De Turkse dictator Erdogan droomt van een islamitische wereldmacht

 

Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: april 2002) (Laatste bewerking: 9 februari 2018)

 

Ooit bestond er een vriendschappelijke relatie tussen IsraŽl en Turkije, maar dat behoort tot het verleden. Meer dan vijfhonderd jaren lang, vanaf de verdrijving van de Joden uit Spanje in 1492 en de verschrikkelijke vervolging van nazi Duitsland, konden Joden en Turken het redelijk goed met elkaar vinden. IsraŽl heeft jarenlang gewerkt aan een nauwe samenwerking met Turkije op politiek, economisch en militair gebied. De banden waren zelfs zo hecht dat er sprake was van een soort bondgenootschap. De eerste diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en IsraŽl gaan terug op het jaar 1958 toen er geheim gehouden besprekingen plaatsvonden tussen David Ben-Goerion en Adnan Menderes, die tot 1960 in Turkije regeerde. Zij tekenden toen een lange tijd geheim gehouden defensief verdrag. In 1992 besloten beide landen tot een uitwisseling van ambassadeurs. De situatie is inmiddels drastisch veranderd. De huidige Turkse dictator (Sultan) Recep Tayyip Erdogan is een oorlogszuchtige criticus van IsraŽl en trekt regelmatig fel van leer tegen de Joodse staat. In april 2010 noemde deze moslimextremist tijdens een bezoek in Parijs ,,IsraŽl de grootste bedreiging voor de vrede in het Midden-OostenĒ. Overigens staat ook Griekenland al jaren in het Turkse 'Rode Boek' als vijandig land te boek.

Tijdens een Conferentie van de Verenigde Naties in Wenen op 1 maart 2013 noemde Erdogan, het Zionisme een misdaad tegen de menselijkheid. Ook stelde hij het Zionisme op gelijke hoogte met het Fascisme. De IsraŽlische premier Benjamin Netanyahu veroordeelde Erdogan's opmerkingen als 'kwaadaardig en leugenachtig.' 'Dit is een duistere en lasterlijke verklaring waarvan we dachten dat deze van de wereld verdwenen waren.' Gezien zijn niet aflatende haat tegen de staat IsraŽl en het Joodse volk, heeft het Simon Wiesenthal Centrum Erdogan als tweede geplaatst op de lijst van personen en organisaties die zich in 2013 schuldig hebben gemaakt aan IsraŽlhaat en antisemitisme.

Erdogan haalde op 15 mei 2014 krantenkoppen, nadat hij anti-IsraŽlische beledigingen schreeuwde alvorens zijn veiligheidstroepen opdracht te geven een demonstrant af te tuigen. Een Turks staatsburger benaderde Erdogan en zijn veiligheidsteam terwijl ze Soma bezochten, in de nasleep van het catastrofale mijnongeluk dat aan bijna 300 mensen het leven heeft gekost. Erdogan reageerde met antisemitisch geweld. ďWaarom ren je weg van mij - IsraŽlisch sperma!Ē schreeuwde hij en sloeg de demonstrant. Het woord ďspermaĒ wordt gezien als een uitermate grove belediging in het Turks. Videobeelden tonen ook dat veiligheidstroepen de man aftuigen. De anti-IsraŽl reacties van Erdogan kwamen, ondanks het feit dat IsraŽl een volledig uitgerust Magen David Adom team naar de plaats van de ramp had gestuurd.

Turken houden nog altijd heel veel van Adolf Hitler

Hitlers boek Mein Kampf Ė Kavgam in het Turks Ė is erg populair in Turkije. Vertalingen en regelmatige herdrukken van Mein Kampf verschijnen met regelmaat. In Nederland verspreidde de Amsterdamse moskee El Tawheed via internet een Arabische versie van Mein Kampf. Wie een oorzaak zoekt achter het virulente antisemitisme bij een groot deel van de Turken dat zich ontpopt tot een hedendaagse versie in anti-Zionisme en IsraŽlhaat is dan ook niet verbaasd dat op het nachtkastje van de gemiddelde Turk naast de Koran ook de Turkse vertaling van Mein Kampf ligt. Een Turkse vertaling uit 1994 is inmiddels aan de 10e druk toe. De vertaler van de Turkse versie, Mine Toker, zegt dat Ďhet joodse imperialisme de gehele wereld in zijn greep houdtí. Hoewel Mein Kampf in Turkije inmiddels is verboden, blijft het boek overal te koop en is zeer populair. In maart 2007 stond Mein Kampf zelfs op de derde plaats van de Turkse bestsellerlijst. Ondanks het verbod van augustus 2007, loopt de verkoop gewoon verder. Alles wijst erop dat het eerder om een symbolisch verbod ging om het Westen iets gunstiger te stemmen jegens Turkije. Mein Kampf is vooral onder jongeren een bestseller. Academici en boekhandelaren in Turkije staan nog steeds verbaasd over die plotselinge belangstelling van jonge Turken voor de boeken van Adolf Hitler. Volgens een woordvoerder van een Turkse uitgeverij heeft de populariteit van het boek te maken met een opkomend nationalisme en anti-semitisme in het land. Hieraan zouden onder andere haat tegen de Verenigde Staten om de bezetting van Irak en het huidige beleid van IsraŽl ten grondslag liggen.

Er is bezorgdheid gerezen over het groeiend antisemitisme in Turkije, wat de plaatselijke bevolking wijt aan de macht en invloed van de islamitische partijen. De Turkse krant HŁrriyet schreef in oktober 2013dat een stijgend aantal Joden Turkije verlaat als gevolg van een toenemend antisemitisme. Sinds Erdogan in zijn toespraken regelmatig IsraŽl afschildert als een kwaad, is ook het antisemitisme in het land toegenomen. Er leven nog ongeveer 15.000 Joden in Turkije, vooral in Istanboel.

In IsraŽl werd zeer geschokt gereageerd door een bericht in de Washington Post, op 16 oktober 2013 dat bekend maakte dat Turkije eerder dat jaar bewust de identiteit liet uitlekken van minstens tien IraniŽrs die informatie aan IsraŽl verstrekten. Een groot deel van het contact tussen de IsraŽlische spionagedienst Mossad en de Iraanse agenten vond plaats in Turkije. Volgens het bericht is de informatie bewust gelekt door het Turkse hoofd van de inlichtingendienst Hakan Fidan met de directe instemming van premier Recep Tayyip Erdogan.

De Nationale Veiligheidsraad van Turkije heeft IsraŽl al bestempeld als een grote bedreiging. Turkije vormt een onderdeel van het anti-IsraŽlische blok van de radicaal islamitische landen enterreurbewegingen waaronder Hamas, de Libanese terreurbeweging Hezbollah en IS(IS). Dat de Turkse luchtmacht af en toe posities van ISIS bombardeert, moet niet serieus genomen worden. Dat Turkije en IS(IS) goed met elkaar overweg kunnen is geen geheim meer. Nadat de Turkse luchtdoelartillerie een Russisch gevechtsvliegtuig had neergeschoten, maakte de Russische president Poetin bekend dat Turkije olie inkoopt van IS(IS). Moskou gaf daarop satellietopnames vrij van smokkelroutes waarlangs de jihadisten de olie vanuit SyriŽ en Irak naar Turkije transporteren. Volgens Rusland is zo ongeveer de hele familie van Erdogan (de Erdogan maffia) bij deze oliehandel betrokken. Het Noorse Ministerie van Buitenlandse Zaken stelde daarop een onderzoek in en stelde eveneens vast dat Turkije olie inkoopt van IS(IS).

Iedereen die de onafhankelijke, niet door de reguliere media verdraaide berichtgeving over SyriŽ volgt weet inmiddels dat Turkije volgens tal van bronnen ISIS ondersteunt. Zo blijkt de zoon Erdogan de grootste financier te zijn. De nauwe samenwerking tussen de Turken en ISIS Ėmet medeweten en steun van de EU en de NAVO- staat dan ook onomstotelijk vast.De onderzoeksjournalistieke website UndercoverInfo zette alle met bronnen en bewijs onderbouwde feiten van de Turkse samenwerking met ISIS op een rijtje. David L. Phillips, directeur van het programma voor Vredesonderzoek van de Columbia Universiteit, constateert dat:Turkije militaire uitrustingen aan ISIS levert; Turkije logistieke (transport) steun geeft aan ISIS;Turkije (op zijn eigen grondgebied) ISIS terroristen heeft getraind;Turkije (op zijn eigen grondgebied, en onder leiding van Erdogans dochter) gewonde ISIS terroristen verzorgt, oplapt en weer naar het jihadfront stuurt;Turkije ISIS helpt bij het recruteren van nieuwe strijders; Turkije ISIS in de slag om Kobane heeft gesteund;Turkije en ISIS dezelfde kijk op de wereld (en dezelfde islamistische doelen) hebben.

Erdogan droomt van een islamitische wereldmacht. Volgens hem heeft de regio het ďvermogen om de hele wereld te vormen.Ē Hij looft met regelmaat de hechte vriendschap tussen Turken en Arabieren die volgens hem al ruim 1000 jaar zou bestaan. Dat een groot deel van de Arabische wereld door de Ottomanen werd veroverd en zelfs de voor moslims heilige steden Mekka en Medina, zover reikt de kennis van Erdogan blijkbaar niet. En ook niet wat betreft de 400 jaar lange bezetting door de Turken van het Heilige Land van 1517 tot 1918. Het waren de Britten die onder bevel van Edmund Allenby tijdens de Slag van Megiddo, eind september 1918 het Ottomaans/Turkse leger versloeg dat onder leiding stond van Mustafa Kemal Pasha- later bekend als AtatŁrk, de stichter van het moderne Turkije. Op hun beurt zouden de Britten vervolgens het Heilige Land 30 jaar lang bezet houden.

Op een bijeenkomst in Istanbul eind mei 2016 sprak Youssef al-Qaradawi, de hoofd-ideoloog van de extremistische Moslimbroederschap alom beschouwt als de meest invloedrijke islamdeskundige. Vanwege zijn opruiende taalgebruik werd Qaradawi door de voormalige Egyptische president Gamal Abdul Nasser drie keer in de gevangenis gegooid en in 1961 verbannen naar het oliestaatje Qatar. Onder bescherming van de daar heersende Sjeik Hamad bin Khalifa al-Thani -een fel supporter van de terreurbeweging Hamas- wist Qaradawi zijn fatwa-imperium niet alleen over de hele moslimwereld te verspreiden, maar ook in Europa en de Verenigde Staten waar de moslimbroederschap activist Barack Hoessein Obama hem ongestoord zijn gang liet gaan. Qaradawi keerde in 2011 in triomf naar Egypte terug waar hij hartstochtelijk door honderdduizenden Egyptenaren werdtoegejuicht. Hij gaf zijn toespraak in Istanbul Erdogan de titel Ďsultaní en plaatse Erdogan daarmee gelijk aan de voormalige heersers van het Ottomaanse rijk. De inzet van Erdogan is Turkije om te bouwen tot een islamitisch wereldrijk.

Er groeide aanvankelijk een vriendschappelijke band met het dictatoriale bewind van Bashar al-Assad in SyriŽ, maar die liefde is sinds de chaos in SyriŽ, over. Wat is het nog maar geleden dat Erdogan en Bashar al-Assad dikke vrienden waren. Ze gingen zelfs samen op vakantie en de handel tussen beide landen bloeide als nooit tevoren. Erdogan leidde eind 2009 een delegatie van 10 kabinetsleden voor een bezoek aan Damascus waar hij maar liefst 47 nieuwe verdragen met zijn Syrische Ďvriendí ondertekende. De verdragen beperkten zich niet alleen tot economische zaken. Maar toen de crisis in SyriŽ begon, veranderde de vriendschap plotseling in vijandschap en roept Erdogan dat iedereen beter is dan Assad. Hij begon zelfs zonder scrupules de moordende islamitische Al-Nusra bendes, gelieerd aan Al-Qaeda, van wapens te voorzien. Hij heeft nu niet alleen SyriŽ als vijand maar ook zijn vriendschap met in Iran ligt in duigen omdat de middeleeuwse ayatollahs SyriŽ juist zijn blijven steunen. Niet alleen met wapens maar ook militair. Zo kon Erdogan het goed vinden met de voormalige demagoog Mahmoud Ahmadinejad. Hij noemde Ahmadinejad zelfs Ďzijn vriendí en de relatie tussen beide landen Ďzeer goedí. Bovendien is hij ťťn van de meest uitgesproken voorstanders van het Iraanse nucleaire programma. Erdogan blijkt dus een onbetrouwbaar sujet.

In 2006 koos Turkije de kant van Hezbollah in de oorlog tegen IsraŽl en stond het Iran toe om wapens via Turkije door te sluizen naar deze Libanese terreurbeweging. Daarnaast verleend hij met regelmaatopenlijke steun aan de terreurbeweging Hamas en was hij ťťn van de eersten om Hamas te feliciteren na de overwinning tijdens de fake verkiezingen in januari 2006. Deze Erdogan begint zich steeds meer te gedragen als een megalomane schurk. Zij volgelingen noemen hem Ďde leider van de Ummaí. Hij steunt de islamitische hellehonden van Boko Haram in Nigeria en allerlei andere islamitische barbaren waaronder het genocidale bewind in Soedan.

De houding van de Turken tegenover het Joodse volkwordt met de dag vijandiger. Op 20 augustus 2013 beweerde Erdogan dat IsraŽl achter de militaire staatsgreep begin juli zat in Egypte, waarbij de Moslimbroederschap dictator Mohammad Mursi van de macht werd verdreven. Erdogan is een fervente aanhanger van de Moslim Broederschap en een vriend van de afgezette Mursi. Erdogan haalde ook nog het nieuws nadat hij bij het voorlezen van een gedicht van de politicus Mohammed al-Baltagy van de Moslim Broederschap en waarin de Broederschap openlijk werd verheerlijkt, in het publiek op de televisie een traan wegpinkte van ontroering.

De schoolboeken die de Turkse overheid verstrekt druipen van de Jodenhaat en leraren doen er nog een schep bovenop. 'Maak jullie geen zorgen,' reageerde een docent van de twaalfde klas van een gymnasium. 'Op een dag zal IsraŽl worden vernietigd, en die dag is nabij. Alle Joden zullen hiervoor betalen!' Als reactie begonnen sommige leerlingen Hitler te prijzen, terwijl anderen zich bereid verklaarden mee te willen helpen om de IsraŽliŽrs 'de zee in te drijven'. Echt als een verrassing komt het niet, want de vooringenomen media en politici verspreiden deze manipulatieve retoriek. Ook in Turkije worden kinderen al vanaf jonge leeftijd met haat grootgebracht. 

De Turkse media en televisie volgen ook steeds meer het voorbeeld van de Arabische tv-zenders waar de anti-IsraŽlische propaganda aan de orde van de dag is. Zie ook Zionistische spionnen in actie over de dode Europese bijeneter. In oktober 2009 zond de Turkse televisie een serie uit waarin IsraŽlische militairen worden neergezet als kindermoordenaars. In de serie worden Palestijnse kinderen die stenen gooien gedood en een glimlachend meisje in haar borst geschoten. Leden van het PLO-bewind worden voor een vuurpeloton geleid. Bij een checkpoint staat een Arabische vrouw die moet bevallen van een kind waarna het kind door een IsraŽlische militair wordt gedood. Allemaal leugens! IsraŽliís worden neergezet als de slechteriken en de moordende PLO-bende als de good guys.

 

Het toppunt van antisemitisme

 

Op 31 januari 2016 schreef de Turkse journalist Seyfi Sahin een artikel in de Turkse krant Vahdet. Deze krant is onder meer een spreekbuis voor dictator Erdogan. Sahin zegt na lang nadenken vastgesteld te hebben dat de mensen niet van apen afstammen, maar dat apen van mensen afstammen en dan met name de nakomelingen van Joden die door Allah zijn vervloekt. Hij zegt dat hij zich door de Koran heeft laten leiden en verwijdt daarbij naar vers 5:60 waar staat dat Allah, als hij boos is, mensen in apen en varkens kan veranderen. En dat wordt door velen natuurlijk voor waar aangenomen. De uitspraken van Sahin zijn een schoolvoorbeeld van krankzinnigheid waaraan velen in de islamitische wereld mee scoren. In plaats van iets bij te dragen aan de vooruitgang van de mensheid in de wereld, maken ze er een puinhoop van.

 

De houding van Turkije t.a.v. IsraŽl, stemt de rest van de islamitische landen in het Midden-Oosten met grote tevredenheid. Hij beschuldigde IsraŽl al eens van "staatsterrorisme " naar aanleiding van eerdere operaties van het IsraŽlische leger in de Gazastrook en de liquidatie van de twee Hamasterroristen sjeik Yassin en Rantisi in april 2004.Erdogan reageerde op de liquidatie van de twee alsof IsraŽl een paar heiligen had omgebracht terwijl het hier ging om terroristen van de allerergste soort.

 

Erdogan en Ahmadinejad,leiders van landen die zich zullen voegen bij de legers van Gog.(EzechiŽl EzechiŽl 38

Al in april 2002 liet de voormalige Turkse leider Bulent Ecevit, zich ook al in krachtige afkeurende termen uit over IsraŽls optreden tegen Arafat en consorten. Hij beschuldigde IsraŽl ervan ,,zowel Arafat als de Palestijnse gebieden stap voor stap te willen vernietigen. IsraŽl is voor het oog van de wereld bezig met het plegen van genocideĒzo sprak hij. En dan zijn er nog de uitspraken voor de Turkse televisie van de voormalige premier, professor Necmettin Erbakan. Deze beweerde dat Joden bacteriŽn zijn en het Jodendom een ziekte die dringend gestopt moet worden. Meneer oogstte een denderend applaus.Volgens Erbakan worden tweehonderd landen, met verschillende rassen, godsdiensten en volkeren, al driehonderd jaar beheerst door een en dezelfde heerser: het racistische en imperialistische zionisme. Zolang we geen remedie vinden zullen we deze ziekte niet kunnen vernietigen.Erbakan beweert dat het de zionisten waren die de kruisvaarders mobiliseerden. En zo deed deze dwaas nog een hele serie andere krankzinnige uitspraken.

In januari 2009 veroordeelde Erdogan de IsraŽlische aanvallen op de terreurbeweging Hamas in harde bewoordingen. Hij eiste dat IsraŽl uit de Verenigde Naties zou worden gezet.Op 29 januari 2009 liep hij kwaad weg tijdens het World Economic Forum in de Zwitserse plaats Davos na een confrontatie met de IsraŽlische president Simon Peres. Tijdens een discussie over IsraŽls optreden in Gaza tegen de terreurbeweging Hamas, zei Erdogan tegen Peres: ďU vermoordt mensen Amr Mousa, de voormalige leider van de Arabische Liga en VN baas Ban ki-Moon knikten instemmend. Simon Peres reageerde met de vraag wat Erdogan zou doen als er iedere nacht 10 tot 100 raketten op Istanboel zouden neerdalen.

 

Peres kreeg daarbij de nodige bijval van de overige aanwezige wereldleiders. Toen de Turkse leider reageerde op de vraag van Peres, werd hij al na een minuut afgekapt door de gespreksleider die zei dat het diner begon. Erdogan raapte zijn papieren bij elkaar en beende rood van woede de zaal uit. Bij zijn terugkeer in Istanboel werd hij op het vliegveld van Istanboel door duizenden aanhangers verwelkomd zwaaiend met Turkse en PLO-vlaggen. Ze schreeuwden anti-IsraŽlische leuzen en scandeerden ĎTurkije is trots op uí en op spandoeken stond ĎLeve de veroveraar van Davosí. Sinds 2005 is Hitlers Mein Kampf een bestseller in de Turkse boekhandels. Later beschuldigde Erdogan IsraŽls minister van Buitenlandse Zaken Lieberman ervan Gaza met een kernbom plat te willen gooien.

 

IsraŽls president Peres luistert duidelijk geŽrgerd naar de beschuldigingen van de Turkse leider Erdogan.

Tijdens een interview met CNNís verslaggever Fareed Zakaria op 25 september 2011 zei Erdokan: ,,Ik zou graag betrouwbare statistieken willen zien over hoeveel IsraŽliŽrs zijn omgekomen door de bommen die door Palestijnen werden geworpen of met de raketten die door hen werden gelanceerd?Ö wij weten dat honderdduizenden Palestijnen zijn gedoodÖ noch Turkije noch de Moslims in het gebied hebben ooit dergelijke wreedheden begaan jegens IsraŽlÖ IsraŽl is onnoembaar wreed jegens onschuldige Palestijnen, zich verschuilend achter de Holocaust en zoekend naar een slachtofferrolÖ Iedereen weet waar IsraŽl voor staatBetrouwbare statistiekenover het aantal door PLO-terroristen vermoorde IsraŽliŽrs zijn ruimschoots voorhanden er zeer goed gedocumenteerd. Statistieken over honderdduizenden door IsraŽl gedode PLO-Arabieren bestaan niet want IsraŽl heeft dit soort moordpartijen nooit gepleegd!

Klik hier voor informatie over de relatie tussen Turkije en de Koerden in het artikel ďDe Koerden hebben recht op hun eigen KoerdistanĒ.

 

De Turken maken zich al eeuwen schuldig aan bezetting, onderdrukking en genocide van vele volkeren en naties. Zo hield Turkije ook het Heilige land 400 jaar lang bezet, inclusief wat nu Gaza genoemd wordt. Wat bovendien zelden in de openbaarheid komt is dat Turkije het noordelijk deel van Cyprus, delen van GeorgiŽ en van ArmeniŽ bezet houdt waaronder de berg Ararat. In 1974 vielen ze het noorden van Cyprus binnen, dat tot op de dag van vandaag bezet wordt.

 

William Gladstone zei over de Turken het volgende Citaat William Gladstone

ďZij (de Turken) waren, over het geheel genomen, vanaf de zwarte dag waarop ze voor het eerst Europa betraden, de grootse mensen-vijandige soort van de mensheid. Waar ze ook naartoe gingen, lieten zij een breed spoor van bloed achter, en zover hun heerschappij-gebied reikte, verdween de beschaving uit het gezicht. Ze vertegenwoordigden overal regering door geweld, in tegenstelling tot regering door wetten.Ē

Screenshot_8(William Gladstone, 1809-1898)

Zie ook: Turkse genocide op Armeense en Griekse christenen

De bewijzen dat Erdogan IS(IS) steunt zijn eveneens overvloedig. Volgens onderzoeksjournalist en bestseller auteur Nafeez Ahmed is er een rapport van het Pentagon uitgelekt waarin bevestigd wordt dat IS(IS) met steun van met name Turkije en Saudi ArabiŽ door Amerika werd gecreŽerd om het bewind van de Syrische president Assad te ondermijnen. Voor velen is het daarom geen verassing dat Washingtons bondgenoot Turkije betrokken is bij de horror die zich afspeelt in SyriŽ en Irak. Van heinde en verre komen supporters van de moordende bendes om in CIA kampen in Turkije te worden getraind tot meedogenloze islamitische terroristen. De Turkse inlichtingendienst zorgt ervoor dat de barbaren van IS(IS) op deze manier van nieuwe terroristen en wapens worden voorzien. Terroristen, wapens, alles gaat over de Turkse grens, richting IS(IS) maar toen IS(IS) in 2014 Kobane veroverd had, hield Turkije de grens dicht voor de vluchtende Koerden. IS(IS) barbaren worden met grote regelmaat de Syrische grens over geholpen om te worden behandeld in Turkse ziekenhuizen. Terroristen van zowel IS(IS)als het zogenaamde Vrije Syrische Leger kunnen massaal de grens oversteken om in Turkije medische hulp te zoeken. Vervolgens mogen ze weer terug naar SyriŽ om de wapens weer op te pakken.

 

De Turkse opperrechter Emina Ulker Tarhan heeft haar functie neergelegd om tegen de huidige regering in Ankara te kunnen strijden. Ze maakt zich namelijk grote zorgen over de koers die Turkije onder Erdogan is ingeslagen. 'De Turkse regering gedraagt zich als een bende,' aldus Tarhan, die stelt dat Erdogan de democratie wil verpletteren, de absolute macht wil verkrijgen en de nieuwe sultan van het Midden Oosten wil worden - kortom: hij wil Turkije aan het hoofd van het islamitische Kalifaat plaatsen. Verder beschuldigt zij Erdogan's islamitische AKP partij van ondemocratisch gedrag en onderdrukkende tactieken om de absolute macht te verkrijgen. 'We hebben politieke moordaanslagen gehad die nog steeds niet zijn opgelost. Turkije is intussen de grootste gevangenis ter wereld voorvrije meningsuiting. Erdogan heeft het parlement opdracht gegeven om eenieder die z'n mond opendoet tegen Erdogan te bestempelen als terrorist. Journalisten, politici, academici en activisten vallen voortaan onder de anti terrorisme wetgeving van het land.Tientallen journalisten zitten in de gevangenis om wat ze schreven.' Tarhan voegde er aan toe dat alle Turkse nationale instellingen onder grote druk staan van de Erdogan's AKP partij. 'Om het door hun gewenste regime te creŽren proberen ze het gerechtelijke systeem over te nemen. Erdogan gedraagt zich als een tiran.'

 

Volgens Tarhan worden de belangrijkste mensenrechten door Erdogan ondermijnd. 'De regering misbruikt zaken zoals religieuze en etnische identiteit om de polarisering in de samenleving te vergroten. Corruptiezaken betreffende illegale fondsen voor de heersende partij worden niet onderzocht. Burgerlijke organisaties die tegen de regering zijn worden afgeschilderd als opportunistische, zinloze instellingen.' 'Iedere dag raken we verder verwijderd van het democratische gedachtegoed en van de geest van de wet,' zei de voormalige opperrechter. 'De regering gedraagt zich als een georganiseerde bende.' Vooral voor Erdogan, die zichzelf heeft opgeworpen als een virulente anti-IsraŽl criticus, heeft Tarhan geen goed woord over. 'Erdogan is geen premier van een democratisch land. Hij wil de sultan van het Midden Oosten zijn. Een generaal die weigerde voor hem op te staan om hem te eren werd in de gevangenis gegooid.

 

Erdogan maakt geen geheim meer van zijn ronduit dictatoriale plannen. Hij kondigt genoeglijk aan dat hij meer macht en invloed wil en zorgt ervoor dat de politieke critici zonder problemen opgepakt kunnen worden. In mei 2015 stond op de website van de Turkse krant Cumhuriyet een artikel waarin werd beschreven hoe Turkse veiligheidsbeambten in januari 2014, een aantal trucks van de Turkse geheime dienst MIT met wapens bestemd voor IS(IS) hadden onderschept. Erdogans maffiabende ontkende alles en zei dat de wapens bestemd waren voor de Turkmenen. Deze ontkenden echter de wapens te hebben ontvangen. Op zaterdag 28 november arresteerde de Turkse politie plotseling de drie veiligheidsbeambten die het konvooi hadden onderschept. Op maandag 30 november werden zij officieel beschuldigd van spionage. Een paar dagen daarvoor waren twee journalisten van Cumhuriyet door een rechtbank in Istanboel eveneens aangeklaagd. Hoofdredacteur Can DŁndar en journalist Erdem GŁl werden eveneens beschuldigd van spionage. Het websiteartikel waarin werd aangetoond dat de Turkse geheime dienst wapens levert aan IS(IS), werd afgedaan als spionage. De journalisten wacht een gevangenisstraf van 45 jaar.

Erdogan is niet alleen een Joden- en Koerden hater, maar ook christenen kunnen rekenen op vervolging. Naar verluidt zijn 50 Aramese kerken, kloosters en begraafplaatsen geconfisqueerd in de zuidoostelijke Turkse stad Mardin, waar kleine minderheden Aramese en Armeense christenen wonen.Er is in Turkije duidelijk sprake van toegenomen discriminatie van christenen. 

In de voorbije jaren is het snel bergafwaarts gegaan met individuele rechten in Turkije. Met name (kritische) journalisten hebben het moeten ontgelden. Als ze niet werden opgepakt verloren ze hun baan, en in sommige gevallen werden buitenlandse journalisten Ė snel Ďgeheim agentení genoemd door Erdogan Ė gewoon van de ene op de andere dag uitgezet. Hoewel de meeste mensen dachten dat het niet veel erger kon worden in Turkije, blijkt dat een vergissing van formaat te zijn. Op vrijdag 12 december 2014 liet Fuat Avni Ė een anonieme Twitteraar die waarschijnlijk een hoge positie bekleedt in de Turkse regering Ė namelijk weten dat er nieuwe massa-arrestaties gepland staan. De beoogde slachtoffers zijn allemaal critici van de president. Alle tirannen lijken op elkaar, en allen zullen hetzelfde lot ondergaan.' Bijzonder is de betekenis van de naam van de voormalige Turkse president Abdullah Gul: 'slaaf van Allah het Beest'.

 

De Turkse rechter en kolonel Ali Cakmakkaya noemt in een officiŽle vergadering van militairen het hoofddoekje voor vrouwen een 'symbool van terrorisme' en beschuldigt Erdogan van het najagen van het voormalige islamitische Turks-Ottomaanse rijk. Volgens Cakmakkaya heeft Erdogan een einde gemaakt aan de staatscultuur in Turkije door bijvoorbeeld zijn vrouw een hoofddoekje te laten dragen. 'Dit zijn totaal militante symbolen,' aldus de rechterkolonel. 'Dit heeft niets met geloof te maken maar is een symbool van terrorisme.' Ook had Cakmakkaya er geen goed woord voor over dat Erdogan en president GŁl in luxueuze paleizen zijn gaan wonen. GŁl heeft er twee en Erdogan zelfs drie. Daarnaast beschuldigde hij de politie ervan 'mensen als honden' aan te vallen bij de zoektocht naar bewijs tegen Ergenekon, een clandestiene organisatie die zou werken aan het omver werpen van de Turkse islamitische regering van AKP leider Erdogan.

 

Sinds het aantreden van Erdogan zijn talloze Turkse journalisten gearresteerd en in de gevangenis gegooid. Eťn derde van de media is al op- en omgekocht door het regime en het grootste deel van de rest van de media geÔntimideerd. Militaire officieren, professoren, vakbondsleiders, activisten en vreedzame critici van allerlei pluimage worden vanwege verzonnen aanklachten gevangen genomen en maanden of jaren vastgezet. De wachttijd op een proces is inmiddels opgelopen tot drie jaar. In Erdogan's Turkije zitten mensen zonder dat er ook maar een greintje bewijs is dat ze de wet hebben overtreden drie jaar gevangen voordat hun zaak behandeld wordt. Een gerespecteerde onderzoeksjournalist werd gearresteerd en beschuldigd van terrorisme. Zijn misdaad? Een kritisch boek schrijven over Fathi Gulen, de belangrijkste Turkse islamitische geestelijke. Omdat Gulen de Turkse politie controleert werden alle kopieŽn van het manuscript van de journalist in beslag genomen en verbrand.

 

Rellen tegen Erdogan's bewind worden met grof geweld neergeslagen zoals tijdens de demonstraties in juni 2013 op het Taksim-plein in Istanboel en in andere plaatsen. De politie zette daarbij traangas en waterkanonnen in waarbij tenminste een dode te betreuren was en ruim 1500 gewonden. Duizenden jonge Turken riepen leuzen als ,, Wij zijn soldaten van AtatŁrkĒ. Erdogan wees met een beschuldigende vinger naar IsraŽl als zou die achter de rellen zitten.

 

Mustafa Kemal AtatŁrk was een Ottomaanse en later Turkse legerofficier, schrijver, politicus en grondlegger van de republiek Turkije, waarvan hij de eerste president was.

 

Veel Turken voelen dat ze in de gaten worden gehouden, afgeluisterd en bespioneerd. Een Turkse professor: ĎEr hangt een sfeer van angst waarin mensen bang zijn om publiekelijk, door de telefoon en zelfs achter gesloten deuren nog iets over de regering of de beweging van Gulen te zeggen. Je weet immers maar nooit of je woorden in de toekomst tegen je gebruikt zullen worden. Vier prominente parlementariŽrs van de Turkse nationalistische MH Partij werden gedwongen hun kandidatuur voor de verkiezingen in te trekken nadat er op een mysterieuze website filmpjes en geluidsopnamen werden gepubliceerd van hun betrokkenheid bij ongeoorloofde seksuele activiteiten. De regering Erdogan gebruikt de inlichtingendiensten om alle tegenstanders van het regime systematisch uit de weg te ruimen.

 

Turkije heeft een leger van 500.000 soldaten en is daarmee groter dan de legers van Frankrijk, Groot BrittanniŽ en Duitsland samen. Dit leger moet volgens de plannen van het moslimbewind van Erdogan twee keer zo groot worden, dus een miljoen soldaten gaan tellen. Uit een opiniepeiling blijkt dat 80% van de Turken achter dit plan staat. Erdogan laat er geen twijfel over bestaan dat hij van plan is een nieuw Ottomaans Rijk te willen stichten.

 

Wat bovendien zelden in de openbaarheid komt is dat Turkije het noordelijk deel van Cyprus, delen van GeorgiŽ en van ArmeniŽ bezet houdt waaronder de berg Ararat. In Europa heerst een politiek van wegkijken met betrekking tot dit soort zaken. Tijdens de OVSE conferentie in Dubrovnik in KroatiŽ van 7 t/m 10 oktober 2011 waarschuwde de Nederlandse parlementariŽr en Midden-Oosten deskundige Wim Kortenoeven in een rede voor de nieuwe agressieve politiek van de Turkse premier Erdogan in het Midden-Oosten. Kortenoeven beschreef de situatie, die is ontstaan door de Turkse politiek ten opzichte van Cyprus en IsraŽl en de crisis in de Arabische wereld, op een reŽle wijze  maar stuitte op een muur van verzet. Kortenoeven verklaarde later in een e-mail aan Missing Peace dat zijn eigen delegatiegenoten van het CDA (Corus en Ferrier) hem keihard waren afgevallen. Er werd zelfs een speciale verklaring tegen hem uitgesproken. De leden van de Nederlandse delegatie  applaudisseerden zelfs voor de Turkse delegatie toen die in een weerwoord Israel impliciet van oorlogsmisdaden beschuldigde. Het incident dat tot een groot artikel in The Jeruzalem Post leidde werd echter door de Nederlandse media geheel genegeerd.

Turkije heeft een slechte staat van dienst waar het de rechten van de mens betreft. De Turken staan bekend om hun eeuwenlange plundertochten waarbij zonder mededogen de opdrachten uit de Koran werden uitgevoerd om Ďongelovigení die niet wensten te buigen voor hun god Allah, uit te roeien. Sinds de fundamentalistische islamitische AKP partij van Erdogan aan de macht is, zijn de rechten van vrouwen uitgehold. De Turken hebben het de afgelopen jaren bepaald niet makkelijk gehad onder de almaar strenger wordende, vrijheidsbeperkende maatregelen van Erdogan. De vrouwen in Turkije hebben het al helemaal niet getroffen; het Turkse ministerie van Familie- en Gezinsbeleid concludeert na een onderzoek dat maar liefst 86% van de Turkse vrouwen het slachtoffer is of is geweest van fysieke en/of psychologische mishandeling door toedoen van hun partners of familie. De vooruitzichten voor hen zijn niet bepaald rooskleurig als bedacht wordt dat Erdogan in november 2014 zei dat vrouwen in de islam nu eenmaal niet gelijkwaardig kunnen worden behandeld. In 2015 overleefden 303 Turkse vrouwen het geweld van hun partner niet. De mannelijke daders krijgen doorgaans slechts lichte straffen.

Ook heeft het regiem brutale campagnes gelanceerd tegen haar vijanden in de media, waarbij TV-stations van de oppositie werden overgenomen en anti-islamitische uitgevers en journalisten gearresteerd en geÔntimideerd. De lidstaten van het door de Turken geleide OIC (Organisatie van de islamitische Conferentie) scoren praktisch allemaal slecht op het gebied van persvrijheid (religieuze) tolerantie en mensenrechten. Ook houden de OIC lidstaten er een eigen interpretatie van ďmensenrechtenĒop na, wat blijkt uit de controversiŽle op de Sharia gebaseerde CaÔro verklaring. Toch noemt Turkije de Europese burger racistisch en intolerant.

Erdogan blijkt een verborgen agenda te hebben, die een groep Turkse diplomaten recentelijk hebben gekarakteriseerd als Neo-Ottoman. Erdogan wil het oude Ottomaanse rijk weer herstellen. ,,Zelfs despoten, criminelen, bendeleden en piraten hebben een specifieke gevoeligheid en volgen bepaalde specifieke moralenĒ aldus Erdogan. Als burgemeester van Istanbul noemde hij zichzelf in 1994 de Ďimam van Istanbulí en een dienstknecht van de Sharia.íIn 1998 zat hij vier maanden in de gevangenis vanwege het voordragen van een extremistisch gedicht dat sprak van de verovering van alle niet-moslimlanden door de islam: ,,De moskeeŽn zijn onze kazernes, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de moslims onze soldatenÖĒ

Na maanden van steeds feller en haatdragender wordende Turkse anti-IsraŽl retoriek en dito maatregelen kondigde de voormalige IsraŽlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman een aantal harde maatregelen aan om Erdogan te 'straffen' voor zijn steeds oorlogszuchtiger wordende dreigementen. IsraŽl is van plan samen te gaan werken met de Armeense lobby in de VS en gaat mogelijk zelfs militaire hulp aanbieden aan de Koerdische verzetsbeweging PKK. IsraŽl heeft een reiswaarschuwing afgegeven voor alle IsraŽlische militaire veteranen om niet naar Turkije te gaan. Ook overstappen in Turkije wordt afgeraden. ,,We zullen een prijs van Erdogan eisen die hem zal laten zien dat het dwars zitten van IsraŽl niet loontĒ, verklaarde Lieberman. ,,Turkije kan ons maar beter met respect en normaal fatsoen behandelen.Ē

De ontwikkelingen rond Turkije lijken steeds meer een profetisch karakter te krijgen. Zo meldt de Bijbelse profeet EzechiŽl dat er een invasie zal plaatsvinden op de bergen van IsraŽl onder leiding van Gog uit het land van Magog (Rusland), en dat vele volkeren als een opkomend onweer met hem zullen optrekken. EzechiŽl noemt daarbij ook het huis van Togarma. (EzechiŽl 38:39). Diverse exegeten zien in Togarma Turkije. Togarma is in de Bijbel een nazaat van Jafeth, een van de drie zonen van Noach, die in de kustlanden is terechtgekomen. Hoewel EzechiŽl spreekt van een land ver in het noorden, heeft volgens de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus Togarma betrekking op FrygiŽ en dit land bevond zich binnen de grenzen van het huidige Turkije. Diverse Bijbeldeskundigen hebben het lange tijd voor onmogelijk gehouden dat de Turken deel zouden kunnen uitmaken van de vele koningen in Gogís coalitie, maar dat begint steeds meer realiteit te worden.Men moet niet vergeten dat Turkije een islamitisch land is en de islam is nu eenmaal een vijand van IsraŽl. De invasie van Gog en zijn krijgsbenden laat de tomeloze haat van de duivel zien tegen de Joodse staat en de God van IsraŽl. Maar daar op de bergen van IsraŽl zal de Bijbelse God hoogstpersoonlijk ingrijpen en met Gog en zijn bondgenoten in het gericht treden. Dan zal God Zijn heilige naam bekendmaken.

Uit de documenten van de klokkenluiders website Wikileaks blijkt dat Turkije een antiwesterse extremistische moslimstaat is geworden. Volgens de Arabische krant Al-Hayat bewijzen de geheime officiŽle documenten dat de Turkse autoriteiten toestemming gaven voor de smokkel van wapens en geld naar de terroristen van Al Qaeda in Irak en worden de Turken ervan beschuldigd zowel direct als indirect betrokken zijn geweest bij terreuraanslagen in Irak waaronder het opblazen van een brug. Erdogan, stikte bijna van woede over de publicaties omdat uit de 250.000 documenten die Wikileaks op 30 november 2010 op internet heeft gezet, hij ervan wordt beschuldigd maar liefst zeven geheime bankrekeningen in Zwitserland te hebben. Daarnaast wordt hij neergezet als een godsdienstige machtswellusteling en iemand die Ďniets van de wereld begrijptí en een volledig gebrek heeft aan analytische vermogens.

Een coup die geen coup was maar door Erdogan zelf georkestreerd.

Erdogan beschuldigt de Turkse liberale islamitische geleerde Fethullah GŁlen ervan achter de vermeende staatsgreep te zitten, maar GŁlen werpt tegen dat hij altijd tegenstander is geweest van geweld voor politieke doeleinden. GŁlen op zijn beurt beschuldigt Erdogan van machtswellust. Bovendien zou de president dubbelspel spelen en zelf achter de mislukte coup zitten. De macht heeft hem vergiftigd en de coup is een middel om zich van zijn tegenstanders te ontdoen, aldus GŁlen. Erdogan was ooit een politieke bondgenoot van GŁlen en diens sociaal-religieuze beweging. Maar de twee leiders werden bittere tegenstanders. Erdogan meent al jaren dat GŁlen de macht wil grijpen en dat zijn GŁlen-beweging de rol van zijn eigen partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK) wil overnemen.

De hele coup was door Erdogan en trawanten voorbereid. De dictator is na de mislukte coup onmiddellijk begonnen met een zuivering van het Turkse leger en het politieapparaat. De lijsten van mensen die moesten worden opgepakt waren al van tevoren beschikbaar, wat erop duidelijk op duidt dat de coup was voorbereid. Hij heeft de Ďcoupí gebruikt om zich onmiddellijk van het overheidsapparaat en alle potentiŽle vijanden te ontdoen. Er zijn meer dan 50.000 mensen gearresteerd en ongeveer 110.000 anderen zijn ontslagen uit regeringsbanen vanwege beschuldiging banden met terreurgroepen of met de in de VS wonende geestelijke Fethullah GŁlen te hebben. Turkije beschuldigt hem van het orkestreren van de mislukte staatsgreep in juli 2016. Er is geen sprake meer van democratie maar eerder van een schurkenstaat.

Talloze officieren en soldaten, alsmede leden van de rechterlijke macht en het politieapparaat zijn ontslagen, opgepakt of geschorst. Ruim drie miljoen overheidsdienaren mochten van hem het land niet uit. Wie al in het buitenland zat, werd opgedragen terug te keren. Talloze journalisten zijn gearresteerd en in de gevangenis gegooid. De Turkse liberale islamitische geleerde Fethullah GŁlen betoogde in het Duitse blad Der Spiegel dat Erdogan door succes en macht is vergiftigd. ,,Omdat Erdogan zelf zo'n machtshonger heeft, denkt hij dat iedereen daaraan lijdt'', aldus GŁlen, die al sinds 1999 in de Amerikaanse staat Pennsylvania woont. ,,Erdogan is van arme komaf en nu woont hij in vier paleizen, succes en macht hebben hem vergiftigd en verwoesten hem'', aldus GŁlen.

Vermeende coupplegers die in opdracht van de Turkse president Recep Erdogan zijn opgepakt zitten als varkens in een stal. Verschillende buitenlandse media hebben schokkend fotomateriaal gepubliceerd van geboeide, halfnaakte soldaten die onder barre omstandigheden zijn vastgezet. Onder meer de Duitse krant Bild heeft een foto geplaatst van de gearresteerde soldaten, die onder mensonterende omstandigheden op elkaar zijn gestapeld in een gymzaal. Op Twitter circuleert een vergelijkbare foto van mannen, slechts gekleed in hun onderbroek, die zij aan zij in een soort schuur zitten, hun handen geboeid op hun rug. En zo zijn er nog meer beelden opgedoken waarin gearresteerden in onmenselijke toestanden hun straf afwachten.

CnoC3RSWcAAs-4cVastgebonden Ďcoupplegersí als slachtvee in de varkensstal

Erdogan laat aan alles blijken dat hij na de Ďcoupí steviger dan ooit in het zadel zit. Hij voelt zich gesteund door de man in de straat en gebruikt aan de lopende band harde taal aan het adres van zijn vermeende vijanden.

Steeds meer Turkse inwoners zijn van mening dat Erdogan compleet is losgeslagen. Hij laat tegenstanders oppakken, neemt kranten die niet gunstig over hem schrijven hardhandig over en bouwt links en rechts protserige paleizen alsof hij een sultan is. Daarnaast heeft hij gedreigd met het feitelijk opheffen van de onafhankelijke rechterlijke macht en wil de grondwet aanpassen. Corruptie in het land viert hoogtij en keer op keer wordt aangetoond dat de familie Erdogan daarin een hoofdrol speelt. Zo moest zoonlief Bilal ijlings ItaliŽ ontvluchten met een vals Saoedisch diplomatiek paspoort omdat de Italiaanse politie hem op de hielen zat in verband met een witwasschandaal. Volgens het Duitse blad Der Spiegel, karakteriseren Amerikaanse diplomaten Turkije als onbetrouwbaar. Erdogan zou zich omringen door een kring van bedriegers, beroepsverklikkers en parasieten. De Turkse leider eist verontschuldigingen uit Washington en zei zich te zullen beraden over juridische stappen tegen betrokkenen wegens smaad en laster. Ogenblikkelijk na de publicatie van de documenten werd IsraŽl er door de Turken van beschuldigd achter de door Wikileaks verspreidde documenten te zitten. Volgens een woordvoerder van Erdogan is het bekend maken van de honderdduizenden documenten het werk van IsraŽl om Turkije in een kwaad daglicht te stellen. In IsraŽl beschouwd men de beschuldiging van Erdogan als de zoveelste anti-Joodse verklaring.

Uit de Wikileaks documenten blijkt ook dat er binnen de heersende AK Partij van Erdogan de wijdverspreide opvatting heerst dat het de opdracht is van Turkije om Europa te islamiseren en om ĎAndalusiŽ te heroveren en de nederlaag bij Wenen in 1683 te wreken.íDe verspreiding van de islam in Europa is volgens de AKP het werkelijke hoofddoel van het beoogde Turkse lidmaatschap van de Europese Unie. Maar Erdogan zit inmiddels niet alleen op ramkoers met IsraŽl, maar ook met Griekenland. Wat is het nog geleden dat de moslimextremist Erdogan nog een graag geziene gast was in Europa. Ieder krijgt wat hem toekomt! Klik hier maar eens om te zien hoe Erdogan van een paard wordt geworpen en een flinke trap in zijnÖ.. krijgt. Had het paard een zesde zintuig of zou een engel dat in zijn oor hebben gefluisterd?

Op 15 mei 2015 bezigde Erdogan in een toespraak opnieuw oorlogszuchtige taal aan het adres van IsraŽl. Hij herinnerde de Turken aan het Ottomaanse Rijk dat hij in 2023 wil gaan herstellen, en vroeg het volk op hem te blijven stemmen, omdat hij van plan is om ĎJeruzalem binnen te vallení.Erdogan bespeeld voortdurend de emoties van de Turken. Hij werpt zich op als de nieuwe sultan en kalief van de hele moslimwereld. Hij heeft voor dat doel een paleis laten bouwen met een oppervlak van 300.000 vierkante meter en 1150 kamers. Maar dat is nog niet alles want de Ďsultaní laat daarnaast ook nog een privťresidentie voor zichzelf bouwen met liefst 250 kamers.

 

ĎSultaní Erdogan's speeltje met 1150 kamers.

Erdogan droomt van een islamitische verovering van Jeruzalem en vind dat de vlag van de islam weer in Jeruzalem moet wapperen. Zijn toespraken doen op huiveringwekkende wijze denken aan Adolf Hitler, die de Duitsers eveneens massaal wist te hypnotiseren met megalomane visioenen over een nieuw groot en machtig wereldrijk. Het Westen sluit de ogen met alle fatale gevolgen vandien. Op 29 december 2015 was Erdogan op bezoek in Mekka en ging hij door de Bab-Illah die letterlijk de Ďpoort naar Allahí wordt genoemd. Het is een gouden poort waardoor je in het binnenste van de zwarte Kašba in Mekka komt. De Kašba is het centrale heiligdom binnen de islam en het centrum van aanbidding voor meer dan 1,5 miljard moslims.

De gouden poort naar het binnenste van de Kašba.

Erdogan blijkt ook een meester in het manipuleren van de massa. Zo wist hij namelijk voor het oog van zoemende camaraís en fotografen, (waar kwamen die plotseling allemaal vandaan?) op eerste kerstdag (2015) in een zeldzaam theaterstuk een Ďzelfmoordpogingí te voorkomen van een man die van plan leek om van de Bosporusbrug in Istanboel te springen. Hij was er als een reddende engel nog net op tijd bij om dat te voorkomen. Erdogan stuurde zijn bodyguards naar de man toe om hem van zijn Ďzelfmoordpogingí af te houden. Deze leek er in eerste instantie door verrast, maar staakte zijn poging en liep vervolgens naar de auto van Erdogan. Diverse cameramensen filmden Ďde miraculeuze ontmoeting en redding en fotografen flitsten om het hele theater voor eeuwig vast te leggen.í

Ook David Lloyd George (1863-1945) was net als William Gladstone niet bepaald een fan van de Turken want hij zei daarover het volgende citaat: ďDe Turken zijn een menselijke kanker, een sluipende helse pijn in het vlees van de landen die zij slecht besturen, elke vezel van leven verrottend . . .Ē, aldus David Lloyd George.

 

Screenshot_7Volgens de Jordaanse koning Abdullah stuurt de Turkse president Erdogan doelbewust terroristen naar Europa. Wat de Turkse dictator aan het doen is is Europa overspoelen met vluchtelingen om als zodanig Europa te islamitiseren en te doen instorten. ĎHet feit dat er terroristen naar Europa worden gestuurd is onderdeel van de Turkse politiek. Hoewel Turkije daar steeds weer voor berispt wordt, doen ze gewoon wat ze willen,í zei Abdullah tegen enkele bekende Amerikaanse senatoren, waaronder John McCain en Harry Reid. Het feit dat deze onthulling afkomstig is van de hoofdredacteur van Middle East Eye, dat serieuze en professionele journalistieke normen hanteert, maakt het des te geloofwaardiger. Volgens de Jordaanse koning bestaat er geen enkele twijfel dat Turkije ISIS helpt door gestolen ruwe olie te transporteren en te verkopen. Ook hierom zijn de Turken een strategisch probleem in de regio. ĎTurkije wil in SyriŽ een religieuze (islamitische) oplossing vinden, terwijl wij in het zuiden naar gematigde groepen zoeken. JordaniŽ zoekt een oplossing waarbij de religieuze optie niet wordt toegelaten.íErdogan steunt volgens hem niet alleen in SyriŽ, maar ook in LibiŽ en SomaliŽ diverse islamitische terreurgroepen. Ook drong hij erop aan om zo snel mogelijk contact te zoeken met de presidenten van Kosovo en AlbaniŽ, voordat Erdogan ook deze landen tot een islamitische terreurbasis omtovert.

Op een evenement voor plaatselijke journalisten in Ankara zei de dictator dat als Europa zijn houding tegenover Turkije niet wijzigt, geen enkele Europeaan meer veilig over straat zou kunnen lopen. ďWij, als Turkije, roepen Europa op om de mensenrechten en de democratie te respecterenĒ en dat terwijl juist hij dat de mensenrechten in zijn eigen land met voeten treed en er totaal geen sprake meer is van enige democratie. Eerder noemde hij Europa al racistisch, fascistisch en wreed. Hij is druk bezig om zichzelf en zijn partij van absolute macht te voorzien. De rechtsstaat is onder Erdogan volledig inactief geworden. Gevangenen worden gemarteld, er zijn showprocessen en willekeur is de norm geworden. Vrede en onderhandelingen met Koerden behoren tot het verleden. Hij voert oorlog tegen de eigen bevolking die hem niet pruimen. Hij voert oorlog tegen de media, tegen de eigen Koerden, en wil dat Bashar al-Assad in SyriŽ verdwijnt. Daarnaast is de Turkse despoot bezig met een oorlog tegen om Europa. Daarbij heeft in Nederland de steun van de hielenlikkers van de Turkse politieke partij Denk. Erdogan beschuldigd niet alleen Nederland van nazipraktijken maar ook Angela Merkel moet het ontgelden: ĎJij doet aan nazi-methoden! Bij wie? Bij mijn Turkse broers en zussen in Duitsland, bij mijn broers en zussen ministers, bij mijn broers en zussen afgevaardigden die daarheen reizen.í De Turkse houding is een grove schending van de diplomatieke regels tussen bondgenoten. Deze despoot aan de grenzen van Europa kan een grote dreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Europa worden. Hij heeft inmiddels al een vijfde colonne in Europa.

Er is nooit enige sprake geweest van democratie onder het bewind van de islamitische extremist Erdogan. Zijn enige doel is het vestigen van een islam-fascistische eenmansdictatuur naar het voorbeeld van de Ďprofeetí Mohammed en dat niet alleen in Turkije. Al in 2010 beschouwde hij Turkije als ďwereldmachtĒ, die zou bepalen wat er in de wereld gebeurde. Tijdens een congres op 27 februari 2010 in Istanbul, waar ongeveer 2000 Turkse politici en functionarissen uit het buitenland waren uitgenodigd, stond hij op het podium voor een wereldkaart waarop niet alleen Turkije, maar ook het aangrenzende Europa en het Midden-Oosten rood was ingekleurd. In zijn toespraak riep hij de Turken van alle landen ertoe op zich te verenigen en de Europese cultuur met de Turkse te ĒinjecterenĒ. Dat betekent Europa te ďTurkiserenĒ. Hierbij zou Duitsland het eerste land zijn dat daardoor geÔslamiseerd zou worden. Erdogan heeft heel duidelijk grootheidswaanzinnige wereldmachtfantasieŽn en wil vermoedelijk zoiets worden als een Ottomaanse sultan, die naar het voorbeeld van het Ottomaanse Rijk andere landen beheerst. Van de minstens 3 miljoen Turken in Duitsland wil hij bij zijn veroveringsplannen zijn 5e colonne maken.ďDe koran is onze grondwet. De profeet onze leider. De Jihad onze weg. De dood voor Allah onze nobelste wens.ĒOok laat hij met regelmaat zien waar zijn voorkeur naar uit gaat door bijvoorbeeld steeds weer het ďR4biaĒ teken van de Moslimbroeders te laten zien.

 

Screenshot_21Koning Abdullah waarschuwde Europa al in 2013 dat Erdogan door middel van verovering van het Midden Oosten met militaire (terreur)middelen, en daarna Europa door stapsgewijze islamisering- nastreeft. ĎErdogan heeft ooit gezegd dat de democratie voor hem een busritje is, en dat zodra hij op zijn bestemming is, weer uitstapt,í is een bekend geworden uitspraak van de koning uit dat jaar. De IsraŽlische Midden Oosten expert en auteur Avi Lipkin waarschuwt al jaren voor het opkomende gevaar van het islamitische Turkije. In een interview met het Amerikaanse The Manning Report wees Lipkin er in 2011 op dat de Turken de verdrijving uit Europa en Jeruzalem in de periode 1912-1914 nooit hebben kunnen verkroppen, en de geschiedenis willen terugdraaien.

Om zijn streven naar alleen heerschappij in Turkije kracht bij te zetten heeft Erdogan de zittende premier Ahmet Davutoğlu aan de kant gezet, en Binali Yildirim als de nieuwe premier van Turkije geÔnstalleerd. Tussen Erdogan en Davutoglu boterde het al een tijdje niet meer. Davutoglu was fel tegen de plannen van Erdogan om de grondwet te wijzigen en zo de president vrijwel alle macht over het land te geven. Door hem aan de kant te schuiven staat Erdogan niets meer in de weg om alle macht naar zich toe te trekken waardoor de staatsgreep van Erdogan nu volledig is afgerond. Van Yildirim is bekend dat hij niets anders is dan een trekpop van Erdogan. "Wij zijn er altijd trots op geweest dat we Recep Tayyip Erdogans kameraad zijn en dat we hetzelfde lot en dezelfde passie delen. Meneer de president, uw passie is onze passie, uw zaak is onze zaak en uw weg is onze weg" aldus Yildirim.

Erdogan kijkt toe hoe zijn bodyguards demonstranten in elkaar trappen in Washington

Op 17 mei 2017 was Erdogan op bezoek in Washington voor een gesprek met Donald Trump. Na dit gesprek werd hij bij de Turkse ambassade door demonstranten verwelkomd met protestleuzen. Dat beviel de dictator kennelijk niet want op deze video is te zien hoe leden van zijn veiligheidsteam een groep demonstranten in elkaar schopt. Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu dreven de bodyguards het protest uiteen omdat 'de politie niet luisterde naar Turkse oproepen om in te grijpen'. Op Twitter zijn video's geplaatst waarin te zien is hoe beveiligers in zwarte pakken demonstranten slaan en trappen terwijl ze op de grond liggen. Vermaningen van Amerikaanse agenten, die de boel proberen te sussen, slaan ze in de wind. Negen mensen raakten gewond bij de vechtpartij. De burgemeester van Washington reageerde ontzet op het geweld waarmee Erdogans bodyguards de demonstratie uiteen sloegen: 'Wat we hebben gezien, een gewelddadige aanval op een vreedzame demonstratie, is een schoffering van de waarden van DC en onze rechten als Amerikanen.'

Terug naar: Inhoud