Ziekelijke IsraŽlhaat onder vooraanstaande Nederlanders

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 21 juli 2001) (Laatste bewerking: 6 maart 2017)

Wie kent ze niet al die toonaangevende anti-IsraŽl activisten waaronder Dries van Agt klik hier, Anja Meulenbelt, Gretta Duisenbeg klik hier, de socialistische volksdemagoog Marcel van Dam, Laurens-Jan Brinkhorst en niet te vergeten de voormalig minister van Buitenlandse zaken Hans van den Broek. De anti-IsraŽl campagne van deze figuren heeft alles weg van hysterie. Van de Broek was van 1982-1993 minister van Buitenlandse Zaken in de kabinetten Lubbers I, Lubbers II en Lubbers III.De man produceert met regelmaat een lading gif richting IsraŽl. Op 14 december 2012 noemde hij in het NRC ď het IsraŽlische nederzettingenbeleid, de grootste bedreiging voor vrede.Ē In het hele artikel heeft hij het alsmaar over hoe verderfelijk het ďnederzettingenbeleidĒ van IsraŽl is. Met zijn lege en anti-IsraŽl-gezwets over ďinternationale rechtsordeĒ, noemde hij op1 mei 2009 in het programma van Pauw en Witteman, IsraŽl een ďdiefĒ van Palestijns land: ďDe Palestijnen willen een onafhankelijke staat en willen het gestolen land  terug . . . . en je hoeft niet met de dief te gaan onderhandelen of die wel of niet bereid is dat terug te gevení aldus Van de Broek.

Ook had Van den Broek al vroeg ontzag voor de gewelddadige intolerantie van de islam. Kijk hier maar eens hoe hij als minister van BZ in 1987 inbreekt bij een live programma van ďAchter het NieuwsĒ. Later noemde hij het slachten van Theo van Gogh verklaarbaar als reactie op het beledigen van Mohammed. In HP/De Tijd van 21-09-2001, verklaarde Van den Broek dat IsraŽl als hoofdschuldige in het conflict met het bewind in Ramallah moet worden gezien. Volgens hem heeft het radicaliseren van de Islam alles te maken met IsraŽl. In het actualiteitenprogramma Buitenhof noemde hij de voormalige IsraŽlische premier Ariel Sharon "de Nero van IsraŽl" en vergeleek hem- weliswaar impliciet- met Hitler.

In het programma van Zembla "Zwijgen over IsraŽl" op 23-10-2003, zei hij dat de druk op de Joodse staat zichtbaar moest worden opgevoerd. ,,Wij hebben geen enkele stap van IsraŽl gezien die geloofwaardig perspectief biedt aan de PalestijnenĒ. En dat terwijl IsraŽl het ene na de andere vredesvoorstel heeft gelanceerd waarin het zich bereid verklaarde grote delen van aloude thuisland op te geven in ruil voor vrede. Op alle mogelijke manieren spuugt deze zwetsneus zijn gal over het optreden van IsraŽl tegen de landrovers in Ramallah, die Samaria, Judea en het oostelijk deel van Jeruzalem opeisen als zijnde door IsraŽl bezette gebieden. Maar deze bende heeft daar helemaal niets te zoeken. IsraŽls recht op het land ligt vast in een bindende documenten.

De resoluties van de voormalige Volkerenbond namelijk zijn ongewijzigd door de VNovergenomen en bewijzen IsraŽls recht op het land, zelfs met inbegrip van het huidige JordaniŽ. Volgens Van den Broek ,,heeft Arafat weinig mogelijkheid gekregen om zich positief te manifesteren en is het hem onmogelijk gemaakt nog een rol te spelen in het vredesproces.Ē Figuren als Van den Broek blijken over een zeer selectief geheugen te beschikken want Arafat streefde op geen enkele wijze naar vrede maar naar de volledige vernietiging van IsraŽl.

Het schoppen tegen IsraŽl van diverse bekende Nederlanders, werkt kennelijk aanstekelijk op andere warhoofden. Zo schreef de Ďgrote denkerí Chris van der Heijden, de man die al jarenlang zijn best doet de NSB te rehabiliteren, een boek onder de titel ďIsraŽl, een onherstelbare vergissingĒ. Van der Heijden meent dat de stichting van de staat IsraŽl een vergissing is die niet meer rechtgezet kan worden. De Joden zijn in zijn ogen zů slecht, dat ze zelfs na 1948 de ĎPalestijnení (die toen nog niet eens bestonden) wilden uitroeien. Chris van der Heijden vindt, dat IsraŽl de PLO-Arabieren een schadeloosstelling dient te betalen. Hij schrijft natuurlijk niets over het feit, dat in de oorlog van 1948 maar liefst 800.000 Joden noodgedwongen de Arabische landen hebben moeten verlaten met achterlating van al hun bezittingen en rijkdommen.

Laurens-Jan Brinkhorst (D66), van 8 juni 1999 tot 22 juli 2002 minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in het Kabinet-Kok II, noemt Israel een apartheidstaat. Tijdens een bezoek aan Israel vertelde Brinkhorst dat er volgens hem geen millimeter verschil is tussen het apartheidsregime dat ooit in Zuid-Afrika zat, en het beleid van de huidige IsraŽlische overheid. Dit soort uitspraken hebben helemaal niets met de werkelijkheid van doen maar vloeien voort uit ordinaire IsraŽl haat. IsraŽl is geen apartheidsstaat! Dat bijvoorbeeld de honderdduizenden Palestijnen in Libanon geen enkel recht hebben daar hoor je figuren als Brinkhorst natuurlijk niet over. Dan gaat Israel toch een stuk beschaafder met haar vluchtelingen om. Tijdens zijn functie van minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, was Brinkhorst verantwoordelijk voor het Ďvolstrekt onnodigí, weerzinwekkend en massaal ruimen van ongeveer 250.000 gezonde dieren waaronder melkkoeien, geiten en schapen i.v.m. de MKZ-crisis in 2001. Hij ruÔneerde daarmee talloze boerenbedrijven.

 

De naam van Brinkhorst stond ook op de lijst van Nederlandse sympathisanten van de Gaza vloot in mei 2011. Het was de bedoeling dat deze vloot Ďhulpgoederení zou gaan afleveren in Gaza omde noodleidende bevolking te helpen, maar dat is uiteindelijk op een enorme flop uitgelopen. De vloot was een gezamenlijke onderneming van de internationale anti-IsraŽl kliek. Naast de naam van Brinkhorst prijkten ook de namen van ondermeer de katholieke priester Antoine Bodar, Jan Pronk, Mohammed Rabbae (ondersteuner van alles wat radicaal en extremistisch is), Elizabeth Schmitz, Bert Cremers (burgemeester van Waddinxveen) en niet te vergeten Marcel van Dam. Brinkhorst zei destijds over de film Submission van Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali: Ďweet wat er gebeurt als je in een munitiemagazijn een sigaret opsteektí. Zelf gooit deze figuur de nodige anti-IsraŽlische olie op het vuur.

De socialistische volksdemagoog Marcel van Dam maakt graag van de gelegenheid gebruik zijn ranzige antizionistische gevoelens te uiten. Deze figuur werd berucht door de (Exota) -affaire (1971) toen hij in een VARA programma ontploffende frisdrankflessen van dat merk liet zien. Daardoor raakte de fabrikant van dat merk in grote problemen, de fabriek was niets meer waard en werd voor een habbekrats verkocht. De VARA werd veroordeeld tot een rectificatie en een schadevergoeding maarpas in 1998 besliste de Hoge Raad dat de VARA een schadebedrag van 7.7. miljoen gulden aan de familie Van Tuijn, voormalig eigenaar van Exota, moest betalen. In de Volkskrant van begin augustus 2001 vroeg Van Dam zich af waarom wij (de Nederlanders) de IsraŽliís niet als misdadigers behandelen, omdat zij op grove wijze het internationale recht schenden. Gezien zijn uitspraken blijkt de man een ernstig gebrek aan historische kennis te bezitten als het om IsraŽl gaat. Het kan natuurlijk ook gewoon ordinaire Jodenhaat zijn! De uitspraken van Van Dam zijn een schoolvoorbeeld van wat men noemt, selectieve verontwaardiging. Er is slechts aandacht voor het IsraŽlische optreden en er heerst een doodse stilte als het gaat om het PLO-terreurbewind. Wie kent niet het gewraakte Lagerhuis-fragment uit 1997, waarin Pim Fortuyn door van Dam extreem wordt gedemoniseerd en door hem een Ďbuitengewoon minderwaardig mens wordt genoemd.í

In juli 2007 noemde Jan Wijenberg, oud ambassadeur in Saoedi-ArabiŽ en bestuurslid van comitťďStop de BezettingĒ, maatje dus van Dries van Agt, Gretta Duisenberg en consorten, IsraŽl het misdadigste regime van het Midden-Oosten na de val van Saddam Hoessein. In een brief aan NRC Handelsblad schreef hij dat ďIn de periode van 1996-2006 niet minder dan 12 personen uit allerlei landen en werkzaam voor nieuwsagentschappen werden gedood in IsraŽl en vooral in de ĎBezette gebiedení. ďIn slechts negen maanden, van 25 juni 2006 tot nu toe (juli 2007),werden niet minder dan 8 journalisten in Palestina vermoord. Ik noem slechts: Mazen Dana, James Miller en Imad Ghanam.Ē Wijenberg blijkt er naar hartenlust op los te liegen, want Mazen Dana werkte voor Reuters in Irak, en kwam daar al in augustus 2003 om het leven.

Mazen Dana

James Miller kwam in mei 2003 om het leven, dus die beschuldiging aan het adres van IsraŽl klopt al evenmin. Imad Ghanam, een cameraman van Hamas raakte zwaar gewond, zijn benen moesten worden geamputeerd, maar hij leeft. Figuren als Wijenberg lijden aan een ernstige vorm van paranoia, het antizionisme druipt er van af. Hij heeft op 24 oktober 2014 zijn 5e Jodenhaatstuk op Joop.nl geplaatst. Hij vertelt in dit stuk op een eigentijdse manier dass die Juden an allem Schuld sind en dat het probleem van Islamitische Staat (IS) toch eigenlijk te wijten is aan het bestaan van IsraŽl. Ook heeft hij krankzinnige brieven aan de redactie van Elzevier, aan het CIDI en aan Frans Timmermans geschreven. In zijn stuk ĎDe Islamitische Staat, IsraŽl en de Staatí stelt Wijenberg de IsraŽlische premier Benyamin Netanyahu in hoogsteigen persoon verantwoordelijk voor het rekruteringssucces van de hellehonden van IS(IS) en moet het Westen deze terreurgroep bestrijden door haar banden met IsraŽl te herzien.

Margriet Teders is lid van het antisemitische gezelschap ďVrouwen in het Zwartď. Hier is een filmpje waarin ze geÔnterviewd wordt vol verward gelieg en krankzinnige perversies.

Oud-diplomaat dr. J.J.J. Teunissen, van 2007 tot 2009 plaatsvervangend hoofd van het Nederlands vertegenwoordigend kantoor in Ramallah, achtte het nodig om in het Reformatorisch Dagblad een buitengewoon kritisch artikel over Israel te schrijven. De kern van zijn betoog vat hij samen in de woorden: ĎDe IsraŽlische autoriteiten hebben geen enkele boodschap aan het internationaal recht en gaan onverminderd door de tweestatenoplossing onmogelijk te maken.í Het is een zeer eenzijdig en absoluut niet-objectief artikel. De teneur is duidelijk anti-IsraŽl en pro-Palestijns, waarbij allerlei feiten niet correct worden weergegeven. Gelukkig gaf het RD in twee kranten die later verschenen uitgebreid ruimte voor weerwoord.

Ook Kamerlid Harry van Bommel van de SP, laat zich graag horen als sympathisant van de ďBende van RamallahĒ en Hamas in Gaza. In 2009 ging hij met een hele horde pro-Hamas schreeuwers de straat op met aan zijn zijde Gretta Duisenberg en Sadet Karabulut.

Van Bommel riep met de leus ĎIntifada, intifada, Palestina vrij, op tot opstand. Wat alles weg had van een rechtstreekse oproep om Joden te vermoorden. Tijdens de 1ste en 2dePalestijnse intifada zijn talloze onschuldige IsraŽlische burgers op een gruwelijke manier om het leven gebracht. Ronny Naftaniel voormalig directeur van het Centrum Informatie en Documentatie IsraŽl (CIDI), reageerde met afschuw en noemde hetongehoord dat een Kamerlid tot geweld oproept: ďIk begrijp niet wat hem in de bol is geslagen.Ē Volgens ooggetuigen zouden verschillende demonstranten bij herhaling ĎHamas, Hamas alle Joden aan het gasĒ en in het Arabisch ďDood aan de JodenĒ hebben gescandeerd. Het roepen van deze kreet is in Nederland strafbaar, maar er is nog nooit iemand voor veroordeeld terwijl bij iedere anti-IsraŽlische demonstratie deze kreet te horen valt. Divesre vertegenwoordigers van de SP voeren trouwens al jaren een hetze tegen IsraŽl. Klik maar eens op de site van Anja Meulenbelt.

 

Van Bommel, Gretta Duisenberg en trawanten

Jan Marijnissen voormalig opperhoofd van de SP linkt de aanslagen in Parijs zelfs aan het IsraŽlisch-Palestijns conflict. Zoals bekend waren op 13 november 2015, 8 terroristen in staat om 130 mensen te vermoorden. Hoe verdwaast, kan een mens zijn. Marijnissen de socialistische zwetskous die al jaren de misdaden van de mohammedanen met aan waanzin grenzende idioterie goed praat. Met deze uitleg heeft Marijnissen in ťťn klap ruim 1300 jaar internationaal moslimterreur witgewassen door het mede in de schoenen te schuiven van de moderne Joodse staat, opgericht in 1948. ďHet Palestijns-IsraŽlische conflict is een metafoor voor de achterstelling van de Arabische wereld en de moslimgemeenschap, Jan MarijnissenĒ. Het zijn de eeuwenoude bloedsprookjes waar dit soort figuren zich schuldig aan maken.

D66 meet met twee maten

Op het partijcongres van Bilderberg Pechthold is een motie aangenomen dat Nederland het associatieverdrag met IsraŽl zou moeten opzeggen vanwege Ďmensenrechtenschendingení. En dat terwijl IsraŽl een baken is van mensenrechten in haar regio. Vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, stemrecht, rechtszekerheid, gelijke rechten voor vrouwen, homoís en minderheden, bescherming van vrouwen tegen onderdrukking, eerwraak en vrouwenbesnijdenis. Het is allemaal ongekend in die regio. De stemmers op het D66 congres zijn kennelijk ziende blind want de Europese Unie heeft twintig associatieverdragen met landen met dictatoriale bestuursvormen zoals SyriŽ, Turkije, Marokko, Egypte, Zimbabwe, Liberia, OekraÔne en Soedan. De internationale mensenrechtenorganisatie Freedom House doet elk jaar onderzoek naar hoe het staat met de vrijheid in een land. Van de circa dertig landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika scoort IsraŽl ook in de meting van 2016 weer verreweg het beste. Het is het enige land Ė naast TunesiŽ Ė dat volledige vrijheid voor haar burgers kent, met 80 van de 100 mogelijke punten. Een rapportcijfer 8 dus. Een uniek cijfer voor een land dat zich bevindt in een regio vol (islamitisch gefundeerd) geweld. Turkije, waar de EU een associatieverdrag mee heeft en dat Noord-Cyprus bezet en etnisch zuivert, krijgt een zware onvoldoende met 43 punten. Nog slechter doet Marokko het met 41 punten. Marokko bezet bovendien de Westelijke Sahara. Andere landen met een associatieverdrag met de EU scoren een nog zwaardere onvoldoende op het gebied van vrijheid en mensenrechten, zoals Algerije (35 punten) en Egypte (27 punten). Over deze verdragen zweeg het congres van D66, maar niet over het verdrag met IsraŽl. Voor IsraŽl gelden kennelijk andere maatstaven dan voor al die landen die door de mensenrechtenorganisatie Freedom House worden genoemd. Het zijn anti-IsraŽlische sentimenten die hierbij een rol spelen.

De onbenul Pieter Broertjes

De burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes vergeleek in oktober 2014 de Joden die na de Tweede Wereldoorlog naar IsraŽl trokken om mee te vechten tegen de Arabische landen die van plan waren de zojuist opgerichte staat IsraŽl te vernietigen, met de koppensnellers van de terreurgroep IS(IS). Broertjes ging op Radio 1 in op de vraag of Nederlandse moslims die naar SyriŽ willen vertrekken, moeten worden tegengehouden. Volgens Broertjes is dat Ďeen vraagstuk met heel veel voetangelsí. ďNa de oorlog zijn ook heel veel mensen naar IsraŽl gereisd om tegen de ĎEngelsení te vechten. Die hebben we ook niet tegengehouden.Ē Ook deze figuur mist elk historisch besef en heeft geen enkele besef wat er werkelijk speelt. Een woordvoerder van Broertjes, noemde de vergelijking ongelukkig, een beetje plompverloren. Zelf excuses maken doet een PvdA-regent natuurlijk niet.

Voormalig partijleider van GroenLinks Paul RosenmŲller kon zich helemaal vinden in het beleid van de bloeddorstige aartsterrorist Jasser Arafat. RosenmŲller had sowieso een voorliefde voor massamoordenaars als Stalin (verantwoordelijk voor twintig miljoen doden), Mao (vijfenzestig miljoen doden) en de leider van de Rode Khmer in Cambodja de slachter Pol Pot (twee miljoen doden). Dat waren zijn helden.

Op een opiniepagina van de Volkkrant van 7 januari 2002 kreeg de emeritushoogleraar rechtsantropologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, Fons Strijbosch, de gelegenheid om een reeks ongehoorde leugens over IsraŽl te verkondigen. Volgens hem veroorzaken de Joden een onnoemelijk leed onder de volgelingen van Arafat: ,,Joodse nederzettingen ontstaan door intimidatie en terreur. Complete dorpen worden door het IsraŽlische leger ontvolkt. Mensen moeten vluchten. De kolonisten branden Palestijnse dorpen plat en nemen hun velden in beslag. Zij richten hun kolonie in tot zwaar bewapende fortenĒ aldus Strijbosch. Dit soort uitspraken getuigen van een diepgewortelde haat tegen Gods volk. Het zijn aloude antisemitische themaís.

Eťn van de Nederlanders die zich de voorbije jaren bijzonder hard in de kijker heeft gewerkt als ťťn van de ferventste voorvechters voor de ďBende van RamallahĒ en de terreurbeweging Hamas in Gaza, is de diplomaat Robert Serry (PvdA kopstuk), sinds 29 november 2007 de Bijzondere CoŲrdinator voor het Midden-Oosten van de Verenigde Naties. Deze figuur zorgt ervoor dat Nederland vooraan blijft staan op de barricaden als ťťn van de vlijtigste IsraŽl-bashers van de 28 lidstaten van de Europese Unie. Serry weet als geen ander waar hij zijn prioriteiten moet leggen als het om zijn ĎPalestinaí gaat. Zo achtte hij in 2013 het absoluut noodzakelijk om in de Veiligheidsraad de wereld ervoor te waarschuwen dat teveel focussen op de problemen in SyriŽ ten koste zou kunnen gaan van het vinden van een oplossing voor het Palestijns-IsraŽlische conflict. Hij zei hierover op 22 mei 2013 het volgende: ďEen einde maken aan het conflict in SyriŽ is bijzonder dringend en een zaak van het hoogste belang voor de internationale gemeenschap. Maar tezelfdertijd zou het fout zijn en gevaarlijk, ervan uit te gaan dat een oplossing voor het Palestijns-IsraŽlisch conflict minder belangrijk zou zijn.Ē SyriŽ staat al vier jaar in lichtelaaie, een reusachtige humanitaire catastrofe speelt zich daar af, maar de situatie in SyriŽ komt voor Robert Serry en zijn ganse VN-apparaat pas op de tweede plaats, nŗ IsraŽlÖ Onverstoord zet Serry zijn kruistocht tegen de Joodse staat verder. Op zondag 8 juni 2014 bezocht hij Gaza om er de steun van de Verenigde Naties voor eenheidsboevenbende van het PLO-bewind in Ramallah en Hamas uit te drukken.

Serry riep in Gaza openlijk op tot het beŽindigen van de IsraŽlische blokkade van Gaza. Maar er bestaat geen blokkade! Natuurlijk sprak Serry met geen woord over de raketten die vanuit Gaza werden afgeschoten naar IsraŽl tijdens zijn bezoek.

Zijn liefde voor Hamas en Co vertaalde hij zelfs in het illegaal verwerven en doorsluizen van fondsen naar de bankrekeningen van de terreurbrigades in Gaza. Dat er praktisch niets van al die vele miljoenen westerse dollars en euroís bij het gewone Gazaanse volk terecht komt, deert Serry niet in het minst. Hulp aan de landrovers is deze flink bezoldigde IsraŽl-basher zijn hoogste prioriteit. Maar Serry heeft een probleem m.b.t. zijn liefde voor Hamas want deze doodscultuur staat op de zwarte lijst van verboden terreurorganisaties in zowel de Verenigde Staten als de 28 landen van de Europese Unie. Dat heeft tot gevolg dat de westerse hulpgelden niet rechtstreeks kunnen uitbetaald worden aan de infrastructuur en ambtenaren van Hamas. Dus zocht Robert Serry een oplossing door het regelen van een overdracht van 20 miljoen dollar naar Hamas. Abu Mazen, de bendeleider in Ramallah zou het geld eerst overdragen naar de Hamasgunstige voormalige kamelendrijvers in Qatar, die het op haar beurt zou doorstorten in de kassa van Hamas, maar Serry werd teruggefloten.

Vervolgens vroeg hij aan IsraŽl om de overdracht van het geld toe te staan, maar IsraŽl weigerde. Tenslotte stelde Serry voor dat de Verenigde Naties zelf het geld uit Qatar zouden halen en het eigenhandig zouden doorstorten aan Hamas in Gaza. Zoals de meeste IsraŽl-bashers permanent in een staat van ontkenning verkeren als het om de Joden en IsraŽl gaat, ontkende Serrydat hij de terreurorganisaties in Gaza de schijn van wettigheid zou willen geven. Serry geeft toe dat hij in Qatar was maar ontkende dat de uitbetaling van de lonen er ter sprake is gekomen. Serryís partijgenoot Frans Timmermans gelooft niet dat Serry achter de rug van IsraŽl om heeft gehandeld. Volgens de minister heeft hij geprobeerd een probleem op te lossen.

Enkele van de meest extreme anti-IsraŽlische sociaaldemocraten in Nederland zijn Joden. De belangrijkste ophitser tegen IsraŽl in de Nederlandse Partij van de Arbeid is de parlementariŽr Micheil Servaes.

Ook verschillende kerken in Nederland zingen mee in het valse pro-PLO, anti-IsraŽl koor. Om hun afkeer van IsraŽl nog eens duidelijk te etaleren waren er kort na de dood van de Arabische jongen Mohammed Aldura in oktober 2000 spandoeken in een aantal kerken te zien met daarop de beeltenis van de gedode jongen en teksten waarin IsraŽl van excessief geweld werd beschuldigd. Mohammed was echter niet door een IsraŽlische kogel gedood, maar bewust vermoord door een PLO-politieman, zoals later bleek. B.Plaisier voorzitter van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) legt de schuld van alle ellende van de PLO-Arabieren bij IsraŽl neer, zonder zich te verdiepen in het waarom van het conflict. Deze figuur die zich Ďchristení noemt en waarvan men zou mogen aannemen dat hij Gods Woord kent, beschuldigd IsraŽl van landjepik. De echte Bijbelgetrouwe christenen kennen de indringende Bijbelse teksten dat het land waar Plaisier het over heeft, onlosmakelijk verbonden is met de kinderen van IsraŽl. Meer dan 400 Bijbelteksten maken melding van deze wonderbaarlijke belofte, maar diverse kerkelijke organen, bestrijden IsraŽls recht op het land. Er bestaat een hechte unieke verbondenheid tussen de God van IsraŽl en zijn kinderen, de God die ook de God is van de Bijbelgetrouwe christenen. Tijdens de viering van de Protestantse kerkdag op 12 juni 2004, toonde de PKN zich een toegewijde aanhanger van de Wereldraad van Kerken, eerder bekend om zijn communistische sympathieŽn, maar ook voorvechter van een soort integratie van verschillende religies.

In het januari nummer 2007 van de Internationale Spectator, uitgave van het Nederlands Instituut voor internationale betrekkingen ďClingendaelĒ, schrijft prof.dr.S.W.Couwenberg, oud-hoogleraar staats-en bestuursrecht aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam op de opiniepagina een artikel, getiteld ďIsraŽl en het apartheidsbewind in Zuid-AfrikaĒ: een vergelijking: ,,De in 1948 gestichte staat IsraŽl vertoont in grondslag en beleid, evenals het Zuid-Afrikaanse apartheidsregiem, duidelijk etnisch-nationalistische en koloniale trekken, zoals een exclusief joods karakter, discriminatie van in IsraŽl achter gebleven Arabieren, kolonisatie en territoriale expansie via de nederzettingenpolitiek in bezet gebied, opgevat als welkome gebiedsuitbreiding of Ďbevrijding van het Bijbelse en historische IsraŽlí en als zodanig geÔnspireerd door de zogenaamde Groot-IsraŽl-ideologie, onteigening van Palestijnse grond, belemmering van de bewegingsvrijheid van de Palestijnen, economische blokkades e.d.Ē Het zijn precies dezelfde woorden die ook door IsraŽlhater Jimmy Carter, voormalig president van de Verenigde Staten in het boek ďPalestine: Peace not ApartheidĒ worden uitgesproken.

Er zijn helaas nog veel meer van dit soort schandalige beschuldigingen. Dat werd nog eens goed duidelijk tijdens de nasleep van de terroristische aanslagen in Amerika op 11 september 2001. Een heel leger van zogenaamde Midden-Oosten deskundigen, poogden de oorzaak van de aanslagen te koppelen aan het Palestijns-IsraŽlisch conflict en staken schaamteloos hun beschuldigende vinger richting IsraŽl. Er was zelfs een verwrongen antisemitisch brein dat verkondigde dat IsraŽl met El- Al in de Bijlmer had geoefend.

De IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu in Nederland

Op 6 en 7 september 2016 was de IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu op bezoek in Nederland. Dries van Agt en sommige andere pro-Palestijnse activisten in de Tweede kamer lieten weer eens flink van zich horen. Keer op keer blijkt dat al die IsraŽl criticasters geen enkele moeite doen te onderzoeken hoe het zit met IsraŽls recht op het land. Ze steunen een Ďvolkí dat niet bestaat en eisen dat IsraŽl delen van het aloude thuisland opgeeft aan een stel landrovers. Volkomen terecht wees Netanyahu de kritiek op bijvoorbeeld het nederzettingenbeleid van IsraŽl, van de hand. Natuurlijk zijn er ook politici die wel degelijk weten hoe het zit met IsraŽls recht op het land maar willens en wetens de leugen aanhangen vanwege de antisemitische geest die ze in zich hebben. PvdA-Kamerlid Servaes noemde het gesprek met premier Netanyahu teleurstellend: "Geen enkele zelfreflectie op de negatieve rol die IsraŽl speelt", zo zei hij.De PvdA hitst al jaren op velerlei manieren op tegen IsraŽl. Tijdens haar eerste Midden-Oostenconferentie in het jaar 2013 noemde Diederik Samsom het IsraŽlisch-Palestijnse conflict het enige waarbij men het geduld verliest. Hij gaf IsraŽl de volledige verantwoordelijkheid voor de oplossing van het conflict. PvdA-er Bert Koenders liep in Europa voorop om producten uit de Bijbelse gebieden Samaria en Judea niet langer te etiketteren als (made in IsraŽl.) Bovendien vind hij dat het oproepen tot het boycotten van IsraŽl binnen de vrijheid van meninguiting valt. Maar bewegingen die IsraŽl willen boycotten zijn uit op vernietiging van de Joodse staat en zouden verboden moeten worden.

Het Turkse Kamerlid Tunahan Kuzu van de politieke beweging DENK, weigerde Netanyahu de hand te schudden en om de IsraŽlische premier nog wat extra te provoceren droeg hij een button met daarop de Palestijnse vlag. Netanyahu maakte er geen woorden aan vuil en liep stoÔcijns verder. Na zijn vertrek uit Nederland reageerde hij in zijn vliegtuig op weg naar IsraŽl op het gedrag van Kuzu, overigens zonder diens naam te noemen. ĄWe zagen vandaag weer een duidelijk voorbeeld van wie vrede wil, en wie geen vrede wilĒ, zei de IsraŽlische premier. Natuurlijk werd de actie van Kuzu vooral onder allochtonen van islamitische herkomst massaal gesteund. Deze Kuzu is trouwens niets anders dan een lakei van de Turkse dictator Erdogan. Tekenend was ook een reportage op Radio 1, rond de komst van Netanyahu. ĄJoden moet je dodenĒ, was de teneur in de Haagse Schilderswijk waar de verslaggever de sfeer peilde. De Nederlandse premier Rutte benadrukte dat er een politieke oplossing moet komen met een Palestijnse staat naast IsraŽl. Volgens hem moeten er geen nieuwe nederzettingen meer worden gebouwd in bezet gebied. Maar er bestaat geen bezet gebied! Ook Rutte doet geen enkele moeite de waarheid te achterhalen over IsraŽls recht op het land.

Terug naar: Inhoud