Bezit het Vaticaan de Tempelschatten?

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 12 september 2012) (Laatste bewerking: 30 september 2017)

 

Er is nooit een spoor teruggevonden van al het vaatwerk dat door de Romeinen in het jaar 70 na Chr., uit de Tempel in Jeruzalem is geroofd en meegenomen naar Rome. Al jaren gaan geruchten dat ze te vinden zijn in de catacomben van het Vaticaan. Feit is dat het Romeinse rijk zich later bekeerde tot het christendom en daarom is de gedachte niet zo vreemd dat alle heilige Joodse voorwerpen uiteindelijk in het Vaticaan terecht zijn gekomen en daar zijn opgeborgen. Woordvoerders van het Vaticaan hebben zich tot dusver nooit geroepen gevoeld vragen hieromtrent te beantwoorden. Historici en andere onderzoekers zijn er echter zeker van dat de geroofde Joodse eigendommen door het Vaticaan in geheime kamers verborgen worden gehouden.

 

Josephus Flavius de bekende Joodse historicus en geschiedschrijver uit de 1ste eeuw na Chr., doet in de zevendelige serie "Joodse oorlog" verslag over de belegering en verwoesting van Jeruzalem en de Tempel door de Romeinen waarbij duizenden Joden om het leven kwamen. Nadat de stad was verwoest werden vele gevangenen meegenomen om als gladiatoren in de arena's van de Romeinen op te treden. Meer dan 700 Joden werden in triomf in Rome te kijk gezet, met de buit van de tempel waaronder de Menora. De val van Jeruzalem werd door Titus als een grote overwinning beschouwd en ter herinnering eraan werd in Rome een triomfboog op het Forum Romanum opgericht waarop te zien is dat soldaten de Menora uit de tempel dragen.

 

Menorah in triomftocht meegenomen naar Rome

Tot de 5e eeuw zou de Menorah nog in Rome te zien zijn geweest, maar sindsdien is er niets meer van vernomen. Historici vermoeden dat het artefact is meegenomen door de Vandalen die Rome plunderden in het jaar 455, en de Menorah hebben omgesmolten en het goud hebben verspreid. Maar daar is geen historisch bewijs voor. Sinds die tijd, zijn er diverse diverse geruchten dat de Menorah zich in het Vaticaan zou bevinden. In de 2e helft van de 12e eeuw maakte een Spaanse Jood bekend als Benjamin van Tudela een tour door de toenmaals bekende wereld en MesopotamiŽ. Hij verteld dat de Joden in Rome wisten dat de Menorah en alle andere Tempelgerei, waren verborgen in een kelder van het Vaticaan.

Begin januari 2003 richtte de voormalige IsraŽlische president Moshe Katzav, een verzoek aan Kardinaal Angelo Sudano, een lijst samen te stellen van alle schatten en andere Joodse voorwerpen die in het bezit zijn van het Vaticaan. Katzav vroeg de kerk van Rome om dit vraagstuk wat voor IsraŽl zo gevoelig ligt, te helpen oplossen. Een van de belangrijkste voorwerpen waarvan men gelooft dat het Vaticaan in bezit heeft is de Menorah.Daarnaast gaat het om een hele serie andere heiligdommen waaronder oude Torah-rollen,Joodse manuscripten, muziekinstrumenten, de gouden kroon van de Hoge Priester, gouden en zilveren messen, schalen, koperen gereedschappen, vuurpannen, de sprengbekkens, werktuigen om te gebruiken voor de wierook en offers diensten en vele andere voorwerpen. Het Vaticaan heeft nooit gereageerd op het verzoek van Katzav.

 

Voor IsraŽl bestaat er geen enkele twijfel dat de tempelschatten in het Vaticaan te vinden zijn en men gelooft dat ze eens op een dag naar Jeruzalem terug zullen keren. Het feit dat men gelooft dat de heilige Joodse voorwerpen in Rome te vinden zijn heeft vele Joden aangespoord het Vaticaan te bezoeken om ze persoonlijk te aanschouwen. Sommige bezoekers getuigden dat ze de voorwerpen met eigen ogen gezien hebben inclusief de Menorah in ťťn van de catacomben. Sommige priesters hebben eveneens toegegeven dat de tempelschatten in het Vaticaan zijn. De Getrouwen van de Tempelberg hebben het Vaticaan en de paus al herhaaldelijk verzocht de Joodse heiligdommen aan de rechtmatige eigenaar IsraŽl terug te geven.Het Vaticaan en de paus hebben dit verzoek echter nooit ingewilligd.

 

Ook de voormalige IsraŽlische Minister van Religie, Shimon Shitreet heeft aan het Vaticaan het verzoek gedaan om de Menorah aan IsraŽl terug te geven. Hij confronteerde het Vaticaan met het verhaal over de verwoesting van Jeruzalem door Titus en de zegetocht naar Rome met de Menorah, maar Shitreet's verzoek om openheid van zaken te geven is door het Vaticaan genegeerd. Bronnen in het Vaticaan ontkennen dat ze de Menorah in bezit hebben. Men zegt dat de paus heel goed begrijpt hoe gevoelig de zaak ligt voor de Joden en dat hij de Kandelaar zeker terug zou geven als zij hem zouden bezitten. De leugenaars!

 

Gershon Salomon, voorzitter van de Stichting ďThe Temple Mount and Land of Israel Faithful MovementĒ, te Jeruzalem, deed in oktober 2012 een oproep aan Paus Benedictus XVI, om de alle Tempelschatten aan de IsraŽl terug te geven. Volgens Salomon is het Tempelgerei eeuwenlang in het Vaticaan te bezichtigen geweest. Joodse bezoekers en anderen die het Vaticaan hebben bezocht, hebben de voorwerpen met eigen ogen gezien. Maar bij het uitroepen van de staat IsraŽl in 1948 zijn ze plotseling verdwenen.Het Vaticaan doet vervolgens net als ze van niets weten.

Salomon is van mening dat de Derde Tempel spoedig herbouwd zal worden en riep daarom de paus op het Tempelgerei onverwijld terug te sturen naar Jeruzalem zodat het gebruikt kan worden zodra de Tempel klaar is. Volgens Salomon is God bezig de laatste eindtijdprofetieŽn en beloften in vervulling te doen gaan waaronder de herbouw van de Tempel, precies zoals de profeten Jesaja (2:2-4), Micha (4:1-4) en alle andere profeten van IsraŽl dat lang geleden hebben aangekondigd. De profeet Zacharia heeft de Goddelijke gebeurtenis die op dit moment in IsraŽl plaatsvindt letterlijk beschreven. Centraal staan hierbij de profetische woorden over de vernieuwing van de Tempel waar de God van IsraŽl weer te midden van Zijn volk zal wonen (Zacharia 8:1-9, 20-23).

†††††††††††††

In het midden met snor, Gershon Salomon

Salomon heeft opnieuw een brief gestuurd, nu gericht aan paus Franciscus met daarin het verzoek het Tempelgerei ommiddelijk aan IsraŽl terug te geven en dat niet langer achter te houden.Salomon zegt niet te rusten voordat het Tempelgerei weer in bezit is van de rechtmatige eigenaars. Het Tempelinstutuut dreigt zelfseen internationaal gerechtshof in te schakelen om op deze manier de heiligdommen terug te krijgen. Wanneer het Vaticaan opnieuw weigert het tempelgerei terug te geven, zegt hij actie te zullen ondernemen.Hij heeft aangekondigd desnoods naar het Vaticaan te gaan om de paus persoonlijk te ontmoeten en hem te vragen niet langer te aarzelen de spullen aan IsraŽl terug te geven omdat dat in het belang is van de hele wereld, aldus Salomon.

Salomon stamt af van rabbi Abraham Salomon Zalman Zoref, die zich al in 1811 als eerste Joodse pionier in Jeruzalem vestigde. Gershon wist zich als kind al geroepen door God om zich in te zetten voor de verlossing van IsraŽl. Hij heeft zich ten doel gesteld de Tempelberg te bevrijden van de Arabische bezetting en het verdwijnen van de islamitische heiligdommen (Rotskoepel en Aksa moskee) zodat de Tempelberg opnieuw aan de Here kan worden toegewijd. In de zesdaagse oorlog (1967) raakte hij tijdens een gevecht met het Syrische leger aan het Noordelijk front (Golan) gewond en op het moment dat men hem wilde doodschieten renden de SyriŽrs plotseling weg. Terwijl hij half bewusteloos in het helmgras lag zag hij dat engelen zich om hem schaarden, hem beschuttend voor de vijand. Later vertelden de Syrische soldaten aan vertegenwoordigers van de VN-vredesmacht, dat zij waren gevlucht omdat zij duizenden engelen rondom zijn lichaam hadden gezien. Gershon begreep dat dit de roeping van God was om zich te wijden aan het werk voor de Tempelberg.

De tempelschatten zullen pas door het Vaticaan aan IsraŽl worden overgedragen zodra de Derde Tempel klaar is om geopend te worden. IsraŽl blijkt trouwens al op 30 december 1993 een overeenkomst te hebben gesloten over de toekomstige rol van het Vaticaan in het Heilige land en de stad Jeruzalem. Dit verdrag is op 10 maart 1994 in werking getreden. Het is de vrijmetselaar en JezuÔet Simon Peres die IsraŽl toen al heeft uitverkocht aan het Vaticaan. Peres is ook de man die in het verleden heeft voorgesteld om van Jeruzalem een internationale stad te maken onder leiding van de Verenigde Naties. De in 1993 gesloten overeenkomst is niets anders dan een verbond met de kerk van Rome die straks samen met Europa, de Vrijmetselarij en de Elite, de antichrist ten tonele zal voeren.Vandaag is de Argentijnse jezuÔet Franciscus (Bergoglio) de leider van het Vaticaan. Franciscus is de eerste JezuÔt op de pauselijke troon en daardoor geen legale paus. Deze paus zal een grote rol spelen in de opkomst van de antichrist. Hij noemt zich naar Franciscus van Assisi en dat is meer dan opvallend. Niet alleen zocht de oorspronkelijke Franciscus toenadering tot de islam, ook de huidige paus zoekt steeds nadrukkelijker samenwerking met de islam, de valse profeet uit het boek Openbaring. Er bestaat een duidelijke connectie tussen de Europese Unie (het oude Babel van Nimrod) en Rome. De leiders in Brussel zijn net als Nimrod bezig God uit te dagen en zijn zo overmoedig en arrogant te denken dat zij daarin ook zullen slagen. De Europese eenheid is niets anders dan een satanisch gedrocht.

Nog even en dan acteren het beest uit de zee en het beest uit de aarde samen op het wereldtoneel. Allen spelen hun rol ter voorbereiding van de komst van antichrist om deze straks in de Tempel in Jeruzalem te zetten. Al hun activiteiten zijn gericht tegen de God van IsraŽl en ze zijn zo arrogant te menen de terugkomst van de Here Jezus te kunnen verhinderen. Straks zal er een nieuwe Ďmessiasí door de gouden Vrijmetselaarspoorten van de nieuwe tempel gaan, en aankondigen dat de Universele Redder van de mensheid eindelijk is gekomen. Dit heeft natuurlijk niets te maken met de terugkomst van de ďEchte Redder de Here JezusĒ maar met een Ďredderí van demonische oorsprong.

 

Terug naar: Inhoud