Aardbevingsactiviteit in en rondom IsraŽl

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 31 oktober 2013) (Laatste bewerking: 30 juni 2015)

IsraŽl is op 27 juni 2015 getroffen door een aardbeving met een kracht van 5.2 op de schaal van Richter. De beving was in verschillende IsraŽlische steden te voelen waaronder Eilat, Be'er Sheva, Tel Aviv, Hod Hasharon, Holon, Netanya, Jeruzalem en ten noorden van Nazareth. Het epicentrum lag volgens deskundigen in Egypte. Getuigen lieten weten dat zij zaterdagochtend om precies 6.34 uur sterke trillingen van de aarde voelden. De meeste bewoners van de betreffende steden verlieten uit angst hun huizen, en veel autoalarmen sloegen aan. Niemand werd echter gewond. Nu komen aardbevingen vaker voor in IsraŽl.

Op 11 februari 2004 liet een aardbeving van 5.1 op de schaal van Richter, IsraŽl schudden op haar grondvesten. De beving werd gevoeld in Libanon, SyriŽ en JordaniŽ. Gebouwen in Tel Aviv en Jeruzalem trilden ca 20 seconden waaronder het gebouw van de Knesset. De leden van het IsraŽlische parlement renden naar buiten omdat ze dachten dat er een zware explosie plaatsvond. Bij deze beving liep het dak van de Rotskoepe een behoorlijke beschadiging op en ontstond een gat op het Tempelplein.

Op21 oktober 2013 vondentwee lichtte aardbevingen plaats met een kracht van 3.6 op de schaal van Richter. Hieraan voorafgaand vond ook op de vroege zaterdagmorgen een beving plaats (3.0), net als op de donderdag doorvoor 3.6). Deze beving vond plaats in het gebied bij het Meer van Galilea. Lichte aardbevingen zijn trouwens niet ongewoon in de regio maar wetenschappers aan het IsraŽl Geofysisch Instituut zijn van mening dat deze kleine bevingen een voorbode kunnen zijn voor een al lang voorspelde zware aardbeving in IsraŽl en de omliggende landen. Er komen per jaar zoín 75 aardbevingen voor in IsraŽl. De meeste daarvan worden echter nauwelijks gevoeld zoals de beving op 2 januari 2004 in Ein Gedi aan de Dode zee. Deze beving had een kracht van 3.7 op de Schaal van Richter.

 

Ein Gedi aan de Dode zee

De IsraŽlische regering vreest dat een aardbeving van grote omvang substantiŽle schade zal toebrengen aan vooral de infrastructuur in het noorden van IsraŽl ten gevolge van gebrekkige bouwvoorschriften in het verleden. Men verwacht dat een zware aardbeving met het epicentrum in of nabij IsraŽl daarom duizenden slachtoffers zal veroorzaken. Het Thuisfrontcommando heeft in de afgelopen jaren een aantal nationale oefeningen gehouden, waarin de nasleep van een grote aardbeving werd gesimuleerd. De officiŽle website van het Thuisfrontcommando biedt ook gedetailleerde instructies over hoe mensen moeten reageren in geval van een aardbeving.

In februari 2008 werd er een abnormale seismische activiteit waargenomen in Zuid-Libanon met als gevolg 500 kleine bevingen en aardschokken in de drie maanden er na. De schokken varieerden tussen de 2.3 en 5.1 op de Schaal van Richter. Ook in Libanon heeft het Nationale Wetenschappelijke Onderzoekscentrum gewaarschuwd voor een grote aardbeving in de nabije toekomst.

Veel bevingen komen voor in de Transaziatische gordel, die langs de Middellandse zee via Klein AziŽ en de Himalaya naar IndonesiŽ loopt. De Jordaanslenk ligt op een breuklijn. Deze begint aan de voet van de berg Hermon en loopt door tot de Golf van Eilat, een afstand van 450 kilometer. Het is een verzakking in de bodem die deel uitmaakt van een breukgebied dat zich verder via de Golf van Eilat, de Rode Zee en het Ethiopisch hoogland tot aan het Malawi Meer in het zuidoosten van Afrika voortzet.

De Joodse historicus Flavius Josephus verteld in zijn geschriften over een enorme aardbeving in 33 voor Christus, waarbij 50.000 mensen werden gedood. De meest bekende is de aardbeving ten tijde van het sterven van de Here Jezus.

MatthťŁs 27:54 De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesdÖ

Aardbevingen werden, in de Bijbelse tijd, vaak gezien of geprofeteerd als een oordeel of teken van God. Ook in 363 en 1033 na Chr., vonden zware aardbevingen plaats. Een middelgrote aardbeving in Zuid-Libanon in 1837, verwoestte een groot deel van de plaats Safed in het noorden van IsraŽl. De stad ligt op ongeveer 900 meter boven zeeniveau. Bij deze beving kwamen naar schatting 4.000 mensen om het leven. Op 11 juli 1927 werden Samaria en Judea getroffen door een zware aardbeving. Het epicentrum lag in het noorden van de Dode zee. In Jeruzalem, Jericho, Ramble, Tiberias en Sichem (het huidige Nablus) waren de verwoestingen enorm en vielen er 500 doden in het toen nog spaarzaam, voornamelijk door Arabieren bewoonde gebied. De Joodse gemeenschap stuurde op grote schaal hulp naar de getroffen Arabische plaatsen. Tel Aviv Ďadopteerdeí Sichem (Nablus) en stuurde reddingsteams en noodhulp naar de stad. De Arabische buurlanden lieten het volledig afweten. Een Arabische journalist was zo verrast door de Joodse solidariteit dat hij beloofde die dag niets kwaads over de Joden te zullen schrijven. Op 22 november 1995 vond een aardbeving plaats in de regio van de IsraŽlische badplaats Eilat met een kracht van 6.5 op de Schaal van Richter. Deze beving richtte voor miljoenen shekels schade aan, maar er waren geen slachtoffers te betreuren. Volgens Amos Bein, directeur van het Geologisch Instituut in IsraŽl zal een aardbeving van 7.0 op de Schaal van Richter met een epicentrum in de buurt van Beit Shean, zware schade aanrichten tot in Tel Aviv en Haifa toe.

Toen Herodes aan het einde van de eerste eeuw voor Chr., het Tempelplein liet uitbreiden is er een kunstmatig plein ontstaan waarvan de fundering bestaat uit grote complexen van gewelven, gesteund met aarden wallen. Die staan bekend als de stallen van Salomo. In het verleden was het zo dat - zelfs als bij zware aardbevingen het plein zelf bewoog - de gewelvenconstructie intact bleef en het Tempelplein geen enkele schade opliep.

 

Die stabiliteit is de afgelopen jaren ondermijnd door bouwactiviteiten van de Waqf (de hoogste moslimraad) in de zgn. stallen van Salomo onder het Tempelplein. Daarbij zijn overblijfselen van IsraŽls oude cultuurgoed vernietigd. Het puin wat bij de illegale werkzaamheden vrij komt is op een vuilnisbelt in het Kidrondal gedumpt. Gabriel Barkay, prof. voor archeologie aan de Bar-Ilan-Universiteit die belast is met het onderzoek naar de sloopwerkzaamheden, heeft vastgesteld dat er zich in het puin belangrijke resten bevinden uit de tijd van de Eerste en Tweede Tempel, waaronder delen van een marmeren pilaar.

 

Delen van een marmeren pilaar op de vuilnisbelt in het Kidrondal

Hoewel nog maar een klein deel is onderzocht, werpen de gevonden overblijfselen een enorm licht op de geschiedenis van de Tempelberg. Archeologische vondsten zijn systematisch verwoest om daarmee alle bewijzen van het bestaan van de beide tempels uit te wissen. Hierdoor zijn de funderingen van de Aksa moskee en de Rotskoepel ernstig ondermijnd. De verwachting is dat bij een iets zwaardere beving deze beide afgodenheiligdommen van de islam in een puinhoop zullen veranderen.

Eťn van de tekenen, door de Here Jezus zťlf voorzegd, is dat er in de eindfase van het huidige wereldbestel een sterke toename zal zijn van verwoestende aardbevingen. De "weeŽn" zullen heviger worden en de frequentie zal toenemen. Ook in IsraŽl.

Volgens de profeet EzechiŽl zal een zware aardbeving IsraŽl teisteren.

EzechiŽl 38:19 Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van IsraŽl teisteren, Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten.

Openbaring 11:13 meldt dat ten tijde van de twee getuigen, Jeruzalem getroffen zal worden door een groteaardbeving.

Openbaring: 11:13 En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer.

De beide getuigen zullen als boodschappers van de Heer in IsraŽl actief zijn. Zij zullen met woord en daad tonen wie de Here Jezus was en het volk van IsraŽl oproepen om tot berouw en bekering te komen. Dat het bij hun bediening over IsraŽl gaat blijkt ook uit Openbaring 12:6 en 14, waar gesproken wordt over ďde vrouwĒ en ďde overigen van haar zaadĒ. De vrouw in de Bijbel is altijd IsraŽl.

De profeet Zacharia meldt dat bij de terugkeer van de Here Jezus de Olijfberg middendoor zal splijten.

Zacharia 14:3-4 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vůůr Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaartsÖ

Terug naar: Inhoud