Uit het nieuws 10-04-2017

Door: Franklin ter Horst  

 

Zal de derde Tempel in Jeruzalem spoedig worden herbouwd? (deel 7)

Zoals in deel 6 al opgemerkt is ‘paus’ Jorge Mario Bergoglio een uitgesproken fan van de islam. Hij is duidelijk iemand die andere godsdiensten en denominaties omarmt. Al in de tijd dat hij nog de rol van kardinaal vervulde in Argentinië, was hij al groot voorstander van de dialoog met de islam. Nog maar net in functie gaf hij toestemming in het Vaticaan uit de Koran te lezen en islamitische gebeden uit te spreken. Volgens Bergoglio “aanbidden we allemaal dezelfde God” en is de ene religie niet minder dan de ander. Hij is van mening dat alle religies naar dezelfde God leiden, ongeacht hoe Hij genoemd wordt. Sinds zijn aantreden begin 2013 zet hij grote stappen richting het samenvoegen van de grote religies tot een soort Verenigde Naties van religies. Alle religies onder één paraplu. Ook de voormalige Israëlische President Simon Peres was een groot voorstander van de “Oprichting van een Verenigde Naties van Religies.

Bergoglio ontvangt met regelmaat moslimleiders. Zo ook de imam van de Al-Azhar moskee in Caïro, Sheikh Ahmed al-Taybed, die door sommigen wordt beschouwd de topleider van de Soenitische islam. Deze sheikh was in Rome om de banden tussen de moslimwereld en het Vaticaan verder aan te halen. Deze figuur heeft in de voorbije jaren laten zien een prediker te zijn die alles behalve vrede predikt. Zo noemt hij antisemitisme gerechtvaardigd op basis van koran teksten. Bergoglio zorgde ervoor dat hij door tal van verslaggevers werd gefotografeerd en gefilmd toen hij de sheikh een warme omhelzing gaf en zijn voeten kuste. Geen wonder dat deze’paus’ door velen als de valse profeet wordt gezien. Er staan echter ook een onvoorstelbaar aantal artikelen op internet waarin hij gezien wordt als de antichrist.

 

Italy Pope Holy ThursdayHier kust hij de voet van Sheikh Ahmed al-Tayeb, de imam van de al-Azhar moskee in Cairo.

Het heulen met de islam en het streven naar een wereldkerk is de feitelijke vervulling van waar paus Leo XIII al in 1846 voor waarschuwde: ‘Rome zal het geloof verliezen en de zetel van de Antichrist worden...’ Leo XIII: ‘De Kerk zal in duisternis zijn.... In de heilige plaats zelf, wat de zetel van de meest heilige Petrus is, zullen zij de troon van hun afschuwelijke goddeloosheid hebben opgericht.

Op 5 augustus 2016 bedankte de imam van Perugia, Abdel Qader Mohammed Bergoglio voor zijn uitspraak op 31 juli waarin hij de ware islam een religie van vrede noemt. Bergoglio weigert in te zien dat de Koran oproept tot oorlog tegen alles wat niet moslim is.  Door de islam een religie van vrede te noemen zet hij gelovigen op een dwaalspoor over de werkelijke bedoelingen van de islam. Zijn uitspraken zijn volledig in strijd met de ware identiteit van de islam. Bergoglio zegt er stelling in te geloven dat de islam niet geïdentificeerd kan worden met geweld en dat terwijl er sinds 9/11 tot/met 10 april 2017 “30.595” terreuraanslagen zijn gepleegd door moslims. Hoeveel aanslagen staan daar tegenover gepleegd door Joden en christenen? 

 

Bergoglio verspreidt niets anders dan fabels. In een uitgave van hun tijdschrift Dabiq, richten de barbaren van IS(IS) zich in het geheel tegen de christenen, en zetten ze in een artikel getiteld "Door het zwaard" uiteen dat "dit een goddelijk-gewettigde oorlog is tussen de moslim natie en de naties van het ongeloof." Daarmee verwerpen ze de naïeve bewering van Bergoglio dat moslims vrede willen. Dat (IS(IS) heeft opgeroepen ook Rome te veroveren is hem kennelijk ontgaan.

Opvallend is ook dat hij regelmatig het Kruisbeeld bij zich draagt. Dit kruis is echter geen traditioneel Kruisbeeld want het staat bekend als het "Gebogen Kruis" en is een symbool dat door satanisten en Zwarte tovenaars in de zesde eeuw is ontworpen en is lange tijd in de Middeleeuwen in Satansmissen gebruikt. Het vertegenwoordigt de Bijbelse tekst het "Teken van het Beest" en is sinds het IIde Vaticaans Concilie weer in gebruik.

Screenshot_26Op dit gebogen of gebroken kruis, is het repulsieve en vervormde corpus van Jezus te zien. De magiërs uit de 6e eeuw noemden dit het “Merk van het Beest”. Het merendeel van de volgelingen van de kerk van Rome hebben niet het geringste vermoeden dat dit kruis in werkelijkheid helemaal niets met de Here Jezus van doen heeft. De auteur Piers Campton heeft in zijn boek “The broken cross: Hidden hand in the Vaticaan de betekenis van het gebogen kruis uiteengezet.

Christenen die vasthouden aan de exclusiviteit van het evangelie van Jezus Christus, werden door Bergoglio al eens ‘fundamentalisten’ en zelfs ‘een ziekte’ genoemd. Ook ontkende hij al eens de christelijke wortels van Europa, en zei zelfs ‘ontzet’ te zijn over dit idee, en het totaal te willen uitbannen. Leo Lyon Zagami, een geopolitieke onderzoeksjournalist en auteur van negen boeken waaronder ‘Paus Franciscus: De Laatste Paus?’-, concludeerde daarom dat Franciscus ‘de kerk in een monsterachtig iets heeft veranderd dat niets meer te maken heeft met de leringen van Jezus Christus en in die zin dus volledig aan het beeld van valse-profeet voldoet of misschien zelfs dat van de antichrist.

Bergoglio is een Jezuïet. De Jezuïeten noemen zich de “Sociëteit van Jezus”. Dat ze de naam Jezus gebruiken is echter niets anders dan bedrog. Erik John Phelps heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar deze orde. Veel mensen denken dat het bij de Jezuïeten gaat om een onschuldige katholieke orde van priesters maar dat blijkt uiterlijke schijn want achter deze façade van goedheid ligt het kwaad, een dodelijk gezelschap van volgelingen van Lucifer die reeds vier eeuwen de wereldpolitiek manipuleren en op een slinkse manier de controle uitoefenen over de machtigste religies en overheden ter wereld, inclusief het christendom en de islam. Waar het bij de Jezuïeten om draait is wereldcontrole onder leiding van diezelfde Jezuïeten. Het doel van deze organisatie is macht op de meest despotische manier. Absolute macht, universele macht, de macht om de hele wereld te regeren. Volgens Phelps vormen de Jezuïeten “het kwaadste der kwaden”. Het doel van de Jezuïeten is om iedereen onder het gezag van de paus te brengen. Met Bergoglio als Jezuïet op de troon hebben de Jezuïeten de touwtjes van het Vaticaan stevig in handen.

Een bijzondere gebeurtenis vond plaats op de dag dat paus Benedictus XVI op 28 februari 2013 zijn aftreden bekendmaakte. Op die dag trokken donkere wolken over het Vaticaan en werd de Sint-Pietersbasiliek getroffen door de bliksem.

Het Vaticaan getroffen door de bliksem

Velen geloven er niets van dat Benedictus na bijna acht jaar om gezondheidsredenen het Vaticaan heeft verlaten, maar tot aftreden is gedwongen om plaats te maken voor de pro-islamitische extreemlinkse Argentijnse ‘nep-paus’ Franciscus. Bijzondere bijkomstigheid is dat Benedictus eertijds om het gebed der gelovigen voor zich vroeg opdat hij niet zou vluchten uit vrees voor “de wolven”! In 2013 werd er druk gespeculeerd over de ware redenen, omdat het nooit voorkomt dat een paus zijn ambt daadwerkelijk enkel om ‘gezondheidsredenen’ neerlegt.

Franciscus houdt er bijzonder vreemde ideeën op na en doet af en toe uitspraken die volstrekt niet Bijbels zijn. Zo is hij van mening dat atheïsten gered kunnen worden door het doen van goede werken omdat Jezus voor iedereen is gestorven. Volslagen onzin natuurlijk want de Bijbel geeft duidelijk aan dat de mens alleen maar gered kan worden door geloof in de Here Jezus. (Efeze 2:8-9-10). Ook zegt Franciscus dat je niet in God hoeft te geloven om in de hemel te komen.

Hoe ver de kerk van Rome is afgedwaald blijkt ook uit de uitspraak van de door Bergoglio aangestelde Jezuïet Guy Consolmagno tot directeur van de Pauselijke Sterrenwacht. Deze figuur beweert dat de wereld zich mogelijk al spoedig kan gaan opmaken voor de komst van buitenaardsen die de 'Redders van de Mensheid' zullen zijn. De theologie die hierachter zit, namelijk dat God mogelijk ook nog andere intelligente wezens in het universum heeft geschapen, is volgens hem gebaseerd op de Bijbel en wordt dan ook door andere hoge Vaticaanse officials ondersteund. Consolmagno wijst bijvoorbeeld op Psalm 89:6 Daarom loven de hemelen uw wondermacht, o Here en Job 38:7… terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden. Volgens de astronoom zouden hiermee behalve engelen ook andere buitenaardse wezens mee bedoeld kunnen worden. Ook de Nephilim, de 'zonen Gods' die in de dagen voor de zondvloed afdaalden en zich mengden onder de mensen, worden door hem als mogelijk bewijs aangehaald. Volgens de topwetenschapper bestaat er een mogelijkheid dat er opnieuw buitenaardse wezens uit de ruimte op Aarde kunnen komen om de mensheid te 'redden'.

In 2005 zinspeelde Consolmagno in een interview met de Sunday Herald op het zogenaamde 'Jezus Zaad', de bizarre theorie dat Christus mogelijk op alle planeten met intelligent leven is geïncarneerd in het vlees en verlossing aan deze buitenaardse rassen heeft gebracht, tegelijkertijd met Zijn optreden op Aarde. Hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, ook andere hoge Vaticaanse officials hebben in de loop der jaren uitspraken gedaan die erop wijzen dat het Vaticaan de mogelijkheid dat Maria werd 'ontvoerd' door buitenaardse wezens en door hen zwanger werd gemaakt om vervolgens geboorte te geven aan het hybride wezen (half mens/ half alien) Jezus, heel serieus neemt.

Rome en Israël

Rome streeft al jaren naar internationalisering van Jeruzalem en het beheer over de heilige religieuze plaatsen voor haar rekening wil nemen. Reeds in 1992 hebben de voormalige Israëlische president Simon Peres en oud minister van Justitie Yossi Beilin, een geheim gehouden plan gesloten om de berg Sion onder controle te plaatsen van Rome. Ook wil Rome het gezag over het hof van Gethsemane aan de voet van de Olijfberg, en verder de belangrijke christelijke plaatsen om het meer van Galilea en Caesarea en wil het dat Israël de soevereiniteit over de Klaagmuur en de Tempelberg opgeeft. 

 

Gethsemane

 

Hebben ze Jeruzalem en de 3e Tempel aan het Vaticaan verkwanseld?

 

Israël blijk al op 30 december 1993 een overeenkomst te hebben gesloten over de toekomstige rol van het Vaticaan in het Heilige land en de stad Jeruzalem. Dit verdrag is op 10 maart 1994 in werking getreden. Het blijkt dat Simon Peres Israël toen al heeft uitverkocht aan het Vaticaan en Rome hiermee een bijzonder verstrekkende wettelijke acceptatie heeft gegeven. Peres is ook de man die in het verleden heeft voorgesteld om van Jeruzalem een internationale stad te maken.

De in 1993 gesloten overeenkomst is niets anders dan een verbond met de kerk van Rome. Diverse artikelen op internet laten zien dat Israël niet alleen diverse christelijke plaatsen onder beheer van het Vaticaan heeft geplaatst, maar zelfs legale toestemming heeft verleend over het beheer van de 3e Tempel. Volgens Steven Ben-Nun bestaat daarover schriftelijk bewijs. Met de bouw van de 3e tempel zal de wereldwijde mondiale macht (Babylon) vanuit Jeruzalem gaan regeren met de antichrist in de Tempel. De 3e Tempel zal zonder enige twijfel mede door de inbreng van Rome tot stand komen. Kan het zo zijn dat Bergoglio niet de valse profeet maar de antichrist is, zoals velen geloven? Hij gaf op 17 mei 2016 een interview waarin hij demonstreerde waarom zovelen geloven dat hij de valse-messias is. Zijn het de vertegenwoordigers van de vervangingstheologie uit Rome die Israël straks toestemming verlenen de 3e tempel te bouwen? Wat het Vaticaan in ieder geval zal gaan doen is straks wanneer de Tempel gereed is, de in het jaar 70 geroofde heilige artefacten uit de catacomben halen en ze naar Jeruzalem brengen.

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de Derde Tempel niet lang meer op zich zal laten wachten. Over de hele wereld bidden Joden, dat dit spoedig mag gebeuren. Het Sanhedrin heeft inmiddels een Hoge Priester aangesteld als voorbereiding voor de 3e Tempel. Als voorbereiding voor de heilige dagen heeft het Sanhedrin in augustus 2016 Rabbi Meir Kahane geselecteerd om de functie van Hoge Priester te vervullen, zodra dat nodig mocht zijn. Rabbi Kahane heeft veel vernieuwingen voorbereid van de wet voor de service in de Tempel. Daarnaast heeft het Tempel Instituut de Kohanim (priesters) geregistreerd en een instituut om hen op te leiden. Veel christenen hebben enthousiast  gereageerd op het bericht dat de Sanhedrin een priester heeft aangesteld voor de herbouw van de Tempel. Al dit soort ontwikkelingen brengen het Joodse volk steeds dichter bij het moment dat de tempel kan worden gebouwd en de eredienst hersteld waar men 2000 jaar lang van heeft gedroomd en voor heeft gebeden. Maar deze Gods Tempel zal helaas korte tijd bezet worden door de antichrist ‘de mens der zonde’ die zal proclameren god te zijn.

Uit het nieuws 03-04-2017 (deel 6)

Uit het nieuws 27-03-2017 (deel 5)

Uit het nieuws 20-03-2017 (deel 4)

Uit het nieuws 13-03-2017 (deel 3)

Uit het nieuws 06-03-2017 (deel 2)

Uit het nieuws 27-02-2017 (deel 1)

 

Franklin ter Horst