Uit het nieuws 14-09-2018

Door: Franklin ter Horst

Rood kalfje (vaars) geboren in IsraŽl

Het Tempel Instituut in Jeruzalem heeft op 28 augustus 2018 bekend gemaakt dat er een rood kalfje is geboren in IsraŽl. Nu zijn er al vaker van dit soort berichten verschenen maar deze voldeden na onderzoek niet aan de gestelde eisen. Reeds in het jaar 2000 verscheen er een bericht dat er een rood kalfje was geboren wat mogelijk geschikt zou zijn voor de reinigingsrituelen in de Tempel.Dit kalfje werd echter afgekeurd vanwege twee haartjes die een afwijkende kleur hadden. In juni 2014 meldde The Daily Sheeple dat er ook in Amerika een rood kalfje was ontdekt. Het dier werd naar Israel gehaald maar na gedegen onderzoek bleek ook dit kalfje niet aan de vereisten te voldoen. De eisen die aan een dergelijk kalfje worden gesteld, zijn extreem zwaar. Ook mag het dier niet ouder zijn dan vier jaar en moet zonder enig gebrek zijn:

Numeri 19:2 De Here nu sprak tot Mozes en Ašron: Dit is het wetsvoorschrift, dat de Here gebiedt: Spreek tot de IsraŽlieten, dat zij u een rode, gave koe brengen, waaraan geen gebrek is, en die geen juk gedragen heeft.

Het kalfje dat door het Tempel Instituut is aangekondigd lijkt na een uitgebreid onderzoek door rabbijnen, wel aan deze eisen te voldoen en geschikt geacht voor de toekomstige reinigingsrituelen in de 3e Tempel waarvan de voorbereidingen in volle gang zijn.

Red-Heifer-YouTube1-300x300Het afgekeurde Amerikaanse kalfje.

Mozes zou gezorgd hebben voor het eerste rode kalfje. De as die dit kalfje opleverde was voldoende tot na de Babylonische ballingschap. De tweede was door de Schriftgeleerde Ezra voorbereid en de resterende rode kalveren door de priesters in de tijd van de Tweede Tempel. Een volledig rood kalfje blijkt uitzonderlijk zeldzaam te zijn. In de Joodse geschiedenis zijn er negen rode kalveren geweest, die voor reinigingsrituelen geschikt waren.

Zonder een rood kalfje is de Joodse eredienst onmogelijk. Veel Joden reageerden daarom opgewonden op de bekendmaking door het Tempel Instituut. De betrokken rabbijnen zien in het nieuwe kalfje een signaal dat wijst op de komst van de Messias.

 

 

Franklin ter Horst