De Russische beer brult weer

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt: oktober 2000) (Laatste bewerking: (11 november 2014)

DaniŽl 7-4 En zie, een ander dier, het tweede, geleek op een beer; het richtte zich op de ene zijde op, en drie ribben waren in zijn muil tussen zijn tanden; en men sprak tegen hem aldus: sta op, eet veel vlees.

Na de regeerperiode van Dmitri Medvedev staat Vladimir Vladimirovitsj Poetin opnieuw aan het roer in Rusland. Na twee termijnen achter elkaar als president werd Poetin op 8 mei 2008 premier van Rusland onder president Dimitri Medvedev. Hoewel de president volgens het Russische systeem officieel boven de premier staat staat, vervulde Poetin in de praktijk nog altijd de rol van werkelijke Russische leider. Sinds 7 mei 2012 is Poetin weer president met Dimitri Medvedev als premier.Zowel Poetin als Medvedev zijn praktiserend lid van de Russisch-orthodoxe kerk. Deze kerk verkondigd de diepgewortelde vervangingstheologie dat de kerk in de plaats van IsraŽl is gekomen.

De in 1952 Leningrad (later St.Petersburg) geboren Vladimir Vladimirovich Poetin.

Poetin wordt door zijn politieke tegenstanders als dictator gezien, vanwege zijn onderdrukking van de persvrijheid en zijn harde optreden tegen betogingen en opstanden tegen het regeringsbeleid. Ook wordt hij bekritiseerd vanwege de grote corruptie die onder zijn bewind is ontstaan, en de grote armoede waarin veel Russen leven. Bij veel Russen is hij echter populair omdat hij stabiliteit, economische welvaart en zelfrespect heeft gebracht, na de chaotische jaren van Boris Jeltsin.

Zijn ster schoot na het verdwijnen van de Jeltsin-kliek, als een komeet omhoog. In september 1999 bleek zijn populariteit na een opinieonderzoek slechts 2% te bedragen. Nauwelijks een paar maanden later werd hij tot president van Rusland gekozen. Omhooggeschoten van hoofd van de geheime politie naar de hoogste functie in Rusland. Om de chaos die de Ďclandemocratieí van Boris Jeltsin had achtergelaten weer onder controle te krijgen wist hij met de sluwheid van een slang in korte tijd allerlei maatregelen en wetten door het parlement te jagen. Poetins belofte de bestuurlijke orde in Rusland te herstellen is door hem met voortvarendheid opgepakt. De macht die de regiogouverneurs van Jeltsin hadden gekregen, zijn volledig door hem aan banden gelegd en net als in het vroegere communistische en tsaristische tijdperk weer geheel door Moskou overgenomen.

De maatregelen die hij heeft genomen hebben hem de vrijheid gegeven om de staatsmacht nog verder te concentreren. Inmiddels reikt de lange arm van Moskou weer tot in alle uithoeken van het land. De oude dictatoriale tijden herleven in snel tempo. Toen Poetin eenmaal president was voerde hij ook het oude Stalinistische volkslied weer in, dat na de instorting van de Sovjet Unie was verboden. Op 12 februari 2004 noemde Poetin de ondergang van de Sovjet Unie 'een nationale tragedie van enorme omvang'. Amper 3,5 jaar later voorspelde hij zelfs een 'nieuwe Koude Oorlog tegen het Westen.í Poetin heeft er blijk van gegeven net als zijn illustere voorgangers Lenin en Stalin, geen belangstelling te hebben voor de rechten van de mens. Lenin nam het gebruik van terreur om het volk onder de knoet te houden, zelfs op in het wetboek van strafrecht. Hij schreef: ,,terreur is een manier om mensen te overtuigen.Ē Het dodental onder zijn regime van 1917-1921 wordt op 10 miljoen mensen geschat. De schattingen van het aantal doden onder het bewind van Stalin belopen rond de 40 miljoen. Burgeroorlog, geplande uitroeiing en genocide, kunstmatig veroorzaakte hongersnoden, dood in strafkampen, alles was geoorloofd.

Zowel de vrije nieuwsgaring alsde elektronische media zijn zo goed als geheel onder staatstoezicht gesteld. De contouren van een politiestaat zijn duidelijk zichtbaar. De Britse krant The Independent gaf begin 2007 de namen van twintig Russische journalisten, die om het leven zijn gebracht. Er vind nooit een onderzoek plaats naar de dood van deze journalisten, dat is op zich al verdacht. Alle macht en invloed is weer helemaal geconcentreerd in Moskou. Daarnaast wordt de Russische samenleving in een snel tempo gemilitariseerd; het militaire budget groeit en de nationalistisch en anti-westerse propaganda neemt hand over hand toe.

In werkelijkheid is de Koude Oorlog nooit echt over geweest en het communisme is al evenmin dood. De geheime diensten zijn gereorganiseerd en opereren onder andere namen. De naam en het gezicht zijnveranderd, maar verder is alles bij hetzelfde gebleven. De voormalige KGB is machtiger dan voorheen. Tijdens de Koude Oorlog was de KGB een staat binnen een staat, maar onder Poetin is de tot FSB omgedoopte KGB de staat zťlf geworden. Drie jaar na Poetins aantreden waren de federale en lokale overheden in Rusland vrijwel geheel in handen van 6000 KGB agenten. Bijna de helft van alle andere topfuncties in de overheid werden in 2002 bezet door voormalige KGB officieren.'

De hoogste Oostblokofficial die ooit naar het Westen overliep was luitenant-generaal Ion Mihai Pacepa, onder de beruchte dictator Nicolae Ceaucescu leider van de Roemeense inlichtingendienst. In zijn boek 'Desinformatie', dat hij samen schreef met historicus en professor Ronald Rychlak, onthult hij tot in de details hoe de Sovjets enorme successen boekten met het verspreiden van valse informatie in het Westen. Pacepa legt uit dat de Sovjet Unie zich in tegenstelling tot andere landen niet hoofdzakelijk toelegde op het bespioneren van de vijand, maar op het verspreiden van leugens en desinformatie door bijvoorbeeld te infiltreren in de politiek en invloedrijke organisaties en instellingen.Deze tactiek wordt tot op de dag van vandaag onverminderd voortgezet.Uit Pacepa's boek blijkt dat de Sovjets doelbewust de Westerse media en maatschappij tegen het Christendom hebben opgezet, de radicale islam, jihad en terrorisme hebben ondersteund en aangemoedigd, en met succes Marxistische denkbeelden hebben weten over te brengen in Washington, Brussel en veel NAVO-landen. De Russische desinformatiecampagne slaagde omdat de aan de buitenkant 'onafhankelijke' Westerse pers doelbewust gecreŽerde leugens accepteerde en aan het publiek als de waarheid presenteerde. Door de aanhoudende infiltratie werden de Westerse media stap voor stap overgenomen door 'links' en 'progressief', waardoor onze samenleving en cultuur steeds kwetsbaarder werden voor door de Sovjets bedachte ondermijnende ideeŽn, principes en doelstellingen. Zijn eerste boek, 'Red Horizons', werd een internationale bestseller.

Pacepa voorzag Amerika van een schat aan informatie over de werkwijze van de Sovjets. Hij zegt ook dat Barack Hussein Obama een ware meester is in het toepassen van deze misleidende tactieken. De voormalige leider van de Roemeense spionagedienst schrijft tevens hoe de Sovjet-desinformatie tactieken anno 2013 nog steeds massaal worden toegepast, niet alleen door het Kremlin maar ook en zelfs met name door Obama. Het belangrijkste doel is de transformatie van het vrije Westen in een Marxistisch-socialistisch systeem. Een groot aantal bekende en gezaghebbende personen, waaronder voormalig CIA-chef James Woolsey, auteur David Horrowitz, journalist Arnaud de Borchgrave, Sovjetdissident Yuri Yarim-Agaev en de achterkleindochter van Sovjetleider Chroetsjov, bevestigen dit in de nieuwe, 2 uur durende documentaire 'Disinformation: The Secret Strategy to Destroy the West.'

Er opereren meer Russische spionnen in het westen tot vlakbij de top van de regeringen in ondermeer Engeland en Frankrijk, dan gedurende de Koude Oorlog!Kinderen geloven in Sinterklaas, maar de wereldleiders blijken in sprookjes te geloven. De Russische overloper Viktor Suvorov noemt de westerlingen die geloven dat de Koude Oorlog over is, Ďidiotení. Er bestaat geen ďDemocratisch RuslandĒ en Poetin was al evenmineen vriend van het westen. Geholpen door olie en gas, stromen de miljarden dollars de schatkist binnen, een ontwikkeling die menigeen de nodige zorgen baart.

Volgens een recent rapport van de Russische Geheime Dienst (FSB) stuurt het Westen onder leiding van de Verenigde Staten en de NAVO, aan op wereldwijde oorlog. Tijdens de Internationale Veiligheidsconferentie in Munchen in 2007, waarschuwde Vladimir Poetin de Westelijke leiders al, dat de wereldwijde Amerikaanse bemoeizucht en agressieve expansie, de wereld dichterbij de Derde Wereldoorlog heeft gebracht dan ooit tevoren. Deze oorlog zal mogelijk de meest verwoestende in de menselijke geschiedenis zijn en leiden tot de inzet van kernwapens. Tijdens deze door 35.000 agenten bewaakte veiligheidsconferentie beschuldigde Poetin de voormalige Bush- administratie ervan de wereld haar wil te willen opleggen. Ook zei hij dat Washington zijn grenzen op bijna elk terrein heeft overschreden en sprak van een ďextreem gevaarlijke situatieĒ waarin niemand meer veilig is. Poetin ,,De ťťnpolige wereld van de VS heeft oorlog, verwoesting en onveiligheid gebrachtĒ aldus Poetin. Volgens hem voedt de Amerikaanse politiek een wapenrace waarin steeds meer landen nucleaire wapens willen bemachtigen.

Tijdens een toespraak van Poetin op een bijeenkomst van de ďInternationale Discussieclub ValdaiĒ n de badplaats Sotsji aan de Russische Zwarte Zee, op 9 oktober 2014, uitte hij heftige kritiek op de buitenlandse politiek van Washington. Washingtonīs politiek maakt van de wereld een slechte plek aldus Poetin. Hij beschuldigde de VS ervan de globale stabiliteit te ondermijnen door te proberen aan andere landen hun wil op te leggen. Daarbij noemde hij de westerse sancties tegen Rusland nog steeds een grote fout.De ďzogenaamde overwinningsmachten van de Koude OorlogĒ willen de wereld exclusief voor zichzelf opnieuw tekenen.Ē De doelbewuste destabilisering van landen en regioīs om politiek aangenamere regimes te installeren, is een spel dat Washington graag speelt.

Screenshot_16Poetin beschuldigd VS ervan de globale stabiliteit te ondermijnen

In zijn toespraak schetste hij ook het verschil dat de Russische politiek onderscheidt van de Amerikaanse: ďRusland wil alleen maar dat er met zijn belangen rekening wordt gehouden en dat ze gerespecteerd wordenÖ Rusland eist voor zichzelf geen speciale exclusieve plaats in de wereld op. Dat wil ik heel graag benadrukken. Wij respecteren de belangen van anderen en willen dat ook onze belangen gerespecteerd worden.Ē Daarbij verwees hij naar de Eurazische Economische Unie, de BRICS-landen en de Samenwerkingsorganisatie van Sjanghai (SOZ), die geen smeden voor nieuwe aambeelden zouden zijn. ďOp onze agenda staat de bevordering van de betrekkingen tussen landen, niet echter hun splitsing.Ē

De voormalige Russische president Michail Gorbatjov, thans Nieuwe Wereld Orde psychopaat, is ook van mening dat er een nieuwewereldoorlog dreigt. Hij vindt dat er een socialistische (wereld)overheid moet komen die net als destijds in de voormalige USSR alles bepaalt en aanstuurt. De muur is omver gehaald omdat Gorbatsjov naar een totalitaire EUSSR, Rusland inclusief de Europese Unie wil. Het voormalige (socialistische/communistische) in Rusland moet als voorbeeld voor de hele wereld dienen.  Gorbatsjov citeerde daarbij letterlijk uit het plan van Lenin: 'Uit chaos ontstaan nieuwe vormen van leven. Uit KGB archieven bleek jaren geleden al dat de val van de muur vanuit Moskou werd aangestuurd, waardoor de door het Westen in de wind geslagen waarschuwingen van de eerder genoemde Sovjet overlopers dat 'perestrojka' een grote misleiding was, alleen maar bevestigd werden.

 

Michail Gorbatsjov

 

Volgens militaire deskundigen in Rusland heeft Washington een veroveringsplan ontwikkeld wat inhoud dat Amerika streeft naar wereldwijde alleenheerschappij en indien nodig dit met agressieoorlogen te willen realiseren. Door dit beleid zijn volgens Moskou de legers van de NAVO, nog nooit zo dicht bij een grootschalige oorlog tegen Rusland en China geweest. De drones (onbemande militaire vliegtuigen) van de Verenigde Statenvoeren aanvallen uit in Jemen, SomaliŽ, Oeganda, Afghanistan en Pakistan.Inmiddels heeft ďThe Prince of WarĒ Barack Hoessein Obama deze vliegtuigen ook naar Turkije gestuurd om de Turken te helpen in hun strijd tegen de Koerden. Deze man van Ďvredeí brengt verwoesting, dood en vernietiging, onder het mom van daarmee de vrede te dienen. Pakistan heeft Washington herhaalde malen verzocht onmiddellijk te stoppen met de bombardementen op hun grondgebied waarbij al honderden burgers om het leven gekomen zijn, maar Obama luistert niet. Pakistan spreekt van een inmenging in haar interne aangelegenheden en heeft 20.000 Chinese troepen toegestaan zich in het Pakistaanse deel van Kasjmir te vestigen om indien er sprake mocht zijn van een eventuele agressie van de VS, het Pakistaanse leger bij te staan.

In het rapport van de Russische Inlichtingendienst FSB, staan details dat de Verenigde Staten en de NAVO, plannen aan het ontwikkelen zijn voor een oorlog over alle continenten.De plannen van de Verenigde Staten dateren volgens de Russische Geheime Dienst uit 1998.Volgens dit plan: ,,Mag geen enkele mogendheid nog zo sterk worden dat ze de Amerikaanse overheersing in gevaar kan brengen. Daarbij kennen de Verenigde Staten zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met "vijandige bedoelingen" zoals SyriŽ en Iran. Een mogendheid wordt als vijandig beschouwd zodra ze zich niet onvoorwaardelijk onderwerpt aan de dictaten van Washington. Amerika zal niet wachten tot landen een Ďechte dreigingí vormen, het zal met een preventieve oorlog, elke mogelijke rivaliteit in de kiem smoren.Ē

Half september 2011 hebben Russische politici in de Doema een discussie gevoerd over de aanwezigheid van NAVO troepen in voormalige Sovjet Republieken. Dat is al langere tijd een doorn in het oog van Moskou. Het advies van de Russische volksvertegenwoordigers was dat Rusland haar aanwezigheid in met name de zuidelijke republieken moet uitbreiden. Vooral de aanwezigheid van de Verenigde Staten in Kazakstan, Turkmenistan, KirgiziŽ en Afghanistan is voor de Russen een kwestie van grote zorg. De roze revolutie haalde GeorgiŽ uit de Russische invloedsfeer net als de oranje revolutie in de OekraÔne. In een taalgebruik die doet denken aan de Koude Oorlog kondigde Poetin een herbewapening aan en bracht een nieuw IJzeren Gordijn tersprake, alsmede een onzichtbare Berlijnse Muur, maar dan ten oosten van Duitsland.

De (voormalige) Russische generaal Leonid Ivashov, vicepresident van de Academie voor Geopolitieke Zaken, heeft in een interview met de Pravda gezegd dat Rusland 'constant de Verenigde Staten moet bedreigen met tactische kernwapens. Zo moeten ze worden afgeschrikt - met de loop van het pistool op hen gericht.' De ex-generaal zei bang te zijn dat Amerika 'China of Rusland zal aanvallen met kruisraketten, waarvan ťťn derde met kernkoppen zal zijn uitgerust.' Hij wees in dit verband op vier Amerikaanse Ohio-klasse onderzeeŽrs wier 24 (x4) intercontinentale ballistische raketten worden vervangen door (ieder) 158 kruisraketten. 'Deze strategische raketten hebben een bereik van minstens 5000 kilometer, vliegen tweemaal de geluidssnelheid en kunnen niet door Rusland of China of enig ander land worden vernietigd,' aldus Ivashov, die er daarom voor pleit dat Rusland voortdurend tactische kernwapens op Amerika gericht houdt. Ivashov acht het noodzakelijk dat de Russische leiders de wereld anders vormgeven dan het huidige Anglo-Amerikaanse model, zodat een 'rampzalig scenario voor onze planeet' kan worden voorkomen. Een belangrijk tegenwicht tegen het Westen zal de Shanghai Cooperation Council zijn, waarin landen zoals Rusland, China en later ook India, Iran, Pakistan, Afghanistan en MongoliŽ zich moeten verenigen in een nieuwe 'continentale unie'.

De Chinese generaal-majoor Zhu Chenghu, hoofd van de Chinese Nationale Defensie Universiteit, zal volgens een woordvoerder van het Pentagon meedoen met een uitwisselingsprogramma. Zhu baarde in 2005 opzien toen hij tegen journalisten van de Financial Times en Wall Street Journal zei dat China kernwapens tegen Amerika zal gebruiken als er een militair conflict met Taiwan uitbreekt. 'De Amerikanen zullen erop moeten rekenen dat honderden steden door ons worden vernietigd, en wij zullen ons voorbereiden op de vernietiging van al onze steden ten oosten van Xian (centraal China).'

Volgens de Russische Gen. Nikolai Makarov chef van de Generale StafĎkunnen locale en regionale omstandigheden leiden tot conflicten die tot een wereldwijde oorlog kunnen escaleren waarbijhet gebruik van nucleaire wapens niet uitgesloten moet worden.Volgens Makarov loopt Rusland het risico meegesleept te worden in conflicten. Zo wijst hij op de expansiedrift van de Navo richting oosten waardoor de kans op een confrontatie scherp is toegenomen. De nationale doctrine zegt dat wanneer Rusland, of een van haar bondgenoten, met nucleaire wapens aangevallen mocht worden en haar bestaan in gevaar mocht komen,Rusland op dezelfde manier zal terugslaan. Al in 1997 verklaarde Rusland in het Nationale Veiligheid Concept dat de duizenden kernwapens van het land Ďgebruikt zullen worden als het bestaan van de Russische Federatie bedreigd wordtí door een andere kernmacht of superieure militaire macht. In 2000 verlaagde Putin in zijn militaire doctrine de drempel opnieuw door te stellen dat Rusland ook bij een grootschalige conventionele aanval of dreiging kan reageren met kernwapens. Dat hield in dat Rusland ook als eerste zou kunnen aanvallen.Kort voordat hij zijn derde ambtstermijn begon, verklaarde Putin in een groot aantal toespraken dat Rusland nooit zijn strategische kernwapens zal opgeven, maar deze juist zal versterken.

Het eerder genoemde rapport van de Russische Geheime Dienst (FSB) kwam enkele dagen voor Poetins ontmoeting met de Chinese leider Jintao op 12 oktober 2011 om de vriendschap tussen beide landen nog eens te benadrukken.

 

Hu Jintao-Vladimir Poetin

Volgens Jintao komt de informatie in dit rapportovereen met de bevindingen van Chinese Geheime Dienst dat de Verenigde Staten en de NAVO zich aan het voorbereiden zijn voor een wereldwijd gewapend conflict.

De regeringsleiders van beide landen hebben in bedekte termen gewaarschuwd, dat zij atoomwapens zullen gebruiken tegen de Verenigde Staten wanneer zij vinden dat hun belangen in gevaar komen. Volgens Russische woordvoerders zal Moskou al haar technische capaciteiten gebruiken als de Verenigde Staten haar daar toe dwingt en zal Rusland een groter aantal atoomkoppen op hun projectielenzetten indien dat nodig mocht blijken.Het huidige Russische leger is sowieso al niet zwakker dan dat van de voormalige Sovjet Unie, en in sommige gevallen zelfs sterker. De Russen hebben hun nucleaire bunkers alleen maar versterkt. Zij zeggen klaar te zijn een kernoorlog te overleven.

Dat de samenwerking tussen beide grootmachten steeds intenser wordt mag ook blijken uitde gasovereenkomst tussen beide landen. Men noemt hetďde gasovereenkomst van de eeuwĒ. Langzaam maar zeker maken beide landen zich steeds verder los van de bemoeizucht van Washington en de dollar door hun eigen valuta te gaan gebruiken om met elkaar te handelen. Deze deal kan daarom ernstige gevolgen hebben voor de dollar. Deze deal is niet zomaar gesloten want er is een onderhandelingsperiode van maar liefst tien jaar aan vooraf gegaan. Rusland is de grootste gasexporteur ter wereld en binnen een paar jaar zal China de grootste economie zijn. Een perfecte combinatie tussen de grootste energieleverancier en dito consument. China heeft met deze overeenkomst duidelijk gemaakt niet meer te zullen investeren in Amerikaanse staatsschulden (obligaties) en doen dat nu voornamelijk niet meer in valuta, maar grondstoffen en edelmetalen. Zo hebben ze intussen enorme voorraden olie en goud aangelegd. Het lijkt erop dat China ruwe tijden verwacht en dat ze zoveel mogelijk olie in voorraad willen hebben. Diverse ontwikkelingen maken duidelijk dat de kloof tussen het Oosten en het Westen steeds groter wordt. Voor Poetin is het niet meer dan logisch dat hij na de sancties vanuit het Westen i.v.m. de crisis in de OekraÔne, al zijn aandacht op China heeft gericht.

Een ander ambitieuze doel van het Kremlin is om Europa los te weken van de Verenigde Staten. Rusland ziet de NAVO als overbodig en groot obstakel om de Russische invloed uit te breiden. De Russische ambassadeurs in het buitenland hebben van Medvedev te horen gekregen dat zij krachtiger voor de Russische belangen moeten opkomen, en in hun kontakten de nodige druk mogen uitoefenen door er bij eventuele bilaterale conflicten op te wijzen dat Rusland een kernmacht is. Mede daarom is Rusland fel tegen het mogelijke NAVO-lidmaatschap van de OekraÔne en GeorgiŽ en heeft gedreigd tot het uiterste te gaan dit te voorkomen.

Rusland heeft de ambitie de machtigste natie van de wereld te worden. De energievoorraden van het land spelen daarbij een belangrijke rol. Rusland is bijvoorbeeld vast besloten haar claim op de Noordpool, vanwege de enorme olie en gasvoorraden, zeker te stellen, desnoods met militair geweld.

Medvedev deed begin september 2009 een oproep de hegemonie van ťťn enkel land te beŽindigen, daarmee op de Verenigde Staten doelend. ,,Onbekwaamheid, en soms enkel het gebrek aan bereidheid van een regering om een probleem op te lossen, veroorzaakt schade. En niet enkel in het eigen landĒ, aldus de Russische leider. ,,De onbezonnen financiŽle politiek van de regering van ťťn land is de oorzaak geweest van een wereldwijde economische crisisĒ, voegde hij er bij wijze van voorbeeld aan toe. Hij verwees daarbij duidelijk naar de VS en riep de wereld daarom op pragmatisch te zijn om te ontsnappen aan utopische projecten voor wereldwijde dominantie.

De Russische ambassadeurs in het buitenland kregen van Medvedev te horendat zij krachtiger voor de Russische belangen diendenop te komen, en in hun kontakten de nodige druk uit te oefenen door er bij eventuele bilaterale conflicten op te wijzen dat Rusland een kernmacht is.

Ruslandís voormalige president en huidige premier Dmitri Medvedev

Met retoriek die sterk aan de Koude Oorlog doet denken heeft de generale staf van de Russische strijdkrachten gedreigd met in het uiterste geval een preventieve aanval op het in ontwikkeling zijnde NAVO raketschild in Oost Europa. Mocht de veiligheidssituatie in de ogen van Moskou escaleren dan zullen er 'nieuwe aanvalswapens in het zuiden en noordwesten van Rusland worden gestationeerd, om delen van het raketafweersysteem te bestrijden.' Deze Russische (her)bewapening omvat tevens de stationering van Iskander raketten in de enclave Kaliningrad aan de Oostzee. 'Met deze mogelijke variant kan de raketschild-infrastructuur in Europa worden vernietigd,' verklaarde Nikolai Makarow, de stafchef van de Russische strijdkrachten, op de internationale raketschildconferentie in Moskou. 'Gezien het destabiliserende karakter van het raketafweersysteem... wordt een onbestrafte (Westerse) aanval mogelijk gemaakt. Daarom bereiden we ons in het geval van een escalatie voor op het inzetten van bestaande wapens,' voegde generaal Makarow er aan toe.

Volgens Aleksandr Dugin die bekend staat alsĎPutins Brainí is de Verenigde Staten Ďhet rijk van de Antichristí. Rusland kan in Dugins ogen dan ook maar ťťn ding doen: ĎHet Amerikaanse Imperium vernietigení. Feit is dat de Verenigde Staten onder de soenitische moslim Barack Hussein Obama in ieder geval volop bezig is de wereld klaar te maken voor de komst van de antichrist. Rusland heeft zijn grondgebied Ďheiligí verklaard, en stuurd overduidelijk aan op een Ďonvermijdelijkeí militaire confrontatie met het Westen.

Steeds meer bekende conservatieve Amerikaanse presentatoren, bloggers, auteurs en analisten spreken de vrees uit dat Rusland mogelijk een nucleaire verrassingsaanval op de Verenigde Staten zal uitvoeren. Daarbij baseren zij zich onder andere op overgelopen (ex) Sovjet dissidenten die het Westen al jaren waarschuwen dat het Kremlin de Koude Oorlog nooit heeft opgegeven en nog altijd van plan is om Amerika te vernietigen en Europa te onderwerpen. De Russische premier en voormalige president Dmitri Medvedev dreigde in mei 2012 tijdens persconferentie rond het International Legal Forum in St. Petersburg indirect met een kernoorlog als 'bepaalde landen de soevereiniteit van Rusland in gevaar brengen door buiten de VN om militaire operaties tegen andere landen te beginnen of hen buiten internationale instellingen om sancties op te leggen.'

Hoewel hij het om diplomatieke redenen niet letterlijk noemde bedoelde hij overduidelijk maar ťťn land: de Verenigde Staten.Sovjet overlopers waaronder Anatoly Golitsyn, een hooggeplaatste KGBír, onder meer bekend van het boek 'The Perestroika Deception', waarschuwen al jaren -zowel vůůr als na de zogenaamde val van het communisme- dat de Russische geheime dienst KGB en het Kremlin een langetermijnplan hebben om de Verenigde Staten stapsgewijs te destabiliseren en zo zwak te maken, dat het uiteindelijk vrijwel weerloos zal zijn tegen een gecombineerde Russische-Chinese militaire aanval.Volgens Golitsyn zal Rusland op zeker moment samen met China plotseling de Verenigde Staten aanvallen, Rusland via Alaska en China vanuit het Zuiden. Na het uitschakelen van Amerika zal het militair zwakke Europa geen partij meer zijn voor het Rode Leger.

The Mc Alvany Intelligence Advisor, bericht dat de Russen intensief bezig zijn met modernisering en uitbreiding van hun wapenarsenaal waaronder de ontwikkeling van en nieuwe serie nucleaire wapens, effectiever en doeltreffender dan alle voorgaande versies. Zo heeft Moskou nieuwe Topol-M raketten in gebruik genomen die staan opgesteld op een legerbasis in de regio Saratov, ten zuiden van Moskou.

Rusland toont een nieuwe serieintercontinentale raketten uit de Topol-M klasse tijdens militaire parade in het Kremlin in 2008

De Topol is in staat om elk antiraketsysteem op aarde te doorbreken, waaronder de National Missile Defense van de VS. Tijdens bijeenkomsten zoals de top van de G20 op 3 november 2011 in Cannes, zijn de wereldleiders naar buiten toe eensgezind, maar in de praktijk is er duidelijk sprake van een gevaarlijke internationale crisis op meerdere fronten. Toen Poetin het Russische leger de opdracht gaf de staat van paraatheid in te voeren, sprak hij van ďPrepare for HarmŠgedonď (Bereid u voor op ArmŠgedon). Straaljagers, raketten en onderzeeŽrs rollen als nooit tevoren van de lopende band. Volgens de Russen hebben deze kernraketten een bereik van tienduizend kilometer en worden ze als ĎongeŽvenaard en absoluut het meest geavanceerde nucleaire wapen van dit moment beschouwdí.Ze kunnen niet alleen vanuit siloís, maar ook vanaf mobiele installaties worden gelanceerd. Een paar jaar eerder werden ook al tien van dergelijke projectielen in gebruik genomen.

Rusland bouwt aan een heel stel aanvalsonderzeeboten met atoomwapens, in de "Severodyinsk-klasse". Daarnaast beschikt Moskou al over zes onderzeeŽrs waartoe ook de op 12 augustus 2000 vergane Koersk behoorde waarbij 118 marinemannen verdronken. Deze onderzeeŽrs hebben een lengte van maar liefst 166 meter en beschikken ieder over een arsenaal van 24 kernraketten die iedere plaats op aarde kunnen treffen waarna de totale destructie van dat gebied volgt. De onderzeeŽrs bezitten een 7cm dikke titaniumlegering en kosten 1 miljard dollar per stuk. Een van de hoofdtaken is om in geval van een oorlog, o.a. met behulp van speciale torpedo,s Amerikaanse vliegdekschepen uit te schakelen. Voor het Amerikaanse Congres heeft admiraal Jeremy Boorda kort voor zijn dood gewaarschuwd dat Moskou nu grotere, bijna geluidloze onderzeeboten heeft dan welke Westerse mogendheid ook. De inlichtingendienst van de Amerikaanse luchtmacht heeft een rapport naar het Congres gestuurd met de mededeling, dat Rusland de grootste hoeveelheid op het land gestationeerde geleide projectielen klaar houd voor gebruik.Ook beschikken ze over een nieuwe granaat die door een geweer kan worden afgeschoten en sterk genoeg is om een gebouw met drie verdiepingen te verwoesten. Daarnaast heeft Rusland een nieuwe vacuŁmbom ontwikkeld, een artilleriewapen met de vuurkracht van een tactische atoomkop.

Volgens Poetin heeft zijn land een raketverdedigingssysteem dat ieder aanval kan neutraliseren. In een taalgebruik die doet denken aan de Koude Oorlog zei Poetin: ,,Rusland heeft een raketsysteem getest dat niemand voor lange tijd zal hebben. Wij hebben de (voormalige) Franse president Jacques Chirac tijdens zijn bezoek aan Rusland, de werking ervan laten zien. Hij weet waarover wij praten.Ē (*) De Moskouse krant Zavtra berichtte begin juli 2008 dat Rusland ,,speciale, krachtige elektromagnetische pulsgenerators heeft ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden in nieuwe types radarsystemen en de basis kunnen vormen van elektromagnetische wapens die de elektronischesystemen van de vijand onklaar kunnen maken.Ē Het Amerikaanse leger is er ondertussen van overtuigd dat de Russen reeds de beschikking hebben over Ďkinetische wapensí en Ďgerichte energiewapensí. De Amerikaanse Republikeinse politicus Richard Bruce (Dick) Cheney die van 2001 tot 2009 de 46e Amerikaanse vicepresident was onder George W. Bush, waarschuwt voor een aanval met een EMP bom op Amerika (elektromagnetische puls). Een aanval met een EMP bom kan catastrofale gevolgen hebben voor de Verenigde Staten en het land voor tientallen jaren lam leggen.

Rusland testte eind oktober 2014, twee keer een Topol-M ballistische kernraket. Het Duitse blad Spiegel bericht dat het gaat om voorbereidingen voor een preventieve kernaanval om in ťťn klap de kernwapens van de VS en de NAVO uit te schakelen. Volgens Deense defensie officials hebben met raketten bewapende Russische vliegtuigen in juni 2014 een aanval op Denemarken gesimuleerd. Volgens de NAVO is er sinds het einde van de Koude Oorlog zelden zoveel Russisch Ďwapengekletterí geweest. De Amerikaanse luchtmachtgeneraal (buiten dienst) David Deptula verklaarde tegen de Daily Beast dat het Ďzeker mogelijk isí dat Rusland zich voorbereidt op de Derde Wereldoorlog. ĎHet is niet vergezocht dat Putin binnen de komende 2 jaar een agressievere actie in Oost Europa onderneemt en een nucleaire dreiging gebruikt om een reactie van de NAVO af te schrikken.í

In een door het Westen genegeerde toespraak liet Poetin weten dat wat hem betreft Ďhet speelkwartier voorbijí is voor de Westerse elite. ĎIedereen die zal proberen Rusland van de wereld te isoleren, zal storm oogsten,í waarschuwde hij. Poetin onderstreepte dat de Verenigde Staten, de belangrijkste architecten van de ĎNieuwe Wereld Ordeí, verantwoordelijk zijn voor de huidige chaos en onzekerheid in de wereld. Rusland heeft geen interesse in de opbouw van een eigen Ďwereldrijkí zoals Amerika dat doet, en wil niet als Ďredder van de wereldí optreden, noch andere landen dwingen het Russische voorbeeld te volgen.

Inmiddels is de Russische marine weer in de Middellandse zee teruggekeerd. Rusland heeft van SyriŽ toestemming gekregen permanent gebruik te maken van de haven van Latakia. Volgens de Russische Admiraal Vladimir Masorin is de marinebasis bedoeld om de Russische belangen in de regio te beschermen. IsraŽlische bronnen melden dat het voor een deel om schepen gaat die uitgerust zijn met spionageapparatuur om onder meer de IsraŽlische wapensystemen te bespioneren.

Na de gas crisis tussen Moskou en OekraÔne en Wit Rusland, is Europa zich pijnlijk bewust geworden van zijn Russische afhankelijkheid op energiegebied. Poetin ontkende weliswaar dat Rusland zijn energievoorraad inzet als politiek drukmiddel, maar de ervaring heeft inmiddels al wat anders laten zien. Van alle gas dat de EU-lidstaten importeren, komt al 43 procent uit Rusland met Gazprom als leverancier. Binnen de EU, maar ook in de Verenigde Staten, wordt de machtspositie van Gazprom als een steeds groter gevaar gezien. Poetin noemde Gazprom een ,,machtig wapen om invloed te krijgen in de rest van de wereldĒ. De gasreserves in Rusland zijn goed voor minstens tachtig jaar gebruik. Geholpen door olie en gas, stromen de miljarden dollars de schatkist binnen, een ontwikkeling die menigeen de nodige zorgen baart. De Russische media tonen de laatste tijd trots de eigen militaire prestaties. Zo werd er uitgebreid stilgestaan bij de test van een intercontinentale raket op Dinsdag 29 mei 2007 die in staat is ieder toekomstig raketschild te doorbreken.

De maatregelen die Poetin in zijn vorige periode als president heeft genomen hebben hem de vrijheid gegeven om de staatsmacht nog verder te concentreren. Sindsdien reikt de lange arm van Moskou weer tot in alle uithoeken van het land. De oude dictatoriale tijden herleven in snel tempo. Poetin heeft er blijk van gegeven net als zijn illustere voorgangers Lenin en Stalin, geen belangstelling te hebben voor de rechten van de mens.

 

De geschiedenis heeft geleerd dat Rusland een van de meest antisemitische landen van de wereld is. Ook het vermoorden van joden was een regelmatig terugkerende bezigheid. Zo werden in 1918 in Jalta 900 Joden door antisemieten in zee verdronken. In datzelfde jaar werden in Sebastopol alle Joodse leiders vermoord en een jaar later kwamen tienduizenden Russische Joden in een serie pogroms om het leven. Het zwaartepunt lag echter met maar liefst 685 pogroms in de OekraÔne. De Sovjets besloten daar het Russische zionisne te vernietigen. Bovendien werden alle religieuze Joodse instellingen in de USSR opgeheven en hun bezittingen ( inclusief onroerend goed, zoals synagoges) in beslag genomen.

 

De vroegere Russische leider Jozef Stalin stond al bekend als een jodenvervolger en na een onderzoek blijkt dat tegenwoordig bijna de helft van de Russische bevolking er antisemitische denkbeelden op na houdt.Eind maart 2005 verscheen een anti-Joodse petitie in Moskou van ruim 5000 bekende Russen en leden van de Russische Orthodoxe kerk. Zij stuurden de openbare aanklager in Moskou een petitie waarin zij vragen om een verbod op Joodse organisaties. In de petitie wordt beweerd dat het Jodendom een ďfanatieke en racistische religieĒ is en dat Joden niet-Joden haten. Daarnaast ,,kan worden gesteld dat de hele democratische wereld van vandaag zich onder de monetaire en politieke controle van het internationale Jodendom bevindtĒ aldus de petitietekst. Onder de ondertekenaars zijn ook oud-generaals, kunstenaars etc. De petitie kwam twee maanden nadat twintig leden van de Russische Doema (parlement) de hoofdofficier van Justitie hadden gevraagd een onderzoek in te stellen naar ďhet feitĒ dat Joden etnische haat zaaien en antisemitisme uitlokken.

Jozef Stalin (oorspronkelijke naam: Iosif Vissarionovitsj Dzjoegasjfili)

In de Russische stad Novosibirsk heeft men ouders aangeraden hun kinderen te beschermen tegen Ďbloeddorstigeí Joden. Met de lasterverhalen over Joden die het bloed van christenen gebruiken voor de Pesachviering, werd ooit het antisemitisme in Europa aangewakkerd. ĎRussische ouders opgelet!í Luidt de tekst op de pamfletten. ,,Bescherm je kinderen als de Joden Pesach vieren. Deze vreselijke mensen stelen jonge kinderen, tappen hun bloed af en gebruiken dat voor het bereiden van hun matzes, waarna ze de kinderlijkjes in de vuilnisbak gooien.Ē In de stad Novosibirsk, in het oosten van Rusland, wonen ongeveer 13.000 Joden. Van december 2007 tot februari 2008 werden 37 mensen vermoord als direct gevolg van de anti-joodse haatcampagnes en raakten 114 mensen gewond.

De macht van de veiligheidsdiensten onder Poetin hebben in belangrijke mate bijgedragen tot antisemitisme in Rusland. Poetin is populair geworden door zijn harde optreden tegen de in brede kring gehate-veelal Joodse-captains of industry. Er komen steeds meer verhalen dat er een toenemende agressie is waar te nemen tegen de Joodse bevolking van Rusland ,maar dat ook anderen het moetenontgelden. Volgens Mensenrechtenorganisaties vinden er aan de lopende band racistische moorden plaats en waarnemers spreken over een ware golf van xenofobie in het land.ĒLang leve RuslandĒ riep een skinhead in het voorjaar van 2006 op een boemeltreintje naar Moskou. En hij stak de 19 jarige Armeense jongen, Arhur Sardarjan, die toevallig in zijn coupť tegenover hem zat, met een mes morsdood. Twee vrienden van de dader keken lachend toe.ĒVolgens Jelena Rossochina van het Moskouse openbaar ministerie, werd ĒDe jongen zonder enige reden vermoordĒ en dat gebeurt volgens haar steeds vaker. Op 12 mei 2007 werd een jonge Russische jood bij de ingang van zijn huis in St.Petersburg dood gestoken. Men gaat ervan uit dat het om antisemitische motieven gaat.Leden van de Joodse gemeenschap in St.Petersburg zeggen dat er steeds meer van dit soort moorden plaatsvinden.

De daders zijn in veel gevallen kaalgeschoren blanke jonge Russische mannen, skinheads, die openlijk nationalistische en nazistische boodschappen uitdragen. De Ďskinheadbeweging telt naar schatting tussen de 50.000 en de 100.000 aanhangers. Volgens de mensenrechtenorganisaties neemt het Russische openbare ministerie, weinig of geen actie tegen openlijk racistische en antisemitische uitingen. Reden is dat nogal wat politieagenten sympathie hebben voor de daders. Dit beperkt zich niet tot de politie want uit een opinieonderzoek blijkt dat 53 procent van de Russische bevolking de stelling ďRusland voor de RussenĒonderschrijft. Maar liefst 28 procent is voorstander van de stichting van speciale nederzettingen voor de joodse bevolking. Volgens een twintigtal parlementariŽrs propageert het jodendom al 2000 jaar vreemdelingenhaat en zou het de wedergeboorte van de Russische staat tegenhouden.

Het komt steeds vaker voor dat Joden zonder aanwijsbare reden op straat in elkaar worden geslagen. Veel Joden voelen dat de sfeer sterk is veranderd onder Poetins bewind.De oud KGB-kolonel Konstatin Predbrazjenksi schreef n.a.v. de vijandelijkheden tussen IsraŽl en de het PLO-bewind in Ramallah:,,de Joden zijn onze vijanden en dePalestijnen onze vrienden.Ē Het feit dat Rusland vriendschapsverdragen heeft gesloten met terroristenlanden als SyriŽ en Iran , maakt duidelijk dat dit land een anti-IsraŽl politiek voert. Tijdens de oorlogen tussen IsraŽl en de Arabische wereld, koos Rusland consequent de zijde van de Arabieren. Het duidelijkst was dat zichtbaar tijdens de Yom-Kippoeroorlog van 1973 toen Russische militairen al in de vliegtuigen zaten om SyriŽ te hulp te komen. Inmiddels heeft Rusland de tijdens de Koude oorlog gebouwde marinebasis in SyriŽ weer in gebruik genomen. Het Syrisch regiem heeft deze basis ter beschikking gesteld in ruil voor een grote hoeveelheiddoor Iran betaalde wapens. Volgens IsraŽl zullen de Russen deze basis gebruiken om IsraŽl te bespioneren.

Rusland is al jaren bezig IsraŽls vijanden van grote aantallen wapens te voorzien en heeft daarnaast de verplichting op zich genomen militaire bijstand te verlenen bij een eventueel volgend gewapend treffen tussen SyriŽ en IsraŽl. Ruslands anti-IsraŽlische politieke lijn dateert al sinds de vroege jaren 1950, 1960 en 1970 toen het miljarden dollars pompte in de levering van oorlogsmateriaal aan Nassersí Egypte, en de omringende Arabische staten Libanon, SyriŽ, JordaniŽ en andere terreurstaten zoals LibiŽ letterlijk begroef onder tanks, raketten, MIG-bommenwerpers en gevechtsvliegtuigen en duizenden Russische adviseurs naar het gebied zond om de Arabieren bij te staan in de strijd tegen IsraŽl.

Op 25 juni 2012 was Poetin op bezoek in IsraŽl en bezocht hij de Klaagmuur in Jeruzalem en dat bezoek werd hem door de Arabieren niet in dank afgenomen.Staande bij de Klaagmuur zei hij namelijk: ,,Hier zien we hoe het Joodse verleden in de stenen van Jeruzalem gekerfd staanĒ. Poetin erkende hiermee het Joods verleden van Jeruzalem. Zijn opmerking wekte vanzelfsprekend de woede op van de plaatselijke Arabische leiders die krachtig ontkennen dat de Tempelberg de plaats is waar de Joodse tempels stonden en dat Jeruzalem gedurende eeuwen de zetel van de Hebreeuwse monarchie was, lang voordat Mohammed werd geboren. Poetin was in 2005 voor het laatst in IsraŽl.

Poetin bij de Klaagmuur

Het westen zal op zijn hoede moeten zijn want Rusland vindt dat het al te lang door het westen is gekleineerd. Poetin heeft er ruimschoots blijk van gegeven vermaningen en waarschuwingen van Westerse regeringsleiders naast zich neer te leggen. De drempel voor het gebruik van kernwapens is verlaagd omdat er volgens Poetin sprake zou zijn van een toenemende militaire dreiging. Tot dusver was kernwapen gebruik alleen voorzien voor gevallen waarin het bestaan van de natie werd bedreigd. Volgens de nieuwe uitgangspunten voor de veiligheid kan Rusland nu naar de kernwapens grijpen om gewapende agressie af te slaan. Het blad de "Intelligence Digest" meldde enige tijd geleden dat Rusland opnieuw ontwaakt en een voor het westen gevaarlijke weg is ingeslagen.

In juli 2001 hebben de Russen met de Chinezen een nieuw strategisch partnerschap gesloten.Dit omhelst ook militaire samenwerking ingeval er agressie dreigt tegen een van hen.Zo zal elke vorm van verdediging van Taiwan door de Verenigde Staten als zodanig worden aangemerkt. Het verdrag zegt dat Taiwan een volledig deel van China is.Beide kernmachten hebben zich een tegenstander getoond van de Amerikaanse plannen voor een raketschild in de ruimte. De gesprekken op hoog niveau tussen China en Rusland geven aanleiding tot grote ongerustheid onder de Westerse experts. In de Verenigde Naties is het al goed te merken dat de Russen en de Chinezen elkaar de bal toespelen, en het steeds vaker roerend eens zijn. Russen en Chinezen hebben al diverse gezamenlijke legeroefeningen achter de rug. Het doel van de samenwerking is eventuele machtsuitbreiding van de westelijke allianties naar het oosten, doeltreffend te kunnen beantwoorden.

De regeringsleiders van Rusland en China hebben in bedekte termen gewaarschuwd, dat zij atoomwapens zullen gebruiken tegen de Verenigde Staten wanneer zij vinden dat hun belangen in gevaar komen. Volgens Russische woordvoerders zal Moskou al haar technische capaciteiten gebruiken als de USA haar daar toe dwingt en zal Rusland een groter aantal atoomkoppen op hun projectielenzetten indien dat nodig mocht blijken. Volgens de Russen kunnen zij elke afvuur-installatie van de Amerikanen bereiken. Washington geeft toe, dat Rusland slechts 15% van haar wapens (ICBM,s) nodig heeft om ongeveer 75% van de projectielen in de USA uit te schakelen. De Russen hebben sterkere opslagplaatsen en ook mobiele lanceerinstallaties waardoor ze moeilijker te treffen zijn. Ook is bekend geworden dat Rusland een "Super Steatlh-bommenwerper" heeft ontwikkeld. Amerikaanse spionagesatellieten hebben ontdekt dat de Russen ís werelds grootste ondergrondse militaire stad aan het bouwen zijn in de Yamantau-bergen in de Oeral. Volgens de Federatie van Amerikaanse Geleerden strekt dit complex zich uit over 650 vierkante km. Het huisvest 60.000 personen en bevat voldoende voedsel en water om de gehele ondergrondse bevolking maandenlang in leven te houden. Het is een ondoordringbare vesting die bestand is tegen een directe kernaanval. Dit Yamantau-complex is slechts ťťn van 200 ondergrondse kernterreinen waarvan de meeste de laatste jaren drastisch uitgebreid zijn.

De in Moskou wonende Russische onderzoeksjournalist en historicus Marina Kalashnikova heeft zware kritiek op zogenaamde Westerse 'experts' die beweren dat een militair conflict met Rusland niet langer denkbaar is, omdat de Russische elite te veel met het Westen verweven zou zijn. 'Het Westen wil maar niet uit haar droom van wishful thinking wakker worden,' aldus Kalashnikova. 'Ik wil mensen niet bang maken, maar de situatie is zeer gevaarlijk. Rusland bereidt zich namelijk voor op een kernoorlog met de VS en het Westen.' De bekende Amerikaanse conservatieve columnist J.R.Nyquist is het roerend met Marina Kalashnikova eens. 'Het Westen verkeert in een droom en zal daar de gevolgen van ondervinden,' schreef hij in een al wat oudere column van 17 juli 2009.Het Kremlin heeft openlijke bewondering voor Stalin; officieren van de (voormalige) KGB (waaronder Vladimir Poetin) hebben niet voor niets een geraffineerd soort dictatorschap in Rusland gevestigd. Het recente spoor van bloed en straling (verwijzend naar critici -waaronder veel journalisten- die ťťn voor ťťn om het leven zijn gebracht) leidt naar het Kremlin en is een aanwijzing voor het grootste gevaar van onze tijd. De Westerse media negeren dit feit echter compleet. 'Niemand is gemakkelijker te kopen dan een Westerse journalist,' verduidelijkte een gepensioneerde KGB officier het ooit tegen Nyquist.

 

De militaire staf in Rusland is daarbij niet langer bang voor een reactie van het Westen. 'Zij en de KGB lachen ons uit,' aldus Nyquist, die konstateert dat het Westen reeds op een zijspoor is gezet. ,,Onze leiders hebben geen idee van de geraffineerdheid van de vijand. Ze zien en begrijpen niet wat er gaande is, en blijven werken met concepten die al lang geleden zijn opgesteld door Sovjet-agenten. We zijn verward en gedesoriŽnteerd, en geloven dat de vrede gekocht kan worden met de Westerse financiŽle macht.Ē Rusland is er volgens Kalashnikova in geslaagd om alle internationale afspraken ten aanzien van het beperken van de bewapening van zich af te schudden. Tot overmaat van ramp 'wil de huidige Amerikaanse president door middel van nieuwe afspraken nog meer macht uit handen geven, waardoor de VS kwetsbaar wordt voor een verrassingsaanval. Bedenk daarbij dat de Westerse superioriteit op het gebied van conventionele wapens de Russen niets zegt; zij huldigen namelijk het standpunt dat het land dat nucleaire overmacht heeft, over de wereld zal heersen. Daarom staan de Russische kernraketten klaar om gelanceerd te worden, terwijl die van Amerika verwaarloosd worden.'

 

Kalashnikova schrijft: ,,het is duidelijk dat het regime in het Kremlin geen enkele terughoudendheid kent en iedere misdaad zal plegen, elke regel zal overtreden en iedere grens zal overschrijden om hun feitelijk nu al onwettige macht te behouden.Ē Tegenstanders worden ogenblikkelijk uit de weg geruimd. De voormalige FSB (=opvolger van de KGB)-luitenant-kolonel Alexander Litvinenko verklaarde een paar jaar geleden dat Vladimir Poetin hoogst persoonlijk achter Al Qaeda zit, en werd vervolgens vergiftigd. Maar het Westen slaapt, en wil niet horen van het groeiende gevaar vanuit het Oosten, dat voortkomt uit het Kremlin en haar Chinese bondgenoten. Eerdere waarschuwingen van bekende Russische waarnemers zoals Viktor Suvorov en Validimir Bukovsky worden vrijwel totaal genegeerd. Ondertussen maken de Russische generaals zich op voor de komende oorlog. ,,Het NAVO-concept van afschrikking zegt hen helemaal nietsĒ, aldus de historicus. ,,In tegenstelling tot hun Westerse tegenhangers zijn zij niet bang voor grote militaire- en burgerverliezen. Dat was al zo in de tijd van Stalin. Grote aantallen doden hebben geen effect op de populariteit van de leiders in het Kremlin... De strategische balans heeft over het algemeen niet gewerkt. Het huidige Russische leger is niet zwakker dan dat van de Sovjet Unie, en in sommige gevallen zelfs sterker.Ē Kalashnikova kan het weten, want zij heeft persoonlijk interviews gehouden met Russische generaals, staatsmannen en inlichtingenofficials. De Russen hebben hun nucleaire bunkers daarom alleen maar versterkt. Zij zijn klaar om een kernoorlog te overleven.

,,Rusland heeft Amerika altijd al als de vijand gezienĒ,legde ze uit. ,,Alle voorbereidingen die Rusland maakt zijn militair en gericht op oorlog. De afgelopen dagen heb ik drie keer met een voormalige politicus, partijfunctionaris en briljant diplomaat gesproken, en hij bevestigde dat ze inderdaad een oorlog verwachten.'ĒOp 4 juli 2012 vierden de Amerikanen hun Onafhankelijksdag. En juist op die dag stuurden de Russen twee strategische nucleaire bommenwerpers richting Amerika. De twee bommenwerpers drongen het territoriale luchtruim van de westkust van Amerika binnen, bij CaliforniŽ. Ze werden onderschept door Amerikaanse jachtvliegtuigen. Het was al voor de tweede keer binnen twee weken dat Russische nucleaire bommenwerpers het luchtruim van Amerika binnendrongen. Eerder ging het om Alaska. Volgens een Russische militaire woordvoerder maken die acties deel uit van Ďsimulatie-aanvallen op de vijandí. Op 11 juni 2014 kreeg de westkust van de Verenigde Staten opnieuw bezoek van maar liefst vier strategische Russische bommenwerpers van het type Tu-95. Twee van de toestellen werden gespot in de buurt van Alaska en twee ruim 80 kilometer uit de kust van CaliforniŽ. Deze bommenwerpers kunnen kernwapens vervoeren, en vanaf grote afstand kruisraketten met kernkoppen afvuren. Begin september 2014 verschenen Bear-atoombommenwerpers plotseling boven de Canadese Labrador Zee. De bemanningen oefenden het afschieten van nucleaire kruisraketten op de Verenigde Staten. Ook bij Japan en bij de Amerikaanse basis op het eiland Guam worden steeds vaker Russische toestellen gesignaleerd. In maart onderschepten Nederlandse F-16ís twee Tu-95 Bears boven de Noordzee.

Russische nucleaire bommenwerper, bewapend met zes nucleaire kruisraketten.

Bij onaangekondigd opduiken van deze vliegtuigen is al diverse keren een luchtramp ternauwernood voorkomen. Dat blijkt uit analyse van veertig incidenten. Nadat de vliegtuigen opstijgen van hun basis in de Russische federatie worden alle transponders uitgezet, waardoor geen waarschuwingssignalen meer worden gegeven.

Ook Europa krijgt met regelmaat bezoek. Zo heeft de NAVO in de laatste week van oktober 2014 opvallend veel activiteit van Russische militaire vliegtuigen in het Europese luchtruim waargenomen. Bommenwerpers en straaljagers vlogen onder meer boven de Noordzee en de Baltische Zee. Dat heeft het bondgenootschap op 20 oktober bekendgemaakt.Het zou gaan om maar liefst acht Russische bommenwerpers en tankvliegtuigen boven de Noordzee. Twee Bear-bommenwerpers uit de Russische formatie vlogen door en werden later nog gespot door Britse en Portugese straaljagers boven de Noordzee en Atlantische Oceaan.Er waren zoals gebruikelijk geen vluchtplannen ingediend en de vliegtuigen gebruikten geen transponders en onderhielden geen radiocontact met de civiele luchtverkeersleiding.Boven de Baltische Zee werden op 29 oktober nog eens zeven Russische toestellen gezienen boven de Zwarte Zee vier. Op 28 oktober waren ook al zeven Russische gevechtsvliegtuigen gesignaleerd. De NAVO spreekt van ĄongebruikelijkĒ veel luchtactiviteit door de Russen. In 2014 heeft de NAVO al meer dan 100 keer Russische vliegtuigen gesignaleerd. Dat is ongeveer drie keer zo veel als in heel 2013.

Tijdens militaire oefeningen worden er met regelmaat gesimuleerde aanvallen op de USA gehouden met strategische bommenwerpers, met geleide projectielen vanaf duikboten, en vanaf het vaste land, met de titel ,,De USA vernietigen in minder dan een uur.Ē Russische nucleaire eenheden hebben in februari 2004 de grootste militaire oefening gehouden van de laatste 20 jaar. Op dinsdag 17 februari was een oefening volledig gericht op een nucleaire aanval op de Verenigde Saten. Poetin was persoonlijk aanwezig om zich te laten overtuigen van Ruslands militaire macht. De internationale media meldde groots het falen van een paar testlanceringen van ballistische raketten, maar deze mislukkingen hebben geen enkel effect op Ruslands nucleaire capaciteit. Op 18-11-2004 verklaarde Poetin in een tv-uitzending dat zijn land bezig is met de ontwikkeling van een nucleaire raket van een soort die niemand anders heeft en ook in de toekomst niet zal hebben. Volgens de Amerikanen gaat het om een soort Anti-Star-Wars wapen dat tot iedere verdedigingssysteem kan doordringen. Amerikaanse militaire deskundigen zijn van mening dat het wapen het Amerikaanse HAARP-raketafweersysteem, dat staat opgesteld in Alaska, volkomen nutteloos kan maken. Het wapen blijkt zo snel manouvreerbaar dat het ieder defensiesysteem zonder probleem kan binnendringen.

Rusland blijkt volkomen lak te hebben aan de gesloten verdragen met Amerika. Waar Amerika volgens de afspraken haar wapenarsenaal heeft verminderd daar doet Rusland precies het tegenovergestelde. Onder voormalig president Bill Clinton is het Amerikaanse leger voor 50% ontwapend en heeft hij de technische kennis over alle moderne wapens aan de Russen gegeven. Het land beschikt nog over zo,n grote voorraad "oude atoomwapens" dat ze daarmee alleen al de hele wereld kunnen vernietigen.

Atoom explosie New York

Het werd al in 1984 aangekondigd door Anatoly Golitsyn (gewezen KGB officier) in zijn boek ďNieuwe leugens voor oudeĒ. Hij voorspelde dat de militaire machine van de Russen nooit zou worden ontmanteld. Er hangt weer een waas van geheimzinnigheid in Rusland. Niemand weet precies wat er allemaal achter het voormalige "IJzeren Gordijn" gebeurt en wat er in de toekomst staat te gebeuren. De Russische spion, Stanislaf Loeneff, die in 2001 naar het Westen is overgelopen, heeft het Amerikaanse Congres gewaarschuwd, dat Rusland zich gereedmaakt voor een volledige kernaanval op de VS. Zij zullen gebruik maken van tal van wapenstelsels, die al lang in geheel Amerika verborgen zijn. En om er zeker van te zijn dat de aanval zal slagen, zullen Russische agenten de belangrijkste Amerikanen, zoals de president en de vice-president, enkele uren of zelfs minuten vůůr die aanval vermoorden. Bij de eerste aanval is hun doel de dichtbevolkte staat CaliforniŽ helemaal te verwoesten.

Ook onder de Russische bevolking is de anti-Amerika stemming sterk aan het toenemen, met name sinds de politieke omwentelingen in GeorgiŽ en OekraÔne, die openlijk door het Westen zijn gesteund. Er is duidelijk sprake van antiwesterse sentimenten.

Barack Obama krijgt middenvinger

Tijdens een nieuwsuitzending over een onderwerp m.b.t. de Asia Pacific Economic Cooperation op de Russische televisie op 24 november 2011, stak nieuwslezeres Tatyana Limanova haar middelvinger op net op het ogenblik dat ze de naam van Obama uitsprak. Zonder op te kijken ging ze daarna gewoon verder met haar berichtgeving, alsof er niets aan de hand was. Limanova werkt voor de Russische privťzender REN TV is een van de meest gerespecteerde tv-gezichten van Rusland en won als journaliste al tal van prijzen. REN TV heeft een bereik van ongeveer 120 miljoen Russen en wordt beschouwd als een van de meer liberale zenders in het land. REN TV is net zoals alle andere Russische TV zenders door de staat goedgekeurd. In Rusland betekent de opgestoken middenvinger exact hetzelfde als in de Verenigde Staten en in Nederland.

Ook hier nog te bekijken.

Tatyana Limanova is hierdoor haar baan kwijtgeraakt. De televisiezender REN TV noemde de beweging van Limanova "onaanvaardbaar"en niet passend bij het imago van de zender. Een lezing is dat zij het gebaar maakte richting de cameramensen van de omroep omdat zij kwaad was omdat ze een technische fout hadden gemaakt. In de veronderstelling dat de beelden niet meer live werden uitgezonden, zou ze haar middelvinger naar hen hebben opgestoken.Daar lijkt het echte helemaal niet op!

Mensen in topposities zinspelen er telkens op dat bepaalde krachten in het Westen erop uit zijn Rusland te verzwakken. Ook de mensen in de straat kijken na de val van het communisme, nog steeds wantrouwend naar het Westen. Een veel gehoorde opmerking is: ,,Wij worden van alle kanten door het Westen omsingeld.Ē

Er gaat nauwelijks een dag voorbij waarop niet de grote westerse massamedia het vuurtje aanwakkeren tegen Ruslands politiek en vooral tegen Poetin. De Duitstalige media eisen steeds openlijker de val van de Russische president om plaats te maken voor een VS- en EU-eigen regime, zoals reeds in de OekraÔne plaatsvond. Daarom wordt nu vanuit Europa de voormalige oligarch Michail Chodorkovski in stelling gebracht.Hoewel deze Chodorkovski op voorwaarde zich niet meer met politiek in te laten voortijdig uit gevangenschap werd vrijgelaten, brak hij deze belofte en richtte de pro-Europese oppositiebeweging ďOpen RuslandĒ op. Daarmee wil hij Poetin bij de volgende parlementsverkiezingen in 2016 uitdagen en een ďkoerswijzigingĒ in Rusland voltrekken. Critici zeggen dat Chodorkovski al in zijn jaren als chef van het olieconcern Yukos met Amerikaanse en Europese politici onder ťťn hoedje speelde om de bodemschatten en bronnen van Rusland onder controle van buitenlandse ondernemingen te brengen. De Verenigde Staten willen zelfs 10 miljard dollar uittrekken om Poetin ten val te brengen. Op dezelfde wijze trok de Amerikaanse regering eerder 5 miljard dollar uit voor regimeverandering in Kiev.

Sinds zijn vrijlating dient Chodorkovski nu successievelijk op een regimeverandering in Rusland te worden voorbereid. De westerse sancties tegen Rusland spelen hem daarbij in handen, omdat daardoor Poetins positie schijnbaar verzwakt werd.De nog onlangs georganiseerde vredesdemonstratie in de Russische hoofdstad Moskou was eveneens een hapklare brok voor westerse media. Als snel sprak men van ďduizenden mensenĒ die tegen Poetin en zijn OekraÔne-politiek demonstreerden. In werkelijkheid was het een demonstratie voor vrede en tegen oorlog, georganiseerd door de nationale oppositie en talrijke door het Westen gefinancierde NGOīs. Van de ďduizenden deelnemersĒ zag je meestal alleen maar close-ups, wat doet twijfelen aan het genoemde aantal deelnemers.

Het lijkt er op dat Rusland zich in snel tempo ontwikkelt tot het Bijbelse Magog. Ook in IsraŽl slaat men de ontwikkelingen in Rusland met grote zorg gade.Daarnaast maakt men zich ook zorgen over het grote percentage Russische immigranten die naar IsraŽl komen, waarvan 60 procent blijkt geen joden te zijn. De gebeurtenissen zoals die nu in Rusland te zien zijn maken de weg vrij voor Gods eindhandelingen met de volken. Het verloop van deze handelingen wordt ons uitvoerig uit de doeken gedaan door de Bijbelse profeten. Maar of de mens van deze wereld daar nog in gelooft is maar zeer de vraag. Tweeduizend jaar geleden maakte Jezus op de dag van Zijn opstanding ook al een opmerking in die richting.

Lucas 24:25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!

De Here Jezus verwachtte van de discipelen dat zij bekend zouden zijn met alles wat de profeten gesproken hadden. Het heeft de Here behaagt een groot deel van Zijn Woord te wijden aan de profetische uitspraken betreffende de toekomst. Helaas heeft het merendeel van de kerkleiders nagelaten de gelovigen in de profetieŽn te onderwijzen waardoor men nauwelijks iets weet over de grote gebeurtenissen die staan te gebeuren. Zij die de profetieŽn wel lezen hebben daardoor grote moeite deze op de juiste manier te verstaan.Verstaat gij wat gij leest vroeg Filippus aan de kamerling? Zijn antwoord was;

Handelingen 8:30 Hoe zou ik dit weten, als niet iemand mij de weg wijst?

Hoe dichter wij bij de terugkomst van de Here Jezus zijn, des te nadrukkelijker zullen de gebeurtenissen zich gaan ontwikkelen in de richting van de profetieŽn. De staat IsraŽl is sinds 1948 een feit en de leiders van deze wereld hebben de fundamenten al gelegd voor de aanstaande "Wereldregering". Over de huidige wereldgebeurtenissen ligt duidelijk de schaduw van de naderende eindcrisis voor alle volkeren. Zij groeperen zich en nemen de posities in zoals de Bijbel reeds eeuwen geleden heeft aangegeven. Wie de Russische leider is die onder de naam Gog de Noordelijke legers zal aanvoeren in hun aanval op IsraŽl, is de vraag. Feit is wel dat de huidige ontwikkelingen in Rusland het toneel gereed maken voor de opkomst van Gog. De naam wordt in de Apokalyps gebruikt om er de leider der goddelozen mee aan te duiden.

EzechiŽl 38:1-16 Het woord des Heren kwam tot mij; Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesech en Tubal: profeteer tegen hem, en zeg: zo zegt de Here Here: zie, ik zal u Gog, grootvorst van Mesech en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger. Ö..en gij zult optrekken tegen Mijn volk IsraŽl als een wolk die het land bedekt.

De meeste Bijbelonderzoekers zijn het er wel over eens dat met Magog, Rusland bedoeld wordt en dat Gog de toekomstig leider van dit land zal zijn. Volgens het geslachtsregister in Genesis 10 was Magog een kleinzoon van Noach.De afstammelingen van Magog hebben ten noorden van het Kaukasusgebergte in het huidige Rusland gewoond, en is het belangrijkste antieke volk waaruit de moderne Russen afgestamd zijn. Ros, of Rus, was een van de stammen die van Magog afgestammen. Zij hebben lang in de omgeving van de Wolga gewoond. Mesech en Tubal waren jongere broers van Magog (Genesis 10:2) en hebben ook in het gebied van het huidige Rusland gewoond. Mesech was de stichter van de Moski, en van dit naamwoord is ĎMoskouí afgeleid. Tubal is de stamvader van de Tibereni die langs de Zwarte Zee gewoond hebben.

 

Er is nauwelijks een profetisch onderwerp aan te wijzen waarover meer overeenstemming bestaat dan over deze profetie van EzechiŽl. Reeds honderd jaar geleden, schreven mensen met inzicht in de Bijbelse profetieŽn over de grote Noordelijke confederatie die onder leidingschap van Rusland een aanslag zou gaan plegen op het herstelde IsraŽl. Deze aanval werd door de Russen al in 1930 op een postzegel van 14 Kopek afgebeeld. Op de achtergrond is de voormalige Sovjet-Unie te zien en op de voorgrond een aantal paarden die op een pad galopperen dat rechtstreeks naar IsraŽl voert.Zie afbeelding, het immense Russische rijk in verhouding tot het piepkleine IsraŽl.

De oorlog van Gog tegen IsraŽl is een poging Gods gezag te ondermijnen. De herkomst van Gog is ook nog steeds een onderwerp van speculaties. Sommige Bijbeldeskundigen geloven dat hij geen gewoon mens is maar een boze geest, die de gedaante van een mens heeft aangenomen. EzechiŽl vertelt dat vele koningen deel zullen uitmaken van Gogs coalitie.Bijzonder in dit verband is dat Eritrea (deel van het land ďCushĒ) nauwe betrekkingen heeft aangeknoopt met LibiŽ en Soedan, beide landen eveneens onderdeel van Cush. Eritrea is van een op het Westen gericht land veranderd in een tegenstander en bondgenoot van Noord Afrikaanse moslimlanden en Iran. Rusland levert wapens aan zowel Eritrea als EthiopiŽ, overigens ook een deel van Cush.

EzechiŽl 38:5-6 Ö..ook Perzen, EthiopiŽrs en PuteeŽrs, allen met het schild en helm; Gomer en al zijn krijgsbenden; het huis van Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden-vele volken met u.

Het Bijbelse Togarma is Guareana, het huidige Turkse GŁrŁn, dat ligt aan de bron van de rivier de Eufraat in het Bijbelse GalatiŽ, waar de oud- Keltische natuurreligie zich had vermengd met de Griekse cultus. Volgens de geschiedschrijvers Herodotus en Flavius Josephus, en volgens Assyrische geschriften uit de achtste eeuw voor Christus, gaat het in deze Bijbelgedeelten over Oost-AnatoliŽ (Turkije). Het is belangrijk te beseffen dat de volkeren rondom Gog en Magog tegen IsraŽl optrekken om Ďte roven en buit binnen te halení (EzechiŽl 38: 12. Welk land, of landen met Gomer wordt bedoeld is niet duidelijk. In de Joodse traditie zou dit Duitsland zijn. Bij de PuteeŽrs gaat om de bewoners van de huidige landen Soedan, Algerije, TunesiŽ en LibiŽ. Put is een nakomeling van Cham, de zoon van Noach.

De legermacht van Gog zal groter zijn dan de wereld ooit heeft gezien. Miljoenen militairen, uitgerust met tienduizenden voertuigen en ander militair materiaal. Volgens de profeet EzechiŽl zal deze invasie plaatsvinden wanneer IsraŽl zich zowel nationaal als geestelijk, volkomen heeft hersteld. Het gaat hier dus om alle stammen. Bovendien zegt EzechiŽl dat het heiligdom des Heren (de tempel) in hun midden zal zijn. Daarom kan de aanval van Rusland niet plaats hebben vůůr of tijdens de Grote Verdrukking zoals sommigen menen,want in die dagen zal niet geheel IsraŽl, maar slechts een deel van hen naar het oude thuisland zijn teruggekeerd. Er zal zich niemand van hen meer onder de volken bevinden (EzechiŽl 39:28) Het lijkt er dus op dat de aanval van Gog op het volk en het land van IsraŽl zal geschieden nŠ de wederkomst van Jezus dus aan het begin van het duizend-jarig-rijk en de daarop volgende bekering en het volledige herstel van heel IsraŽl.

Sommigen zien de aanval van Gog pas plaatsvinden aan het eind van het "Duizendjarig Rijk". In het boek Openbaring 20:8 wordt inderdaad opnieuw melding gemaakt van Gog en Magog. Het gaat hier echter om legers die opkomen over de volledige breedte der aarde, terwijl Gog in EzechiŽl uit het noorden komt. De legers van deze Gog worden verslagen op de bergen van IsraŽl en daar ook begraven, terwijl het leger van Gog en Magog uit Openbaring, ogenblikkelijk wordt verteerd door vuur uit de hemel. Bij de eerste Gog wordt Satan niet direct genoemd, bij de laatste Gog is hij de drijvende kracht. Onmiddellijk na de opstand uit Openbaring is er sprake van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, terwijl in EzechiŽl het leven op aarde gewoon door gaat. Er wordt gesproken over een periode van zeven maanden waarin de doden op het slagveld worden opgeruimd en begraven.

De oorlog van Gog is een wonderlijke oorlog want EzechiŽl meldt niets over een militaire tegenstander, ook IsraŽl word niet genoemd. De binnentrekkende legers zullen door een rechtstreeks ingrijpen van God worden verslagen. In IsraŽl en onder de volken zal deze gebeurtenis gezien worden als een Godsgericht.

EzechiŽl 38:9-19-21-22 39:3-4 Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer, gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt. Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van IsraŽl teisteren. Dan zal Ik op al Mijn bergen het zwaard tegen hen oproepen, luidt het woord van de Here Here; het zwaar van de een zal tegen de ander zijn. Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed; stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel; zal Ik doen neer regenen op hem, op zijn krijgsbenden en op de vele volken die met hem zijn. Dan zal Ik de boog uit uw linkerhand slaan en de pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen van IsraŽl zult gij vallen, gij met al uw krijgsbenden en de volken die met u zijn.

EzechiŽl 39:21-22 Zo zal Ik Mijn heerlijkheid onder de volken brengen en zullen alle volken het gericht zien dat Ik voltrokken heb, en de hand die Ik op hen heb gelegd. (IsraŽl) . Het huis IsraŽls zal weten, dat Ik de Here hun God ben, van die dag af voortaan.

Het leger van Gog zal in IsraŽl in de val lopen en vernietigend verslagen worden. Ook Rusland zelf zal door zijn antisemitische houding en zijn opmars tegen IsraŽl, worden getroffen door een Godsgericht.

EzechiŽl 39:6 Ik zal vuur werpen in Magog en onder hen die in gerustheid de kustlanden bewonen.

Rusland zal de vloek van God voelen, die aangezegd is aan allen Zijn uitverkoren volk vervloeken. Rusland zal getroffen worden door een formidabele catastrofe van vuur veroorzaakt door "thermonucleaire reacties". Dit is waarschijnlijk het gevolg van een militair treffen waarbij kernwapens worden ingezet. EzechiŽl maakt duidelijk dat er na Gods ingrijpen, grote aantallen doden op het slagveld van IsraŽl achterblijven.

EzechiŽl 39:11 Te dien dage zal Ik aan Gog een plaats geven, waar zijn graf zal zijn in IsraŽl: het dal der doortrekkenden, ten oosten van de zee en dat zal de weg versperren aan wie erdoor wil trekken. Daar zal men Gog met heel zijn menigte begraven en men zal het noemen; het dal van Gogs menigte.

De genoemde zee is de Dode zee en ten oosten daarvan ligt nu nog JordaniŽ. Er zal dus een moment komen dat dit gebied aan IsraŽl zal behoren.

De huidige ontwikkelingen in de wereld tonen aan dat het Woord van God zich met spoed openbaart. Allen die hun vertrouwen hebben gesteld in de leiders van deze wereld komen straks zeer bedrogen uit. Het is opmerkelijk te zien hoe nauwkeurig de profetieŽn van EzechiŽl in het schema van de komende invasie van Gog en zijn bondgenoten passen.†† Vandaag bestaan alle landen die zullen toetreden tot het "Noordelijke leger". Binnen afzienbare tijd zal dit leger het bevel ontvangen om op te trekken tegen het land dat zich van de krijg heeft herstelt (IsraŽlisch-Arabische oorlog). Straks gaat het doek op en zal het grote oordeel over de wereld beginnen. De wereld die Jezus en Gods volk heeft afgewezen. Redding zal er zijn voor allen die Jezus liefhebben, want als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn ?

Tenslotte iets heel anders: Dat de Russen bijzonder handhandig kunnen optreden is te zien op deze video Te zien is dat commandos van de Russische Marine een stel Somalische piraten gevangen nemen, nadat deze een Russische olietanker hebben overvallen. De piraten worden overmeesterd, vastgebonden en terug gezet op hun eigen schip waarna schip en bemanning in brand worden geschoten en in de golven verdwijnt. De beelden spreken voor zich.

Overige bronnen: Prophetic Vision, Nummer 10 , 1998. Robert de Telder, De nieuwe orde,Uitgeverij ŠKSENT Gent. Tim La Haye, Het begin van het einde, Novapres, Laren. E.Davidson ,Wie is God. Tempel of Moskee? Uitgeverij Sjofar, Breda.Klaus Gerth, De antichrist komt, Novapres,Utrecht 1983. African Expres, Nieuwsdienst nummer 65-70. Lester Sumrall, De heilige oorlog, Uitgeverij Gazon Ďa Gravenhage. Hal Lindsey, Planeet Aarde,Uitgeverij Novapres, Apeldoorn 1995. John.F. Walvoord en John. E.Walvoord,Harmageddon, Novapres, Laren. Hal Lindsey, De laatste veldslag, Uitgeverij Novapres,Apeldoorn. Zions Cry News, 31 januari, 17 februari en 18 november 2004. Fox News.com, 19-02-2004. www.gazeta.ru Israel Today, 10-02-2004. Debkafile, 19-10-2003. Unity Coalition for Israel Daily News, 16 februari 2007. Breitbart. Com, Putin: US. Has Triggered New Arms Race, 31 mei 2007. http://www.guardian.co.uk 31 januari 2007.Israel Heute Newsletter, 13 mei 2007. ďJunger Jude in St. Petersburg ermordetĒ. Cutting Edge Ministries, 4 maart 2006.

Terug naar: Inhoud