Aardbevingsactiviteit in en rondom IsraŽl

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt 31 oktober 2013) (Laatste bewerking: 17 februari 2023)

Aardbevingen hebben duidelijke sporen nagelaten in IsraŽl. Ook de stad Jeruzalem is in haar ruim 3000 jaar bestaan door talrijke aardbevingen getroffen. In Amos 1:1 staat ook een vermelding van een aardbeving: ďDe woorden, die Amos, een van de schapenfokkers uit Tekoa, geschouwd heeft over IsraŽl in de dagen van Uzzia, koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van IsraŽl, twee jaar vůůr de aardbeving.Ē Aardbevingen werden, in de Bijbelse tijd, vaak gezien of geprofeteerd als een oordeel of teken van God. In 749 voor Chr., verwoestte een aardbeving de stad Beit-Sheían. In de Romeinse tijd bloeide Beit Shean, ooit een rijke en glorieuze stad, ook bekend als Scythopolis en werd de belangrijkste stad van de Decapolis.

Beit She'an ę Bezienswaardigheden IsraŽl ę Royal IsraŽlBeith Sheían

De Joodse historicus Flavius Josephus verteld in zijn geschriften over een enorme aardbeving in 33 voor Christus, waarbij 50.000 mensen werden gedood. De meest bekende is de aardbeving ten tijde van het sterven van de Here Jezus.

MatthťŁs 27:54 De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesdÖ

Ook in 363 en 1033 na Chr., vonden zware aardbevingen plaats. Een middelgrote aardbeving in Zuid-Libanon in 1837, verwoestte een groot deel van de plaats Safed in het noorden van IsraŽl. De stad ligt op ongeveer 900 meter boven zeeniveau. Bij deze beving kwamen naar schatting 4.000 mensen om het leven. Op 11 juli 1927 werden Samaria en Judea getroffen door een zware aardbeving. Het epicentrum lag in het noorden van de Dode zee. In Jeruzalem, Jericho, Ramble, Tiberias en Sichem (het huidige Nablus) waren de verwoestingen enorm en vielen er 500 doden in het toen nog spaarzaam, voornamelijk door Arabieren bewoonde gebied.

De Joodse gemeenschap stuurde op grote schaal hulp naar de getroffen Arabische plaatsen. Tel Aviv Ďadopteerdeí Sichem (Nablus) en stuurde reddingsteams en noodhulp naar de stad. De Arabische buurlanden lieten het volledig afweten. Een Arabische journalist was zo verrast door de Joodse solidariteit dat hij beloofde die dag niets kwaads over de Joden te zullen schrijven.

De laatste grote aardbeving, de Jericho-aardbeving, verwoestte op 11 juli 1927 veel gebouwen in Jeruzalem. Bijna vier eeuwen eerder deed een beving de muren van de Oude Stad wankelen, vijf jaar nadat ze in opdracht van de Ottomaanse sultan Suleiman de Grote waren herbouwd. In IsraŽl wordt elke beving standaard geregistreerd.Jaarlijks komen er honderden voor, meestal niet waarneembaar door menselijke zintuigen. Van de tientallen voelbare aardbevingen per jaar, vinden sommige plaats in het oostelijke Middellandse-Zeegebied. Ze staan in verband met onderzeese tektonische palten. Bijvoorbeeld de daling van de Anatolische plaat en de EgeÔsche plaat. De Jordaanslenk ligt op een breuklijn. Deze begint aan de voet van de berg Hermon en loopt door tot de Golf van Eilat, een afstand van 450 kilometer. Het is een verzakking in de bodem die deel uitmaakt van een breukgebied dat zich verder via de Golf van Eilat, de Rode Zee en het Ethiopisch hoogland tot aan het Malawi Meer in het zuidoosten van Afrika voortzet. Deze breuk werd de Syrisch-Afrikaanse Trog genoemd totdat de theorie van de platentektoniek zoín zestig jaar geleden zijn intrede deed.

Op 24 augustus 1984 werd Haifa getroffen door een aardbeving met een kracht van 5.3. De beving scheurde een verborgen streng van de breuklijn open. Geleerden geloven dat de Karmel-breuk een verwoestende aardbeving veroorzaakte in 363 n.Chr., een jaar van politieke en religieuze beroering in het Romeinse Rijk.De zware verwoestingen aangericht door deze aardbeving liep tot Ashkelon en Ashdod in het zuiden, bestreken heel centraal IsraŽl en liepen naar het noorden tot in Galilea. In een gedetailleerde brief uit deze periode, waarschijnlijk geschreven door de bisschop van Jeruzalem, vermeldt verwoestingen in het hele land. Onderzoek van het getroffen gebied (aangevuld met archeologischge opgravingen) toont aan dat er twee afzonderlijke gebieden waren verwoest, het ene door de Karmel-breuken het andere door de breuk onder de vallei van Araba in het zuiden. Het verslag van de bisschop doet vermoeden dat twee afzonderlijke aardbevingen tot ťťn werden samengevoegd.

Op 22 november 1995 vond een aardbeving plaats in de regio van de IsraŽlische badplaats Eilat met een kracht van 6.5 op de Schaal van Richter. Deze beving richtte voor miljoenen shekels schade aan, maar er waren geen slachtoffers te betreuren. Volgens Amos Bein, directeur van het Geologisch Instituut in IsraŽl zal een aardbeving van 7.0 op de Schaal van Richter met een epicentrum in de buurt van Beit Shean, zware schade aanrichten tot in Tel Aviv en Haifa toe. De stad Beit Shean ligt aan de langste en meest veranderlijke continentale breuklijnen ter wereld. Volgens burgemeester Jacky Levy is de kans groot op een nieuwe grote aardbeving in zijn stad en zullen naar verwachting ten minste 10.000 mensen sterven, dat is de helft van de bevolking van Beit Shean.

Op 11 februari 2004 vond een aardbeving plaats net een kracht van 5.1 op de schaal van Richter dat IsraŽl deed schudden op haar grondvesten. De beving werd gevoeld in Libanon, SyriŽ en JordaniŽ. Gebouwen in Tel Aviv en Jeruzalem trilden ca 20 seconden waaronder het gebouw van de Knesset. De leden van het IsraŽlische parlement renden naar buiten omdat ze dachten dat er een zware explosie plaatsvond. Bij deze beving liep het dak van de Rotskoepel een behoorlijke beschadiging op en ontstond een gat op het Tempelplein. De beving werd gevoeld in Libanon, SyriŽ en JordaniŽ. Gebouwen in Tel Aviv en Jeruzalem trilden ca 20 seconden waaronder het gebouw van de Knesset. Op zondag 8 augustus 2004 beefde de aarde nabij het Carmelgebergte ten westen van Jenin. Daarbij werd 4.0 gemeten op de schaal van Richter. Het was de tweede beving in minder dan 3 weken, volgend op twee bevingen in twee dagen in juli waarvan het epicentrum lag in het noorden van de Dode-zee.

In februari 2008 werd er een abnormale seismische activiteit waargenomen in Zuid-Libanon met als gevolg 500 kleine bevingen en aardschokken in de drie maanden er na. De schokken varieerden tussen de 2.3 en 5.1 op de Schaal van Richter.

 

Op21 oktober 2013 vondentwee lichtte aardbevingen plaats met een kracht van 3.6 op de schaal van Richter. Hieraan voorafgaand vond ook op de vroege zaterdagmorgen een beving plaats (3.0), net als op de donderdag doorvoor 3.6). Deze beving vond plaats in het gebied bij het Meer van Galilea. Op 27 juni 2015 vond een aardbeving plaats met een kracht van 5.2 op de schaal van Richter. De beving was in verschillende IsraŽlische steden te voelen waaronder Eilat, Be'er Sheva, Tel Aviv, Hod Hasharon, Holon, Netanya, Jeruzalem en ten noorden van Nazareth. Het epicentrum lag volgens deskundigen in Egypte.De meeste bewoners van de betreffende steden verlieten uit angst hun huizen. Niemand werd echter gewond.

 

In 2022 vonden twee bevingen gevoeld in Tsefat (Safed), met 3,7 en 3,5 op de schaal van Richter.Lichte aardbevingen zijn trouwens niet ongewoon in de regio maar wetenschappers aan het IsraŽl Geofysisch Instituut zijn van mening dat deze kleine bevingen een voorbode kunnen zijn voor een al lang voorspelde zware aardbeving in IsraŽl en de omliggende landen. Er komen per jaar zoín 75 aardbevingen voor in IsraŽl. De meeste daarvan worden echter nauwelijks gevoeld zoals de beving op 2 januari 2004 in Ein Gedi aan de Dode zee. Deze beving had een kracht van 3.7 op de Schaal van Richter.

 

Ein Gedi aan de Dode zee

De verwoestende aardbeving die op 6 februari 2023 Turkije en SyriŽ heeft getroffen, heeft de aandacht van de IsraŽlische leiders getrokken. Op 6 februari 2023 vond er in de nacht een zware aardbeving plaats in Turkije en SyriŽ. De aardbeving had een kracht van 7,8-8,0 Mw en een intensiteit van IX op de schaal van Mercalli.

Op 7 februari 2023 was er in IsraŽl opnieuw sprake van een aardbeving. Het epicentrum lag 15 km ten oosten van Ariel en ten zuiden van Sichem (Nablus), nabij Jurish en Migdalim. Sommige inwoners melden dat ze ook naschokken hebben gevoeld. Inwoners van IsraŽl, met name in Jeruzalem, Gush Etzion en de Shomron rapporteerden dinsdagavond rond 23:14 een aardbeving te voelen. De Geological Survey of Israel en IDF Homefront Command beoordeelden het op 3,5 op de schaal van Richter op een diepte van 3 km.

De IsraŽlische regering vreest dat een aardbeving van grote omvang substantiŽle schade zal toebrengen aan vooral de infrastructuur in het noorden van IsraŽl ten gevolge van gebrekkige bouwvoorschriften in het verleden. Men verwacht dat een zware aardbeving met het epicentrum in of nabij IsraŽl daarom duizenden slachtoffers zal veroorzaken. Het Thuisfrontcommando heeft in de afgelopen jaren een aantal nationale oefeningen gehouden, waarin de nasleep van een grote aardbeving werd gesimuleerd. De officiŽle website van het Thuisfrontcommando biedt ook gedetailleerde instructies over hoe mensen moeten reageren in geval van een aardbeving. Ook in Libanon heeft het Nationale Wetenschappelijke Onderzoekscentrum gewaarschuwd voor een grote aardbeving in de nabije toekomst.

Toen Herodes aan het einde van de eerste eeuw voor Chr., het Tempelplein liet uitbreiden is er een kunstmatig plein ontstaan waarvan de fundering bestaat uit grote complexen van gewelven, gesteund met aarden wallen. Die staan bekend als de stallen van Salomo. In het verleden was het zo dat - zelfs als bij zware aardbevingen het plein zelf bewoog - de gewelvenconstructie intact bleef en het Tempelplein geen enkele schade opliep.

 

Die stabiliteit is de afgelopen jaren ondermijnd door bouwactiviteiten van de Waqf (de hoogste moslimraad) in de zgn. stallen van Salomo onder het Tempelplein. Daarbij zijn overblijfselen van IsraŽls oude cultuurgoed vernietigd. Het puin wat bij de illegale werkzaamheden vrij komt is op een vuilnisbelt in het Kidrondal gedumpt. Gabriel Barkay, prof. voor archeologie aan de Bar-Ilan-Universiteit die belast is met het onderzoek naar de sloopwerkzaamheden, heeft vastgesteld dat er zich in het puin belangrijke resten bevinden uit de tijd van de Eerste en Tweede Tempel, waaronder delen van een marmeren pilaar.

 

Delen van een marmeren pilaar op de vuilnisbelt in het Kidrondal

Hoewel nog maar een klein deel is onderzocht, werpen de gevonden overblijfselen een enorm licht op de geschiedenis van de Tempelberg. Archeologische vondsten zijn systematisch verwoest om daarmee alle bewijzen van het bestaan van de beide tempels uit te wissen. Hierdoor zijn de funderingen van de Aksa moskee en de Rotskoepel ernstig ondermijnd. De verwachting is dat bij een iets zwaardere beving deze beide afgodenheiligdommen van de islam in een puinhoop zullen veranderen.

Eťn van de tekenen, door de Here Jezus zťlf voorzegd, is dat er in de eindfase van het huidige wereldbestel een sterke toename zal zijn van verwoestende aardbevingen. De "weeŽn" zullen heviger worden en de frequentie zal toenemen. Ook in IsraŽl.

Volgens de profeet EzechiŽl zal een zware aardbeving IsraŽl teisteren.

EzechiŽl 38:19 Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van IsraŽl teisteren, Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten.

Openbaring 11:13 meldt dat ten tijde van de twee getuigen, Jeruzalem getroffen zal worden door een groteaardbeving.

Openbaring: 11:13 En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer.

De beide getuigen zullen als boodschappers van de Heer in IsraŽl actief zijn. Zij zullen met woord en daad tonen wie de Here Jezus was en het volk van IsraŽl oproepen om tot berouw en bekering te komen. Dat het bij hun bediening over IsraŽl gaat blijkt ook uit Openbaring 12:6 en 14, waar gesproken wordt over ďde vrouwĒ en ďde overigen van haar zaadĒ. De vrouw in de Bijbel is altijd IsraŽl.

De profeet Zacharia meldt dat bij de terugkeer van de Here Jezus de Olijfberg middendoor zal splijten.

Zacharia 14:3-4 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vůůr Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaartsÖ Deze vorm van bewging komt overeen met het langs elkaar schuiven van platen )aangetoond door de moderne geologie). Dit fenomeen heeft de naam Ďde Dode Zee Transformatie breukígekregen.

Franklin ter Horst

Terug naar: Inhoud