Uit het nieuws 16-12-2019

Door: Franklin ter Horst

Paus Franciscus zegent pagangod

Op 4 oktober 2019 heeft Ďpausí Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) tijdens de Amazone Synode, gehouden in de tuinen van het Vaticaan, tot verbijstering van velen, een naaktbeeld van de zwangere heidense vruchtbaarheidsgodin Pachamama gezegend. Een paar dagen later bad hij voor het Pachamama-standbeeld in de Sint-Pieterskathedraal en begeleidde het vervolgens in processie naar de synodezaal. De gebeurtenis veroorzaakte nogal wat opschudding in de katholieke wereld. Een internationale groep katholieke priesters en geleerden riepen daarna de paus op om zich publiekelijk te verontschuldigen voor het houden van dit ritueel in het Vaticaan. De petitie, ondertekend door 100 geestelijken, geleerden en invloedrijke leden van de kerk, eiste dat Franciscus ďpubliekelijk en ondubbelzinnig berouw toonde voor deelname aan de aanbidding van PachamamaĒ. De groep noemde ďalle deelname aan elke vorm van verering van afgoden een ernstige zonde.Ē Franciscus had het beeldje ontvangen als een geschenk van geestelijken uit de Amazone gebied in Zuid-Amerika.

Vruchtbaarheidsgodin Pachamama

Het vereren van Pachamama is een cultus die door de voormalige Boliviaanse president Evo Morales als staatsgodsdienst aan de bevolking van zijn land is opgedrongen. In 2013 vaardigde hij een wet uit, die de vrijheden van godsdienst beperkte. Een maatregel waardoor vooral katholieken en de protestanten werden getroffen. Volgens hem moesten alle godsdiensten het precolumbiaanse animisme als grondslag hebben. In het animisme van Morales, dat verbonden is met de Indiaanse Aymara cultuur, staan twee beginselen centraal. Pachamama of Moeder-aarde is de energie die uitgaat van de aarde; daarnaast is er Pachamama, de Vader-kosmos, de energie die uitgaat van de kosmos.

Moeder aarde wordt gezien als een op het milieu gerichte levensbeschouwing, die vijandig staat tegen de industrialisering en het kapitalisme. Pachamama is een godheid, aan wie offers gebracht moeten worden om haar gunsten te verkrijgen. De Indianen van de Andes brengen haar dan ook offergaven in de vorm van bier, coca bladeren of voedsel. Morales heeft deze cultus in de wet laten opnemen en in bredere zin, in het hele politieke en openbare leven. Nadat hij de laan is uitgestuurd, is deze wet weer afgeschaft.

De ďheidenseĒ beelden uit de Vaticaanse ceremonie zijn nu te zien in de Santa Maria in Transpontina-Kerk te Rome in het kader van een tentoonstelling. Men kan er onder andere een poster zien van een halfnaakte Indianenvrouw, die de borst geeft aan een klein zoogdier. Volgens de bijhorende slogans, zou dit de band van de mensheid met de kosmos moeten symboliseren. Sommige observatoren geloven dat Franciscus deze tentoonstelling gebruikt om zijn plannen voor een globalistische eco-religie kenbaar te maken. Dat kan zo maar want hij houdt zich nadrukkelijk bezig met het verspreiden van het opwarmingsprookje. Dat is precies waar ook de hedendaagse klimaatextremisten mee bezig zijn. De drang van deze Paus om met rituelen te experimenteren, kent alvast geen grenzen. Geen wonder dat de heidense ceremonie waaraan Franciscus met veel overtuiging in Rome heeft deelgenomen, opschudding veroorzaakte in de katholieke wereld. Van deze paus kan men alles verwachten.

Leger JordaniŽ oefent voor oorlog tegen IsraŽl

De Jordaanse koning Abdullah II bin al Hoessein, pretendeert niet vijandig tegenover IsraŽl te staan. Abdullah heerst over een door de Britten gecreŽerd Ďkoninkrijkí wat door de Volkerenbond aan de Joodse staat is toegewezen. Op 25 juli 1994 sloten IsraŽl en JordaniŽ een vredesverdrag maar Abdullah II gedraagt zich daar niet naar. Zijn houding ten aanzien van IsraŽl heeft ook een negatieve beÔnvloed op de bevolking van JordaniŽ want maar liefst 80% van de JordaniŽrs zien niets in de bestaande vredesovereenkomst tussen hun land en IsraŽl. Abdullah II blijkt net zo onbetrouwbaar als zijn vader Hoessein. In de zesdaagse oorlog in 1967 sloot JordaniŽ zich aan bij de Egyptisch-Syrische alliantie om IsraŽl van het wereldtoneel te verwijderen. Dat bleek een zeer catastrofale beslissing van de Jordaanse koning Hoessein zoals later zou blijken want zijn leger liep een zeer vernederende nederlaag op, maar zijn zoon Abdullah II lijkt weer op avontuur te willen gaan.

Op 25 november 2019 meende hij zijn spierballen aan IsraŽl te moeten laten zien door het houden van militaire manoeuvres. De oefening vond plaats met gebruik van tanks, vliegtuigen en helikopters en een groot aantal wapens met het doel "het vernietigen van de voorhoede van de vijand en de bruggen die kunnen worden gebruikt als oversteekplaatsen" naar Jordaans grondgebied.

Abdullah II observeert de tactische militaire manoeuvres van het 1e gemechaniseerde bataljon van de Koninklijke Garde van het Jordaanse Centrale Commando.

Hoewel de officiŽle Jordaanse rapporten niet expliciet vermelden dat de manoeuvres tegen IsraŽl gericht zijn, lijkt dat wel degelijk het geval omdat de manoeuvres een vijandelijke legerinvasie via bruggen simuleerden, dat wil zeggen bruggen over de rivier de Jordaan die de grens vormt tussen JordaniŽ en IsraŽl. De oefening was wel degelijk gericht aan het adres van IsraŽl. Dit kan ook worden afgeleid uit hun naam van de oefening, die verwijst namelijk naar de Slag om Karameh. Deze slag was een 15-uur durend militair gevecht tussen het IsraŽlische leger (IDF) en gecombineerde strijdkrachten van de Palestijnse terreurorganisatie (PLO) en Jordaanse troepen op 21 maart 1968, tijdens de Attrition-oorlog.

 

De divisie die de manoeuvres uitvoerde maakte deel uit van het centrale commando van JordaniŽ. Verder liet een foto van de manoeuvres die in de Jordaanse media werd gepubliceerd, zien dat koning Abdullah II met legercommandanten stond voor een model van de westelijke grens van JordaniŽ en het gebied van de Dode Zee. Ook werd in een artikel gepubliceerd door een lokale Jordaanse website expliciet vermeld dat de manoeuvres een gevecht simuleerden met "de bezettende entiteit aan de overkant van de rivier" - dat wil zeggen IsraŽl.

De stafchef van het Jordaanse leger Yousef Huneiti, zei bereid te zijn het authentieke Hasjemitische Arabische grondgebied te verdedigen en "iedereen met een ijzeren hand te slaan" tegen iedereen die de veiligheid van het vaderland durft te schaden. Het lijkt er op dat JordaniŽ zich gereed maakt voor een nieuwe oorlog tegen IsraŽl. Maar bij een nieuwe oorlog zal JordaniŽ opnieuw een zware tol betalen. De profeten Zefanja, Jeremia en Jesaja maken duidelijk dat er een Godsspraak over de gebieden Moab, Edom en Ammon (JordaniŽ) zal komen:

Zefanja 2:8-9ďIk heb gehoord het gesmaad van Moab en het gehoon der Ammonieten, waarmede zij mijn volk smaaden en zich verhieven tegen hun gebied. Daarom, zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here der heerscharen, de God van IsraŽl, voorwaar, Moab zal aan Sodom gelijk worden, en de Ammonieten aan Gomorra, een veld van distelen en een zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid. Het overblijfsel van mijn volk zal hen plunderen en rest van mijn natie hen erfelijk bezitten. Dit zal hun wedervaren voor hun overmoed, want zij hebben gesmaad en zich verheven tegen het volk van de Here der heerscharen. Geducht zal de Here tegen hen wezen, want Hij zal alle goden der aarde doen wegteren, en voor Hem zullen zich neerbuigen, ieder uit zijn plaats, alle kustlanden der volken. ď

 

Ook Jeremia profeteert over Moab (48:1-47) en eveneens over Edom (49:7-22) en Ammon (49:1-6) en Jesaja zegt over MoabJesaja 15:1 en 25:10-12. Ö Moab zal op zijn plaats neergestampt worden, zoals stro neergestampt wordt in het water van een mestkuil.

 

De landstreek Moab is genoemd naar de zoon van de eerste dochter van Lot. Moab was de vader van de latere Moabieten. Ammon is genoemd naar de zoon van de jongste dochter van Lot, Ben-Ammi, de vader van de Ammonieten. (Genesis 19:37-38) De huidige hoofdstad van JordaniŽ Amman, is naar de Ammonieten genoemd.

 

Nederland stopt eindelijk met het sponseren van Palestijnse terroristen

Nederland stopt met ingang van 2020 met de begrotingssteun aan de Palestijnse Autoriteit. Dit vanwege de riante beloningen die zij uitbetaalt aan Palestijnse (zelfmoord) terroristen. De Tweede Kamer heeft in 2018 een motie aangenomen waarin de regering nog een jaar de tijd kreeg om de Palestijnse Autoriteit te overtuigen te stoppen met de perverse beloningen voor moord en terreur. Dat is ondanks -de circa 20 gesprekken die hierover met Palestijnse Autoriteit hebben plaatsgevonden- niet gelukt want ze houden teveel van hun martelaren die dood en verderf zaaien onder onschuldige IsraŽlische burgers.

Zo verklaarde Mahmoud Abbas op 10 augustus 2019 het volgende: ďWij zijn het er niet mee eens dat zij onze martelaren als terroristen beschouwen. Dat zijn de martelaren van ons vaderland! Wij zijn het er ook niet mee eens dat zij ook maar ťťn cent van hun geld moeten inleveren.Ē Naar aanleiding van noodzakelijke bezuinigingen had Mahmoud Abbas in maart 2019 al verklaard dat als vrijwel al het geld van de Palestijnse Autoriteit op zou zijn, de beloningen aan terroristen dan toch uitbetaald zouden blijven worden.

Likoed Nederland vroeg met een persbericht in mei 2011 voor het eerst aandacht voor deze walgelijke Palestijnse praktijk, die neerkomt op een kopgeld voor het vermoorden van Joden. Op 3 juli 2014 leidde dit tot een kamerbrede motie dat hier een einde aan moest komen. Toch gingen de betalingen gewoon door onder de toenmalige ministers van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (de huidige klimaatextremist van de Europese Unie) en Bert Koenders (PvdA). Maar nu is het dan eindelijk zover dat hier een eind aan komt. Het is triest dat het door Nederland meefinancieren Ė en dus aanmoedigen Ė van terreur zo lang door kon gaan.

Interreligieus complex in de Verenigde Arabische Emiraten

Begin februari 2019 werd in Abu Dhabi een historisch interreligieus document getekend door ĎpausíFranciscus en de hoofdimam van de Egyptische moskee al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, waarin wordt gepleit voor religieuze tolerantie en dialoog. In het document staat dat ďalle religies door God gewild zijn.Ē Ahmed el-Tayeb wordt gezien als de meest belangrijke imam van de soennitische islam. Hij zei onder andere dat ďbroederlijkheid moet bloeien.Ē Volgens Franciscus is er veel gebed voorafgegaan aan de ondertekening van dit belangrijke document. In een toespraak nam hij heel vaak het woord ďbroederlijkheidĒ in de mond, maar niet ťťn keer de naam ďJezus Christus.Ē Hij begon zijn spreekbeurt door naar de aanwezigen te verwijzen als ďMoslimbroedersĒ en hij verwees naar zichzelf als ďeen gelovige die dorst naar vrede.Ē Hij zei: ďwij moeten samen de ark van de broederlijkheid binnengaanĒ. Hij benadrukte dat we allemaal behoren tot de ďene menselijke familieĒ en dat zonder religieuze vrijheid, we geen kinderen, maar slaven zijn van die menselijke familie. Franciscus benadrukte elementen die ook door de vrijmetselarij gepropageerd wordt: vrijheid, tolerantie, gelijkheid en broederlijkheid.

Het was echter niet slechts een ceremonie voor rooms-katholieken en moslims. De ondertekening vond plaats te midden van een wereldwijd gezelschap van religieuze leiders uit het christendom, de islam, het judaÔsme en andere Ďgelovení. Alle wereldreligies waren aanwezig. Franciscus en al-Tayeb tekenden deze historische verklaring van broederschap en riepen op tot vrede tussen de naties, de religies en de rassen.

Door deze ondertekening werd er buiten het zicht van de massamedia een reuzenstap gezet naar de vorming van een wereldreligie. Uit het document kan zonder twijfel worden opgemaakt dat het niet uitmaakt welke religie je volgt, want dat God (waar ook Allah mee wordt bedoeld) aan allemaal zijn goedkeuring geeft en dit zelfs zo bedacht heeft. In het kader van het religieuze verbond worden op de website van het Vaticaan gelovigen van alle religieus aangemoedigd Ďom elkaar de hand te schudden, elkaar te omhelzen, elkaar te kussen, en met elkaar te bidden,í zo wordt Franciscus geciteerd.

Volgend op het bezoek van Franciscus in februari 2019 zal er een Abrahamic Family House, op het Saadiyat-eiland in Abu Dhabi worden gebouwd.

Ontwerp voor het Abrahamitische Familie Huis: een kerk, een synagoge en een moskee. (Foto: The Higher Committee for Human Fraternity)

Het gaat om een interreligieuze compound bestaande uit een synagoge, een moskee en een kerk. De moskee zal worden gericht op de Kašba in Mekka, het altaar van de kerk zal naar het oosten wijzen naar de zon en het podium van de synagoge en de Thora zullen naar Jeruzalem gericht zijn. De bouw van het complex zal drie jaar duren en in 2022 worden geopend. Het complex moet een plek worden van dialoog tussen religies, religieuze verdraagzaamheid en kennisuitwisseling. Elk gebedshuis krijgt een eigen ingang, maar ze zijn met elkaar verbonden door een tuin. Het past in de plannen van de drie religies, aangestuurd door Franciscus, in een poging deze drie religies bij elkaar te brengen.

Het Abrahamic Family House moet de wereldvrede bevorderen, aldus de Britse architect David Adjaye, de bedenker van het ontwerp. Ook rabbijn M. Bruce Lustig uit zijn verlangen dat het nieuwe initiatief de wereldvrede zal bevorderen en hoopt dat er bruggen tussen de drie religies kunnen worden aangelegd. Hij sprak van een belangrijke kans voor iedereen die gelooft in de kracht van geloof en menselijkheid.

Franklin ter Horst