Uit het nieuws 25-09-2017

 

Door: Franklin ter Horst

 

Iran geeft bestaan IsraŽl nog maximaal 25 jaar

Iran heeft op 23 juni 2017 een digitale ďIsrael Doomsday ClockĒ in werking gesteld die aftelt naar de vernietiging van IsraŽl in 2040. Deze klok is opgesteld op wat men het Palestina plein noemt in het centrum van Teheran. Dat gebeurde tijdens de viering van al-Quds Day (Jeruzalem Dag) waarop jaar na jaar miljoenen IraniŽrs door de straten marcheren met banieren met daarop de tekst ďDeath to Israel, Death to America

Al-Quds Day wordt vanaf 1979 -het jaar van de start van de Islamitische Revolutie- ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de islamitische maand Ramadan. De tijdklok is ingesteld naar aanleiding van een uitspraak van Ayatollah Ali Khamenei, in september 2015 waarin hij zei dat er in het jaar 2040 ďnietsĒ meer van IsraŽl zal zijn overgebleven.

GeneraalAbdolrahim Mousavi hoofd van het Iraanse leger waarschuwde op 16 september dat zijn land Tel Aviv en Haifa met de grond gelijk zal maken indien IsraŽl een verkeerde beweging mocht maken. Er blijft een enorme genocidale dreiging uitgaan van deze Shiíitische bende in Teheran. Daarnaast neemt de machtsinvloed van Iran in SyriŽ ook verontrustende vormen aan. Zo wordt IsraŽl in het noorden bedreigd door een alliantie tussen de terreurbeweging Hezbollah, diverse andere Shiíitische terreurgroepen, SyriŽ en de Iraanse Revolutionaire Garde. Dat gebeurt allemaal met steun van de Russen.

 

Rusland kwam in 2015 in de Syrische burgeroorlog tussenbeide ten gunste van de Syrische dictator Bashar al-Assad om de barbaren van IS(IS) en andere soennitische moslimrebellen te helpen verslaan. Daarnaast heeft Rusland ook geavanceerde luchtafweersystemen geplaatst om IsraŽlische vliegtuigen uit de lucht te halen bij eventuele bombardementen van de IsraŽlische luchtmacht. IsraŽl voert met regelmaat bombardementen uit op Syrisch grondgebied om te voorkomen dat geavanceerde wapens in handen vallen van de Libanese terreurbeweging Hezbollah. Om die reden heeft de Joodse staat de laatste vijf jaar 100 militaire acties in SyriŽ uitgevoerd. Bij iedere aanval dreigt Bashar al-Assad met harde hand terug te zullen slaan maar dat stelt tot op heden bar weinig voor. In maart van dit jaar schoten ze als vergelding zonder ook maar enig succes een aantal raketten af op IsraŽlische straaljagers die een wapentransport hadden gebombardeerd.

 

 

Heel opvallend is dat de Russische luchtafweerinstallaties steeds weigeren dienst te doen wanneer IsraŽl raketten afvuurt of bombardementen uitvoert op terreurdoelen in SyriŽ. Zo zou IsraŽl volgens berichten in The Jerusalem Post in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 augustus 2017 een Syrisch militair wetenschappelijk centrum waar chemische wapens en vaatbommen worden geproduceerd hebben aangevallen. Bij dit bombardement werden tegelijkertijd ook wapenkonvooien, bestemd voor Hezbollah, bestookt. Libanese media melden vliegtuigen van de IsraŽlische luchtmacht te hebben waargenomen rond de tijd van de aanval. Op maandag 19 september 2017 schoot IsraŽl een Iraanse drone onderuit en op 22 september zag IsraŽl zich opnieuw kans (IsraŽl bevestigd dat zelden of nooit) een wapendepot in SyriŽ te bombarderen zonder consequenties voor de IsraŽlische vliegtuigen. Merkwaardigerwijs laat het Russische luchtafweersysteem het steeds opnieuw afweten.

 

Dat gebeurde onder meer ook al 10 jaar geleden op 6 september 2007. Toen ontdekte de Mossad dat Iran meer dan een miljard dollar had geschonken voor de bouw van een kernreactor in SyriŽ. Na de locatie maandenlang te hebben geobserveerd, stuurde IsraŽl er vervolgens een commando eenheid op af. Deze commandoís van de elite eenheid Sayeret Matkal, zagen zich in een werkelijk spectaculaire actie, kans onopgemerkt in de locatie door te dringen en nucleair materiaal buit te maken. Dit materiaal bleek na onderzoek afkomstig te zijn uit Noord Korea en bracht een samenwerking aan het licht tussen SyriŽ, Iran en de communistische Noord Koreaanse dictatuur. Het ging om een plutonium reactor. De commandoís, gekleed in Syrische uniformen, waren door helikopters gedropt en na hun gedane arbeid, weer opgehaald. Dat is allemaal gebeurd zonder door het Russische luchtafweersysteem te zijn opgemerkt.

Volgend op deze zeldzame commando actie, maakten IsraŽlische vliegtuigen in een nauwkeurig geplande en werkelijk briljant uitgevoerde aanval, de betrokken locatie met de grond gelijk. Ook deze gebeurtenis vond plaats zonder dat de Russen de IsraŽlische vliegtuigen hadden opgemerkt. De IsraŽlische toestellen werden begeleid door een met elektronische apparatuur uitgerust vliegtuig om de Russische radarapparatuur te storen. Niet alleen de radar werd door IsraŽl buiten werking gesteld, maar ook allerlei andere communicatiesystemen zoals computers en mobiele telefoons, tot in Libanon toe. Syrische commentatoren wisten aanvankelijk niet eens te vertellen van waaruit de IsraŽlische toestellen het Syrische luchtruim waren binnengedrongen.

 

Door IsraŽl platgebombardeerde reactor in Al Kibar, noord SyriŽ.

 

De Russen stonden voor een raadsel hoe IsraŽl er in was geslaagd onopgemerkt het Syrische luchtruim binnen te dringen. De IsraŽlische actie veroorzaakte niet alleen voor een enorme opschudding in SyriŽ, maar ook in Iran en Rusland. De Iraanse leiders maken zich grote zorgen omdat ook Iran is uitgerust met de Russische radarsystemen zoals die in SyriŽ zijn opgesteld. De Russen hebben kennelijk nog steeds geen antwoord op dit soort IsraŽlische acties.

Waar de barbaren van IS(IS) in SyriŽ zijn verdreven, hebben zwaarbewapende Shiíitische bendes onder leiding van Iran de plaats aan IsraŽls noordelijke grens overgenomen en richten ze hun pijlen op IsraŽl. Volgens de Iraanse generaal Mohammad Ali Falaki, heeft Iran daar een ďShiíitisch Bevrijdings LegerĒ gevormd om ďIsraŽl uit te roeienĒ.

De ĎTimes of Israelí meldt dat Amerika toestaat dat deze door Iran gesteunde islamitische bendes de grens met Israel tot op 10 kilometer mogen naderen. IsraŽl had geŽist dat er een bufferzone van 60 kilometer zou worden ingesteld in SyriŽ maar Rusland weigerde de IsraŽlische eis in te willigen. Vreemd dat Trump deze uitkomst heeft accepteert. Hij heeft naar verluidt wel beloofd om IsraŽl te helpen ervoor te zorgen dat Iran zijn macht en invloed niet in het Midden-Oosten versterkt, met name door het machtsvacuŁm in SyriŽ op te vullen. ĎDe VS zal IsraŽl niet verlaten in deze arenaí zo schreef de krant Yisrael Hayom uit de mond van een Amerikaanse topambtenaar. Met al deze terreurbendes aan IsraŽls noordgrens kan Israel uit meerdere hoeken onder vuur worden genomen. Ook blijkt Iran bezig met het bouwen van fabrieken in Libanon en SyriŽ voor de productie van precisiegeleide raketten. Op de IsraŽlische televisie werden satellietbeelden getoond. Het zal daarom niemand hoeven verbazen dat Israel binnen afzienbare tijd in actie komt om de opbouw van Iraanse troepen in SyriŽ richting de noordgrens van Israel te stoppen. Zowel premier Netanyahu als minister Lieberman van Defensie geven aan dat het moment naderbij komt dat Israel in actie zal komen.

Om hun dreiging nog maar eens te onderstrepen zijn vlak bij de plaats Metula aan de grens met Libanon een aantal vlaggen verschenen waarvan een ervan de tekst draagt: ďWij komen er aanĒ in het Hebreeuws en Arabisch. Naast een vlag van Hezbollah en een Iraanse vlag staat een grote poster met het gezicht van Ayatollah Khomeini die over de Rotskoepel in Jeruzalem hangt. Ook hebben ze een reusachtige Palestijnse vlag naast de poster geplaatst.

 

Iraanse poster en Palestijnse vlag in Libanon nabij Metulla aan de grens met IsraŽl

Terug naar de in Teheran geplaatste Doomsday-klok die zal aflopen in het jaar 2040. Het jaar dat IsraŽl volgens de Ayatollahs niet meer zal bestaan. Maar zoveel tijd hebben de Ayatollahs zelf niet meer want ruim voordien zal de terreurstaat Iran al zijn uitgeschakeld en terug geworpen naar het stenen tijdperk. De Ayatollahs houden er namelijk geen rekening mee dat de Machtige Hand van de God met IsraŽl is! Iran (in de Bijbel Elam) zal net als alle tegenstanders van de Joodse staat, geoordeeld worden.

Jeremia 49: 35t/m39 Zo zegt de Here der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk meer zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam zullen komen. Ja, Ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan. Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woord des Heren, Ik zend het zwaard hun achterna, totdat ik hen verdelgd heb, Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des Heren. Maar in het laatst der dagen zal ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des Heren.

Deze profetie is tot dusver niet in vervulling gegaan en zal nog gaan plaatsvinden. Ook de tekst dat God zijn troon in Elam zal oprichten is in het verleden nooit gebeurd. Geen wonder dat de aandacht vandaag op Elam (Iran) gericht is. Zoals het zal gaan met Iran, zo zal het gaan met SyriŽ, Hamas en Hezbollah. Verdwenen in het riool van de wereldgeschiedenis.

Naast de verschillende profetieŽn in het Oude Testament dat Iran geoordeeld zal worden, verteld ook het Boek van Henoch (waar de Bijbel in positieve zin naar verwijst, Judas 1:14-15) in Hoofdstuk 56:5-6-7-8 dat IsraŽl te maken krijgt met vijandigheid van Iran.

En in die dagen zullen de engelen zich verzamelen en hun gelaat naar het oosten richten, naar de Parthen en de Meden: om daar onder de koningen een beweging te doen ontstaan, zodat een geest van opwinding over hen komt. En zij zullen van hun tronen oprijzen, zodat ze plotseling als leeuwen uit hun schuilhoeken tevoorschijn komen, als hongerige wolven temidden van hun kudde. En zij zullen optrekken en het land van Zijn uitverkorenen betreden. En het land van Zijn uitverkorenen zal voor hen een dorsvloer en een weg zijn: Maar de stad van Mijn rechtvaardigen zal een hindernis worden voor hun paarden, en zij zullen strijd gaan voeren tegen elkander. En hun rechterhand zal zich krachtig tegen henzelf keren. En niemand zal zijn naaste en zijn broeder kennen, noch de zoon zijn vader of zijn moeder. Totdat door hun slachting het aantal lijken niet meer te tellen zal zijn. En het strafgericht over hen niet tevergeefs zal zijn. In die dagen zal het dodenrijk zijn muil openen, en zij zullen daarin neerdalen. En zo zullen zij aan hun eind komen; Het dodenrijk zal de zondaren voor het aangezicht der uitverkorenen verslinden.

Gelijksoortige informatie is terug te vinden bij de profeet EzechiŽl. EzechiŽl 38:21: Dan zal ik op mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Here Here; het zwaard van de een zal tegen de ander zijn. EzechiŽl 39:11 Te dien dage zal Ik Gog een plaats geven, waar zijn graf zal zijn in IsraŽl. EzechiŽl 39:12-13 Het huis IsraŽls zal hen begraven om het land te reinigen, zeven maanden lang; ja, het gehele volk des lands zal begraven.

Iran dreigt IsraŽl met regelmaat met raketten te zullen vernietigen maar IsraŽl zal nog lang bestaan nadat Iran is verdwenen. De IsraŽlische premeier Benjamin Netanyahu zei daar het volgende over: ďMisschien moeten de IraniŽrs de Joodse geschiedenis eens wat beter bestuderenĒ. Wij zijn al ruim 3000 jaar in dit land, lang voordat de Ayatollahs de bevolking van Iran in gijzeling namen, en wij zullen hier zijn lang nadat hun theocratische tirannie niet meer dan een voetnoot in de wereldgeschiedenis zal zijn geworden. Ik heb een boodschap aan Iran: ďbedreig ons nietĒ Israel is een sterk land met een duidelijke wil zichzelf te verdedigen tegen elke dreiging.Ē

Op 19 september wond hij er nogmaals geen doekjes om tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Netanyahu vertelde luid en duidelijk: 'Ik heb een eenvoudige boodschap voor Ayatollah Khamenei, de dictator van Iran: Het licht van het IsraŽlisch volk zal nooit worden uitgedoofd!'

De nucleaire deal met Iran in juli 2015, gepromoot door Barack Hussein Obama en zijn puppet John Kerry, hebben een enorme geldstroom naar Teheran op gang gebracht resulterend in een toename van de financiering door Iran van Hezbollah, Hamas en de Islamitische Jihad in Gaza en het bewind van de Syrische president Bashar al-Assad. Na het eind van de sancties vloeien de miljarden Iran binnen.

De geldstroom heeft Iran de mogelijkheid geboden IsraŽls vijanden financieel verder tegemoet te komen. De overeenkomst heeft Iran internationale legitimiteit gegeven haar nucleaire programma verder uit te bouwen inplaats van te beperken. Het zal de risico's van nucleaire proliferatie in de regio en de risico's van een gruwelijke oorlog alleen maar verhogen. Reeds in 2008 liet Obama de ayatollahs al in het geheim weten een vriend te zijn van de fascistische kliek in Teheran. Sinds het nucleaire akkoord is de handel van Europa met Iran weer booming. Europaís geld helpt Iran in hun oorlog tegen IsraŽl. Zo doet de Europese auto-industrie weer goede zaken met Iran. Renault heeft een overeenkomst gesloten met een waarde van 660 miljoen dollar. Peugeot met een waarde van 400 miljoen dollar en ook Volkswagen is na 17 jaar weer in Teheran teruggekeerd. Obama en Kerry hebben de internationale gemeenschap op een schandelijke manier misleid, met als argument dat de nucleaire deal een oorlog heeft weten te voorkomen, maar het tegenovergestelde is waar.

Een aantal weken geleden was ook de Europese minister van Buitenlandse zaken Frederic Mogherini op missie in Teheran. Zij werd gefotografeerd met een Iraanse sluier om haar hoofd, breed lachend naar de ayatollahs. Zij is het symbool van de Europese verzoening met de radicale Iraanse terreurleiders. Ook Europa zal voor dit verraad vroeg of laat de rekening gepresenteerd krijgen.

Franklin ter Horst