Na de nacht komt ook de dag


Deze website meldt gebeurtenissen uit de wereld van vandaag in relatie met wat de Bijbelse profeten hierover hebben voorzegd. Deze woordvoerders van God hebben een duidelijke boodschap aan ons nagelaten over een naderend onheil wat de wereld straks zal overspoelen. De Bijbel noemt dit de tijd van de "Grote Verdrukking". De huidige ontwikkelingen in de wereld maken duidelijk dat de Bijbelse profetieën in snel tempo haar voltooïng naderen. Een van de meest duidelijke voorbeelden is het herstel van Israël. Meer dan tweeduizend jaar geleden hebben de profeten dit herstel aangekondigd en wat weinigen ooit voor mogelijk hebben gehouden is in 1948 gebeurd. Het Joodse volk is terug in het land dat God als een eeuwigdurend verbond aan hen heeft gegeven. Maar dit eeuwige recht op het land wordt hen betwist door volkeren die er geen enkele aanspraak op kunnen maken. Precies zoals de profeten het hebben voorzegd beuken Israëls vijanden onafgebroken op de muren van het land en op de poorten van hun eeuwige stad Jeruzalem. Deze ontwikkelingen rond Israël en vele andere gebeurtenissen in de wereld maken duidelijk dat deze wereld zich haastig naar een crisis spoedt. De wereld is doof en blind voor Gods Woord en ziet niet dat het wereldtoneel in gereedheid wordt gebracht voor de acteurs die straks een rol gaan spelen in een scenario waarover de Bijbelse profeten uitvoerig hebben verteld. De God van Abraham, Isaäk en Jakob heeft de wereld bepaald niet in het ongewisse gelaten over de dingen die komen gaan. Wat zich nu rond Israël afspeelt is een teken dat de Wederkomst van Heer Jezus nabij is en dat deze wereld zich naar een einde spoedt. Door goed op te letten hoe de gebeurtenissen rond Israël zich ontwikkelen is te zien welk stadium in Gods plan is bereikt.