker wordt om ze op te ruimen. Ze hopen op deze manier de mensheid te vernietigen op een manier waarbij de planeet en de infrastructuur niet al te veel schade zullen oplopen. Estulin denkt dat de manier die ze zullen kiezen de hongerdood is. Het is een relatief “schone” manier van doden en het laat de aarde zelf volkomen intact en klaar voor het te vestigen paradijs van de elite. Maar zover komt het allemaal niet. De Elite kliek houdt namelijk geen rekening van de God van de Bijbel. Het is niet zo dat de geschiedenis der mensheid hiermee eindigt. Wel is het zo dat de wereld zo door en door verdorven is dat een radicaal herstel nodig is. Er zal gerechtigheid komen. De Elite waande zich heer en meester en meenden de macht voor altijd in handen te hebben. Ze hebben geen rekening willen houden met dé Macht die hun macht vele malen zal overtreffen. God heeft een rechtszaak tegen hen aangespannen.Jesaja zegt:

Jesaja 13:6-7-8-9 “Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam. Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen”

 

Er zal een tijd aanbreken van ‘weeën’ die onder meer zullen bestaan uit oorlogen, geruchten van oorlogen, natuurrampen, en tekenen aan de hemel. De echte weeën komen pas als de Toorn van het Lam losbreekt. Het gaat om een wereldwijde moeilijke tijd, een tijd van loutering, beproeving en van verdrukking, de allerlaatste periode vóórdat de Here Jezus op aarde terugkeert. Net zoals barensweeën steeds heviger worden en uiteindelijk tot de bevalling leiden, zo nemen ook Gods gerichten in intensiteit toe tot de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde aanvang neemt. De gerichten zullen de Elite en de ongelovige mensheid als een ‘dief in de nacht overvallen’.

De voormalige Franse president Francois Hollande was net als zijn voorganger Sarkozy ook een Bilderberger en een toegewijd globalist. Hollande was is een van de levende creaties van de elite en een enthousiaste pro EU superstaat globalist. Hij was tevens voorstander van het Verdrag van Maastricht (1992), het document waarin de introductie van de euro als munteenheid werd benadrukt, dit was weer letterlijk overgenomen uit een Bilderberg blauwdruk uit 1955. Hollande was ook voorstander van de Europese Grondwet in 2005.

Hij was ook een voormalig helper van de laatste socialistische president in Frankrijk, Francois Mitterand, een 33ste  graad vrijmetselaar die ervoor heeft gezorgd dat de piramide aan het Louvre werd gebouwd met 666 glaspanelen (wie 666 dient, dient het duister). Samen met de Duitse Bondskanselier & Bohemian Grove bezoeker Helmut Kohl, stond Mitterand aan de wieg van het Verdrag van Maastricht. Ook Hollande was niets anders dan een slaafse uitvoerder van de elite.

Terug naar: Inhoud