Uit het nieuws 30-09-2019

 

Door: Franklin ter Horst

 

Klimaat hysterie (deel 3)

 

Spijbelen ‘om het klimaat te redden’

 

Spijbelen ‘om het klimaat te redden’blijkt inmiddels volkomen acceptabel. Op 27 september vond in Den Haag de eerste algemene klimaatstaking plaats. Volgens de organisatoren zouden er ‘36.000’ klimaatstakers aan hebben deelgenomen maar net als bij de Klimaatmars in Amsterdam op 10 maart, zijn deze aantallen weer sterk overdreven want in werkelijkheid zijn het er tussen 15.000 en 20.000 geweest. De actievoerders deden een oproep aan alle mensen, ouders en kinderen, studenten en werkende mensen, gepensioneerden en grootouders, om deel te nemen aan deze algemene klimaatstaking. ‘Verlaat de scholen en de kantoren, de universiteiten en de winkels, en ga samen met ons de straat op in Den Haag. Omdat het klimaatakkoord nog lang niet ver genoeg gaat, omdat het niet eerlijk genoeg is en omdat de Nederlandse regering het vonnis in de Urgenda-klimaatzaak niet respecteert. Wij zijn voor een Green New Deal met eerlijk en ambitieus klimaatbeleid dat ook echt genoeg is om de klimaatcrisis te beteugelen”, aldus de oproep op Facebook.

 

Inmiddels is de opwarming van de aarde ‘een religie geworden’ in plaats van wetenschap. Het earth carter is als een soort 10 geboden concept in een heuse ark gelegd.

 

http://arkofhope.org/Welcome_files/fire.jpgDe gevolgen van deze ‘religie’ is terug zien in de demonstraties van duizenden schoolkinderen die zonder de benodigde kennis om te beoordelen of de zaak waar ze voor opkomen echt is of dat ze ‘geďndoctrineerd’ zijn door de klimaatfanatici.

 

Het klimaatspijbelen is begonnen met het Zweedse meisje Greta Thunberg, klimaatmessias van de klimaatextremisten. Zij is het wereldwijde gezicht geworden van de groeiende jeugdbeweging die vindt dat er niet genoeg gedaan wordt tegen de klimaatverandering. Zij is inmiddels uitgegroeid tot een icoon van de klimaatextremisten en tot de heldin van de gehersenspoelde klimaatspijbelaars.

Klimaatextremisten gebruiken haar voor hun politieke doeleinden om hun klimaatgekte aan de man te brengen. Ze deinzen er niet voor terug om kinderen in te zetten om hun onfrisse ideeën wereldkundig te maken. ‘Kinderen zijn het politieke voorkeursmiddel in de handen van schaamteloze propagandaverspreiders,’ is de kop boven een artikel van GEFIRA (Global Analysis from the European Perspective). Aanleiding is het schandalige inzetten van Greta Thunberg, op het Wereld Economie Forum in januari 2019 in Davos door haar voor de camera’s een pleidooi te laten houden om te stoppen met alle fossiele brandstoffen – ook als dat ten koste gaat van onze welvaart en ons welzijn. 

Op 23 september kreeg Greta ten overstaan van ongeveer zestig wereldleiders het woord op de VN-klimaattop in New York. Wat zij ten gehore bracht was niets anders dan 'paniekzaaierij' en het doembeeld dat onze wereld nog slechts enkele jaren te gaan heeft als er niets wordt gedaan aan de reductie van CO2. ‘Dit is allemaal verkeerd,’ begon Thunberg haar rede. ‘Ik zou hier niet moeten zijn. Ik zou op school moeten zitten aan de andere kant van de oceaan.’ Daarna werd de woede in haar taalgebruik en gezichtsuitdrukking zichtbaar en beschuldigde zij de wereldleiders van verraad en donderde in een rauwe, emotionele toespraak Hoe durven jullie?’ Verder beschuldigende zij de leiders van het verraden van haar generatie en het niet aanpakken van broeikasgasemissies. "Je hebt mijn dromen en mijn jeugd gestolen met je lege woorden. Mensen lijden, mensen sterven, hele ecosystemen storten ineen. Dit is helemaal verkeerd. We staan aan het begin van een massale uitsterving, en waar jullie alleen maar over praten is geld en sprookjes van eeuwige economische groei.

 

xxxGreta in NewYork

 

De Nederlandse premier Mark Rutte was vol bewondering over haar en legde trots uit dat in Nederland meer dan honderd partijen een klimaatakkoord hebben gesloten.

 

Greta Thunberg en de moderne eco-cultisten zingen allemaal hetzelfde lied en het zaaien van angst is hun meest effectieve tactiek. Sinds Greta beroemd werd na het organiseren van schooluitstapjes in haar geboorteland Zweden, gaat zij als een wervelwind langs bij de machtigen der aarde.

 

De inhoud van de toespraken van Thunberg is te zien op economische fora, parlementsgebouwen en het is altijd hetzelfde: wat we doen voor de planeet is niet goed genoeg en het einde is nabij. "Ik wil dat je doet alsof het huis in brand staat," vertelde ze in januari 2019 op de klimaattop in Davos en vroeg hen om "de angst te voelen die ik elke dag voel." Deze uitspraak komt het boek ‘Ons huis staat in brand’ waarin Greta’s moeder Malena Ernman het verhaal vertelt van haar gezin. Haar moeder is de motor achter alles wat Greta doet. Greta blijkt van psycholoog naar psycholoog te zijn gesleept om voldoende etiketjes te verzamelen die haar het predicaat ‘bijzonder kind’ moest opleveren.

Bij elke spreekbeurt meldt zij plichtsgetrouw dat de ondergang van de wereld nabij is en de media neemt het allemaal zonder enige vorm van kritiek over ondanks dat haar angstgedreven retoriek wordt bekritiseerd door diverse echte klimaatwetenschappers, maar naar hen wordt door de elite niet geluisterd. Zie ook deze video.

De prakrijk leert dat jongeren zich door de angstzaaierij hulpeloos gaan voelen, paniekaanvallen krijgen en last krijgen van posttraumatische stressstoornissen. Allemaal heel gebruikelijke reacties. Britse psychologen waarschuwen dat kinderen "eco-angst" ontwikkelen. In de Verenigde Staten worden al groepstherapie en 'healing'-sessies gehouden om demonstranten van ' hun gevoelens van wanhoop, depressie en angst af te helpen.'

Klimaatextremisten zijn uitzinnig van vreugde met de acties van scholieren die Greta Thunberg navolgen en scholen die niets doen om dit te voorkomen. Maar wat zich hier ontwikkeld zijn de gevolgen van het verspreiden van het sprookje dat de aarde door ons toedoen onleefbaar aan het worden is. Het zijn de klimaatextremisten die hiervoor verantwoordelijk zijn want zij creëren op deze manier klimaatmartelaren. Greta en al haar volgelingen doen precies datgene wat de klimaatextremisten van haar verlangen: de onvoorwaardelijke acceptatie van de klimaatlobby en haar doelen het uitvoeren van Agenda 21.

Sommige jongeren krijgen zelfs mediatraining bij Milieudefensie. Ook Greenpeace helpt. „We laten ze oefenen voor de camera”, legt een persvoorlichter van Milieudefensie uit. „Maar we leggen ze zeker geen woorden in de mond. Het is niet onze bedoeling ze te kapen.” Nee, vast niet!!! Kinderen zijn in de loop der geschiedenis talloze malen misbruikt voor het uitvoeren van dubieuze, soms uiterst kwalijke politieke doeleinden. De geschiedenis heeft ons immers geleerd dat ‘idealisten’ die jonge kinderen misbruiken om hun doel te bereiken de wereld weinig goeds hebben gebracht. Het schaamteloos misbruiken van kinderen is een historisch aantoonbaar kenmerk van totalitaire en onderdrukkende imperiums en systemen.

Het doel van de Hitlerjugend was de totale omvorming, indoctrinatie en gelijkschakeling van de jeugd om hen geschikt te maken voor de doeleinden die de nazi’s nastreefden. Doordrongen van de nazi-ideologie en blindelings gehoorzaam aan de partij.

Afbeeldingsresultaat voor HitlerjugendHitlerjugend

Vandaag worden nietsvermoedende, ongetwijfeld goedwillende scholieren massaal geronseld om de ideologische doelstellingen van de klimaatextremisten te verspreiden. Complete klassen schoolkinderen worden net nog niet gedwongen om mee te doen aan de demonstraties maar ook dat zal niet lang meer duren. Al die klimaatgoeroes spinnen garen bij het klimaatalarmisme.

Wat de spijbelende kinderen niet in de gaten hebben is dat ze zwaar gemanipuleerd worden. Al in de schoolbanken worden ze geďndoctrineerd met het besef dat wij, de mensheid, verantwoordelijk zouden zijn voor de opwarming van de aarde. Dat zorgt ervoor dat ze met complete waanideeën opgroeien. Ze worden bewust geconfronteerd met zo ongeveer de grootste leugen aller tijden om het duivelse plan van de klimaatlobby door te voeren. De klimaathysterie zoals die nu heerst, heeft niets te maken met het klimaat. Een open debat is er nooit geweest. Op 23 september 2019 stuurden vijfhonderd serieuze onderzoekers en wetenschappers een brief naar de Verenigde Naties waarin ze bestrijden dat er sprake van een klimaatcrisis is. Maar hun argumenten worden doodgezwegen, gedemoniseerd en belachelijk gemaakt.

De angstzaaierij over het klimaat is niets anders dan big business. Zoals bij iedere vorm van oplichting, speelt ook geld en dus macht weer een belangrijke rol. De klimaatprofeten verlammen je met angst en pleiten voor collectieve schuld en bestraffende belastingen zodat de megarijken hun riante leventje ongestoord voort kunnen zetten. Men heeft nu een manier gevonden door de mens en industrie aan te wijzen als de verantwoordelijken voor de klimaatverandering en daar moet voor betaald worden! Bij het klimaatakkoord van Parijs werd afgesproken een "Green Climat Fund" op te richten. De kosten daarvoor bedragen ca. 100 miljard dollar per jaar. Dit geld moet worden opgebracht door de landen die verantwoordelijk zijn voor de "klimaatcatastrofe" en dat geld moet worden overgemaakt naar de ontwikkelingslanden. Er moet binnen een paar jaar 500 miljard dollar op tafel komen. Ook de VN is groot voorstander en zeer geďnteresseerd omdat ze meer macht zullen krijgen bij de verdeling van het geld.

Een groeiend aantal mensen is inmiddels helemaal klaar met de waanzin van de ‘Groene Opperheren’. Wat ze willen is de levensstandaard van de gewone man verlagen. Almaar hogere belastingen en het verwoesten van de pensioenen van mensen die hun hele leven hebben gewerkt. De middenklasse is gehavend door de groene bewegingen die worden beschermd, en opereren vanuit de airconditioned en verwarmde kantoren van de VN en Greenpeace.’ Deze (links)groene elite wordt gesteund door mensen zoals Al Gore, de Clintons en Obama’s; in Europa door Angela Merkel, Emanuel Macron, prins Charles en de hele EU elite (en in Nederland door bijna alle politieke kopstukken m.u.v. die van de PVV en het FvD), en niet te vergeten de massamedia die zich voordoen als de ‘vrije’ pers.

Het klimaat’, ‘duurzaam’ en ‘groen’ zijn de toverwoorden geworden om de lasten voor de burgers, en zeker die op energie en vervoer, almaar verder te verhogen. De klimaatextremisten hebben hiervoor een machtig wereldwijd netwerk gecreëerd waarmee een niets ontziende oorlog wordt gevoerd tegen de verbrandingsmotor, fossiele brandstoffen en kernenergie. De groene klimaatelite heeft ook ‘de scholen en universiteiten veroverd om daar hun propaganda in de gedachten van de jongere generatie te gieten.’

Deze voortdurende extreemlinkse propaganda van politiek en door ‘progressieve’ krachten ondermijnde onderwijsinstellingen heeft deze blinde en eenzijdig geďnformeerde jonge generatie het geloof, ja zelfs de religie wijsgemaakt dat de hele mensheid feitelijk een pest is die zichzelf moet opofferen om ‘het klimaat’ te redden. De op ‘global warming’ gebaseerde ‘klimaatagenda’ heeft de overheid, de media en het onderwijs overgenomen, en dringt hun agenda op aan de rest. De dwaze, gevaarlijke klimaatextremisten die inmiddels bijna heel Den Haag in hun greep hebben gekregen zijn bezig ons land en onze samenleving onherstelbaar naar de vernieling te helpen. Het is inmiddels volledig duidelijk dat de kinderen dood-en-doodsbang gemaakt worden voor compleet vals gemanipuleerde klimaatonzin.

In Duitsland is het zelfs al verplicht om deel te nemen aan wat op misleidende wijze een ‘klimaatstaking’ wordt genoemd. Voor het ‘redden van de planeet’ blijken de meesten van hen echter geen flauw benul te hebben van de echte klimaatfeiten. Veel linksgroenen en andere progressieven lijken te denken dat we op basis van de klimaatfabels een miljarden kostend klimaat/energiebeleid moeten voeren, dat onze vrije welvaartsstaat voor het grootste deel zal afbreken. Vandaag zijn we dus getuige van een bizar fenomeen van tienduizenden schoolkinderen die demonstreren voor een zaak waar ze niets van begrijpen. Wij leven in een samenleving die geleid wordt door ideologische waanzinnigen.

Naast klimaat hysterische schoolkinderen zijn er nu ook klimaat hysterische leraren

Naast de klimaat hysterische schoolkinderen hebben we nu ook klimaat hysterische leraren die eisen dat we het klimaat gaan aanpakken. Er bestaat inmiddels een “spontane beweging” onder de leraren, genaamd (hoe kan het anders) Teachers for Climate. Deze club ondersteunt leerlingen en studenten die zich inzetten voor een duurzame toekomst. Ze brengen docenten en aanbieders van duurzaam onderwijs bij elkaar en zetten zich in voor een constante, toekomstgerichte ontwikkeling van lessen en lesmateriaal. Ze vinden het prima dat kinderen gaan spijbelen om te demonstreren voor een beter klimaat en tegelijkertijd eisen ze “groener onderwijs”.

Europese Commissie drijvende kracht achter het klimaatspijbelen

Duizenden scholieren spijbelen om te protesteren tegen de klimaatverandering. Het lijkt allemaal spontaan en authentiek, maar dat is het niet. Cultuur onder Vuur deed onderzoek en stuit op flinke Europese inmenging. De organisator van het klimaatspijbelen isYouth for Climate”.

Wie deze club bestuurt en betaald is niet duidelijk want de eigen website zwijgt erover. Bij nader onderzoek blijkt de basis gelegd te zijn op een klimaatconferentie die de Verenigde Naties in 2017 hield. Daar beloofde Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, om geld te steken in “een nieuw jeugd-klimaatinitiatief”. Zijn collega-commissaris Maroš Šefčovič gaf het een naam: “European Youth for Climate Action”. Het “Europees Solidariteitskorps” (geen verzinsel!), van waaruit het European Youth for Climate Action werkt, krijgt alleen al in 2018 – 2020 wel 340 miljoen euro subsidie van de EU, zo bericht de Europese Commissie.

Maar bij subsidie blijft het niet. De Europese Commissie schrijft veelzeggende woorden in een missieverklaring: “Youth for Climate Action-initiatief zal jonge mensen de macht geven om de geest van vernieuwing en regeneratie te grijpen die besloten ligt in het Akkoord van Parijs, en om samen vorm te geven aan hun toekomst, over grenzen heen.” Youth for Climate komt dus helemaal uit de koker van de Europese Commissie. Geen spontane jongerenprotesten ontstaan in de klaslokalen, maar propaganda-offensieven ontwikkeld en aangestuurd door spindoctors in Brussel. Het doel van Youth for Climate is ondubbelzinnig: het Akkoord van Parijs propageren. Voor wie het is vergeten: dit is het klimaatakkoord uit 2015 dat in naam van “Moeder Aarde” (letterlijke bewoording) de oorlog verklaarde aan fossiele brandstoffen. Daar valt aardgas ook onder. De strijd van het Nederlandse klimaatakkoord tegen aardgas is volledig conform het internationaal akkoord dat onze regering in 2015 tekende.

De missieverklaring sluit af met een zinsdeel waar je makkelijk over heen leest: “over grenzen heen”. De Europese Unie houdt dus kinderen van school om ze niet alleen klimaathysterie, maar ook méér EU te laten propageren. Het doet denken aan de Culturele Revolutie, waarbij Mao Zedong zijn dodelijke greep op China verstevigde door de jeugd op te stoken tegen al het andere gezag dan het zijne. Youth for Climate is dus een initiatief van de Europese Commissie, bedacht en bestuurd door Brussel, gefinancierd met Europese subsidie en met als doel het propageren van klimaathysterie en meer Europese inmenging.

Inmiddels heeft de klimaatfantast Frans Timmermans in de nieuwe Europese Commissie de portefeuille klimaat gekregen. Hij gaat het werk leiden rond de 'Green Deal for Europe’. Die behelst onder meer een wet die vastlegt dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Daarnaast ziet hij toe op onder meer beleid over landbouw, transport, energie, en milieu en oceanen.Hij krijgt als assistent Bilderberger Diederik Samson om samen de groene agenda in Europa er doorheen te rammen. Zij moeten voor de nieuwe Europese Commissie de wereld gaan redden met grote klimaatplannen die tot wel 1.000 miljard euro kunnen gaan kosten.

Franklin ter Horst