Brussel etiketteert producten uit IsraŽls aloude thuisland

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 16 november 2015) (Laatste bewerking: 29 december 2016)

De Europese Unie lijkt al jaren door maar een echt groot probleem in beslag te worden genomen, en dat is het bestaan van de staat IsraŽl. Vandaag is de alles overheersende topprioriteit om IsraŽlische producten uit de Bijbelse gebieden Samaria en Judea en ook de Golan Hoogvlakte van etiketten te voorzien. Dit is door de Europese Commissie op 11 november 2015 besloten. De etiketten moeten worden voorzien met een tekst dat de betreffende producten afkomstig zijn "uit land dat sinds 1967 door IsraŽl is bezet''. Appels van de Golan Hoogvlakte, bloemen uit het Jordaan-dal of cosmetica uit de Dode Zee - dergelijke producten mogen in Europa niet langer worden verkocht onder het label 'Made in Israel'. De EU spreekt van illegale kolonisatie van Palestijns land en noemt de etikettering geen politieke stap maar een "technische maatregel'' enkel bedoeld om de Europese consument voor te lichten.

Maar wat heeft de Golan Hoogvlakte met de Palestijnen te maken? Er wonen helemaal geen Palestijnen op deze heuvelrug. Brussel noemt de Golan bezet gebied maar dit gebied is het Bijbelse Bazan en in de 13e eeuw v. Chr., door de IsraŽlieten in opdracht van God door Jozua in bezit genomen en aan de halve stam van Manasse toegewezen. (Jozua 13:8-11-12). Het hoort onlosmakelijk tot het erfdeel van het volk van IsraŽl. Tientallen opgravingen tonen aan dat er sprake is geweest van eeuwenlange IsraŽlische aanwezigheid. Zo zijn er drieŽndertig relatief goed bewaard gebleven synagogen uit Bijbelse tijden uitgegraven. Dat IsraŽl de rechtmatige bezitter van deze hoogvlakte is werd al vastgelegd in het Mandate for Palestine in 1922. Het werd door de toenmalige Volkerenbond toevertrouwd aan Engeland voor de stichting van een ďJewish National HomeĒ. De Britten gaven het in 1923 vervolgens aan Frankrijk die het inlijfden in hun eigen mandaat over SyriŽ. Dit was echter in artikel 5 van het mandaat verboden. Uiteindelijk werd SyriŽ in 1945 onafhankelijk en kwam de Golan volkomen ten onrechte in hun bezit. Het zal voor velen geen echte verassing zijn dat Barack Hussein Obama zich solidair heeft verklaart met de beslissing van Brussel.

Het mag duidelijk zijn dat richtlijn inzake etikettering van IsraŽlische producten uit Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem door de Europese Unie, volledig illegaal is. De EU gebruikt juridisch foute en onjuiste aannames met betrekking tot de grenzen van IsraŽl. De wettigheid van de aanwezigheid van Israel in het gebied komt niet alleen voort uit historisch recht maar ook in rechtsgeldige en bindende internationale juridische besluiten, die erkend en aanvaard zijn door de internationale gemeenschap zoals in de San Remo Verklaring uit 1922, die unaniem door de Volkerenbond is aangenomen. De rechtsgeldigheid hiervan is door de Verenigde Naties overgenomen en vastgelegd in artikel 80 van het Handvest. Dat herbevestigt de geldigheid van alle eerder aan staten en volkeren toegekende rechten in reeds bestaande internationale besluiten, inclusief die van de Volkerenbond. De conclusie van de Europese Unie zijn daarom misleidend en historisch en juridisch onjuist.

Het hoeft geen nader betoog dat de beslissing van Brussel een discriminerende maatregel is die voortkomt uit diepe haat tegen de staat IsraŽl. De Joodse dorpen in Samaria en Judea zijn niet gevestigd op illegaal bezet land en al helemaal niet dat het Palestijns land zou zijn. IsraŽls recht op het land ligt namelijk vast in bindende resoluties.

De toenmalige Volkerenbond (waarvan 25 Europese landen) heeft tijdens een bijeenkomst op 24 juli 1922 unaniem, de rechtmatigheid van de grenzen aan het Joodse volk toebedeelde grondgebied erkent. Internationale juridische experts leggen in deze video uit waarom de Joodse staat internationale legitimiteit geniet, en het wettelijke recht heeft om Judea, Samaria en zelfs Gaza te besturen. Zij leggen uit waarom, in tegenstelling tot wat velen beweren, het bestaan van IsraŽl wettig is en door de Verenigde Naties wordt gesteund. Dat recht is door de VN in Artikel 49 bekrachtigd.

Het besluit van Brussel werd scherp bekritiseerd door de IsraŽlische regering: ďWij betreuren het dat de Europese Unie uit politieke redenen zoīn extreme en discriminerende stap zet, die lijkt op een boycotĒ, zei een woordvoerder. ďEn dat uitgerekend in een tijd, waarin IsraŽl blootgesteld staat aan een golf van terreur, die tegen alle burgers gericht is.Ē De voormalige minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman had van tevoren al gezegd dat de etikettering hem zou doen herinneren aan de gele ster die de Joden verplicht moesten dragen onder het nationaalsocialisme.

Zie ook wat de IsraŽlische minister Lapid op CNN over de etikettering te zeggen heeft. De IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu zei dat de Europese Unie "zich zou moeten schamen''. Het etiketteren van producten uit Samaria en Judea is slechts een onderdeel van de Europese politiek. Niet IsraŽls daden zijn van belang, maar slechts het bestaan. De EU maakt er geen geheim van dat het de ďBende van RamallahĒ doelbewust helpt. Satansgebroed van wie de handen druipen van het bloed van onschuldige IsraŽlische burgers. Gezien de jaarlijkse financiŽle steun wil Brussel de relatie met dit bewind koste wat kost in stand houden Er wordt voortdurend gesproken over Ďbezette gebiedení en over Ďrepressieí van de Palestijnse bevolking, terwijl al 97% van de Pal-Arabieren onder zelfbestuur leeft. Ze geven IsraŽl de schuld dat het de voorbereidingen voor de onafhankelijkheid van een Palestijnse staat belemmerd en doen er alles aan IsraŽl weg te zetten als de grootste schender van de mensenrechten sinds de Nazitijd. Maar IsraŽl leidt geen kinderen op om zich op te blazen. Kinderen die door de krankzinnigen in Ramallah en in Gaza worden gehersenspoeld en te horen krijgen dat het vermoorden van Joodse vrouwen en kinderen de grootst mogelijke eer is. Klik hier en hierhoe de messentrekkers en moordenaars van Allah te werk gaan. Brussel is al jaren een steunpilaar van deze doodscultuur.

Na de aanslagen in Parijs gingen de hoog gewaardeerde Pal-Arabieren weer juichend en dansend de straat op om de gruwelijke moordpartijen uitbundig te vieren. Daarnaast verbranden ze de Franse vlag. En Brussel maar miljoenen euroís doneren aan deze bende. Jan Marijnissen voormalig opperhoofd van de SP linkt de aanslagen in Parijs aan het IsraŽlisch-Palestijns conflict. Hoe verdwaast, kan een mens zijn. Jan Marijnissen de socialistische zwetskous die al jaren de misdaden van de mohammedanen met aan waanzin grenzende idioterie goed praat. Met deze uitleg heeft Marijnissen in ťťn klap ruim 1300 jaar internationaal moslimterreur witgewassen door het mede in de schoenen te schuiven van de moderne Joodse staat, opgericht in 1948. ďHet Palestijns-IsraŽlische conflict is een metafoor voor de achterstelling van de Arabische wereld en de moslimgemeenschap, Jan MarijnissenĒ.Het zijn de eeuwenoude bloedsprookjes waar dit soort figuren zich schuldig aan maken.

Vertegenwoordigers van deze partij voeren trouwens al jaren een hetze tegen IsraŽl. Klik maar eens op de site van Anja Meulenbelt. Ook Kamerlid Harry intifada-intifada van Bommel van de SP, laat zich graag horen als sympathisant van de ďBende van RamallahĒ. Gelukkig staat niet ieder Europees land achter de boycot. Zo veroordeelde de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Pťter SzŪjjŠrtů de beslissing van de Europese Unie tijdens een bijeenkomst met Benjamin Netanyahu op maandagmiddag 16 november 2015. De minister kenmerkte het besluit van de EU om speciale etiketten op dergelijke producten aan te brengen als irrationeel, en zei dat het niet zal bijdragen aan een oplossing voor het IsraŽlisch-Palestijnse conflict en dat het alleen nog meer problemen en schade zal veroorzaken.

In Europa is een cultus ďPalestinisatie" gecreŽerd. Vanaf het moment dat de gemiddelde Europeaan ís morgens opstaat en zijn radio of televisie aanzet, of de krant leest, wordt hij geconfronteerd met anti-IsraŽlische propaganda. Niet de door IS(IS) en andere door satan gewrochte islamitische bendes gepleegde barbaarse moordpartijen en verkrachtingen, maar het is IsraŽl wat dagelijks vervloekt wordt. Op het theologische front is het christendom losgekoppeld van zijn Joodse wortels, de Joodse Jezus is vervangen door een Arabisch-Palestijnse, en men legt de nadruk op het traditionele Moslim standpunt dat Jezus een Islamitische profeet was. Daarmee hebben ze een Jezus gecreŽerd die niet de Jezus van de Bijbel is.

De morele verdorvenheid van de Europese wegwijzers en de meehuilende krypto-antisemieten is in volle gang. Het gaat om IsraŽlhaat en het bijstaan van diegenen die het meest actief streven naar IsraŽls vernietiging. Antisemitisme is in Europa weer uitgegroeid tot een ziekte die zich uitzaait als kanker. Dit Europa gaat nog zeer barre tijden tegemoet omdat het zich openlijk heeft gekeerd tegen de God van IsraŽl en Zijn volk. Als mensen tegen Gods plan met het volk van IsraŽl ingaan zullen ze hun doel nooit bereiken maar op hun plannen afgerekend worden. Zo zal Europa een zware tol gaan betalen vanwege hun haat tegen de nazaten van Jakob, het huidige IsraŽl.

Ook de Verenigde Staten verplichten labelen van producten uit nederzettingen

De Amerikaanse douane heeft eind januari 2016 een brief gestuurd aan alle Amerikaanse importeurs, met de eis dat vanaf nu op producten die worden geproduceerd in de zogenaamde Westbank, deze herkomst moet worden aangegeven. In gewone taal betekent dit IsraŽlische fabrikanten die producten vervaardigen in de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria, deze niet langer met 'IsraŽl' mogen etiketteren, want anders dreigt er een boete.

Terug naar: Inhoud